Νέα | εξοικονομώ αυτονομώ

Ενεργειακοί Επιθεωρητές για αναβολή ”Εξοικονομώ”: Τα τεχνικά προβλήματα και η ακύρωση των απαγορευτικών μέτρων

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΝΕΑ

Κατεπείγουσα επιστολή προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κο Κωνσταντίνο Χατζηδάκη, η οποία κοινοποιήθηκε προς τη Γενική Γραμματέα Ενέργεια και Ορυκτών Πρώτων Υλών, κα Αλεξάνδρα Σδούκου και τον Πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος κο Γεώργιο Στασινό, έστειλε ο Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών, ζητώντας τη μεταφορά έναρξης Προγράμματος «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» μετά την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων.

Συγκεκριμένα, ο ΠΣΥΠΕΝΕΠ, επικαλείται μια σειρά από ζητήματα, όπως π.χ. την καθυστερημένη έναρξη της δοκιμαστικής λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος, την αδυναμία συγκέντρωσης εγγράφων και δικαιολογητικών εν μέσω απαγόρευσης μετακινήσεων και σχεδών “κλειστών” Δημοσ’ιων Υπηρεσιών, τους νομικούς κινδύνους που προκύπτουν από την αποστολή υπευθύνων δηλώσεων σε ζητήματα νομιμότητας ή ύπαρξης αυθαιρεσιών κλπ.

Παράλληλα, ο Σύλογος επισημαίνει και μια σειρά από ζητήματα τεχνικής, ενεργειακής και διαδικαστικής φύσεως που χρειάζονται άμεση λύση ή διόρθωση, ενώ καταλήγει στο προφανές, ότι δηλαδή για να πραγματοποιηθούν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες από μηχανικούς και ιδιοκτήτες, στην πράξη θα πρέπει να χαλαρώσουν ή ακόμα και να ακυρωθούν τα μέτρα απαγόρευσης που ισχύουν στη χώρα.

Διαβάστε παρακάτω την παρέμβαση του ΠΣΥΠΕΝΕΠ:

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

αντιλαμβανόμαστε πλήρως και κατανοούμε το κατ’ αρχήν σκεπτικό του Υπουργείου για διεξαγωγή και πρόοδο του Προγράμματος άμεσα – αφού δεν είναι και δεν μπορεί να είναι σαφές το πλάνο εξόδου από τις απαγορεύσεις της πανδημίας – και κάναμε κάθε προσπάθεια να το υποστηρίξουμε. Ωστόσο μία εβδομάδα πριν την αναμενόμενη έναρξη, μία σειρά προβλημάτων που θα αναφέρουμε παρακάτω μας αναγκάζουν να ζητήσουμε την μεταφορά της έναρξης του Προγράμματος «Εξοικονομώ-Αυτονομώ». 

Σήμερα Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου, μία εβδομάδα πριν την έναρξη του Προγράμματος «Εξοικονομώ- Αυτονομώ», δημοσιεύτηκε ο οδηγός χρήσης της Πλατφόρμας υποβολής αιτήσεων. Η Πλατφόρμα ωστόσο δεν έχει ενεργοποιηθεί μέχρι και αργά το απόγευμα της ίδιας μέρας, κάτι που είναι απαραίτητο όχι μόνο για την εξοικείωση της χρήσης της από τους Ωφελούμενους και τους Μηχανικούς αλλά για τον έλεγχο της διασταύρωσης στοιχείων που είναι πολύ δύσκολο έως αδύνατο να ελεγχθούν με άλλο τρόπο (π.χ. Ε1 ενοικιαστή για χρήση κύριας κατοικίας) και την προεγγραφή των Ωφελούμενων και των Συμβούλων.

Εν μέσω Ολικού Απαγορευτικού Μετακίνησης δεν είναι εύκολη, και σε μερικές περιπτώσεις γίνεται αδύνατη, η συλλογή εγγράφων, η φωτοαντιγραφή αυτών, η αποστολή τους σε Μηχανικούς για την έκδοση των Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) ή για την προετοιμασία της αίτησης του Προγράμματος.

Παράλληλα είναι πρακτικά αδύνατη η λήψη στοιχείων από Υπηρεσίες Δόμησης, Τεχνικές Υπηρεσίες Δήμων κλπ. Η δυνατότητα παράκαμψης της αρμόδιας Υπηρεσίας μέσω της αποστολής Ηλεκτρονικής Υπεύθυνης Δήλωσης από τον Ωφελούμενο δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη ψευδούς δήλωσης μη όντας – στη γενική περίπτωση – ο ίδιος μηχανικός για να γνωρίζει τη Νομοθεσία. Αλλά και ο Μηχανικός – Επιθεωρητής, χωρίς να έχει βέβαια την αντίστοιχη ευθύνη-αρμοδιότητα, δεν είναι σε θέση να προβεί σε ασφαλές συμπέρασμα περί νομιμότητας ή ύπαρξης αυθαιρεσιών που χρήζουν τακτοποίησης ή συναφών ενεργειών, ελλείψει των παραπάνω στοιχείων.

Η σύνδεση του επιλέξιμου κόστους επεμβάσεων με την επιτυγχανόμενη εξοικονόμηση ενέργειας σε συνδυασμό με τις πολύ αυξημένες απαιτήσεις του Προγράμματος σε σχέση με τα προηγούμενα, καθιστά απαραίτητη τη συλλογή πραγματικών στοιχείων κόστους των εργασιών αναβάθμισης.

Η χρήση των μέγιστων επιλέξιμων τιμών μονάδας που καλύπτει το πρόγραμμα σε αρκετές περιπτώσεις οδηγούν σε αστοχία αφού ο περιορισμός που τίθεται από το όριο του 1,2€ ανά εξοικονομούμενη kWh ετησίως είτε οδηγεί σε πολύ χαμηλότερες επιχορηγήσεις από τις προβλεπόμενες είτε αλλάζει λανθασμένα το μείγμα των επεμβάσεων που θα επιλεγούν.

Σε συνθήκες μη κανονικής λειτουργίας του Εμπορίου και μη ελεύθερης μετακίνησης πολιτών, το παραπάνω γίνεται αδύνατο σε πολλές περιπτώσεις , σε άλλες επικίνδυνο για την υγεία συμπολιτών μας ιδιαιτέρως των ανηκόντων στις ομάδες υψηλού κινδύνου, και εν γένει άδικο καθώς δεν απολαμβάνουν όλοι ισότιμα των ίδιων δυνατοτήτων ή και ευκαιριών.

Παράλληλα με τα παραπάνω, τα τεχνικά και διαδικαστικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος των Μηχανικών είναι πολλά. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

  1. Σε ακίνητα στα οποία έχει εκδοθεί Π.Ε.Α. είτε προγενέστερα του 11ου/2017, είτε πριν την δημοσιοποίηση του επίσημου Οδηγού του Προγράμματος (στον οποίο αναφέρθηκαν νέες παρεμβάσεις σε σχέση με το ΕΚΟ ΙΙ β) και δεν αποδέχεται τη συνέχιση της διαδικασίας ο Ενεργειακός Επιθεωρητής που εξέδωσε τα αρχικό Π.Ε.Α. ή δεν επιθυμεί την συνέχιση της συνεργασίας μαζί του οΩφελούμενος, πρέπει να γίνει Ανάκληση αυτού. Αυτή η αναγκαιότητα στους περισσότερους οριστικοποιήθηκε μετά την Δημοσιοποίηση του Οδηγού στις 16/11/2020, και η αναγκαία διαδικασία ούτε άμεση είναι ούτε εύκολη πολλές φορές.
  2. Η δυνατότητα έκδοσης Προσαρτήματος Π.Ε.Α. αντί της Ανάκλησης αυτού που δίδεται μόνο στον εκδότη Ενεργειακό Επιθεωρητή του αρχικού, δημοσιοποιήθηκε μαζί με τη σχετική οδηγία και την ενεργοποίηση του σχετικού πεδίου στην Ηλεκτρονική πλατφόρμα του Buildingcert στις 9/11/2020 και αφορά διαδικασία στην οποία πρέπει να υποβληθούν πολλά από τα εκδοθέντα ΠΕΑ για το προηγούμενο ΕΚΟ ΙΙ β. Όπως όμως αναφέρεται και στη σχετική οδηγία της έκδοσης του Προσαρτήματος υπάρχει πιθανότητα ασυμβατότητας η οποία εκδηλώνεται με την εμφάνιση ‘’περίεργων τιμών’’ που τελικά συνεπάγεται – χωρίς άλλη εναλλακτική – την Ανάκληση του ΠΕΑ και την έκδοση νέου, μετά και από τη χρονοτριβή για προσπάθεια επικοινωνίας με το helpdesk του Buildingcert.
  3. Τεχνικά προβλήματα και εμφάνιση αναγραφή ερωτηματικών (??) αντί της ενεργειακής κλάσης στην περίπτωση έκδοσης Π.Ε.Α. κτιρίων κατηγορίας Α+ που επιλύθηκε μόλις αυτήν την εβδομάδα είναι προβλήματα που δεν επέτρεπαν την προετοιμασία των φακέλων.

Η άμεση εξαγγελία της μεταφοράς της έναρξης, δεν θα λειτουργήσει μόνο ανακουφιστικά για τους εμπλεκόμενους που είναι σε αδιέξοδο αλλά και ευεργετικά για τη Δημόσια Υγεία των συνανθρώπων μας. Είναι προφανές και «κοινό μυστικό» πως αναγκαστικά, τα μέτρα απαγόρευσης – σιωπηρά – χαλαρώνουν ή και ακυρώνονται από τα συναλλασσόμενα μέρη (μηχανικοί, ιδιοκτήτες κλπ.), προκειμένου να διενεργηθούν οι παραπάνω διαδικασίες και κυρίως οι ενεργειακές επιθεωρήσεις, οι οποίες πρέπει να γίνει αντιληπτό πως δεν γίνονται – ανεξαρτήτως προγράμματος αυτό – σε συνθήκες «εργαστηρίου», αλλά σε πραγματικές συνθήκες ζωής και λειτουργίας των διαμερισμάτων και των κτιρίων γενικά.

Για τους παραπάνω λόγους, ως Σύλλογος που εκπροσωπούμε την καθ’ ύλην αρμοδιότερη ομάδα επαγγελματιών που «τρέχουν» το πρόγραμμα, ειδικότερα δε στην 1η φάση του, εκτιμούμε πως είναι παραπάνω από επιβεβλημένη η ανάγκη για Μεταφορά της Έναρξης του Προγράμματος μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Λάσκος

Η Γεν. Γραμματέας
Χρυσούλα Βαΐτση

 

Πηγή: b2green.gr

Φόρμα ενημέρωσης

Για περισσότερες πληροφορίες για

  1. Κατασκευή - Ανακαίνιση κτιρίων
  2. Πρόγραμμα "Εξοικονόμηση κατ' οίκον"
  3. Ενεργειακό πιστοποιητικό
  4. Ενεργειακό έλεγχο κτιρίου με θερμική κάμερα
  5. Τακτοποίηση αυθαιρέτων

επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 300 33 55, στο email [email protected] ή συμπληρώστε τη φόρμα

Energycert footer image

Εγγυημένη Ποιότητα

Energycert footer image

Επιστημονική Εξειδίκευση

Energycert footer image

Πολυετής Εμπειρία

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

Μάθε πρώτος τις προσφορές, τα νέα προϊόντα και όλα τα νέα μας.