Νέα | ενεργειακή αναβάθμιση

ΥΠΕΝ: Μικρά «Εξοικονομώ» για τις αστικές αναπλάσεις

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΝΕΑ

Νέα προγράμματα στα πρότυπα του «Εξοικονομώ» δρομολογεί το ΥΠΕΝ μέσα από ένα νομοσχέδιο για τις αστικές αναπλάσεις.

Ανώτατα στελέχη του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναφέρουν στο «Βήμα» ότι η νέα νομοθετική πρωτοβουλία θα φέρει ειδικές ρυθμίσεις για τη βιοκλιματική αναβάθμιση δημόσιων κτιριακών υποδομών στις περιοχές ανάπλασης, αλλά και ιδιωτικών. Γι’ αυτές τις υποδομές θα προβλεφθούν φοροαπαλλαγές. Επίσης, θα δοθούν και άλλα οικονομικά κίνητρα. Στόχος να περιορίσουν ή και να μηδενίσουν την κατανάλωση ενέργειας. Στις προτεινόμενες ρυθμίσεις για τις αστικές αναπλάσεις περιλαμβάνονται μίνι προγράμματα τύπου «Εξοικονομώ».

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον σχεδιασμό του ΥΠΕΝ, ο εκάστοτε Φορέας Ανάπλασης μιας περιοχής θα μπορεί να καταρτίζει ένα Πρόγραμμα Βιοκλιματικής Αναβάθμισης Κτιρίων. Ταυτόχρονα, θα μπορεί να συντάσσει τις απαραίτητες κτιριολογικές και άλλες μελέτες. Αυτές θα αφορούν μεμονωμένα δημόσια κτίρια ειδικού ενδιαφέροντος ή οικιστικά σύνολα. Ως Φορείς Ανάπλασης θα μπορούν να ορίζονται το ίδιο το ΥΠΕΝ δήμοι, περιφέρειες, εταιρείες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι συγκεκριμένοι φορείς θα μπορούν να συμπράττουν με εξειδικευμένες εταιρείες, τράπεζες, ιδιώτες – ιδιοκτήτες ακινήτων κ.ά. και να συγκροτούν Εταιρείες Μεικτής Οικονομίας. Αυτές θα έχουν ως αποκλειστικό σκοπό τη μελέτη και εκτέλεση έργων ανάπτυξης ή αναμόρφωσης των ζωνών ανάπλασης.

Δεσμεύσεις για τις αστικές αναπλάσεις

Ωστόσο, οι Φορείς θα έχουν κάποιες νομικές δεσμεύσεις. Συγκεκριμένα, ως προς την εφαρμογή των ευρωπαϊκών οδηγιών περί εξοικονόμησης ενέργειας σε δημόσια και ιδιωτικά κτίρια. Επιπλέον, θα πρέπει να εξασφαλίζεται η συναίνεση των ιδιοκτητών πολυκατοικίας για εργασίες θερμομόνωσης, τοποθέτηση φυσικού αερίου, χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Καθώς και για χρήση ΑΠΕ για το σύνολο μιας οικιστικής περιοχής. Η σύμφωνη γνώμη θα πρέπει να εξασφαλίζεται και για την εφαρμογή προγραμμάτων τηλεθέρμανσης, καύσης βιομάζας, συμπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρισμού, ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ σαν ανεξάρτητη παραγωγή ή αυτοπαραγωγή με ενεργειακό συμψηφισμό (net metering), συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης κτιρίων. Για αντικατάσταση ενεργοβόρων λαμπτήρων με LED, για αποθήκευση βρόχινου νερού για πότισμα και πυρόσβεση κ.λπ.

Κίνητρα για τις αστικές αναπλάσεις

Στο Πρόγραμμα Βιοκλιματικής Αναβάθμισης Κτιρίων που θα συντάσσει ο κάθε Φορέας Ανάπλασης θα περιγράφονται κίνητρα σε επίπεδο δήμου. Πιο συγκεκριμένα, θα δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας εξειδικευμένου προγράμματος «Εξοικονομώ για ΟΤΑ» ή «Εξοικονομώ για Περιοχή Ανάπλασης» μέσω των χρηματοδοτικών εργαλείων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). Στόχος θα είναι η χρηματοδότηση επεμβάσεων μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης στους υπαίθριους χώρους. Επίσης, θα δίνονται κίνητρα για επίσπευση στην εφαρμογή μέτρων ενεργειακής απόδοσης στα δημόσια κτίρια μέσω της νομοθεσίας για τις Πράσινες Δημόσιες Προμήθειες και των σχετικών χρηματοδοτικών πακέτων.

Οι δήμοι θα μπορούν επιπλέον να δημιουργούν συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Επιχειρώ» (σε επέκταση του «Εξοικονόμηση»). Θα εστιάζειι σε παρεμβάσεις για εξοικονόμηση, αποδοτική χρήση ενέργειας και μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Θα αφορά εγκαταστάσεις τριτογενούς, βιομηχανικού τομέα τόσο για ιδιωτικούς φορείς (για ενώσεις επαγγελματιών, π.χ. φούρνοι, κρεοπωλεία, ξενοδοχεία, σουπερμάρκετ κ.ά., για εμπορικά κέντρα, ιατρικά κέντρα κ.λπ.) όσο και για δημόσιους φορείς (όπως νοσοκομειακές εγκαταστάσεις, δημοτικά κτίρια, σχολεία κ.ο.κ.).

Ακόμη, στο Πρόγραμμα Βιοκλιματικής Αναβάθμισης Κτιρίων θα περιγράφονται κίνητρα για τη συμμετοχή ιδιωτών και επαγγελματιών. Για παράδειγμα, η πλήρης φοροαπαλλαγή και η μείωση του ΦΠΑ κάθε εργασίας για βιοκλιματική επισκευή ή επέμβαση σε μεμονωμένο κτίριο ή ακίνητο. Αλλά και προσφορά ολοκληρωμένων ενεργειακών υπηρεσιών (μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση).

Απελευθέρωση από ΙΧ

Στο ίδιο νομοσχέδιο για τις αστικές αναπλάσεις θα περιληφθούν και πολεοδομικά κίνητρα και ρυθμίσεις για τη διεύρυνση και απελευθέρωση του δημόσιου χώρου από σταθμευμένα αυτοκίνητα και την τόνωση των δημόσιων συγκοινωνιών. Ειδικότερα, στο πλαίσιο προγραμμάτων ανάπλασης ή Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, θα δίνεται η δυνατότητα να προωθείται από τους δήμους ή την περιφέρεια ή άλλον αρμόδιο δημόσιο φορέα ή και ιδιώτη η κατασκευή κτιρίων στάθμευσης:

α. Δημόσιας χρήσης. Σε κατάλληλες περιοχές περιμετρικά της πόλης, όπου υπάρχουν κόμβοι ή αφετηρίες μέσων μαζικών μεταφορών.

β. Ιδιωτικής ή μεικτής χρήσης σε περιοχές κατοικίας.

Μάλιστα, όσον αφορά τη χωροθέτησή τους θα είναι δυνατή η έγκριση τροποποίησης του σχεδίου πόλεως. Και του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου ή του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου για τη ρύθμιση των χρήσεων γης. Πάντα έπειτα από γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων. Για την κατασκευή τους, στο Πρόγραμμα Ανάπλασης θα προβλέπονται τα εξής κίνητρα:

α. Θα διατίθεται στον φορέα του έργου, υπό μορφή δανείου ή επιδότησης, μέρος των κονδυλίων που θα δαπανήσει από πόρους του Πράσινου Ταμείου. Ή από κάθε άλλη πηγή, όπως ΕΣΠΑ, ΠΔΕ, ιδιωτικοί φορείς και ευρωπαϊκά ταμεία.

β. Στα κτίρια (αποκλειστικής στάθμευσης ή μεικτής χρήσης), των οποίων το 50% θα χρησιμοποιείται για στάθμευση, θα δίνεται η δυνατότητα τα μισά τετραγωνικά από όσα καταλαμβάνουν οι θέσεις πάρκινγκ να τα «κερδίζει» η κτιριακή υποδομή σε επιπλέον βοηθητικούς χώρους. Μη προσμετρήσιμους στον συντελεστή δόμησης, όπως είναι π.χ. υπόγεια, κλιμακοστάσιο, ράμπες κ.λπ. Προϋπόθεση να μην αυξηθεί ο όγκος του κτιρίου.

γ. Για επιχειρήσεις στάθμευσης δημόσιας χρήσης, οι οποίες θα λειτουργούν σε κτίρια όπου συνυπάρχουν π.χ. κατοικίες, γραφεία κ.λπ.. Θα μπορούν να απολαμβάνουν τα κίνητρα που αφορούν γενικότερα επιχειρήσεις στάθμευσης για το τμήμα του κτιρίου που λειτουργεί ως δημόσιο πάρκινγκ. Για τους υπόλοιπους ιδιοκτήτες θα μπορούν να διαθέτουν άλλες θέσεις στάθμευσης.

Οικοδομικές άδειες με χώρο φορτοεκφόρτωσης

Για πολυσύχναστα κτίρια, δηλαδή ξενοδοχεία, βιομηχανίες, εμπορικές εκθέσεις, πολιτιστικά κτίρια και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, για την έκδοση της οικοδομικής άδειας θα επιβάλλεται η δημιουργία χώρου φορτοεκφόρτωσης στον ιδιωτικό χώρο του οικοπέδου. Η εφαρμογή της διάταξης θα ελέγχεται και κατά την έκδοση της άδειας περιβαλλοντικών όρων και την έγκριση της κυκλοφοριακής μελέτης (εάν είναι υποχρεωτικές). Διαφορετικά, θα ενσωματώνεται στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ).

Για παλαιά κτίρια, στα οποία δεν υπάρχει επαρκής χώρος εντός της ιδιοκτησίας για δημιουργία χώρου φορτοεκφόρτωσης, θα επιτρέπεται η ενοικίαση χώρων στάθμευσης σε γειτονικά κτίρια ή κενά οικόπεδα. Αυτό, ύστερα από σχετική σύμβαση η οποία θα προσκομίζεται και θα αποτελεί στοιχείο του φακέλου αδειοδότησης.

Όσο για την επιβράβευση των επιχειρήσεων ή φορέων που εντάσσονται σε πρόγραμμα προώθησης της χρήσης μέσων μαζικής μεταφοράς, της βιώσιμης κινητικότητας και της αποτροπής χρήσης ΙΧ, το ΥΠΕΝ θα προωθήσει τη θέσπιση ενός «Πράσινου Σήματος». Αυτό θα παρέχεται από τον Φορέα Ανάπλασης. Θα συνοδεύεται με παροχή έκπτωσης στα δημοτικά τέλη. Ή στο τέλος παραχώρησης κοινόχρηστων χώρων.

Φόρμα ενημέρωσης

Για περισσότερες πληροφορίες για

  1. Κατασκευή - Ανακαίνιση κτιρίων
  2. Πρόγραμμα "Εξοικονόμηση κατ' οίκον"
  3. Ενεργειακό πιστοποιητικό
  4. Ενεργειακό έλεγχο κτιρίου με θερμική κάμερα
  5. Τακτοποίηση αυθαιρέτων

επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 300 33 55, στο email [email protected] ή συμπληρώστε τη φόρμα

Energycert footer image

Εγγυημένη Ποιότητα

Energycert footer image

Επιστημονική Εξειδίκευση

Energycert footer image

Πολυετής Εμπειρία

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

Μάθε πρώτος τις προσφορές, τα νέα προϊόντα και όλα τα νέα μας.