Εξοικονομώ - Αυτονομώ: Αίτηση Ένταξης Πολυκατοικίας | Energycert

Εξοικονομώ – Αυτονομώ: Αίτηση Ένταξης Πολυκατοικίας

Έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού, προετοιμασία φακέλου και κατάθεση αίτησης στο νέο πρόγραμμα Εξοικονομώ – Αυτονομώ για αίτηση πολυκατοικίας.

Περιλαμβάνονται:

 • Έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού από πιστοποιημένο ενεργειακό επιθεωρητή
 • Ετοιμασία έντυπου παρεμβάσεων, όπου περιγράφονται αναλυτικά οι εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης που θέλετε να κάνετε στη κατοικία σας
 • Άμεση Κατάθεση της αίτησής σας στο πληροφοριακό σύστημα του προγράμματος
 
Τετραγωνικά Μέτρα
Υποχρεωτικό πεδίο
Κωδικός προϊόντος: Eksoikonomo-Polykatoikia Κατηγορία:

Περιγραφή

Στην Εnergycert ετοιμάζουμε το φάκελο σας πριν την έναρξη του προγράμματος Εξοικονομώ – Αυτονομώ για να εξασφαλίσουμε την άμεση κατάθεση του το πρώτο διάστημα του προγράμματος. Με το συγκεκριμένο προϊόν παρέχονται:

 • Έκδοση του πρώτου Ενεργειακού Πιστοποιητικού και του έντυπου πρότασης παρεμβάσεων
 • Άμεση ενημέρωση για τη έναρξη του προγράμματος και την τελική επιλεξιμότητά σας μέσα σε 48 ώρες από την ανακοίνωσή του
 • Κατάθεση τελικού φακέλου κατά προτεραιότητα

Διευκρινίζουμε:

 • Για την προετοιμασία και κατάθεση του φακέλου σας είναι απαραίτητο να προηγηθεί ο έλεγχος των δικαιολογητικών και της επιλεξιμότητας της κατοικίας σας. Δείτε το αντίστοιχο προϊόν και το κόστος του.
 • Tο κόστος για την Αίτηση Πολυκατοικίας είναι 200€, μη επιδοτούμενο ποσό, και 50€ + 1.5€/τ.μ. το οποίο είναι επδοτούμενο μέχρι το ποσό των 650€ και επιστρέφεται στο 100% με την έγκριση της αίτησής σας.

Όροι και προυποθέσεις

 • Αναλαμβάνουμε να εκτελέσουμε τις απαραίτητες εργασίες για την ένταξη του ακινήτου σας στο πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΑΥΤΟΝΟΜΩ» και παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες σε σχέση με αυτό στις προθεσμίες που τυχόν προβλέπονται από τους όρους του προγράμματος.
 • Υποχρεούμαστε να ολοκληρώσουμε την διαδικασία στον ταχύτερο δυνατό χρόνο, στο επίπεδο που μας αναλογεί, καθώς στην πορεία υλοποίησης του προγράμματος ο χρόνος που θα απαιτηθεί από τις διάφορες αρμόδιες αρχές (κρατικές – ιδιωτικές) για εγκρίσεις, εκταμιεύσεις κτλ δεν μπορεί να εκτιμηθεί με ακρίβεια.
 • Ευθυνόμαστε για την άρτια εκπόνηση των πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης, τη συμπλήρωση του εντύπου παρεμβάσεων, την έκδοση των αντίστοιχων φορολογικών παραστατικών και την παροχή υπηρεσιών συμβούλου έργου στα πλαίσια του προγράμματος.
 • Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση που θα αφορά στην χορήγηση προέγκρισης, της υπογραφής της σύμβασης ή της αιτούμενης εκταμίευσης και θα οφείλεται στην τράπεζα ή/και στο αρμόδιο Υπουργείο ή/και σε άλλο εξωτερικό φορέα.
 • Δεν φέρουμε καμιά ευθύνη για την περίπτωση που τελικά δεν ενταχθείτε  στο πρόγραμμα ή δεν εκταμιευθεί μέρος ή ολόκληρο το ποσό που θα έχει αιτηθεί λόγω περιορισμού ή εξάντλησης των οικονομικών πόρων ή λόγω προτεραιότητας άλλων αιτήσεων που κατά την κρίση του Υπουργείου θα πρέπει να προηγηθούν στη χρηματοδότηση.
 • Για αλλαγές στους όρους και τις προυποθέσεις του προγράμματος δεν φέρουμε καμία ευθύνη  και δεν θα μπορούσαν να προβλεφθούν από εμάς.
 • Σε περίπτωση που έχουν ανατεθεί και εκτελεστεί υπηρεσίες για την προετοιμασία του φακέλου στο πρόγραμμα Εξοικονομώ – Αυτονομώ (πχ. Έκδοση 1ου ΠΕΑ, συλλογή προσφορών, έλεγχος δικαιολογητικών κ.α.) χωρίς ωστόσο να είναι ακόμη σε ισχύ και έχει καταβληθεί από τον Εργοδότη η αντίστοιχη αμοιβή, ο Εργοδότης δεν θα έχει αξιώσεις επιστροφής χρημάτων ή αποζημίωσης σε περίπτωση μη έναρξης ή καθυστερημένης έναρξης του προγράμματος.