Νέα | εξοικονομώ

«Εξοικονομώ-Αυτονομώ»: Ανάγκη για παράταση στην ολοκλήρωση των έργων

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΝΕΑ

Οι αποφάσεις υπαγωγής ωφελούμενων στο προηγούμενο πρόγραμμα «Εξοικονομώ-Αυτονομώ», συνεχίζουν να εκδίδονται φτάνοντας αισίως τις 8 και η ανάγκη για παράταση στην ολοκλήρωση των έργων, μεγαλώνει.

Η πρώτη απόφαση στην οποία συμπεριλήφθησαν 12.579 υπαγωγές, εκδόθηκε την 08η Απριλίου 2021. Η (μέχρι στιγμής) τελευταία στην οποία συμπεριλήφθησαν μόλις 11 υπαγωγές, εκδόθηκε πριν 2 εβδομάδες και συγκεκριμένα την 31η Μαΐου 2022.

Αναλυτικά οι μέχρι στιγμής υπαγωγές:

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έργων από τους Ωφελούμενους είναι 12 μήνες. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο 7.4 του Οδηγού Εφαρμογής του προγράμματος. Εκκινεί από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης υπαγωγής (συμβατικός χρόνος υλοποίησης του έργου).

Επιπλέον, σύμφωνα με το Κεφάλαιο 7.5.3, «Μετά από έγκριση του Δικαιούχου, επιτρέπεται η παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου, για επιπλέον διάστημα τριών (3) μηνών, από το πέρας της εν λόγω προθεσμίας. Η παράταση λαμβάνεται με αίτημα του ωφελουμένου αυτόματα μέσω του πληροφοριακού συστήματος. Κατά το αίτημα δύναται να αναρτηθούν τυχόν υποστηρικτικά έγγραφα. Το αίτημα παράτασης δύναται να γίνει μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υλοποίησης και η παράταση λαμβάνεται αυτόματα».

Από τα ανωτέρω κεφάλαια του οδηγού, καταλήγουμε σε συνολικό χρονικό διάστημα ολοκλήρωσης των έργων τους 15 μήνες. Μαζί με τη δυνατότητα παράτασης. Πρακτικά, αυτό σημαίνει πως σε περίπου 3 εβδομάδες, δηλαδή έως την 07η Ιουλίου 2022, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί τα έργα των 12.579 ωφελούμενων, της 1ης υπαγωγής. Αυτό υπογράμμισε και σε σχετική του ανακοίνωση το ΥΠΕΝ. Μάλιστα, σε αυτή την κατεύθυνση, πριν από 2 εβδομάδες, το ΥΠΕΝ εξέδωσε «Οδηγό πληρότητας των αιτήσεων τελικής εκταμίευσης του “Εξοικονομώ-Αυτονομώ”».

Αντίστοιχα, έως την 06η Σεπτεμβρίου και με τις θερινές διακοπές να μεσολαβούν, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί τα έργα των 13.695 ωφελούμενων της 2ης υπαγωγής.

Ποια είναι όμως η πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα έργα;

Σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το ΥΠΕΝ με ημερομηνία 01/06/2022, ως απάντηση σε σχετική ερώτηση που κατατέθηκε στη Βουλή, η πορεία των αιτήσεων του «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» έως και την 25η Μαΐου 2022 ήταν η εξής:

  1. Αριθμός αιτήσεων που έχουν υπαχθεί στο Πρόγραμμα 37769.
  2. Αριθμός αιτήσεων που ολοκληρώθηκαν (επιτυχής έλεγχος δικαιολογητικών) και για τις οποίες έχει δοθεί εντολή εκταμίευσης των κινήτρων 7924. Το συνολικό ύψος άμεσης ενίσχυσης, ανέρχεται στο ποσό των 134,55 εκ €. Για 2130 αιτήσεις εξ αυτών, που έχουν επιλέξει τραπεζικό δανεισμό, έχει δοθεί εντολή εκταμίευσης και του υπόλοιπου ποσού δανείου συνολικού ύψους 1,08 εκ €.
  3. Αριθμός αιτήσεων που ολοκληρώθηκαν επιτυχώς και για τις οποίες επίκειται η εκταμίευση των κινήτρων 208. Το συνολικό ύψος άμεσης ενίσχυσης, ανέρχεται στο ποσό των 3,84 εκ €.
  4. Αριθμός αιτήσεων που ολοκληρώθηκαν και βρίσκονται σε διενέργεια ελέγχου δικαιολογητικών τελικής εκταμίευσης 3650. Το συνολικό ύψος άμεσης ενίσχυσης, βάσει των αντίστοιχων αποφάσεων υπαγωγής, ανέρχεται στο ποσό των 69,56 εκ €.
  5. Αριθμός αιτήσεων που έχουν επιλέξει τραπεζικό δανεισμό και στις οποίες έχει δοθεί προκαταβολή δανείου 10954. Το συνολικό ύψος των προκαταβολών ανέρχεται στο ποσό των 15,37 εκ €.

Αν και στα ανωτέρω στοιχεία δεν υπάρχει ανάλυση που να κατανέμει τη φάση στην οποία βρίσκονται οι αιτήσεις του Αναγκαία κρίνεται η παράταση για την ολοκλήρωση των έργων του προηγούμενου προγράμματος «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» ανά υπαγωγή, είναι προφανές πως υπάρχουν χιλιάδες ακόμα αιτήσεις, οι οποίες θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα με την ολοκλήρωση των έργων τους, τόσο από την 1η όσο και από τη 2η απόφαση υπαγωγής και γι’ αυτό πρέπει να δοθεί παράταση.

Πηγή: b2green.gr

Φόρμα ενημέρωσης

Για περισσότερες πληροφορίες για

  1. Κατασκευή - Ανακαίνιση κτιρίων
  2. Πρόγραμμα "Εξοικονόμηση κατ' οίκον"
  3. Ενεργειακό πιστοποιητικό
  4. Ενεργειακό έλεγχο κτιρίου με θερμική κάμερα
  5. Τακτοποίηση αυθαιρέτων

επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 300 33 55, στο email [email protected] ή συμπληρώστε τη φόρμα

Energycert footer image

Εγγυημένη Ποιότητα

Energycert footer image

Επιστημονική Εξειδίκευση

Energycert footer image

Πολυετής Εμπειρία

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

Μάθε πρώτος τις προσφορές, τα νέα προϊόντα και όλα τα νέα μας.