Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον: Αίτηση Ένταξης Μονοκατοικίας | Energycert

Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον: Αίτηση Ένταξης Μονοκατοικίας

Έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού, προετοιμασία φακέλου και κατάθεση αίτησης στο νέο πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατ' Οίκον 2019 για αίτηση μονοκατοικίας.

Περιλαμβάνονται:

 • Έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού από πιστοποιημένο ενεργειακό επιθεωρητή
 • Ετοιμασία έντυπου παρεμβάσεων, όπου περιγράφονται αναλυτικά οι εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης που θέλετε να κάνετε στη κατοικία σας
 • Άμεση Κατάθεση της αίτησής σας στο πληροφοριακό σύστημα του προγράμματος
Τετραγωνικά Μέτρα
Υποχρεωτικό πεδίο
Κωδικός προϊόντος: Eksoikonomo-Monokatoikia Κατηγορία:

Περιγραφή

Στην Εnergycert ετοιμάζουμε το φάκελο σας πριν την έναρξη του προγράμματος Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον για να εξασφαλίσουμε την άμεση κατάθεση του το πρώτο διάστημα του προγράμματος. Με το συγκεκριμένο προϊόν παρέχονται:

 • Έκδοση του πρώτου Ενεργειακού Πιστοποιητικού και του έντυπου πρότασης παρεμβάσεων
 • Άμεση ενημέρωση για τη έναρξη του προγράμματος και την τελική επιλεξιμότητά σας μέσα σε 48 ώρες από την ανακοίνωσή του
 • Κατάθεση τελικού φακέλου κατά προτεραιότητα

∆ιευκρινίζουμε:

 • Για την προετοιμασία και κατάθεση του φακέλου σας είναι απαραίτητο να προηγηθεί ο έλεγχος των δικαιολογητικών και της επιλεξιμότητας της κατοικίας σας. Δείτε το αντίστοιχο προϊόν και το κόστος του.
 • Tο κόστος για την Αίτηση Μονοκατοικίας είναι 150€, μη επιδοτούμενο ποσό, και 50€ + 1.5€/τ.μ. το οποίο είναι επδοτούμενο μέχρι το ποσό των 250€ και επιστρέφεται στο 100% με την έγκριση της αίτησής σας.

Όροι και Προυποθέσεις

 • Αναλαμβάνουμε να εκτελέσουμε τις απαραίτητες εργασίες για την ένταξη του ακινήτου σας στο πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ» και παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες σε σχέση με αυτό στις προθεσμίες που τυχόν προβλέπονται από τους όρους του προγράμματος.
 • Υποχρεούμαστε να ολοκληρώσουμε την διαδικασία στον ταχύτερο δυνατό χρόνο, στο επίπεδο που μας αναλογεί, καθώς στην πορεία υλοποίησης του προγράμματος ο χρόνος που θα απαιτηθεί από τις διάφορες αρμόδιες αρχές (κρατικές – ιδιωτικές) για εγκρίσεις, εκταμιεύσεις κτλ δεν μπορεί να εκτιμηθεί με ακρίβεια.
 • Ευθυνόμαστε για την άρτια εκπόνηση των πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης, τη συμπλήρωση του εντύπου παρεμβάσεων, την έκδοση των αντίστοιχων φορολογικών παραστατικών και την παροχή υπηρεσιών συμβούλου έργου στα πλαίσια του προγράμματος.
 • Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση που θα αφορά στην χορήγηση προέγκρισης, της υπογραφής της σύμβασης ή της αιτούμενης εκταμίευσης και θα οφείλεται στην τράπεζα ή/και στο αρμόδιο Υπουργείο ή/και σε άλλο εξωτερικό φορέα.
 • Δεν φέρουμε καμιά ευθύνη για την περίπτωση που τελικά δεν ενταχθείτε  στο πρόγραμμα ή δεν εκταμιευθεί μέρος ή ολόκληρο το ποσό που θα έχει αιτηθεί λόγω περιορισμού ή εξάντλησης των οικονομικών πόρων ή λόγω προτεραιότητας άλλων αιτήσεων που κατά την κρίση του Υπουργείου θα πρέπει να προηγηθούν στη χρηματοδότηση.
 • Για αλλαγές στους όρους και τις προυποθέσεις του προγράμματος δεν φέρουμε καμία ευθύνη  και δεν θα μπορούσαν να προβλεφθούν από εμάς.
 • Σε περίπτωση που έχουν ανατεθεί και εκτελεστεί υπηρεσίες για την προετοιμασία του φακέλου στο πρόγραμμα Εξοικονομώ κατ’ οίκον (πχ. Έκδοση 1ου ΠΕΑ, συλλογή προσφορών, έλεγχος δικαιολογητικών κ.α.) χωρίς ωστόσο να είναι ακόμη σε ισχύ και έχει καταβληθεί από τον Εργοδότη η αντίστοιχη αμοιβή, ο Εργοδότης δεν θα έχει αξιώσεις επιστροφής χρημάτων ή αποζημίωσης σε περίπτωση μη έναρξης ή καθυστερημένης έναρξης του προγράμματος.