Νέα | ενεργειακή αναβάθμιση

Εξοικονομώ: Απόφαση επανεπένδυσης πόρων ταμείου στην ενεργειακή απόδοση οικιών

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΝΕΑ

Ο Υπουργός ΥΠΕΝ κ. Σκουρλέτης υπέγραψε την απόφαση Τροποποίησης της υπ’ αριθμ. πρωτ. 31654/ΕΥΘΥ1415/20.7.2010 (ΦΕΚ 1262/Β/6.8.2010) Κοινής Υπουργικής Απόφασης Σύστασης Ταμείου Χαρτοφυλακίου (Κεφαλαίου) με την επωνυμία “ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ” και άμεση ενίσχυση παρεμβάσεων για βελτίωση ενεργειακής απόδοσης οικιών.

Σύμφωνα με την απόφαση,  “οι πόροι του Ταμείου που θα επιστραφούν καθώς και οι τόκοι που προκύπτουν από τα κεφάλαια του έντοκου τραπεζικού λογαριασμού του άρθρου 1 παράγραφος 4 της παρούσας, σε ότι αφορά το τμήμα του Ταμείου, θα επενδυθούν για μια ακόμη φορά για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης υφισταμένων οικιών. Από τους πόρους των επιστροφών, πόροι έως σαράντα (40) εκατομμύρια Ευρώ δύναται να χρησιμοποιηθούν για το πρόγραμμα της άμεσης ενίσχυσης των νοικοκυριών και των ενεργειακών επιθεωρήσεων.”

Αναλυτικά, στο κείμενο της απόφασης, αναφέρονται τα εξής:

1. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. πρωτ. 31654/ΕΥΘΥ1415/20.7.2010 (ΦΕΚ 1262/Β/6.8.2010) Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου (Κεφαλαίου) με την επωνυμία “ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ” και άμεση ενίσχυση παρεμβάσεων για βελτίωση ενεργειακής απόδοσης οικιών», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

«Τα έξοδα διαχείρισης των Μέσων Χρηματοοικονομικής Τεχνικής βαρύνουν το Ταμείο και δεν συμπεριλαμβάνονται στο κόστος διαχείρισης που ορίζεται στην παράγραφο 1, αλλά συνυπολογίζονται στο συνολικό κόστος διαχείρισης του Ταμείου, το οποίο δεν δύναται να υπερβαίνει σε ετήσιο μέσο όρο το 3% των κεφαλαίων του».

2. Τροποποιείται η παράγραφος 2 του άρθρου 9 της υπ’ αριθμ. πρωτ. 31654/ΕΥΘΥ1415/20.7.2010 (ΦΕΚ 1262/Β/6.8.2010) Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου (Κεφαλαίου) με την επωνυμία “ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ” και άμεση ενίσχυση παρεμβάσεων για βελτίωση ενεργειακής απόδοσης οικιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως ακολούθως:

«2. Οι πόροι του Ταμείου που θα επιστραφούν καθώς και οι τόκοι που προκύπτουν από τα κεφάλαια του έντοκου τραπεζικού λογαριασμού του άρθρου 1 παράγραφος 4 της παρούσας, σε ότι αφορά το τμήμα του Ταμείου, θα επενδυθούν για μια ακόμη φορά για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης υφισταμένων οικιών. Από τους πόρους των επιστροφών, πόροι έως σαράντα (40) εκατομμύρια Ευρώ δύναται να χρησιμοποιηθούν για το πρόγραμμα της άμεσης ενίσχυσης των νοικοκυριών και των ενεργειακών επιθεωρήσεων. Οι ανωτέρω πόροι δύναται να συνδυασθούν με άλλους εθνικούς πόρους και να επενδυθούν για την υλοποίηση παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας σε υφιστάμενες οικίες στο πλαίσιο της ΚΥΑ με Α.Π. Φ.Β1/Ε2.1/244/6/5.1.2011 (ΦΕΚ Β 54/26.01.2011) με τίτλο «Προκήρυξη του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013», όπως κάθε φορά τροποποιείται και ισχύει.

Μετά τηv επανεπένδυση για μια ακόμη φορά των πόρων του Ταμείου, ως ανωτέρω, οι πόροι που επιστρέφονται στο Ταμείο καθώς και οι τόκοι, όπως πιστοποιούνται από την Επενδυτική Επιτροπή, επαναχρησιμοποιούνται για δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας σύμφωνα με τους καταστατικούς σκοπούς και διαδικασίες της Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε. καθώς και για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων ενίσχυσης επιχειρήσεων παροχής ενεργειακών υπηρεσιών στο πλαίσιο παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας.»

3. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. πρωτ. 31654/ΕΥΘΥ1415/20.7.2010 (ΦΕΚ1262/Β/6.8.2010) Κοινή Υπουργική Απόφαση, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Δείτε την απόφαση, εδώ.

Πηγή:www.b2green.gr

Φόρμα ενημέρωσης

Για περισσότερες πληροφορίες για

  1. Κατασκευή - Ανακαίνιση κτιρίων
  2. Πρόγραμμα "Εξοικονόμηση κατ' οίκον"
  3. Ενεργειακό πιστοποιητικό
  4. Ενεργειακό έλεγχο κτιρίου με θερμική κάμερα
  5. Τακτοποίηση αυθαιρέτων

επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 300 33 55, στο email [email protected] ή συμπληρώστε τη φόρμα

Energycert footer image

Εγγυημένη Ποιότητα

Energycert footer image

Επιστημονική Εξειδίκευση

Energycert footer image

Πολυετής Εμπειρία

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

Μάθε πρώτος τις προσφορές, τα νέα προϊόντα και όλα τα νέα μας.