Νέα | κτίρια nZEB

Προτάσεις των φορέων της αγοράς για την ταχύτερη υλοποίηση κτιρίων nZEB

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΝΕΑ

Προτάσεις για τη βελτίωση των υφιστάμενων διαδικασιών σύνταξης μελετών ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και έκδοσης αδειών δόμησης, με σκοπό την ταχύτερη υλοποίηση κτιρίων σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας (ΝΖΕΒ) απέστειλαν προς το ΥΠΕΝ 4 φορείς της αγοράς.

Στο υπόμνημα που κατέθεσαν αναφέρουν τα εξής:

Προς: 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Υπόψη:      
Υπουργού, κ. Κωστή Χατζηδάκη
Υφυπουργού, κ. Γεράσιμου Θωμά
Γενικής Γραμματέας Ενέργειας & Ορυκτών Πρώτων Υλών, κ. Αλεξάνδρα Σδούκου
Μεσογείων 119, 101 92 Αθήνα 

ΘΕΜΑ: «Προτάσεις για τη βελτίωση των υφιστάμενων διαδικασιών σύνταξης μελετών ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και έκδοσης αδειών δόμησης, με σκοπό την ταχύτερη υλοποίηση κτιρίων σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας (ΝΖΕΒ)»

Αξιότιμοι,

Οι κάτωθι φορείς της αγοράς που ασχολούνται με την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων, έχουμε την υποχρέωση να σας ενημερώσουμε για ένα υπαρκτό και πολύ σοβαρό πρόβλημα που μαστίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους ιδιοκτήτες ακινήτων.

1. Άμεσες παρεμβάσεις στον ΚΕΝΑΚ

Επισημαίνεται ότι οι παρακάτω συγκεκριμένες προτάσεις καλύπτουν μόνο τις ανάγκες ελάχιστων απαιτήσεων στον ισχύοντα ΚΕΝΑΚ ώστε να προκύπτουν άμεσα ρεαλιστικά κτίρια ΝΖΕΒ, δηλαδή Α κατά ΚΕΝΑΚ. Σε κάθε περίπτωση και παράλληλα με την εφαρμογή των προτεινόμενων διορθώσεων θα πρέπει να θεσμοθετηθεί αυξημένος έλεγχος των ΜΕΑ που κατατίθενται και κυρίως της υλοποίησης τους μέσω του συστήματος ενεργειακών ελέγχων μέχρι τέλος του 2021.

 • Δυνατότητα απαλλαγής υποχρέωσης μελέτης θέρμανσης, ψύξης και εγκατάστασης φυσικού αερίου για κτίρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας, όπου το θερμικό η ψυκτικό φορτίο αποδεδειγμένα υπολογίζεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Η δυνατότητα αυτή μπορεί να δίνεται με θέσπιση ορίου απαιτήσεων για θέρμανση-ψύξη-ΖΝΧ (kWh/μ2). Κατά τη γνώμη μας αυτό θα μπορούσε να είναι περίπου οι 45KWh/μ2 τελικής ενέργειας (όχι πρωτεύουσας) ετησίως. Αυτό το αριθμητικό όριο θα αποδεικνύεται με κατάθεση μελέτης θερμικών και ψυκτικών φορτίων παράλληλα με τη μελέτη ΚΕΝΑΚ, βάσει αξιόπιστου λογισμικού ενεργειακού ισοζυγίου κτιρίου, όπως το Energy Plus, PHPP ή και άλλα αντίστοιχα διεθνώς αναγνωρισμένα εργαλεία, σε συνεργασία με το ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ. Η αποδοχή αυτή μπορεί να γίνεται  με υπεύθυνη δήλωση λήψεως ευθυνών από το μελετητή μηχανικό.
 • Αποδοχή σχεδιασμού ελάχιστων διαφυγών αέρα, σύμφωνα με το DIN 4108-7 και δυνατότητα εισαγωγής της τιμής αυτής στο σχετικό πεδίο του εθνικού λογισμικού ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ μέχρι του εναρμονισμού του με διεθνή αναγνωρισμένα πρότυπα. Η αποδοχή αυτή μπορεί να γίνεται  με υπεύθυνη δήλωση λήψεως ευθυνών από το μελετητή μηχανικό και με έλεγχο με σχετικά τεχνικά μέσα (τεστ υποπίεσης από πιστοποιημένο μηχανικό – Blower door test βάσει DIN EN 13829:2001-02).
 • Αποδοχή των συστημάτων μηχανικού αερισμού με υψηλό βαθμό ανάκτησης θερμότητας και στην κατοικία, όπως στον τριτογενή τομέα, ως μέσων ενεργειακής εξοικονόμησης, με καθορισμό ελάχιστων κριτηρίων για την ενεργειακή αποδοτικότητα τους, όπως αυτές ισχύουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο (ERP). Η αποδοχή αυτή μπορεί να γίνεται με υπεύθυνη δήλωση λήψεως ευθυνών από το μελετητή μηχανικό και με κατάθεση σχεδίου υλοποίησης του συστήματος και υπολογισμών θερμικής άνεσης θερμαινόμενου χώρου βάση του ISO 7730.
 • Ορθολογική δυνατότητα μείωσης των μέσων συντελεστών θερμοπερατότητας κουφωμάτων στον ΚΕΝΑΚ (κύρια των προφίλ αλλά και των υαλοπινάκων) στα επίπεδα που είναι αποδεκτά στα μεσογειακά κλίματα (1.00
 • Παράλληλα να θεσμοθετηθεί απαγόρευση του συνδυασμού εξωτερικής θερμομόνωσης και χωνευτών συρόμενων κουφωμάτων, καθώς η εξωτερική θερμομόνωση σε αυτήν την περίπτωση δεν συμμετέχει στους υπολογισμούς, σύμφωνα με την υφιστάμενη Τ.Ο.ΤΕΕ. 20701-2/2017, η οποία απλά συνιστά να μπαίνει η θερμομόνωση εσωτερικά. Εξαίρεση θα πρέπει να γίνεται για τα κουφώματα που έχουν πιστοποιημένη αεροστεγανότητα σε χωνευτή τοποθέτηση, class 4 κατά ΕΝ12207. Ο συνδυασμός εξωτερικής θερμομόνωσης και μη στεγανών χωνευτών κουφωμάτων είναι απαράδεκτο λάθος που συμβαίνει ακόμα και σήμερα, σε νεόδμητα κτίρια.
 • Δυνατότητα εισαγωγής δεδομένων μείωσης των θερμογεφυρών του κελύφους από τον μελετητή. Αυτή η μείωση θα πρέπει να προκύπτει από αναλυτικούς υπολογισμούς με κατάλληλο και εγκεκριμένο λογισμικό (π.χ. Therm, Flixo, HTFlux) που θα επισυνάπτονται ή από διεθνώς αναγνωρισμένους καταλόγους επίλυσης θερμογεφυρών (Π.Χ. Ελβετία, British Columbia Καναδά, Ηνωμένο Βασίλειο). Παράλληλα θα απαγορεύεται ο μηδενισμός κατασκευαστικών θερμογεφυρών και θερμογεφυρών εδάφους χωρίς τεκμηρίωση.
 • Απαγόρευση των συστημάτων θέρμανσης με ανοικτή εστία καύσης αλλά και γενικότερα όλων όσων χρησιμοποιούν αέρα του θερμαινόμενου χώρου για την πραγματοποίηση της καύσης, σε νεόδμητα αλλά και αναβαθμιζόμενα σε nZEB κτίρια.
 • Κτίρια κατοικίας που θερμαίνονται & ψύχονται με τοπικά κλιματιστικά split τεχνολογίας αιχμής inverter Α+++ με αισθητήρα παρουσίας, κατατάσσονται σύμφωνα με την ισχύουσα Τ.Ο.ΤΕΕ 20701-2/2017 στην κατηγορία αυτοματισμών θέρμανσης και ψύξης Γ, καθώς δεν διαθέτουν θερμοστατικό έλεγχο, ούτε αισθητήρα κίνησης ανά λειτουργικό χώρο. Για να γίνει αυτό, θα πρέπει να έχουμε ένα κλιματιστικό με αισθητήρα κίνησης σε κάθε δωμάτιο, συμπεριλαμβανομένων και των WC (εκτός πραγματικότητας), καταλήγοντας σε ένα υπερδιαστασιολογημένο και πολύ ακριβό σύστημα θέρμανσης και κλιματισμού. Προφανώς θα πρέπει να διορθωθεί ο σχετικός πίνακας αυτοματισμών 5.5 της Τ.Ο.ΤΕΕ 20701-2/2017, διότι δεν ανταποκρίνεται  στον τρόπο λειτουργίας και τις απαιτήσεις των πραγματικά nZEB κτιρίων. 
 • Παράλληλα συζητάμε όλες τις λοιπές προτάσεις που έχουν κάνει και άλλοι φορείς όπως ο ΠΣΥΠΕΝΕΠ και το ΤΕΕ στα πλαίσια της δημιουργίας άμεσα  ενός ισορροπημένου μεταβατικού ΚΕΝΑΚ.    

2. Μεσοπρόθεσμες παρεμβάσεις στον ΚΕΝΑΚ και σε κανονισμούς

 • Κατάργηση του κτιρίου αναφοράς ,
 • Δημιουργία κατηγορίας Α++ με μηδενικό ισοζύγιο και Α+++ με θετικό ισοζύγιο ενέργειας
 • Θέσπιση αριθμητικών στόχων απαιτήσεων θέρμανσης –ψύξης –ΖΝΧ,
 • Ορισμός νέων συντελεστών πρωτεύουσας ενέργειας προερχόμενης από ΑΠΕ,
 • Καθορισμός της συμμετοχής των ΑΠΕ που παράγονται έως και πλησίον του κτιρίου στο ενεργειακό ισοζύγιο του κτιρίου.
 • Αποδοχή εναλλακτικών μεθόδων υπολογισμού ενεργειακού ισοζυγίου με στατική ή με δυναμική μεθοδολογία και με διεθνώς αναγνωρισμένα λογισμικά για κτίρια Α+ έως Α+++. Η όλη διαδικασία θα συνοδεύεται από εγκεκριμένη διεθνή πιστοποίηση του κτιρίου.

3. Κίνητρα για καλύτερα κτίρια και καλύτερες ανακαινίσεις

Κατά τη γνώμη μας αυτές οι προτάσεις, εφόσον γίνουν αποδεκτές, θα πρέπει να συνδυαστούν και με περαιτέρω ισχυρά κίνητρα για καλύτερα κτίρια ΝΖΕΒ. Τα κίνητρα αυτά πρέπει να συνδυαστούν μεσοπρόθεσμα με την ριζική αναθεώρηση του ΚΕΝΑΚ όπως αυτή περιγράφεται παραπάνω:

Αυτά τα κίνητρα πρέπει να είναι :

Α. Πολεοδομικά – Θεσμικά

 • Να εφαρμοστούν τα κίνητρα πολεοδομικού χαρακτήρα που περιγράφονται στο άρθρο 25 του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (ΝΟΚ), αλλά δεν έχει διευκρινιστεί μέχρι σήμερα πως υλοποιούνται. Θα πρέπει δηλαδή να οριστεί άμεσα με υπουργική απόφαση ποιες μεθοδολογίες υπολογισμού (και τα αντίστοιχα υπολογιστικά εργαλεία) θα συνοδεύουν την ΜΕΑ και θα αποδεικνύουν την υψηλή ενεργειακή απόδοση του κτιρίου, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο, καθώς και ποια σχήματα πιστοποίησης θα αποδεικνύουν την αειφορία του κτιρίου. Προς αποφυγή αστοχιών θα πρέπει εξ αρχής και με την κατάθεση της οικοδομικής άδειας να κατατίθεται συμβόλαιο πιστοποίησης του κτιρίου βάσει συγκεκριμένου προτύπου και στο τέλος να κατατίθεται το απαραίτητο πιστοποιητικό, το οποίο θα αναρτάται και στην ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου.
 • Να υλοποιηθεί άμεσα η ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου και να αναρτώνται εκεί όλα τα δεδομένα της ενεργειακής απόδοσης του. Να ελέγχεται ανά 5ετία η ενεργειακή απόδοση με επιθεώρηση από ενεργειακό επιθεωρητή ή από μετρήσεις με πιστοποιημένο σύστημα μετρήσεων. 
 • Να προστεθεί και κίνητρο αύξησης 10% και στην κάλυψη, πέραν από τον συντελεστή δόμησης, στα κτίρια εντός σχεδίου.
 • Να δίνεται η δυνατότητα υπέρβασης των πλαγίων ορίων ή του μέγιστου ύψους κτιρίου ή του ελάχιστου ύψους σε υπόγεια για την τοποθέτηση εξωτερικής ή εσωτερικής θερμομόνωσης, εφόσον αυτό οδηγεί σε κτίριο ΝΖΕΒ. Να ισχύει το ίδιο και για θερμομόνωση μπαλκονιών.
 • Να θεσπιστούν νέες διαδικασίες και μεθοδολογία ενεργειακής αναβάθμισης που να αντιμετωπίζουν συνολικά περιπτώσεις αστικών αναπλάσεων κλίμακας σε υφιστάμενα οικοδομικά τετράγωνα εντός του αστικού  ιστού.

Β. Χρηματοδοτικά

Να ενισχυθούν τα κίνητρα χρηματοδοτικού χαρακτήρα, όπως το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον».

 • Στο πρόγραμμα ΕΚΟ θα πρέπει να αναβαθμιστεί  ο ρόλος του Μηχανικού -είτε με την ιδιότητα του Συμβούλου έργου ή με αυτή του Ενεργειακού Επιθεωρητή – στη διαχείριση του προγράμματος. Οι αιτήσεις να κατατίθενται αποκλειστικά από μηχανικούς ενεργειακούς επιθεωρητές. Έτσι θα αποτραπούν φαινόμενα να αποφασίζουν τεχνίτες ή και οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες για τις ενεργειακές παρεμβάσεις στο κτίριο, χωρίς την συμβολή εξειδικευμένου για το σκοπό αυτό Μηχανικού. Φαινόμενα που στα προηγούμενα προγράμματα οδήγησαν σε άστοχες παρεμβάσεις, σε νέες φθορές στο κτίριο και εν τέλει σε μικρότερη του αναμενόμενου μείωση της κατανάλωσης.
 • Η επιλογή των δικαιούχων του ΕΚΟ να γίνεται με βάση το ποσοστό εξοικονόμησης ενέργειας και όχι τη χρονική σειρά κατάθεσης της αίτησης. Έτσι θα σταματήσει ο εξευτελισμός μηχανικών και ιδιοκτητών να περιμένουν πότε θα ανοίξει το σύστημα για να προλάβουν να κάνουν την αίτηση και να εξαρτώνται όλα από ένα μόντεμ και έναν υπολογιστή. Οι αιτήσεις θα κατατάσσονται με βάση την εξοικονόμηση, η οποία θα αποδεικνύεται από μελέτη ενεργειακής απόδοσης (ΜΕΑ) και θα επιδοτούνται οι καλύτεροι.
 • Να αναθεωρηθούν τα εισοδηματικά κριτήρια επιλογής ώστε να γίνει βασικός παράγοντας επιλογής ο συνδυασμός βέλτιστης ενεργειακής αναβάθμισης και εισοδήματος όπως προβλέπει και η 844/2018. Η επιδότηση να αυξάνεται κλιμακωτά ανάλογα με την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου. Κτίριο το οποίο μετά τις παρεμβάσεις θα καταστεί ΝΖΕΒ να παίρνει τη μέγιστη επιδότηση, άσχετα αν αυτή θα καλύψει το σύνολο του κόστους των παρεμβάσεων. Σε αντίθεση με το παλιό πρόγραμμα, που αρκούσε η αναβάθμιση κατά 1-2 κατηγορίες του ΚΕΝΑΚ για επιδότηση, να επιδιώκεται το βέλτιστο αποτέλεσμα και να δίνονται κίνητρα για αυτό. Τα ελληνικά κτίρια, βάσει των ΠΕΑ που έχουν εκδοθεί, βρίσκονται στην συντριπτική τους πλειοψηφία στις χαμηλές ενεργειακές κατηγορίες και δεν έχει νόημα μια αναβάθμιση από Η σε Δ. Εξέταση για κάλυψη μέρους της χρηματοδότησης και της δανειοδότησης από το Πράσινο Ταμείο που χρηματοδοτείται από την ΔΕΗ και τους λοιπούς παρόχους ενέργειας και αποπληρωμή στους λογαριασμούς σύμφωνα με τον Ν.4342/2015.
 • Ειδική επιπλέον επιδότηση για τις πολυκατοικίες Προτείνεται καθολική επιδότηση 70% εφόσον συμφωνήσει όλο το κτίριο, ώστε να μπορεί να εκπονείται ένα πλήρες ενεργειακό μοντέλο που να καλύπτει συνολικά τις ανάγκες του κτιρίου με παρεμβάσεις για κάθε διαμέρισμα και να τίθεται στη διάθεση των ιδιοκτητών ένα πλάνο υλοποίησης των παρεμβάσεων, όποτε υπάρχει από κάθε έναν η χρηματοδοτική δυνατότητα να τις υλοποιήσει. Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν από τους κανονισμούς η ΠΟΜΙΔΑ να εξετάσει τις νομικές δυνατότητες που υπάρχουν και να προτείνει σχετικά.  (ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΙΣΩΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΤΑΘΕΙ ΕΝΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ). Μεμονωμένες παρεμβάσεις σε διαμερίσματα χωρίς να ληφθεί υπόψη η συνολική ανάγκη του κτιρίου, έχουν πάντοτε αυξημένο κόστος για τον ιδιοκτήτη ενώ στο μέλλον δεν είναι σίγουρο ότι θα έχουν την ίδια αποτελεσματικότητα, αν γίνουν άλλες παρεμβάσεις στο κτίριο.
 • Επίλυση διαφόρων πολεοδομικών και κτιριολογικών ζητημάτων που καθιστούν την εφαρμογή του προγράμματος αδύνατη σε μεγάλο μέρος εντελώς αμόνωτων κτιρίων, κύρια στα πολεοδομικά συγκροτήματα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Θα πρέπει λόγου χάρη να λυθεί το θέμα της μόνωσης τυφλών τοίχων στα όρια οικοπέδων και στις προσόψεις κτιρίων στο όριο της οικοδομικής γραμμής κάτω πχ από τα τρία μέτρα. Θα πρέπει η όποια εξωτερική θερμομόνωση να μην μετράει ούτε στην κάλυψη ούτε στη δόμηση ούτε στο μέγιστο ύψος κτιρίου, εφόσον καθιστά το κτίριο ΝΖΕΒ.  Θα πρέπει να επιτρέπεται η αλλαγή διαστάσεων κουφωμάτων χωρίς αναθεώρηση άδειας (αλλά με απλή ενημέρωση φακέλου και με τη σύμφωνη γνώμη της πολυκατοικίας), εφόσον αυτή οδηγεί σε μείωση της κατανάλωσης ενέργειας για θέρμανση και κλιματισμό και καθιστά το κτίριο ΝΖΕΒ.
 • Να επιδοτείται η εγκατάσταση κεντρικών ή μη συστημάτων μηχανικού αερισμού με ανάκτηση θερμότητας μεγαλύτερη από 75%, εφόσον αυτό συντελεί αποδεδειγμένα στην μείωση της εσωτερικής σχετικής υγρασίας αλλά και της συνολικής κατανάλωσης για θέρμανση ή ψύξη. Έτσι θα εξαλειφθούν τα φαινόμενα μούχλας και υγρασίας στα σπίτια που αναβαθμίζονται ενεργειακά.
 • Τέλος, το πρόγραμμα θα πρέπει κατά τη γνώμη μας να επιδοτεί πλήρη μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης του κτιρίου ώστε αυτό να καθίσταται ΝΖΕΒ, ανεξάρτητα από το αν θα επιδοτηθούν όλες οι παρεμβάσεις που απαιτούνται. Η μελέτη αυτή θα συνοδεύεται με  πρόγραμμα εργασιών “βήμα – βήμα” οι οποίες θα μπορούν να υλοποιηθούν σε βάθος χρόνου και κάνοντας χρήση της νομοθεσίας περί απαλλαγής φόρου. Για κάθε βήμα αναβάθμισης θα είναι γνωστή εκ των προτέρων η προβλεπόμενη εξοικονόμηση ενέργειας αλλά και οι απαιτούμενες εργασίες ώστε να μην υπάρχουν πρόσθετα κόστη από επισκευές και αντικαταστάσεις. Με αυτόν το τρόπο ο επιδοτούμενος θα μπορεί να υλοποιεί μέρος των παρεμβάσεων με τη σωστή σειρά μέσα από το πρόγραμμα, αλλά και θα μπορεί στο μέλλον με ίδιους πόρους – και από την μόχλευση των χρημάτων που θα εξοικονομήσει από τη μείωση της κατανάλωσης ή με δανειοδότηση – να ολοκληρώσει τις παρεμβάσεις στο κτίριο του και να πετύχει το βέλτιστο αποτέλεσμα χωρίς άστοχες ενέργειες και μερεμέτια.

Γ. Φορολογικά

 • Η έκπτωση φόρου να αφορά προϊόντα και υπηρεσίες στο σύνολό τους, τόσο των τεχνιτών και εργατών όσο και του μηχανικού υπεύθυνου για το έργο. Όλες οι αμοιβές να εξοφλούνται μέσω τραπεζικής συναλλαγής μετρητά ή με δόσεις με πιστωτικές κάρτες.
 • Η έκπτωση φόρου να αφορά σε υποχρεωτική ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου η οποία μπορεί να συνδυάζεται με λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση του κτιρίου. Τέλος κάθε εργασίας αναβάθμισης θα προηγείται υποχρεωτικά έλεγχος στατικής επάρκειας του κτιρίου.
 • Η έκπτωση φόρου να κλιμακώνεται από 40% έως και 75% της συνολικής δαπάνης αναβάθμισης, μέχρι του ανώτατου ποσού των 25.000 ευρώ ανάλογα με την εξοικονόμηση ενέργειας που θα επιτυγχάνεται από την αναβάθμιση. Η πίστωση να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε έως και 10 χρόνια. Της όποιας αναβάθμισης θα προηγείται η έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού και η μελέτη ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου από ειδικευμένο για το σκοπό αυτό μηχανικό με τις προτάσεις αναβάθμισης του κτιρίου. Οι προτάσεις αυτές θα μπορούν να εφαρμοστούν είτε στο σύνολο τους είτε σταδιακά με βάση συγκεκριμένο πλάνο βημάτων σε βάθος χρόνου δεκαετίας που θα συντάσσεται για το σκοπό αυτό από τον υπεύθυνο μηχανικό. Η τελική ενεργειακή απόδοση θα πρέπει να αποδεικνύεται από διεθνώς αναγνωρισμένο λογισμικό ενεργειακού ισοζυγίου. Όσο υψηλότερη θα αποδεικνύεται η εξοικονόμηση, τόσο υψηλότερη θα είναι η έκπτωση φόρου.
 • Ο φορολογούμενος ο οποίος θα επωφελείται της έκπτωσης φόρου, θα μπορεί να χρησιμοποιεί το ποσό της φοροαπαλλαγής ως ψηφιακό χρήμα για όλες τις υποχρεώσεις του προς το δημόσιο για τα επόμενα 10 χρόνια. Θα μπορεί επίσης να μεταβιβάσει την φοροαπαλλαγή , ως ψηφιακό χρήμα για να εξοφλήσει εργολάβο που θα αναλαμβάνει μέρος ή το σύνολο των εργασιών αναβάθμισης ή για να λάβει χρηματοδότηση από τράπεζα για την εκτέλεση των εργασιών.

Εκ μέρους των φορέων,

Με εκτίμηση,

ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

 • ΠΑΣΥΔΙΠ Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης
 • ΕΙΠΑΚ Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
 • ΠΟΜΙΔΑ Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων
 • ΣΕΧΒ Σύνδεσμος Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών

Πηγή: b2green.gr

Φόρμα ενημέρωσης

Για περισσότερες πληροφορίες για

 1. Κατασκευή - Ανακαίνιση κτιρίων
 2. Πρόγραμμα "Εξοικονόμηση κατ' οίκον"
 3. Ενεργειακό πιστοποιητικό
 4. Ενεργειακό έλεγχο κτιρίου με θερμική κάμερα
 5. Τακτοποίηση αυθαιρέτων

επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 300 33 55, στο email [email protected] ή συμπληρώστε τη φόρμα

Energycert footer image

Εγγυημένη Ποιότητα

Energycert footer image

Επιστημονική Εξειδίκευση

Energycert footer image

Πολυετής Εμπειρία

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

Μάθε πρώτος τις προσφορές, τα νέα προϊόντα και όλα τα νέα μας.