Νέα | Εξοικονόμηση Ενέργειας

ΥΠΕΝ: Οι πιο συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις για το «Εξοικονομώ 2021»

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΝΕΑ

Μία λίστα με τις συχνότερες ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με το «Εξοικονομώ 2021» έδωσε στη δημοσιότητα το ΥΠΕΝ, με μεγάλη καθυστέρηση σε σχέση με την έναρξη του προγράμματος και την απόφαση παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων.

Σε αυτή τη λίστα με τις ερωτήσεις – απαντήσεις του «Εξοικονομώ 2021», το ΥΠΕΝ έχει λάβει υπ’ όψιν και τα ερωτήματα που κατατέθηκαν στο help desk από πολίτες και μηχανικούς.

Ας δούμε ποιες είναι οι ερωτήσεις στις οποίες το ΥΠΕΝ δίνει απαντήσεις.

1. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1. Ποιες Περιφέρειες αφορά το Πρόγραμμα;

2. Ποιο είναι το ύψος της χρηματοδότησης και πώς κατανέμεται στις Περιφέρειες;

2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. Έχω μία μονοκατοικία/μεμονωμένο διαμέρισμα. Ποια είναι τα βήματα που πρέπει να κάνω για να υποβάλλω αίτηση;

2. Μας ενδιαφέρει να εντάξουμε στο πρόγραμμα την πολυκατοικία στην οποία έχουμε δια- μερίσματα. Ποια είναι τα βήματα που πρέπει να κάνουμε για να υποβάλλουμε αίτηση;

3. Πόσες αιτήσεις μπορεί να υποβάλει ο κάθε ενδιαφερόμενος;

4. Ποιος είναι ο ελάχιστος ενεργειακός στόχος που πρέπει να επιτευχθεί στο πλαίσιο του Προ- γράμματος;

5. Που μπορώ να βρω ενεργειακό επιθεωρητή;

6. Σε ποιο στάδιο της υπαγωγής σε νόμο τακτοποίησης θα πρέπει να βρίσκεται η δήλωση του μηχανικού σε σχέση με την αίτησή του ωφελουμένου στο πρόγραμμα; Θα πρέπει να προσκομίσουν κάποια έγγραφα;

3. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

1. Ποιες κατοικίες είναι επιλέξιμες;

2. Πώς νοείται η νομιμότητα;

3. Πώς νοείται η χρήση κύριας κατοικίας;

4. Έχω εξοχική κατοικία, την οποία θέλω να αναβαθμίσω ενεργειακά. Μπορώ να υποβάλω αίτηση;

5. Πώς θα ξέρω ότι είμαι στην ενεργειακή κατηγορία Γ και ότι μπορώ να συμμετέχω στο πρόγραμμα;

6. Είμαι πλήρης κύριος διαμερίσματος, το οποίο κατά το φορολογικό έτος 2020, είχα παραχωρήσει δωρεάν στην κόρη μου. Θεωρείται επιλέξιμη η κατοικία;

7. Περίπτωση διαμερισμάτων, τα οποία στην οικοδομική άδεια φαίνονται ως ένα ενιαίο κατάστημα αλλά στο Ε9 και Ε1 δηλώνονται σαν δύο ξεχωριστές κατοικίες, μπορούν να υπαχθούν στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2021»;

8. Υπό κατασκευή ή ημιτελείς κατοικίες εντάσσονται στο Πρόγραμμα;

9. Ακίνητα που είναι κτισμένα με αρωγή εντάσσονται στο Πρόγραμμα;

10. Τι συμβαίνει σε περιπτώσεις προσφυγικών ή εργατικών κατοικιών;

11. Έχω διαμέρισμα το οποίο μου έχει παραχωρηθεί από τον ΟΑΕΔ και έχω Συμφωνητικό Παραχώρησης Χρήσης Διαμερίσματος. Μπορώ να υποβάλλω αίτηση στο πρόγραμμα;

12. Κτήριο κατοικίας που έχει υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν.1337/1983 (νόμος «Τρίτση»), είναι επιλέξιμο;

13. Τι γίνεται σε περίπτωση που τα νομιμοποιητικά έγγραφα που απαιτούνται δεν είναι άμεσα διαθέσιμα ή σε περίπτωση που η οικοδομική άδεια έχει χαθεί;

14. Ένα ενιαίο διαμέρισμα κατά το 2020, χωρίστηκε σε 2 διαμερίσματα μετά τις 31/12/2020. Μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα τα δύο νέα διαμερίσματα και πώς αποδεικνύεται η κύρια χρήση;

15. Σε περίπτωση που η κατοικία έχει κτιστεί μεταπολεμικά, δεν έχει οικοδομική άδεια ούτε και έχει δηλωθεί σε νόμο τακτοποίησης αυθαίρετων κατασκευών, αλλά δηλώνεται κανονικά στη φορολογική δήλωση, είναι επιλέξιμη; Ποια δικαιολογητικά πρέπει να προσκομιστούν για την παραπάνω κατοικία;

16. Έχω υπαχθεί στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ Αυτονομώ». Μπορώ να υποβάλλω αίτηση στο νέο Πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2021» για το ίδιο ακίνητο;;

17. Μπορεί κάποιος να συμμετάσχει τόσο στο Πρόγραμμα “Εξοικονομώ 2021”, όσο και το Πρόγραμμα Επιδότησης Εγκατάστασης Θέρμανσης της Εταιρείας Διανομής Αερίου Αττικής (ΕΔΑ Αττικής), το οποίο καλύπτει δαπάνες που απαιτούνται για τη μετατροπή της υπάρχουσας εγκατάστασης θέρμανσης άλλης μορφής ενέργειας σε αντίστοιχη χρήσης Φυσικού Αερίου;

4. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ – ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ

1. Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα;

2. Γιατί δεν έχει δικαίωμα αίτησης οποιοσδήποτε συγκύριος αλλά αυτός που ιδιοκατοικεί;

3. Κατέχω το 50% εμπράγματου δικαιώματος και κάνω χρήση του ακινήτου, όπως προβλέπεται. Έχω δικαίωμα υποβολής αίτησης;

4. Είμαι ενοικιαστής σε μια κατοικία. Έχω δικαίωμα υποβολής αίτησης;

5. Είναι απαραίτητη η συναίνεση όλων των συνιδιοκτητών του ακινήτου για την υποβολή της αίτησης; Με ποιον τρόπο δηλώνεται στο πρόγραμμα;

6. Σε περιπτώσεις που κάποιος εκ των συγκύριων δεν έχει δικαιοπρακτική ικανότητα ή είναι ανήλικος, είναι απαραίτητη η σύμφωνη γνώμη του και πώς πιστοποιείται αυτή;

7. Για κατοικία που κατέχω και στην οποία ιδιοκατοικώ έχω υπαχθεί στο Πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Αυτονομώ». Έχω δικαίωμα να υποβάλλω αίτηση στο «Εξοικονομώ 2021» για διαφορετική κατοικία που νοικιάζω σε τρίτο πρόσωπο;

8. Σε ακίνητο στο οποίο έγινε τακτοποίηση αυθαίρετων χώρων, υπάρχουν συγκύριοι, στων οποίων το έντυπο Ε9 αναγράφεται η παλιά επιφάνεια, πριν την τακτοποίηση. Πρέπει να κάνουν τροποποίηση του εντύπου Ε9 τους ή αρκεί να είναι τροποποιημένο του αιτούντα;

9. Ποιος είναι ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων;

10. Ποια είναι τα ποσοστά επιχορήγησης στο Πρόγραμμα;

11. Εκτός από τις ενεργειακές παρεμβάσεις καλύπτεται και η αμοιβή συμπληρωματικών δαπανών που θα χρειαστεί να κάνω; Ποιες είναι αυτές και πότε θα πρέπει να τις δηλώσω;

12. Είμαι ιδιοκτήτης ενός διαμερίσματος που ιδιοκατοικώ και δύο διαμερισμάτων που παραχωρώ δωρεάν στα παιδιά μου σε τριπλοκατοικία, την οποία θέλω να εντάξω στο Πρόγραμ- μα ως πολυκατοικία. Υπάρχει μέγιστο όριο ενίσχυσης ανά Ωφελούμενο;

13. Ποιο εισόδημα λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό της κατηγορίας επιχορήγησης;

14. Είμαι έγγαμος όμως με την σύζυγό μου υποβάλαμε χωριστές φορολογικές δηλώσεις για το 2020. Το εισόδημα νοείται ως ατομικό ή ως οικογενειακό;

15. Σε περίπτωση που κάποιος/α είναι χήρος/χήρα, το εισόδημα νοείται ως ατομικό ή ως οικογενειακό; Τι συμβαίνει σε περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας με εξαρτώμενα τέκνα;

16. Αλλάζει το όριο οικογενειακού εισοδήματος αν υπάρχουν παιδιά;

17. Τι θα γίνει σε περίπτωση που το κόστος που αναγράφεται στην Πρόταση Παρεμβάσεων που θα υποβάλω υπερβαίνει τα ανώτατα όρια επιλέξιμων δαπανών ανά κατηγορία δαπάνης που αναφέρονται στον οδηγό εφαρμογής του προγράμματος;

18. Τι ισχύει με τους φορολογικά μη υπόχρεους; Ποιοι είναι φορολογικά μη υπόχρεοι;

19. Είναι απαραίτητο να επισυναφθούν ηλεκτρονικά στην αίτηση οι προσφορές;

20. Τι πρέπει να κάνω με τις φωτογραφίες που πρέπει να ληφθούν πριν και μετά τις εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης;

5. ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ- ΘΕΜΑΤΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

1. Για τη λήψη δανείου θα τίθενται από την εκάστοτε τράπεζα που συμμετέχει στο πρόγραμμα επιπλέον προϋποθέσεις;

2. Οι ιδιώτες που έχουν μπει στον Τειρεσία μπορούν να συμμετάσχουν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα;

3. Γιατί στη δανειακή σύμβαση που κλήθηκα να υπογράψω αναγράφεται μεγαλύτερο ποσό από αυτό που υπολογίζεται από το Πρόγραμμα; Επιβάλλονται επιπλέον τόκοι τους οποίους καλούμαι να καλύψω;

4. Τι ισχύει με τα εμβάσματα σε άλλη τράπεζα;

6. ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

1. Σε περίπτωση που θέλουν να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα όλοι οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων μιας πολυκατοικίας και να πραγματοποιήσουν παρεμβάσεις στις κατοικίες τους, αλλά όχι κοινόχρηστες παρεμβάσεις στην πολυκατοικία, μπορεί να υποβληθεί αίτηση για πολυκατοικία;

2. Ποιες παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης θεωρούνται κοινόχρηστες;

3. Πως εκδίδεται ΑΦΜ διαχείρισης πολυκατοικίας;

7. ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

1. Οι ασφαλιστικές εισφορές ΙΚΑ εργατοτεχνιτών είναι επιλέξιμες δαπάνες;

2. Πότε είναι επιλέξιμες οι παρεμβάσεις;

3. Σε περίπτωση που χρειάζεται να αλλάξει η πρόταση (συνδυασμός παρεμβάσεων) για ενεργειακή αναβάθμιση που έχει καταγραφεί στο Α΄ ΠΕΑ, ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείται;

4. Σε μονοκατοικία με επιφάνεια 90 τ.μ., έχει βγει άδεια για μία προσθήκη κατ΄ επέκταση 30 τ.μ. Κατά την πρώτη ενεργειακή επιθεώρηση η προσθήκη δεν θα υφίσταται και θα κατασκευασθεί στο μεσοδιάστημα έως την έκδοση του δεύτερου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης. Είναι επιλέξιμη η κατοικία;

5. Είναι επιλέξιμη η θερμομόνωση σε δώμα από το Πρόγραμμα όταν η αίτηση υποβάλλεται ως «μεμονωμένο διαμέρισμα»;

6. Είναι επιλέξιμη δαπάνη η εφαρμογή εξωτερικής θερμομόνωσης με χρήση μόνον ειδικών «θερμομονωτικών βαφών»;

7. Είναι επιλέξιμη παρέμβαση η τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης δαπέδου ισόγειας κατοικίας με υποκείμενο όροφο υπογείου (μη θερμαινόμενου χώρου);

8. Εξώπορτα διαμερίσματος σε επαφή με εξωτερικό αέρα, είναι επιλέξιμη δαπάνη; Εξώπορτα πολυκατοικίας χωρίς υαλοπίνακα σε ποια κατηγορία παρεμβάσεων θα συμπεριληφθεί;

9. Οι τέντες είναι επιλέξιμες στο Πρόγραμμα; Οι πέργκολες;

10. Είναι επιλέξιμη η εγκατάσταση συστήματος θέρμανσης πετρελαίου;

11. Η κατασκευή νέου τζακιού, είναι επιλέξιμη ως παρέμβαση; Η μετατροπή υφιστάμενου τζακιού σε ενεργειακό;

12. Σε μια κατοικία που δεν έχει ηλιακό θερμοσίφωνα, είναι υποχρεωτική η τοποθέτησή του για να ενταχθεί γενικά στο πρόγραμμα;

13. Επίτοιχος ατομικός λέβητας φυσικού αερίου (υποκατηγορία παρέμβασης 3.Β), με δυνατότητα παραγωγής ζεστού νερού χρήσης–ΖΝΧ μέσω ταχυθερμαντήρα (πλακοειδή εναλλάκτη), θεωρείται ως σύστημα θέρμανσης με ενσωματωμένο ταμιευτήρα αποθήκευσης του ΖΝΧ έτσι ώστε να προσαυξηθεί το ανώτατο όριο δαπάνης, αναλόγως και της κατηγορίας ισχύος του;

14. Οι παρεμβάσεις θερμομόνωσης που θα γίνουν σε ακίνητο, θα πρέπει να ακολουθούν τις απαιτήσεις του Κ.Εν.Α.Κ ως προς το συντελεστή θερμοπερατότητας U ή μας ενδιαφέρει μόνο η θερμική αντίσταση R; Θα πρέπει,δηλαδή, το U του δομικού στοιχείου (π.χ. τοίχου) να πληροί τις απαιτήσεις του Κ.Εν.Α.Κ;

15. Υπάρχουν προδιαγραφές για τα υλικά και τα συστήματα που θα εγκατασταθούν;

16. Τι προδιαγραφές πρέπει να έχει μία αντλία θερμότητας για να είναι επιλέξιμη στο Πρόγραμμα;

17. Για τις επιλέξιμες παρεμβάσεις της κατηγορίας 3, ποια τιμή της ισχύος P, λαμβάνεται υπόψη για την κατάταξη στις υποκατηγορίες δαπάνης Ι έως VIII;

8. ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΡΓΟΥ – ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ

1. Υπάρχουν περιορισμοί στην επιλογή Ενεργειακών Επιθεωρητών;

2. Ποια είναι τα μη στεγασμένα επαγγέλματα για τα οποία χρειάζεται να καταβληθούν ασφαλιστικές εισφορές ΙΚΑ που, με βάση την κείμενη νομοθεσία, βαρύνουν τον Ωφελούμενο του Προγράμματος ως «κύριο του έργου»;

3. Με ποιο τρόπο θα πρέπει να πληρώνω τους επαγγελματίες; Μπορώ με μετρητά;

4. Μπορώ να πληρώσω δαπάνες του Προγράμματος με πιστωτική κάρτα και να εξοφλήσω το ποσό με δόσεις;

5. Θα πρέπει να δώσω από τώρα χρήματα κάπου και θα μπορώ να τα λάβω από το Πρόγραμμα μετά;

6. Θα πρέπει να πληρώσω εγώ τον Σύμβουλο Έργου;

7. Η αίτησή μου έχει υπαχθεί στο Πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2021». Πότε θα πρέπει να καταθέσω τα χρήματα στους προμηθευτές;

8. Μπορώ να ζητήσω να λάβει ο Προμηθευτής μου τα χρήματα της επιχορήγησης σε δύο διαφορετικούς τραπεζικούς λογαριασμούς/ ΙΒΑΝ;

9. Μπορώ να τροποποιήσω τα στοιχεία των Προμηθευτών που είχα αρχικά επιλέξει;

10. Σε αίτηση στην οποία έχει δοθεί στους προμηθευτές η προκαταβολή, μπορεί να γίνει αλλαγή στους προμηθευτές (χωρίς να αλλάζουν τα ποσά στις δαπάνες); Τι γίνεται με την προκαταβολή που έχει δοθεί;

11. Γίνεται ο Προμηθευτής μου να καταχωρηθεί στο σύστημα και ως Σύμβουλος Έργου για την αίτησή μου; Απαιτείται κάποια ενέργεια από μέρους μου;

12. Είμαι ωφελούμενος του Προγράμματος και παράλληλα προμηθευτής. Υπάρχει πρόβλημα επιλεξιμότητας;

Και οι τελευταίες ερωτήσεις που διαβάζουμε απαντήσεις από το ΥΠΕΝ.

9. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ – ΈΚΔΟΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ

1. Στην περίπτωση που κατά τη 2η ενεργειακή επιθεώρηση διαπιστωθεί ότι δεν έχει επιτευχθεί ο ενεργειακός στόχος του Προγράμματος, ο Ωφελούμενος θα δικαιούται επιχορήγησης από το πρόγραμμα;

2. Υπάρχει πρόβλημα εάν τελικά φέρω παραστατικά δαπανών με διαφορετική τιμή από αυτή που είχε συμπληρωθεί στην αίτησή μου (Πρόταση Παρεμβάσεων) και που είχε εγκριθεί;

3. Είμαι ωφελούμενος του Προγράμματος και παράλληλα έχω ατομική επιχείρηση. Μπορούν τα παραστατικά να εκδοθούν στην ατομική μου επιχείρηση, δηλαδή στον ΑΦΜ μου ως επαγγελματίας/επιτηδευματίας;

4. Με βάση την Απόφαση Υπαγωγής ο Ωφελούμενος έχει την υποχρέωση διατήρησης του έργου για 5 έτη από την τελική εκταμίευση του δανείου ή/και της επιχορήγησης από το Πρόγραμμα της «άμεσης ενίσχυσης». Έχει δικαίωμα να μεταβιβάσει το ακίνητο; Η ανωτέρω υποχρέωση μεταφέρεται στο νέο ιδιοκτήτη και με ποιο τρόπο;

5. Σε κατοικία η οποία έχει επιλεχθεί στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2021» ο ιδιοκτήτης – ωφελούμενος απεβίωσε. Τι μπορούν να κάνουν οι κληρονόμοι του για να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς να χαθούν τα κίνητρα του προγράμματος;

Αυτές είναι, λοιπόν, οι ερωτήσεις στις οποίες δίνει απαντήσεις το ΥΠΕΝ.

Διαβάστε εδώ τις απαντήσεις στις παραπάνω ερωτήσεις, μέσα από το ΥΠΕΝ.

Φόρμα ενημέρωσης

Για περισσότερες πληροφορίες για

  1. Κατασκευή - Ανακαίνιση κτιρίων
  2. Πρόγραμμα "Εξοικονόμηση κατ' οίκον"
  3. Ενεργειακό πιστοποιητικό
  4. Ενεργειακό έλεγχο κτιρίου με θερμική κάμερα
  5. Τακτοποίηση αυθαιρέτων

επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 300 33 55, στο email [email protected] ή συμπληρώστε τη φόρμα

Energycert footer image

Εγγυημένη Ποιότητα

Energycert footer image

Επιστημονική Εξειδίκευση

Energycert footer image

Πολυετής Εμπειρία

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

Μάθε πρώτος τις προσφορές, τα νέα προϊόντα και όλα τα νέα μας.