Νέα | εξοικονομώ

Αυτή είναι η παρουσίαση του ΥΠΕΝ για το νέο «Εξοικονομώ»

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΝΕΑ

Περισσότερες από 50.000 οικίες αναμένεται να αναβαθμιστούν ενεργειακά με το νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ» που παρουσίασε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Το ΥΠΕΝ δημοσιοποίησε τους βασικούς πυλώνες του προγράμματος και όλες τις αλλαγές οι οποίες θα ισχύσουν για το νέο «Εξοικονομώ».

Το νέο πρόγραμμα αναγνωρίζει και δίνει προτεραιότητα σε:

 • Κοινωνικές Ομάδες

ΑΜΕΑ

Μονογονεϊκές οικογένειες

Μακροχρόνια άνεργους-ες

Πολύτεκνους

 • Νοικοκυριά με μεγάλες ενεργειακές ανάγκες:

Χαμηλότερη ενεργειακή κλάση

Υψηλό αριθμό βαθμοημερών θέρμανσης

Παλαιότερες κατασκευές

 • Νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα

 

Ο αριθμός των ωφελούμενων νοικοκυριών θα είναι αυξημένος κατά 38% περίπου, ενώ ο μέσος όρος επιδότησης θα φτάνει το 62% ενώ οι εγκεκριμένες προτάσεις θα πρέπει να ολοκληρώνονται σε διάστημα 12 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης υπαγωγής.

Αναφορικά με τον προϋπολογισμό του συγκεκριμένου κύκλου, αυτός θα ανέρχεται στα 632 εκ. ευρώ ενώ το ποσοστό ενίσχυσης θα ξεκινά από το 40% και θα φτάνει στο 75%, το οποίο θα αφορά στην εισοδηματική κατηγορία των νοικοκυριών με ατομικό εισόδημα τα 5.000 ευρώ και οικογενειακό τα 10.000 ευρώ.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 632 εκατ. € (με ΦΠΑ)  διανεμημένος ανά Περιφερειακή Ενότητα σύμφωνα με πληθυσμιακά και ενεργειακά κριτήρια.

Η συνολική μόχλευση κεφαλαίων αναμένεται να ξεπεράσει το 1 δις €. Ο ανώτατος προϋπολογισμός επιλέξιμων παρεμβάσεων ενεργειακής εξοικονόμησης ανά αίτηση, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, δεν μπορεί να υπερβαίνει:

 • Το γινόμενο του 0,9 € επί την ετήσια εκτιμώμενη εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας (kWh) όπως προκύπτει από το Α’ ΠΕΑ (ελέγχεται εκ νέου κατά την υποβολή του Β’ ΠΕΑ)
 • Το γινόμενο του 180,00 € επί την επιφάνεια κυρίων χώρων (m2)
 • Το ποσό των 28.000 € για επιλέξιμες παρεμβάσεις

 

Το ποσοστό επιδότησης υπολογίζεται βάσει των ειδοσηματικών κριτηρίων ως εξής:

 • Για ατομικό εισόδημα έως 5.000 ευρώ και οικογενειακό έως 10.000 ευρώ η ενίσχυση είναι 75%.

 

 • Για ατομικό εισόδημα από 5.000 έως 10.000 ευρώ και οικογενειακό 10.000 έως 20.000 ευρώ η ενίσχυση είναι 70%.

 

 • Για ατομικό εισόδημα 10.000 έως 20.000 ευρώ και οικογενειακό 20.000 έως 30.000 ευρώ η επιδότηση είναι 55%.

 

 • Για ατομικό εισόδημα 20.000 έως 30.000 ευρώ και οικογενειακό 30.000 έως 40.000 ευρώ η επιδότηση είναι 45%.

 

 • Για ατομικό εισόδημα 30.000 έως 50.000 ευρώ και οικογενειακό έως 60.000 ευρώ η επιδότηση είναι 40%. Εφόσον η κατοικία έχει παραχωρηθεί δωρεάν ή ενοικιάζεται, η επιδότηση είναι 40% ενιαία για όλες τις προαναφερόμενες εισοδηματικές κατηγορίες.

 

Οι σημαντικότερες αλλαγές:

 • Καταργείται η χρονική ιεράρχηση υποβολής αιτήσεων.

 • Δημιουργείται νέα κατηγορία μόνο για τα ευάλωτα νοικοκυριά, ενισχύοντας τις πρωτοβουλίες καταπολέμησης της ενεργειακής φτώχειας.

 • Η εκτιμώμενη ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας βάσει του προτεινόμενου κόστους παρεμβάσεων θα αποτελέσει το σημαντικότερο κριτήριο σε ποσοστό 50% και ακολουθεί το ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα σε ποσοστό 15%.

 • Επιτυγχάνεται υπέρβαση κατά 108% του ετήσιου στόχου για την εξοικονόμηση ενέργειας από παρεμβάσεις σε κτίρια.

 • Εκτιμάται ότι θα υπάρξει ενεργειακή αναβάθμιση 50.000 νοικοκυριών όταν το μεγαλύτερο που έχει επιτευχθεί σε προηγούμενα προγράμματα είναι περί τα 40.000 νοικοκυριά.

 • Το πρόγραμμα εστιάζει στα πιο ενεργοβόρα κτίρια και στις Περιφέρειες με περισσότερο κρύο τον χειμώνα.

 • Επανακαθορίζονται τα ποσοστά επιδοτήσεων με γνώμονα την εκτιμώμενη ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας ανά Kwh, βάσει του προτεινόμενου κόστους παρεμβάσεων.

 • Με στόχο την αποδοτικότερη απορρόφηση κονδυλίων, η κατανομή τους θα γίνεται ανά Περιφερειακή Ενότητα (νομός) και όχι ανά Περιφέρεια όπως γινόταν στο παρελθόν.

 • Αλλάζει το καθεστώς των ωφελούμενων, καθώς δικαιούχοι μπορούν να είναι μόνο όσοι έχουν εμπράγματο δικαίωμα στο ακίνητο το οποίο αποτελεί την κύρια κατοικία τους.

 • Περιορίζεται ο αριθμός των αιτήσεων ανά ωφελούμενο σε μία (1) αίτηση.

 • Καταργούνται οι αιτήσεις αποκλειστικά για παρεμβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους σε πολυκατοικίες.

Στοχεύοντας στην ψηφιοποίηση του κράτους και τον περιορισμό της γραφειοκρατίας, η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας καθίσταται υποχρεωτική και επιδοτείται στο πλαίσιο του προγράμματος.

Δημιουργείται λίστα επιλαχόντων για τη διασφάλιση της απορρόφησης των διαθέσιμων πόρων και αύξηση των δικαιούχων.

Επιλέξιμες θα είναι μονοκατοικίες, μεμονωμένα διαμερίσματα και πολυκατοικίες υπό τους όρους ότι υφίστανται νόμιμα και δεν έχουν κριθεί κατεδαφιστέα, χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία και ιδιοκατοικούνται, έχουν καταταχθεί βάσει του Α πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση του Γ, έχει εκδοθεί η ηλεκτρονική ταυτότητα του κτιρίου, η πολυκατοικία έχει σε ισχύ ΑΦΜ και τέλος για αίτηση μεμονωμένου διαμερίσματος ή μονοκατοικίας η κύρια χρήση αφορά αποκλειστικά τον αιτούντα.

Επιπλέον, σε σύγκριση με τα προηγούμενα προγράμματα, καταργείται η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για παρεμβάσεις αποκλειστικά σε κοινόχρηστους χώρους πολυκατοικιών.

Επίσης δεν περιλαμβάνεται στις επιλέξιμες παρεμβάσεις η αναβάθμιση του ανελκυστήρα και η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού για τα οποία θα υπάρξουν ξεχωριστά προγράμματα.

 

Εφαρμόζεται νέο σύστημα υποβολής αιτήσεων με βαθμολογία και κατάταξη βάσει:

 • Ενεργειακών
 • Οικονομικών
 • Κοινωνικών κριτηρίων

σε πλατφόρμα του υπουργείου που θα είναι ανοιχτή για 1 μήνα.

 

Πώς θα γίνεται η υποβολή αιτήσεων

Σύμφωνα με την παρουσίαση του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος, η υποβολή αιτήσεων θα γίνεται ηλεκτρονικά για ένα μήνα από την καθορισμένη ημερομηνία έναρξης. Αυτή η διαδικασία θα είναι ταυτόχρονη για όλη την επικράτεια.

Η υπαγωγή αιτήσεων θα γίνεται με την μέθοδο της Συγκριτικής Αξιολόγησης. Μετά την υποβολή θα ανακοινώνεται η βαθμολογία του κάθε αιτούντα. (θα μπορεί να υπολογιστεί από πριν).

Μετά το πέρας της περιόδου υποβολής και αφού εκδοθούν και οριστικοποιηθούν οι πίνακες κατάταξης, θα καταρτίζεται ο πίνακας υπαγωγής αιτήσεων, βάσει των δεδομένων διαθέσιμων πόρων του προγράμματος ανά Νομό.

 

Διαβάστε την Παρουσίαση Εξοικονομώ 2021 αναλυτικά.

Φόρμα ενημέρωσης

Για περισσότερες πληροφορίες για

 1. Κατασκευή - Ανακαίνιση κτιρίων
 2. Πρόγραμμα "Εξοικονόμηση κατ' οίκον"
 3. Ενεργειακό πιστοποιητικό
 4. Ενεργειακό έλεγχο κτιρίου με θερμική κάμερα
 5. Τακτοποίηση αυθαιρέτων

επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 300 33 55, στο email [email protected] ή συμπληρώστε τη φόρμα

Energycert footer image

Εγγυημένη Ποιότητα

Energycert footer image

Επιστημονική Εξειδίκευση

Energycert footer image

Πολυετής Εμπειρία

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

Μάθε πρώτος τις προσφορές, τα νέα προϊόντα και όλα τα νέα μας.