Νέα | Διατηρώ

ΕΛΕΤ: άμεση έναρξη του Διατηρώ μετά τη ρύθμιση για κατεδαφίσεις εξπρές

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΝΕΑ

Να προωθηθεί άμεσα το πρόγραμμα Διατηρώ, που θα δώσει την ευκαιρία στους ιδιοκτήτες διατηρητέων κτιρίων να τα στερεώσουν και να τα αποκαταστήσουν ζητά η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού. Διαβλέποντας τον κίνδυνο καταστροφής της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της Ελλάδας με ταχύρυθμες διαδικασίες,  πίσω από τη διάταξη για τα «επικινδύνως ετοιμόρροπα» κτίρια, που περιελήφθη και ψηφίστηκε με το νόμο για την αξιοποίηση του Ελληνικού.

-«Η βαρυσήμαντη Διάταξη με Αρ. Τροπολογίας 44 A’/26.03.2021 του Νόμου 4787 η οποία αναπόφευκτα θα οδηγήσει σε καθαίρεση με συνοπτικές διαδικασίες ερειπωμένα κτίρια παλαιότερα των 100 ετών που συγκροτούν την Αρχιτεκτονική μας κληρονομιά, ψηφίσθηκε την Τετάρτη 24 Μαρτίου 2021 από τη Βουλή, σε νομοσχέδιο για το Ελληνικό (!)” λέει η ΕΛΕΤ.

Το ΥΠΕΝ  σημειώνει ότι στόχος της ρύθμισης είναι να αποφευχθεί η εξέταση των επικινδύνως ετοιμόρροπων κτιρίων από πολλαπλές επιτροπές, συμβούλια και υπηρεσίες. Μαζί με αυτό και η έκδοση αντιφατικών γνωμοδοτήσεων και εγκρίσεων που δημιουργεί καθυστερήσεις, θέτοντας εν τέλει σε κίνδυνο την ασφάλεια των πολιτών.

Τι προβλέπεται

Με τη διάταξη θεσμοθετείται Ειδική Επιτροπή Επικινδύνως Ετοιμόρροπων Κτιρίων (Ε.ΕΠ.ΕΤ.). Θα συστήνεται με απόφαση του Συντονιστή εκάστης Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Η Επιτροπή θα επιλαμβάνεται σε περιπτώσεις κτισμάτων, για τις οποίες υπάρχει συναρμοδιότητα ΥΠΕΝ – ΥΠΠΟΑ και που εκτιμώνται από την Υ.ΔΟΜ. ως επικινδύνως ετοιμόρροπα και είναι:

 • προγενέστερα των εκάστοτε τελευταίων εκατό ετών ή  βρίσκονται
 • κοντά σε μνημείο
 • εντός αρχαιολογικού χώρου
 • εντός ιστορικού τόπου,
 • εντός  τόπου ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους,  ή
 • εντός Ζώνης Β’ προστασίας μνημείου.

Προβλέπεται επίσης ότι:

 • Εντός τριών ημερών η Ειδική Επιτροπή θα προβαίνει σε αυτοψία και η έκθεση θα συντάσσεται αυθημερόν.
 • Εντός τριών ημερών από τη διενέργεια της αυτοψίας θα συνεδριάζει η Ειδική Επιτροπή.
 • Εάν το κτίριο κριθεί επικινδύνως ετοιμόρροπο, εντός τριών ημερών από τη συνεδρίαση θα πραγματοποιείται η κατεδάφισή του.

Τι λέει το ΥΠΕΝ

Παρουσιάζοντας τη σχετική ρύθμιση που ψηφίστηκε στη Βουλή ο αρμόδιος υφυπουργός ΠΕΝ Νίκος Tαγαράς είπε στη Βουλή ότι: «ερχόμαστε στην ουσία να λύσουμε ένα πρόβλημα το οποίο έχει διαχρονικά υπάρξει. Που δημιουργεί καθυστερήσεις στην αντιμετώπιση των επικινδύνως ετοιμόρροπων κτιρίων. Οπου υπάρχει συναρμοδιότητα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέχρι σήμερα οι επιτροπές των διαφορετικών Υπουργείων ήταν:

1) Η Επιτροπή του άρθρου 7 του Προεδρικού Διατάγματος 13 του 1929 -τριμελής επιτροπή μηχανικών-, 2) το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής και 3) η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού για θέματα κρίσης επικινδύνως ετοιμόρροπων κτιρίων. Αυτό δημιουργούσε πολλές καθυστερήσεις.

Γι’ αυτόν τον λόγο και σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού κάνουμε μία ειδική επιτροπή η οποία θα διαχειρίζεται τα θέματα των επικινδύνως ετοιμόρροπων κτιρίων. Είναι η Ειδική Επιτροπή Ετοιμόρροπων κτιρίων, μια επταμελής επιτροπή. Σε πολύ γρήγορους χρόνους και με αντιπροσωπευτική εκπροσώπηση θα μπορεί γρήγορα να λαμβάνει αποφάσεις, αν συντρέχουν λόγοι επικινδυνότητας. Είτε για τμήμα είτε για ολόκληρο οικοδόμημα, με όλες τις σχετικές παρεμβάσεις για διασφάλιση ευαίσθητων ή ιδιαίτερων χαρακτηριστικών σημείων, μέρους ή ολόκληρου του μέρους».

Ο κ Tαγαράς πρόσθεσε ότι: «Σ’ αυτήν την περίπτωση θέλω να πω, παίρνοντας και τις επιστολές από τον περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, αλλά και από τον Σύλλογο Μηχανικών της Σύρου και αναγνωρίζοντας την ιδιαιτερότητα της «νησιωτικότητας», ότι συμφωνούμε και προσθέτουμε στην τροπολογία την περίπτωση στην οποία θα αναφερθώ αμέσως τώρα. Κατ’ εξαίρεση για λόγους «νησιωτικότητας» προσθέτουμε στην τελευταία παράγραφο «δύνανται να συγκροτούνται πλείστες επιτροπές πέραν αυτής της αποκεντρωμένης». Σεβόμενοι και στην ουσία αποδεχόμενοι το έγγραφο του περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου για μια επιτροπή με έδρα τη Μυτιλήνη, μια επιτροπή με έδρα τη Ρόδο και μια επιτροπή με έδρα τη Σύρο».

Κατεδαφίσεις εντός τριών ημερών

Η Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού αναφέρει ότι η διάταξη επιτρέπει την κατεδάφιση ετοιμόρροπων παλαιών κτιρίων με συνοπτικές διαδικασίες που ολοκληρώνονται εντός τριών ημερών.

«Αυτή η διάταξη συμπεριλαμβάνει και κτίρια που χρονολογούνται μετά το 1830 και σύμφωνα με τον αρχαιολογικό Νόμο είναι υποψήφια να κηρυχθούν διατηρητέα. Εφόσον ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Με την πρόταση αυτή ανοίγει ο δρόμος αθρόας καταστροφής της πλούσιας αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της μετεπαναστατικής Ελλάδας. Και της οριστικής αλλοίωσης της φυσιογνωμίας των ιστορικών μας πόλεων και οικισμών. Οτι αποτελεί την πολιτιστική μας ταυτότητα. Περιλαμβάνουν μεγάλο αριθμό αξιόλογων παλαιών κτιρίων που δεν έχουν – ή δεν έχουν ακόμη χαρακτηρισθεί διατηρητέα», τονίζει η Εταιρεία και προσθέτει:

«Η συγκεκριμένη διάταξη θα μπορούσε κάλλιστα, όπως άλλωστε και θα όφειλε και για καθαρά τυπικούς λόγους, να είχε περιοριστεί στη συγκεκριμένη περίπτωση του Ελληνικού».

Υλοποίηση του Προγράμματος Διατηρώ 

Σε ανακοίνωση της η ΕΛΕΤ σημειώνει ότι: τα κτίρια στα οποία απευθύνεται η διάταξη ακόμη και αν δεν είναι κηρυγμένα διατηρητέα. Θεωρούνται από το ΥΠΠΟΑ «προστατευόμενα» εφόσον είναι παλαιότερα των 100 ετών και βρίσκονται μέσα σε κηρυγμένο «ιστορικό τόπο». Και σύμφωνα με τη Σύμβαση για την Προστασία της Ευρωπαϊκής Αρχιτεκτονικής κληρονομιάς (Σύμβαση της Γρανάδας) που επικυρώθηκε ομόφωνα από την Ελληνική Βουλή με τον Ν 2039/1992, η Πολιτεία είναι υποχρεωμένη «να φροντίσει ώστε τα προστατευόμενα ακίνητα να μην αλλοιωθούν, ερειπωθούν ή κατεδαφιστούν» . Και «να ενθαρρύνει την ιδιωτική πρωτοβουλία για τη συντήρηση και αναστήλωση αυτής της κληρονομιάς».

Δέσμευση για το Διατηρώ

Η ΕΛΕΤ αναφέρει ακόμη ότι έχει στείλει, μεταξύ άλλων σχετικών ενεργειών, και επιστολή στον Υπουργό Περιβάλλοντος, κο Σκρέκα, ζητώντας την δέσμευση του για την υλοποίηση του Προγράμματος Διατηρώ. Επίσης, η ευρωπαϊκή οργάνωση Europa Nostra με επιστολή της στους Υπουργούς Περιβάλλοντος, κο K. Σκρέκα, και Οικονομικών, Θ. Σκυλακάκη, δήλωσε τη στήριξη της στο πρωτοποριακό Πρόγραμμα Διατηρώ.

Εξάλλου, ο ρόλος της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς ως καταλύτη για την περιβαλλοντική και οικονομική ανάπτυξη/αναγέννηση της Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης τονίζεται σε ευρωπαϊκά κείμενα.

-«Η Αρχιτεκτονική κληρονομιά της χώρας, αποτελεί σημαντική παράμετρο όχι μόνο ταυτότητας αλλά και οικονομικής ανάπτυξης. Η διατήρηση της μέσω του Διατηρώ -έναντι της κατεδάφισης- αποτελεί βασική επιλογή εξοικονόμησης ενέργειας και φυσικών πόρων. Δεν υπάρχει άλλο περιθώριο, πρέπει άμεσα να προωθηθεί η διάσωσή της. Πρώτο βασικό βήμα είναι το πρόγραμμα ΔΙΑΤΗΡΩ» καταλήγει η ανακοίνωση της ΕΛΕΤ.

πηγή: ecopress.gr

Φόρμα ενημέρωσης

Για περισσότερες πληροφορίες για

 1. Κατασκευή - Ανακαίνιση κτιρίων
 2. Πρόγραμμα "Εξοικονόμηση κατ' οίκον"
 3. Ενεργειακό πιστοποιητικό
 4. Ενεργειακό έλεγχο κτιρίου με θερμική κάμερα
 5. Τακτοποίηση αυθαιρέτων

επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 300 33 55, στο email [email protected] ή συμπληρώστε τη φόρμα

Energycert footer image

Εγγυημένη Ποιότητα

Energycert footer image

Επιστημονική Εξειδίκευση

Energycert footer image

Πολυετής Εμπειρία

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

Μάθε πρώτος τις προσφορές, τα νέα προϊόντα και όλα τα νέα μας.