Μόνωση κατοικίας… για ένα πιο ζεστό και άνετο σπίτι! (βίντεο)

Tags:

Οι καλές μέρες των περασμένων μηνών επέτρεψαν να ολοκληρώσουμε πολλά έργα σε μονώσεις δώματος και θερμοπροσόψεις, τόσο στην περιοχή της Κρήτης, όσο και στην Αττική.

Η μόνωση μιας κατοικίας προσφέρει μέχρι και 60% εξοικονόμηση ενέργειας, μειώνει τις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας και κάνει το χώρο μας πιο άνετο.

Στα παραπάνω έργα, πραγματοποιήσαμε εξωτερική θερμοπρόσοψη και θερμοϋγρομόνωση δώματος.

Εξωτερική θερμοπρόσοψη

Για την εξωτερική μόνωση της τοιχοποιίας (θερμοπρόσοψη), χρησιμοποιήσαμε διογκωμένη πολυστερίνη (πάχους 50mm-70mm) με επικάλυψη κόλλα-πλέγμα και αντιρηγματικό χρωμοσοβά.

Θερμοϋγρομόνωση δώματος

Για τη θερμοϋγρομόνωση  δώματος χρησιμοποιήσαμε εξηλασμένη πολυστερίνη (πάχους 50mm), σχηματίσαμε νέες ρύσεις για την απορροή των υδάτων και  τελική επίστρωση τοποθετήσαμε ασφαλτόπανο σε κάποιες περιπτώσεις ή πολυουρεθανικό υλικό Hyperdesmo ή αντίστοιχο σε κάποιες άλλες.


Κάθε πρόβλημα μόνωσης έχει τη λύση του και κάθε λύση πρέπει να είναι ολοκληρωμένη. Στην Εnergycert προτείνουμε την κατάλληλη μόνωση βασισμένη πάντα στις πιο σύγχρονες μεθόδους, την τεχνογνωσία μας και την ανάγκες σας.