Νέα | 4495/2017

Τακτοποίηση Αυθαιρέτων 4495/2017: Έκπτωση στο πρόστιμο με ενεργειακή αναβάθμιση

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΝΕΑ

Ενα επιπλέον λόγο έχουν οι ιδιοκτήτες αυθαιρέτων με βάση τις διατάξεις του νέου Νόμου 4495/2017 για να δηλώσουν τα αυθαίρετά τους. Έτσι οι πολίτες, μπορούν να συμψηφίσουν το μισό του προστίμου του αυθαιρέτου τους με εργασίες και υλικά για την ενεργειακή αναβάθμιση των σπιτιών τους. Τα παλιά σπίτια που χτίστηκαν πριν το 2003 παρουσιάζουν μεγάλα προβλήματα σε απώλειες, ενώ ταυτόχρονα έχουν και αυθαίρετες κατασκευές (προσθήκες, δώματα κλπ). Στόχος λοιπόν της πολιτείας είναι να γίνουν νόμιμα τα αυθαίρετα και ταυτόχρονα να συμμετάσχουν στην προσπάθεια της χώρας για εξοικονόμηση ενέργειας. Μεγάλο όμως θα είναι το όφελος και για τους πολίτες, διότι αντί να πληρώνουν μεγάλα πρόστιμα, θα επενδύσουν τα χρήματα στην ίδια τους την περιουσία και θα βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής τους, μειώνοντας το ενεργειακό κόστος του κτιρίου τους.

• Τι ακριβώς προβλέπει ο νέος Νόμος; 

Σύμφωνα με το άρθρο 102 του νόμου 4095/2017, το πρόστιμο μειώνεται από 30% έως και 50%, αν για την υπαγωγή αυθαίρετων κατασκευών και χρήσεων ολοκληρωθούν εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης με βάση μελέτη αρμόδιου μηχανικού. Μάλιστα σε όποιον υπαχθεί άμεσα στο νέο Νόμο εκτός από την έκπτωση του 50% θα υπάρχει επιπλέον έκπτωση 20%.

• Ο νόμος ισχύει μόνο για κατοικίες;

Όχι. Ο νόμος ισχύει για όλα τα αυθαίρετα Κύριας Χρήσης, είτε είναι κατοικία, είτε γραφείο, ξενοδοχείο, κατάστημα, βιοτεχνία κλπ. Υπάρχει όμως διαφορετική έκπτωση ανάλογα με το μέγεθος του αυθαιρέτου, όπως:

α) πενήντα τοις εκατό (50%) για υπερβάσεις έως 250 τ.μ. για χρήση κατοικίας,

β) τριάντα τοις εκατό (30%) για υπερβάσεις άνω των 250 τ.μ. για χρήση κατοικίας,

γ) πενήντα τοις εκατό (50%) για υπερβάσεις έως 500 τ.μ. για άλλες χρήσεις πλην κατοικίας,

δ) τριάντα τοις εκατό (30%) για υπερβάσεις άνω των 500 τ.μ. για άλλες χρήσεις πλην κατοικίας

• Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να επωφεληθώ από την έκπτωση, αναβαθμίζοντας ενεργειακά το αυθαίρετό μου;

Για τις εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης θα πρέπει το ακίνητό σας να έχει κατασκευαστεί προ του έτους 2003 ή σε περίπτωση λιθόκτιστου κτίσματος να έχει κατασκευαστεί προ της 28.07.2011. Επίσης ο ιδιοκτήτης του ακινήτου δε θα πρέπει να έχει λάβει επιδότηση για το ίδιο ακίνητο από άλλο πρόγραμμα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του. Δηλαδή σε μια κατοικία που έχει υπαχθεί στο «Εξοικονομώ», απαγορεύεται να γίνει συμψηφισμός με τον Ν. 4095/2017.

 

• Ποιες δαπάνες καλύπτονται;

Οι δαπάνες που μπορούν να καλυφθούν είναι: α) δαπάνες για αγορά υλικών, εξοπλισμού (π.χ. φωτοβολταϊκό σύστημα), πρόσθετες εργασίες ολοκλήρωσης των παρεμβάσεων που σχετίζονται με την υλοποίησή τους (π.χ. αποξήλωση, αποκατάσταση, σκαλωσιά), καθώς και το κόστος για την διενέργεια των δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων που απαιτούνται. Στις παραπάνω δαπάνες δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. Τα ανώτατα όρια των δαπανών ανά κατηγορία δαπάνης θα είναι ίδια με αυτά που θα ισχύσουν στο προγράμματος «Εξοικονομώ Κατ Οίκον 2017».

• Ποιες είναι οι απαιτούμενες παρεμβάσεις;

Γενικά οι παρεμβάσεις θα αφορούν τόσο:

 1.  στην αντικατάσταση των κουφωμάτων
 2.  στην τοποθέτηση συστημάτων σκίασης
 3.  στη θερμομόνωση του κελύφους του κτιρίου
 4.  στην αντικατάσταση του καυστήρα ή του λέβητα
 5.  στην τοποθέτηση ηλιακών συστημάτων στο κέλυφος του κτιρίου
 6. στα συστήματα θέρμανσης, ψύξης, κλιματισμού και παροχής ζεστού νερού χρήσης.

Όμως, σύμφωνα με το νέο νόμο, θα πρέπει να βγει η απόφαση του Υπουργού, που θα καθορίζει ακριβώς, τις εργασίες, τα ποσά και όλα τα σχετικά θέματα, σύμφωνα με τις ελάχιστες απαιτήσεις του Αναθεωρημένου Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ), που είναι σε Ισχύ από τον Ιούλιο του 2017.

• Έχω υπαχθεί στον προηγούμενο νόμο αυθαιρέτων και έχω υπόλοιπο προστίμων. Μπορώ να υπαχθώ στην ενεργειακή αναβάθμιση;

Ναι. Αν έχει πραγματοποιηθεί υπαγωγή στο ν. 4178/2013 και δεν έχει εξοφληθεί το πρόστιμο, τότε είναι δυνατό με νέα αίτηση του ενδιαφερομένου να γίνει επανυπολογισμός του προστίμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου νόμου και όσα χρήματα έχουν καταβληθεί να συμψηφιστούν με τις εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης. Προσοχή! Εάν, έχετε εξοφληθεί ολόκληρο το ποσό των προστίμων δεν δικαιούστε καμία έκπτωση και δεν επιστρέφονται χρήματα.

• Ποια είναι τα δικαιολογητικά;

Για να δικαιολογηθούν τα ποσά ενεργειακής αναβάθμισης, θα πρέπει να γίνουν τα εξής:

 1. Άδεια Μικρής Κλίμακας, για ορισμένες από τις απαιτούμενες εργασίες.
 2. Παραστατικά δαπανών και δελτία αποστολής υλικών ή εξοπλισμού ενεργειακής αναβάθμισης (Χωρίς το Φ.Π.Α.)
 3. 1ο Π.Ε.Α. (πριν τις εργασίες ενεργειακής αναβάθµισης)
 4. 2ο Π.Ε.Α. (µετά τις εργασίες ενεργειακής αναβάθµισης)
 5. Πόρισµα − ∆ήλωση του Ενεργειακού Επιθεωρητή του 2ου Π.Ε.Α
 6. Υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτήτη για την ενεργειακή αναβάθµιση.

• Υπάρχει προθεσμία, για να κάνω αίτηση;

Μπορείτε άμεσα να απευθυνθείτε σε μηχανικό, προκειμένου να κάνει την αυτοψία, να συντάξει τον φάκελο και να υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτησή σας. Όταν πληρωθεί το παράβολο, θα υπολογίσει τα πρόστιμα και να δηλώσει ότι θα γίνουν εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης, για να τύχετε της μείωσης. Σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, άμεσα θα εκδοθεί και η σχετική απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που θα προσδιορίζει με λεπτομέρειες κάθε θέμα για την εφαρμογή αυτής της διάταξης.

Της ΓΡΑΜΜΑΤΗΣ ΜΠΑΚΛΑΤΣΗ, Τοπογράφου – Πολεοδόμου Μηχανικού, [email protected]

 

taxydromos.gr

Φόρμα ενημέρωσης

Για περισσότερες πληροφορίες για

 1. Κατασκευή - Ανακαίνιση κτιρίων
 2. Πρόγραμμα "Εξοικονόμηση κατ' οίκον"
 3. Ενεργειακό πιστοποιητικό
 4. Ενεργειακό έλεγχο κτιρίου με θερμική κάμερα
 5. Τακτοποίηση αυθαιρέτων

επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 300 33 55, στο email [email protected] ή συμπληρώστε τη φόρμα

Energycert footer image

Εγγυημένη Ποιότητα

Energycert footer image

Επιστημονική Εξειδίκευση

Energycert footer image

Πολυετής Εμπειρία

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

Μάθε πρώτος τις προσφορές, τα νέα προϊόντα και όλα τα νέα μας.