Νέα | Εξοικονομώ κατ' οίκον

Εξοικονομώ κατ’οίκον 2019: Το ΦΕΚ του β’ κύκλου με όλα τα παραρτήματα

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΝΕΑ

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η Προκήρυξη Β΄ κύκλου του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον II», που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

 

Στο ΦΕΚ έχουν συμπεριληφθεί και όλα τα απαραίτητα Παραρτήματα:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-Α
Δικαιολογητικά Υποβολής Αίτησης Μεμονωμένου Διαμερίσματος ή Μονοκατοικίας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-B
Δικαιολογητικά Υποβολής Αίτησης Πολυκατοικίας
(υποβάλλονται από το Διαχειριστή/ Εκπρόσωπο της πολυκατοικίας)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-Γ
Δικαιολογητικά Υποβολής Αίτησης Διαμερίσματος ως μέρος αίτησης σε Πολυκατοικία
(υποβάλλονται από κάθε ιδιοκτήτη διαμερίσματος)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ) ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
Έντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων βάσει του ΠΕΑ ……../……..… για υλοποίηση στο πλαίσιο του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
Έντυπο Επιμερισμού προυπολογισμού πολυκατοικίας ανά διαμέρισμα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V-Α
Δήλωση Ωφελούμενου Οριστικής Υποβολής Αίτησης
(υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V-Β
Δήλωση εκπροσώπου πολυκατοικίας Οριστικής Υποβολής Αίτησης
(υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V-Γ
Δήλωση Ωφελούμενου αποδοχής απόφασης υπαγωγής
(υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI
Έντυπο Καταγραφής Παρεμβάσεων – Ολοκλήρωσης Έργου βάσει της 2ης Ενεργειακής Επιθεώρησης (ΠΕΑ ……./……)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII
Έντυπο Επιμερισμού κόστους βάσει παραστατικών δαπανών ανά ιδιοκτησία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIIΙ-Α
Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 Αναδόχου του έργου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIIΙ-Β
Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 Προμηθευτή Υλικών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIIΙ-Γ
Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 Προμηθευτή Υλικών & Αναδόχου του Έργου (εφόσον είναι το ίδιο πρόσωπο)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΧ
Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 Χρήση Ακινήτου

Παράρτημα X
Δήλωση πιστοποίησης για την ολοκλήρωση του έργου (Ωφελούμενου/ Εκπρόσωπου Πολυκατοικίας)
(υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧI
Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 De Minimis

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙΙ
Διαδικασία υποβολής αίτησης, ένταξης στο πρόγραμμα, υλοποίησης παρεμβάσεων και εκταμίευσης κινήτρων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙII
Συμμετέχοντες Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙV
Δικτυακοί Τόποι Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Κατεβάστε το ΦΕΚ από τη σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου εδώ.

 

Πηγή:b2green.gr

Φόρμα ενημέρωσης

Για περισσότερες πληροφορίες για

  1. Κατασκευή - Ανακαίνιση κτιρίων
  2. Πρόγραμμα "Εξοικονόμηση κατ' οίκον"
  3. Ενεργειακό πιστοποιητικό
  4. Ενεργειακό έλεγχο κτιρίου με θερμική κάμερα
  5. Τακτοποίηση αυθαιρέτων

επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 300 33 55, στο email [email protected] ή συμπληρώστε τη φόρμα

Energycert footer image

Εγγυημένη Ποιότητα

Energycert footer image

Επιστημονική Εξειδίκευση

Energycert footer image

Πολυετής Εμπειρία

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

Μάθε πρώτος τις προσφορές, τα νέα προϊόντα και όλα τα νέα μας.