Νέα | Ενεργειακή απόδοση κτιρίων

Ελάχιστη ενεργειακή κλάση και αναγκαία χρηματοδοτικά μέτρα για τα κτίρια nZEB

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΝΕΑ

Με τοποθέτησή του στο υπό δημόσια διαβούλευση “Εθνικό Σχέδιο για την αύξηση του αριθμού των κτιρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας (άρθρο 9 της Οδηγίας 2010/31/ΕΕ)”, ο Γενικός Διευθυντής της Knauf Insulation και Πρόεδρος Δ.Σ. του Ελληνικού Ινστιτούτου Πυροπροστασίας Κατασκευών (ΕΛ.Ι.ΠΥ.ΚΑ), Δρ Γιάννης Κοντούλης καταγράφει τα σημεία που θα πρέπει να διορθωθούν ή/& να προστεθούν, με γνώμωνα την ουσιαστική προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην Ευρωπαϊκή οδηγία και το ξεκάθαρο πλάνο για την αύξηση του αριθμού των κτιρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας.

Αναλυτικά, ο κ. Κοντούλης αναφέρει:

Θεωρούμε σημαντικό το γεγονός ότι η πολιτεία προχωρά στον καθορισμό Εθνικού Σχεδίου για την αύξηση του αριθμού των κτιρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας, παρά το γεγονός ότι αυτό το Εθνικό σχέδιο έρχεται με σημαντικότατη καθυστέρηση, 10 χρόνια μετά την Οδηγία 2010/31/ΕΕ και ενώ οι περισσότερες από τις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες έχουν προχωρήσει όχι μόνο σε Εθνικό Σχέδιο, αλλά και σε καθορισμό ενδιάμεσων στόχων ήδη από το 2015 και πιο πριν.

Πριν προχωρήσουμε σε παρατηρήσεις επί της ουσίας, είναι αναγκαίο να καταγραφούν σημαντικότατα θέματα για τους ορισμούς:

1. Δεν ορίζονται (όσο προφανείς και να είναι) οι μονάδες μέτρησης της ενεργειακής κατανάλωσης.

2. Στην παράγραφο 3.1, όπου βρίσκεται ο πίνακας 3, αναφέρεται γενικά ότι ο πίνακας περιέχει «εύρος τιμών ενεργειακών καταναλώσεων…», χωρίς να δίνεται καμιά πληροφορία αν αυτές οι ενεργειακές καταναλώσεις αφορούν την πρωτογενή ενεργειακή κατανάλωση ή την τελική και αν έχει συμψηφιστεί επιτόπια (προσοχή – αυτό ζητείται: η «επιτόπια» παραγωγή και όχι γενικά) παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Σημειώνουμε ότι η μοναδική περίπτωση που αναφέρονται μονάδες στην ενεργειακή κατανάλωση και τον αν είναι πρωτογενής ή όχι, βρίσκεται στην παράγραφο 4.1 με τα Κανονιστικά μέτρα, όπου τίθεται ο ρεαλιστικά και πρακτικά ανέφικτος, έστω και σε μικρό αριθμό κτιρίων, στόχος των 10kWh/τ.μ./έτος πρωτογενούς ενεργειακής κατανάλωσης για να αυξηθεί ο συντελεστής δόμησης κατά 10%.

Επί της ουσίας της διαβούλευσης:

Σημαντικό τμήμα του παρόντος Εθνικού Σχεδίου είναι ο ορισμός του Κτιρίου Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης.

Στο ζήτημα αυτό, το Εθνικό Σχέδιο, ενώ καταγράφει αναλυτικά τα κείμενα με τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με κατευθυντήριες γραμμές, καθώς και τις μελέτες που έγιναν με παραγγελία της Επιτροπής, αποφασίζει να θέσει ως Κτίριο Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης (ΚΣΜΕΚ) την κατά ΚΕΝΑΚ κατηγορία Α για τις νέες κατοικίες και κτίρια, ενώ μόνο Β+ για τις υφιστάμενες κατασκευές.
Η διαπίστωση της ΕΕ (29.07.2016/1318) είναι ότι κάποια μέλη επέλεξαν την καλύτερη ενεργειακή κλάση (αναφέροντας την Α++, αντίστοιχα με την ελληνική Α+). Δεν υπάρχει κανένας λόγος η Ελλάδα να επιλέξει ούτε την υποδεέστερη Α και πολύ περισσότερο, ούτε την Β+.

Ενδεικτικά η ΕΕ αναφέρει ότι τα περισσότερα κράτη-μέλη επιλέγουν καταναλώσεις πρωτογενούς ενέργειας όχι μεγαλύτερες από 50 kWh/(m2.y) για κατοικίες. Σημειώνω ότι με τα αναφερόμενα στατιστικά στοιχεία στο Εθνικό Σχέδιο, αυτό θα ίσχυε μόνο για τις κλιματικές ζώνες Α και Β, ενώ οι καταναλώσεις γίνονται μεγαλύτερες για τις Κλιματικές Ζώνες Γ και Δ, φτάνοντας τα 67-94 kWh/(m2.y). Υποθέτουμε ότι οι πίνακες του Εθνικού Σχεδίου αναφέρονται σε «πρωτογενή ενέργεια» σε kWh/(m2.y), γιατί οι αναμενόμενες τιμές από τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη «συνολική ή καθαρή πρωτογενή ενέργεια» (net primary energy) είναι 0-15 kWh/(m2.y).

Είναι προφανές ότι μόνο η επιλογή της ενεργειακής κλάσης Α+ καλύπτει τις απαιτήσεις και θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως ορισμός του Κτιρίου Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης, για να βρίσκεται η Ελλάδα στις ελάχιστες απαιτήσεις.
Δεν υπάρχει κανένας λόγος για υποδεέστερη αντιμετώπιση των υφιστάμενων κτιρίων, όταν αυτά ανακαινίζονται. Η ενεργειακή κλάση Α+ ως όριο του Κτιρίου Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης πρέπει να εφαρμοστεί και στα νέα και στα υφιστάμενα κτίρια.

Επιπλέον, στα Κανονιστικά Μέτρα, δεν έχει καταγραφεί το πιο απλό, όσο αυτονόητο και αν φαίνεται:
Ότι δε θα εγκρίνεται άδεια οικοδομής μετά την 1/1/2019 για τα δημόσια κτίρια και μετά την 1/1/2020 για τις ιδιωτικές κατασκευές, αν δεν χαρακτηρίζεται Κτίριο Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης (ΚΣΜΕΚ), σύμφωνα με τον προαναφερόμενο ορισμό (όποιος και να είναι αυτός).

Στα Χρηματοδοτικά Μέτρα, καταγράφεται μόνο ότι θα γίνουν «στοχευμένα προγράμματα» με «αξιοποίηση Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών». Δηλαδή μηδενική χρηματοδότηση από το κράτος (αφού οι Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών είναι αυτοχρηματοδοτούμενες) ! Και όμως, το κράτος επιδοτεί την ενεργειακή αναβάθμιση με προγράμματα όπως το Εξοικονομώ. Μπορεί λοιπόν να καταγραφεί

  1. δέσμευση του κράτους για συνέχιση του Εξοικονομώ Κατ’Οίκον
  2. δέσμευση για ποσό χρηματοδότησης κατ’ έτος σε εκατομμύρια ευρώ και όχι γενικόλογο χαρακτηρισμό
  3. δέσμευση ότι οποιαδήποτε ενεργειακά προγράμματα θα επιδοτούν την καλύτερη ενεργειακή κλάση (Α+) και όχι οποιαδήποτε υποδεέστερη,
  4. δεσμευτικός στόχος για ποσοστό των κτιρίων που θα ανακαινίζονται κάθε χρόνο, και στον ιδιωτικό τομέα, αλλά και, μέσω του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, για τα κρατικά κτίρια.

Πηγή:b2green.gr

Φόρμα ενημέρωσης

Για περισσότερες πληροφορίες για

  1. Κατασκευή - Ανακαίνιση κτιρίων
  2. Πρόγραμμα "Εξοικονόμηση κατ' οίκον"
  3. Ενεργειακό πιστοποιητικό
  4. Ενεργειακό έλεγχο κτιρίου με θερμική κάμερα
  5. Τακτοποίηση αυθαιρέτων

επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 300 33 55, στο email [email protected] ή συμπληρώστε τη φόρμα

Energycert footer image

Εγγυημένη Ποιότητα

Energycert footer image

Επιστημονική Εξειδίκευση

Energycert footer image

Πολυετής Εμπειρία

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

Μάθε πρώτος τις προσφορές, τα νέα προϊόντα και όλα τα νέα μας.