Νέα | ενεργειακή αναβάθμιση

Νέα τροποποίηση στον οδηγό του «Εξοικονομώ 2021» – Αυτές είναι οι αλλαγές

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΝΕΑ

ΦΕΚ με την τροποποίηση του οδηγού εφαρμογής του προγράμματος «Εξοικονομώ 2021» δημοσιεύτηκε σήμερα, μία ημέρα μετά την ανακοίνωση του ΥΠΕΝ για άνοιγμα της πλατφόρμας μόνο για τις ανολοκλήρωτες αιτήσεις μεμονωμένων κατοικιών και διαμερισμάτων.

Η μία τροποποίηση είναι αυτή που έγινε γνωστή χτες, η δυνατότητα, δηλαδή, για όσους δεν ολοκλήρωσαν τις αιτήσεις τους για το «Εξοικονομώ 2021», να τις ολοκληρώσουν. Άλλη μία τροποποίηση δημοσιεύτηκε, ωστόσο, σε ΦΕΚ και αφορά τη διάταξη στις ειδικές περιπτώσεις.

Διαβάστε το κείμενο από τη νέα τροποποίηση, όπως αυτό συμπεριλήφθησε στο σημερινό ΦΕΚ:

«Αποφασίζουμε την τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/ 118225/2849/10.12.2021 κοινής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο «Προκήρυξη του προγράμματος “Εξοικονομώ 2021”. Θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας», ως κατωτέρω:

Α. Το πέμπτο και έκτο εδάφιο της υποενότητας «Διαδικασία υποβολής» της ενότητας 5.4 του Οδηγού Εφαρμογής, τροποποιούνται ως εξής:

«Για αιτήσεις μονοκατοικίας/μεμονωμένου διαμερίσματος που κατά την λήξη της άνω προθεσμίας βρίσκονται σε στάδια καταχώρησης, δίδεται η δυνατότητα ολοκλήρωσης της διαδικασίας υποβολής αίτησης, για διάστημα με ημερομηνία έναρξης την 4η Απριλίου 2022. Ημερομηνία λήξης η 15η Απριλίου 2022. Κατά το διάστημα αυτό, για όλες τις ενεργές αιτήσεις δεν δίνεται η δυνατότητα έναρξης και υποβολής νέας αίτησης.

Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων πολυκατοικίας ορίζεται η 18η Απριλίου 2022. Ως ημερομηνία λήξης η 30ή Μαΐου 2022.

Οι παραπάνω ημερομηνίες δύναται να τροποποιηθούν. Και αυτό, εφόσον καθίσταται αναγκαίο στο πλαίσιο λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών».

Β. Το πέμπτο εδάφιο της ενότητας 5.5 του Οδηγού Εφαρμογής τροποποιείται ως εξής:

«Σε περίπτωση όπου κατά τον έλεγχο των ειδικών περιπτώσεων διαπιστωθεί η μή τήρηση των άνω όρων, η αίτηση θα οδηγείται σε απόρριψη».

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/118225/2849/10.12.2021 κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο «Προκήρυξη του προγράμματος “Εξοικονομώ 2021”. Θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας».

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

Πηγή: b2green.gr

Φόρμα ενημέρωσης

Για περισσότερες πληροφορίες για

  1. Κατασκευή - Ανακαίνιση κτιρίων
  2. Πρόγραμμα "Εξοικονόμηση κατ' οίκον"
  3. Ενεργειακό πιστοποιητικό
  4. Ενεργειακό έλεγχο κτιρίου με θερμική κάμερα
  5. Τακτοποίηση αυθαιρέτων

επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 300 33 55, στο email [email protected] ή συμπληρώστε τη φόρμα

Energycert footer image

Εγγυημένη Ποιότητα

Energycert footer image

Επιστημονική Εξειδίκευση

Energycert footer image

Πολυετής Εμπειρία

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

Μάθε πρώτος τις προσφορές, τα νέα προϊόντα και όλα τα νέα μας.