Νέο αίτημα παράτασης της τακτοποίησης αυθαιρέτων με έκπτωση του ειδικού προστίμου

Tags:

αυθαίρετα

Επιστολή προς τον Υπουργό ΥΠΕΝ, κ. Σταθάκη απέστειλε το Τμήμα Δυτικής Ελλάδας του ΤΕΕ, με θέμα: « Παράταση της δυνατότητας τακτοποίησης αυθαίρετων κτισμάτων με έκπτωση του ειδικού προστίμου σύμφωνα με την §37α του άρθρου 34 του ν.4546/2018 »

Στην επιστολή του το ΤΕΕ/ΤΔΕ αναφέρει:

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

σε συνέχεια της μέχρι σήμερα άψογης συνεργασίας του Υπουργείου σας με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας / Τμήμα Δυτικής Ελλάδας θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για ένα θέμα για το οποίο έχουμε γίνει αποδέκτες πολλαπλών αιτημάτων τόσο συμπολιτών μας όσο και επαγγελματιών μηχανικών.

Πιο συγκεκριμένα σημαντικός αριθμός συμπολιτών μας επιθυμεί την χρονική παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας έκπτωσης του ειδικού προστίμου για την τακτοποίηση αυθαίρετων κτισμάτων όπως αυτά αναγράφονται στο άρθρο 34 του Ν.4546/2018.

Με γνωστές τις προθέσεις σας για επίλυση των θεμάτων αυθαίρετης δόμησης πράγμα που και ο ν.4495/2017 επιδιώκει, παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε στην έκδοση αντίστοιχης απόφασης παράτασης της καταπληκτικής ημερομηνίας έκπτωσης του προρρηθέντος ειδικού προστίμου.

Επίσης προς εξυπηρέτηση του συνόλου του τεχνικού κόσμου καλό θα ήταν στην ανωτέρω απόφαση σας, σχετικά με την νομιμοποίηση αυθαίρετων κατασκευών, να συμπεριλάβετε και μια μικρή αύξηση του χρονικού διαστήματος στην οποία θα πρέπει ο μηχανικός να ολοκληρώσει την ανάρτηση του συνόλου των δικαιολογητικών στο πληροφοριακό σύστημα.

Παρακαλούμε θερμά για τις ενέργειές σας.

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ / Τμήμα Δυτικής Ελλάδας

Βασίλειος Ν. Αϊβαλής

Διπλ. Μηχανολόγος & Αεροναυπηγός Μηχανικός

Πηγή:b2green.gr