Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον: Αίτηση Ένταξης Πολυκατοικίας | Energycert

Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον: Αίτηση Ένταξης Πολυκατοικίας

Προετοιμασία φακέλου και έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού για το νέο πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον για αίτηση πολυκατοικίας.

Τετραγωνικά Μέτρα
Υποχρεωτικό πεδίο
Κωδικός προϊόντος: Eksoikonomo-Polykatoikia Κατηγορία:

Περιγραφή

Στην Εnergycert ετοιμάζουμε το φάκελο σας πριν την έναρξη του προγράμματος Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον για να εξασφαλίσουμε την άμεση κατάθεση του το πρώτο διάστημα του προγράμματος. Προκαταβολικά, σας παρέχουμε και δεσμευόμαστε για:

 • Ενημέρωση για τους όρους του προγράμματος και τις δυνατότητες ενεργειακών παρεμβάσεων
 • Έλεγχο/ετοιμασία δικαιολογητικών και ενημέρωση για τη δυνατότητα επιλεξιμότητας
 • Αυτοψία του χώρου σας και προτάσεις ενεργειακής αναβάθμισης
 • Έκδοση του πρώτου Ενεργειακού Πιστοποιητικού
 • Άμεση ενημέρωση για τη έναρξη του προγράμματος και την τελική επιλεξιμότητά σας μέσα σε 48 ώρες από την ανακοίνωσή του
 • Κατάθεση τελικού φακέλου κατά προτεραιότητα

∆ιευκρινίζουμε πως για την προετοιμασία και κατάθεση του φακέλου σας το κόστος είναι 200€, μη επιδοτούμενο ποσό, και 50€ + 1€/τ.μ. το οποίο είναι επδοτούμενο μέχρι το ποσό των 650€ και επιστρέφεται στο 100% με την έγκριση της αίτησής σας.

Όροι και προυποθέσεις

 • Αναλαμβάνουμε να εκτελέσουμε τις απαραίτητες εργασίες για την ένταξη του ακινήτου σας στο πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ» και παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες σε σχέση με αυτό στις προθεσμίες που τυχόν προβλέπονται από τους όρους του προγράμματος.
 • Υποχρεούμαστε να ολοκληρώσουμε την διαδικασία στον ταχύτερο δυνατό χρόνο, στο επίπεδο που μας αναλογεί, καθώς στην πορεία υλοποίησης του προγράμματος ο χρόνος που θα απαιτηθεί από τις διάφορες αρμόδιες αρχές (κρατικές – ιδιωτικές) για εγκρίσεις, εκταμιεύσεις κτλ δεν μπορεί να εκτιμηθεί με ακρίβεια.
 • Ευθυνόμαστε για την άρτια εκπόνηση των πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης, τη συμπλήρωση του εντύπου παρεμβάσεων, την έκδοση των αντίστοιχων φορολογικών παραστατικών και την παροχή υπηρεσιών συμβούλου έργου στα πλαίσια του προγράμματος.
 • Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση που θα αφορά στην χορήγηση προέγκρισης, της υπογραφής της σύμβασης ή της αιτούμενης εκταμίευσης και θα οφείλεται στην τράπεζα ή/και στο αρμόδιο Υπουργείο ή/και σε άλλο εξωτερικό φορέα.
 • Δεν φέρουμε καμιά ευθύνη για την περίπτωση που τελικά δεν ενταχθείτε  στο πρόγραμμα ή δεν εκταμιευθεί μέρος ή ολόκληρο το ποσό που θα έχει αιτηθεί λόγω περιορισμού ή εξάντλησης των οικονομικών πόρων ή λόγω προτεραιότητας άλλων αιτήσεων που κατά την κρίση του Υπουργείου θα πρέπει να προηγηθούν στη χρηματοδότηση.
 • Για αλλαγές στους όρους και τις προυποθέσεις του προγράμματος δεν φέρουμε καμία ευθύνη  και δεν θα μπορούσαν να προβλεφθούν από εμάς.
 • Σε περίπτωση που έχουν ανατεθεί και εκτελεστεί υπηρεσίες για την προετοιμασία του φακέλου στο πρόγραμμα Εξοικονομώ κατ’ οίκον (πχ. Έκδοση 1ου ΠΕΑ, συλλογή προσφορών, έλεγχος δικαιολογητικών κ.α.) χωρίς ωστόσο να είναι ακόμη σε ισχύ και έχει καταβληθεί από τον Εργοδότη η αντίστοιχη αμοιβή, ο Εργοδότης δεν θα έχει αξιώσεις επιστροφής χρημάτων ή αποζημίωσης σε περίπτωση μη έναρξης ή καθυστερημένης έναρξης του προγράμματος.