Νέα | πολεοδομία

Επείγουσα ανάγκη για σύσταση των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής & των Συμβουλίων Πολεοδομικών θεμάτων & αμφισβητήσεων

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΝΕΑ

Ερώτηση κατέθεσε στη Βουλή ο βουλευτής Κυκλάδων Νίκος Συρμαλένιος με θέμα: «Επείγουσα ανάγκη για σύσταση των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής και των Συμβουλίων Πολεοδομικών θεμάτων και αμφισβητήσεων”. Την ερώτηση συνυπογράφουν και άλλοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.

Με την ερώτηση εκφράζεται έντονη ανησυχία για την καθυστέρηση στην ανασυγκρότηση των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής και των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων. Ως γνωστόν, με την ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/53704/6906/2019 – ΦΕΚ 2305/Β/12-6-2019, δόθηκε παράταση στη θητεία των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής, των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων και των Επιτροπών Ελέγχου μέχρι της 31/12/2019. Όμως η θητεία τους πλέον έχει λήξει και προφανώς δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν το σημαντικό έργο που έχουν με συνέπεια να δημιουργούνται διαφορά προβλήματα, πρόσθετα από αυτά της συσσώρευσης πολλών υποθέσεων που έχουν ως αποτέλεσμα την μη έκδοση οικοδομικών αδειών.

Ειδικά στις Κυκλάδες, πολίτες που ενδιαφέρονται για χρηματοδοτικά προγράμματα (όπως πχ CLLD/LEADER ΚΥΚΛΑΔΩΝ με λήξη προθεσμίας υποβολής επενδυτικών σχεδίων την 4η/3/2020), κινδυνεύουν να έχουν χαμηλότερη βαθμολόγηση των επενδυτικών τους σχεδίων, αφού δεν μπορούν να συγκεντρώσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Εύλογα είναι και τα ερωτήματα για το λόγο της καθυστέρησης, αφού η κυβέρνηση γνώριζε το πρόβλημα που θα προέκυπτε με τη λήξη της θητείας. Υπενθυμίζουμε ότι η κυβέρνηση, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της για την εύρυθμη και ορθότερη λειτουργία των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής και των Συμβουλίων Πολεοδομικών θεμάτων και αμφισβητήσεων, έφερε σχετική τροπολογία (27.11.19) στο νομοσχέδιο για Απελευθέρωση αγοράς ενέργειας, εκσυγχρονισμός της ΔΕΗ, ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ και στήριξη των Α.Π.Ε. και λοιπές διατάξεις.

Η τροπολογία ήρθε τελευταία στιγμή χωρίς να έχει προηγηθεί καμιά συζήτηση και ενημέρωση από φορείς, αφορούσε μεταξύ άλλων, τη σύνθεση και τις αρμοδιότητες ΣΥΠΟΘΑ και Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής. Από την πρώτη στιγμή εκφράσαμε αρκετές ενστάσεις, καθώς δεν προχωράει στη σύσταση πιο ευέλικτων συμβούλιων: αυξάνει τον αριθμό μελών, αυξάνει τα μέλη του ΤΕΕ και βγάζει εκτός εκπροσώπους της περιφερειακής. ένωσης δήμων και των εκπροσώπων των συλλόγων πολεοδόμων και χωροτακτών. Δίνει επίσης, και τη δυνατότητα να συμμετέχει μη μηχανικός αρκεί να έχει ανάλογη εμπειρία.

Επιπλέον οι διαδικασίες είναι αδιαφανείς αφού δίνεται η δυνατότητα να συμπληρώνει ο υπουργός άτομα «κύρους» χωρίς κριτήρια ενώ και στη δημιουργία μητρώου για τα ΣΥΠΟΘΑ δεν υπάρχει η λογική κλήρωσης. Κατά συνέπεια, η σύσταση των συμβουλίων γίνεται με αδιαφανείς διαδικασίες, με πολιτική κηδεμονία με παραμονή μελών εκτός δημοσίου για μεγάλο χρονικό διάστημα και με μέλη ενδεχομένως αμφιλεγόμενου κύρους.

Στις 3/12/19 δημοσιεύτηκε ο Ν.4643/2019 (ΦΕΚ 193 Α), ο οποίος τροποποιεί τα άρθρα του Ν.4495/2017 (ΦΕΚ 167 Α) που αφορούν τη λειτουργία των εν λόγω συμβουλίων. Είναι όμως σαφές ότι η συγκρότηση των νέων συμβουλίων χρειάζεται ένα εύλογο χρονικό διάστημα.

Ακολουθεί η ερώτηση:

Προς τους κ.κ. Υπουργούς:
1. Περιβάλλοντος και Ενέργειας
2. Εσωτερικών
3. Ανάπτυξης και επενδύσεων
4. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
5. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Θέμα: «Επείγουσα ανάγκη για σύσταση των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής και των Συμβουλίων Πολεοδομικών θεμάτων και αμφισβητήσεων»

Σοβαρά προβλήματα, έντονη ανησυχία και αναπάντητα ερωτήματα αφήνει η καθυστέρηση στην ανασυγκρότηση των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής και των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων.
Υπενθυμίζουμε ότι με την ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/53704/6906/2019 – ΦΕΚ 2305/Β/12-6-2019, δόθηκε παράταση στη θητεία των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής, των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων και των Επιτροπών Ελέγχου μέχρι της 31/12/2019. Όμως η θητεία τους πλέον έχει λήξει και προφανώς δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν το σημαντικό έργο που έχουν με συνέπεια να δημιουργούνται διαφορά προβλήματα, πρόσθετα από αυτά της συσσώρευσης πολλών υποθέσεων που έχουν ως αποτέλεσμα την μη έκδοση οικοδομικών αδειών.
Για παράδειγμα πολίτες που ενδιαφέρονται για χρηματοδοτικά προγράμματα (όπως πχ CLLD/LEADER ΚΥΚΛΑΔΩΝ με λήξη προθεσμίας υποβολής επενδυτικών σχεδίων την 4η/3/2020), κινδυνεύουν να έχουν χαμηλότερη βαθμολόγηση των επενδυτικών τους σχεδίων, αφού δεν μπορούν να συγκεντρώσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Εύλογα είναι και τα ερωτήματα για το λόγο της καθυστέρησης, αφού η κυβέρνηση γνώριζε το πρόβλημα που θα προέκυπτε με τη λήξη της θητείας. Υπενθυμίζουμε ότι η κυβέρνηση, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της για την εύρυθμη και ορθότερη λειτουργία των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής και των Συμβουλίων Πολεοδομικών θεμάτων και αμφισβητήσεων, έφερε σχετική τροπολογία (27.11.19) στο νομοσχέδιο για Απελευθέρωση αγοράς ενέργειας, εκσυγχρονισμός της ΔΕΗ, ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ και στήριξη των Α.Π.Ε. και λοιπές διατάξεις.
Η τροπολογία ήρθε τελευταία στιγμή χωρίς να έχει προηγηθεί καμιά συζήτηση και ενημέρωση από φορείς, αφορούσε μεταξύ άλλων, τη σύνθεση και τις αρμοδιότητες ΣΥΠΟΘΑ και Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής. Από την πρώτη στιγμή εκφράσαμε αρκετές ενστάσεις, καθώς δεν προχωράει στη σύσταση πιο ευέλικτων συμβούλιων: αυξάνει τον αριθμό μελών, αυξάνει τα μέλη του ΤΕΕ και βγάζει εκτός εκπροσώπους της περιφερειακής. ένωσης δήμων και των εκπροσώπων των συλλόγων πολεοδόμων και χωροτακτών. Δίνει επίσης, και τη δυνατότητα να συμμετέχει μη μηχανικός αρκεί να έχει ανάλογη εμπειρία.
Επιπλέον οι διαδικασίες είναι αδιαφανείς αφού δίνεται η δυνατότητα να συμπληρώνει ο υπουργός άτομα «κύρους» χωρίς κριτήρια ενώ και στη δημιουργία μητρώου για τα ΣΥΠΟΘΑ δεν υπάρχει η λογική κλήρωσης. Κατά συνέπεια, η σύσταση των συμβουλίων γίνεται με αδιαφανείς διαδικασίες, με πολιτική κηδεμονία με παραμονή μελών εκτός δημοσίου για μεγάλο χρονικό διάστημα και με μέλη ενδεχομένως αμφιλεγόμενου κύρους.
Στις 3/12/19 δημοσιεύτηκε ο Ν.4643/2019 (ΦΕΚ 193 Α) , ο οποίος τροποποιεί τα άρθρα του Ν.4495/2017 (ΦΕΚ 167 Α) που αφορούν τη λειτουργία των εν λόγω συμβουλίων. Είναι όμως σαφές ότι η συγκρότηση των νέων συμβουλίων χρειάζεται ένα εύλογο χρονικό διάστημα.
Επειδή είναι πασιφανές ότι η μη λειτουργία των Συμβουλίων δημιουργεί τεράστια προβλήματα στην εξυπηρέτηση των πολιτών και στη λειτουργία της Διοίκησης.

ερωτώνται οι αρμόδιοι υπουργοί:

• Πότε αναμένεται να συγκροτηθούν τα συμβούλια Αρχιτεκτονικής και τα Συμβούλια Πολεοδομικών θεμάτων και αμφισβητήσεων; Σκοπεύουν να δώσουν νέα παράταση;
• Πως σκοπεύουν άμεσα να αντιμετωπίσουν περιπτώσεις όπου οι ενδιαφερόμενοι πολίτες θα έχουν χαμηλότερη βαθμολόγηση στα επενδυτικά τους σχέδια από την έλλειψη των σχετικών δικαιολογητικών λόγω της σχετικής δυσλειτουργίας της δημόσιας Διοίκησης; Εξετάζεται η δυνατότητα παράτασης των σχετικών προθεσμιών;
• Υπάρχουν άλλα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα όπου η μη συγκρότηση των Συμβουλίων προκαλεί προβλήματα στους ενδιαφερόμενους πολίτες; Αν ναι πώς σκοπεύετε να αντιμετωπίσετε την πιθανή απώλεια επενδυτικών ευκαιριών ;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Νίκος Συρμαλένιος

Σταύρος Αραχωβίτης

Νίκος Παπάς

Νεκτάριος Σαντορινιός

Σωκράτης Φάμελος

Πηγή:b2green.gr

Φόρμα ενημέρωσης

Για περισσότερες πληροφορίες για

  1. Κατασκευή - Ανακαίνιση κτιρίων
  2. Πρόγραμμα "Εξοικονόμηση κατ' οίκον"
  3. Ενεργειακό πιστοποιητικό
  4. Ενεργειακό έλεγχο κτιρίου με θερμική κάμερα
  5. Τακτοποίηση αυθαιρέτων

επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 300 33 55, στο email [email protected] ή συμπληρώστε τη φόρμα

Energycert footer image

Εγγυημένη Ποιότητα

Energycert footer image

Επιστημονική Εξειδίκευση

Energycert footer image

Πολυετής Εμπειρία

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

Μάθε πρώτος τις προσφορές, τα νέα προϊόντα και όλα τα νέα μας.