Νέα | ενεργειακή επιθεώρηση

Σε ισχύ η παράταση του μητρώου των ενεργειακών επιθεωρητών

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΝΕΑ

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ το νομοσχέδιο με τη μηνιαία παράταση του μητρώου των προσωρινών ενεργειακών επιθεωρητών.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για το 4403/2016 (ΦΕΚ Α΄125) με θ’εμα “Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις των άρθρων 19, 20, 29, 30, 33, 35, 40 έως 46 της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά µε «τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισµένων µορφών, την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και την κατάργηση των Οδηγιών 78/660/EOK και 83/349/ΕΟΚ του Συµβουλίου» (Ε.Ε. L 189 της 29ης Ιουνίου 2013) και στις διατάξεις της Οδηγίας 2014/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (Ε.Ε. L 330/1 της 15ης Νοεµβρίου 2014) «για την τροποποίηση της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη δηµοσιοποίηση µη χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών και πληροφοριών για την πολυµορφία από ορισµένες µεγάλες επιχειρήσεις και οµίλους» και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού”

Το επίμαχο άρθρο 67 με την παράταση του μητρώου αναφέρει:

“Άρθρο 67

Το άρθρο 33 του ν. 4342/2015 (Α΄ 143) αντικαθίσταται ως εξής:

Η προθεσµία του εδαφίου α΄ και του εδαφίου β΄ της περίπτωσης β΄ της παρ. 6 του άρθρου 9 του π.δ. 100/2010 (Α΄ 177), που προστέθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 52 του ν. 4178/2013 (Α΄ 174), όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 23 του άρθρου 10 του ν. 4315/2014 (Α΄ 269), παρατείνεται από 30 Ιουνίου 2015 έως 31 Ιουλίου 2016.

Από την 1η Αυγούστου 2016 διαγράφονται αυτοδίκαια από το Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών και απολύουν τη δυνατότητα άσκησης της δραστηριότητας οι Ε- νεργειακοί Επιθεωρητές που δεν έχουν υποβάλει Πιστοποιητικό Επιτυχούς Εξέτασης.

Τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης που εκδίδονται κατά το ως άνω χρονικό διάστηµα θεωρούνται έγκυρα ως προς κάθε συνέπεια.”

Εν τω μεταξύ, ψηφίστηκε επί της αρχής το σχέδιο νόμου “Πλαίσιο για την ασφάλεια στις υπεράκτιες εργασίες έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ, τροποποίηση του ΠΔ 148/2009 και άλλες διατάξεις.” στο οποίο έχουν συμπεριληφθεί οι διατάξεις σχετικά με το νέο καθεστώς για τους ενεργειακούς επιθεωρητές, την κατάταξή τους σε 3 βαθμίδες και την κατάργηση των εξετάσεων. Αναμένεται πλέον η υπερψήφισή του Ν/Σ από την ολομέλεια της Βουλής, στην οποία αν δεν υπάρξουν εκπλήξεις & τροποποιήσεις της τελευταίας στιγμής, θα επικυρωθεί το νέο καθεστώς για τους ενεργειακούς επιθεωρητές.

Πηγή: www.b2green.gr

Φόρμα ενημέρωσης

Για περισσότερες πληροφορίες για

  1. Κατασκευή - Ανακαίνιση κτιρίων
  2. Πρόγραμμα "Εξοικονόμηση κατ' οίκον"
  3. Ενεργειακό πιστοποιητικό
  4. Ενεργειακό έλεγχο κτιρίου με θερμική κάμερα
  5. Τακτοποίηση αυθαιρέτων

επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 300 33 55, στο email [email protected] ή συμπληρώστε τη φόρμα

Energycert footer image

Εγγυημένη Ποιότητα

Energycert footer image

Επιστημονική Εξειδίκευση

Energycert footer image

Πολυετής Εμπειρία

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

Μάθε πρώτος τις προσφορές, τα νέα προϊόντα και όλα τα νέα μας.