Έλεγχος Δικαιολογητικών Εξοικονομώ - Αυτονομώ | Energycert

Εξοικονομώ – Αυτονομώ: Έλεγχος Δικαιολογητικών

100,00 Χωρίς Φ.Π.Α

Έλεγχος δικαιολογητικών, ενημέρωση και προετοιμασία για το νέο πρόγραμμα Εξοικονομώ – Αυτονομώ
Περιλαμβάνονται:

 • Ενημέρωση για τους όρους του προγράμματος και τις δυνατότητες ενεργειακών παρεμβάσεων
 • Έλεγχο/ετοιμασία δικαιολογητικών και ενημέρωση για τη δυνατότητα επιλεξιμότητας
 • Kατ‘ οίκον επίσκεψη από μηχανικό – ενεργειακό επιθεωρητή για ενημέρωση και μετρήσεις κατοικίας
 
Κωδικός προϊόντος: Eksoikonomo-Dikaiologitika Κατηγορία:

Περιγραφή

Στην Εnergycert ετοιμάζουμε το φάκελο σας πριν την έναρξη του προγράμματος Εξοικονομώ – Αυτονομώ για να εξασφαλίσουμε την άμεση κατάθεση του το πρώτο διάστημα του προγράμματος. Με τον Έλεγχο Δικαιολογητικών παρέχονται:

 • Ενημέρωση για τους όρους του προγράμματος και τις δυνατότητες ενεργειακών παρεμβάσεων
 • Έλεγχο/ετοιμασία δικαιολογητικών και ενημέρωση για τη δυνατότητα επιλεξιμότητας
 • Kατ‘ οίκον επίσκεψη από μηχανικό – ενεργειακό επιθεωρητή για ενημέρωση και μετρήσεις κατοικίας

Όροι και Προυποθέσεις

 • Αναλαμβάνουμε να εκτελέσουμε τις απαραίτητες εργασίες για την ένταξη του ακινήτου σας στο πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΑΥΤΟΝΟΜΩ» και παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες σε σχέση με αυτό στις προθεσμίες που τυχόν προβλέπονται από τους όρους του προγράμματος.
 • Υποχρεούμαστε να ολοκληρώσουμε την διαδικασία στον ταχύτερο δυνατό χρόνο, στο επίπεδο που μας αναλογεί, καθώς στην πορεία υλοποίησης του προγράμματος ο χρόνος που θα απαιτηθεί από τις διάφορες αρμόδιες αρχές (κρατικές – ιδιωτικές) για εγκρίσεις, εκταμιεύσεις κτλ δεν μπορεί να εκτιμηθεί με ακρίβεια.
 • Ευθυνόμαστε για την άρτια εκπόνηση των πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης, τη συμπλήρωση του εντύπου παρεμβάσεων, την έκδοση των αντίστοιχων φορολογικών παραστατικών και την παροχή υπηρεσιών συμβούλου έργου στα πλαίσια του προγράμματος.
 • Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση που θα αφορά στην χορήγηση προέγκρισης, της υπογραφής της σύμβασης ή της αιτούμενης εκταμίευσης και θα οφείλεται στην τράπεζα ή/και στο αρμόδιο Υπουργείο ή/και σε άλλο εξωτερικό φορέα.
 • Δεν φέρουμε καμιά ευθύνη για την περίπτωση που τελικά δεν ενταχθείτε  στο πρόγραμμα ή δεν εκταμιευθεί μέρος ή ολόκληρο το ποσό που θα έχει αιτηθεί λόγω περιορισμού ή εξάντλησης των οικονομικών πόρων ή λόγω προτεραιότητας άλλων αιτήσεων που κατά την κρίση του Υπουργείου θα πρέπει να προηγηθούν στη χρηματοδότηση.
 • Για αλλαγές στους όρους και τις προυποθέσεις του προγράμματος δεν φέρουμε καμία ευθύνη  και δεν θα μπορούσαν να προβλεφθούν από εμάς.
 • Σε περίπτωση που έχουν ανατεθεί και εκτελεστεί υπηρεσίες για την προετοιμασία του φακέλου στο πρόγραμμα Εξοικονομώ Αυτονομώ (πχ. Έκδοση 1ου ΠΕΑ, συλλογή προσφορών, έλεγχος δικαιολογητικών κ.α.) χωρίς ωστόσο να είναι ακόμη σε ισχύ και έχει καταβληθεί από τον Εργοδότη η αντίστοιχη αμοιβή, ο Εργοδότης δεν θα έχει αξιώσεις επιστροφής χρημάτων ή αποζημίωσης σε περίπτωση μη έναρξης ή καθυστερημένης έναρξης του προγράμματος.