Νέα | ΤΕΕ

Σε εφαρμογή ο Ενιαίος Ψηφιακός Χάρτης – Ο ρόλος του ΤΕΕ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΝΕΑ

Μέσω του εργαλείου, θα μπορούν τόσο οι επενδυτές όσο και οι απλοί πολίτες με ένα μόνο «κλικ» να ενημερώνονται για όλες τις απαραίτητες πληροφορίες.

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1173/Β/6-4-2020 η Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/31224/333/2020 που περιγράφει τις διαδικασίες σύνταξης, διάθεσης και συντήρησης ψηφιακού χάρτη αλλά και την τήρηση, ενημέρωση και λειτουργία του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη.

 

Πρόκειται συγκεκριμένα για τη δημιουργία ενός και μόνο ψηφιακού χάρτη, κοινού για όλη την δημόσια διοίκηση και τους πολίτες, ο οποίος θα παρέχει όλα τα απαραίτητα γεωχωρικά δεδομένα για την αδειοδότηση κάθε είδους και μεγέθους επένδυσης. Για την ακρίβεια, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να δουν όρους και περιορισμούς δόμησης, χρήσεις γης, σχέδια πόλεων, ρυμοτομικές και οικοδομικές γραμμές, γεωτεμάχια κτηματολογίου, δάση και δασικές εκτάσεις (μόνον εφ’ όσον περιλαμβάνονται σε δασικούς χάρτες που έχουν κυρωθεί και οριστικοποιηθεί), περιοχές του δικτύου Natura 2000 ή περιοχές προστασίας ειδικών οικοτόπων, ζώνες αιγιαλού, παραλίας και λιμένα, ύδατα, υδατορέματα, υγρότοπους, όχθες πλεύσιμων ποταμών και μεγάλων λιμνών, αρχαιολογικούς χώρους ή ιστορικούς τόπους, παραδοσιακούς οικισμούς, παραδοσιακά σύνολα ή προστατευόμενους χώρους, ειδικά σχέδια χωροθέτησης περιοχών παραγωγικών δραστηριοτήτων, περιλαμβανομένων και των ειδικών σχεδίων χωρικής ανάπτυξης (όπως ΒΕΠΕ, ΕΣΧΑΔΑ, ΕΣΧΑΣΕ). Σε δεύτερο χρόνο που θα έχει τελειώσει η κτηματογράφηση της χώρας, προβλέπεται να προστεθούν και τα όρια όλων των οικοπέδων.

Απώτερος σκοπός είναι η εύκολη πρόσβαση είτε ιδιώτη, είτε επενδυτή από τον προσωπικό ή επαγγελματικό του χώρο, έτσι ώστε με ένα… κλίκ, να έχει όλα τα στοιχεία που θα του παρουσιάζουν τι επιτρέπεται, τι απαγορεύεται, με ποιους όρους και προϋποθέσεις, προκειμένου να βρει αυτό που τον ενδιαφέρει.

Με τη συγκεκριμένη απόφαση, η ανάπτυξη, η τήρηση, η ενημέρωση και η λειτουργία του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη ανατίθενται στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.

Παράλληλα, συγκροτείται Συντονιστική Επιτροπή Εποπτείας – της οποίας προεδρεύει στέλεχος του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας – και απαρτίζεται από εκπροσώπους των υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εθνικής Άμυνας, Υποδομών και Μεταφορών, του ΤΕΕ και του Ελληνικού Κτηματολογίου.

Αρμοδιότητες της επιτροπής είναι:

Η γενική παρακολούθηση και εποπτεία της ανάπτυξης, τήρησης, ενημέρωσης και λειτουργίας του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη.

Η διαμόρφωση και έγκριση των διαδικασιών διασύνδεσης σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας.

Η έγκριση προτάσεων και προδιαγραφών για την ηλεκτρονική υποβολή των μεταβολών των γεωχωρικών δεδομένων.

Η έγκριση της πολιτικής διάθεσης των δεδομένων του Ψηφιακού Χάρτη και η διαβάθμιση πρόσβασης.

Η πρόταση για εισαγωγή νέων κατηγοριών δεδομένων στον Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη.

Η μορφή και παροχή υπηρεσιών διασύνδεσης με πληροφοριακά συστήματα και φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.

Η εξέταση σχετικών αιτημάτων φορέων παροχής δεδομένων.

Η εξέταση αιτημάτων και αναφορών δημοσίων και ιδιωτικών φορέων, και εν γένει χρηστών.

Στις υποχρεώσεις του ΤΕΕ εντάσσονται ανάμεσα σε άλλα, η προσαρμογή της λειτουργίας του ψηφιακού χάρτη ώστε να ενσωματώνονται σε αυτόν αλλαγές νομοθεσίας και να προβαίνει σε αναβαθμίσεις και προσθήκες λειτουργικότητας.

Επιπλέον, έχει την υποχρέωση δημιουργίας εφαρμογής για την υποβολή παρατηρήσεων επί της ορθότητας των γεωχωρικών δεδομένων από τους χρήστες του συστήματος.

Οι παρατηρήσεις μπορούν να αφορούν τα εξής ενδεικτικά θέματα:

Ανακρίβεια ή λάθη στην ψηφιοποίηση της υπάρχουσας πληροφορίας. Αυτές θα διαβιβάζονται στον κύριο της γεωχωρικής πληροφορίας προκειμένου να κρίνει την ορθότητά τους. Σε περίπτωση που αποδεχθεί την διόρθωση αυτή θα ενημερώνει τον Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη. Η απόρριψη του σχετικού αιτήματος θα γίνεται αιτιολογημένα και θα γνωστοποιείται στον αιτούντα μέσω των ψηφιακών υποδομών του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη.

Ασυμβατότητα μεταξύ πληροφοριακών συστημάτων που τροφοδοτούν τον Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη. Οι σχετικές παρατηρήσεις θα διαβιβάζονται στους αρμόδιους φορείς οι οποίοι, , θα προβαίνουν στην διόρθωση των στοιχείων, εφόσον την κρίνουν εύλογη.

Ο Φορέας θα μπορεί επίσης να προβαίνει, μετά από την έγκριση της συντονιστικής επιτροπής σε εντοπισμένους ή μαζικούς ελέγχους της ακρίβειας των στοιχείων του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη. Τα πορίσματα θα υποβάλλονται στους κύριους των δεδομένων προς το σκοπό διόρθωσης, όταν κρίνεται απαραίτητο.

Μεταξύ άλλων, η ΚΥΑ ορίζει ότι το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας κατόπιν έγκρισης της Συντονιστικής Επιτροπής μπορεί να συντάσσει προγράμματα ένταξης των απαιτούμενων δράσεων σε Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα ή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων καθώς επίσης και να διαθέτει ίδιους πόρους ή/και πόρους προερχόμενους από ανταποδοτικές υπηρεσίες του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη.

Πηγή: e-nomothesia.gr

Φόρμα ενημέρωσης

Για περισσότερες πληροφορίες για

  1. Κατασκευή - Ανακαίνιση κτιρίων
  2. Πρόγραμμα "Εξοικονόμηση κατ' οίκον"
  3. Ενεργειακό πιστοποιητικό
  4. Ενεργειακό έλεγχο κτιρίου με θερμική κάμερα
  5. Τακτοποίηση αυθαιρέτων

επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 300 33 55, στο email [email protected] ή συμπληρώστε τη φόρμα

Energycert footer image

Εγγυημένη Ποιότητα

Energycert footer image

Επιστημονική Εξειδίκευση

Energycert footer image

Πολυετής Εμπειρία

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

Μάθε πρώτος τις προσφορές, τα νέα προϊόντα και όλα τα νέα μας.