Παράταση στις εκκρεμείς υποθέσεις του «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ»

Tags:

εξοικονομώ κατ'οίκον

Σύμφωνα με ενημέρωση από συναδέλφους, στις εκκρεμείς υποθέσεις τόσο στον Α΄ κύκλο όσο και στο Β΄ κύκλο του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ», στην καρτέλα προθεσμίες η καταληκτική ημερομηνία της εκάστοτε εκκρεμότητας έχει παραταθεί μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020. Πρόκειται για έργα του Α΄ κύκλου που δεν έχουν ολοκληρωθεί καθώς και για αιτήσεις του Β΄ κύκλου οι οποίες βρίσκονται σε αναμονή της έγκρισης δανείου.

Δεδομένης της απουσίας επίσημης ανακοίνωσης από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και κάποιας σχετικής υπουργικής απόφασης καλούμε:

  • το Υπουργείο να εκδώσει άμεσα ανακοίνωση που να διευκρινίζει τι ακριβώς ισχύει.
  • τους συναδέλφους να ελέγξουν τις αιτήσεις προκειμένου να επαληθεύσουν την παράταση των ημερομηνιών.

Πηγή: b2green.gr