Εξοικονομώ-Αυτονομώ: Ποιες αιτήσεις προηγούμενων κύκλων θεωρούνται ενεργές – Διαδικασία οριστικής διαγραφής

Tags:

Ενεργειακή διαχείριση

Σε συνέχεια ερωτήσεων που κατατέθηκαν σχετικά με τον περιορισμό “μία αίτηση ανά κατοικία” στο κεφ 2.3 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος «Εξοικονομώ-Αυτονομώ», διευκρινίζεται ότι:

Ως “ενεργή” αίτηση σε κάποιον από τους προηγούμενους κύκλους του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ» θεωρείται η υποβληθείσα αίτηση. Δηλαδή αίτηση, η οποία δηλαδή έχει λάβει αριθμό πρωτοκόλλου και στο πληροφοριακό σύστημα του αντίστοιχου Κύκλου βρίσκεται σε στάδιο 3.β ή από το στάδιο 4 και μετά, συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών σταδίων “σε διαδικασία ακύρωσης/απένταξης”.

Επομένως αιτήσεις που δεν υποβλήθηκαν ποτέ και παρέμειναν σε στάδιο καταχώρησης (στάδια 1-3), δεν θεωρούνται ενεργές και γι’ αυτές δεν απαιτείται καμία ενέργεια ακύρωσης από τους χρήστες.

Αναφορικά με ενεργές αιτήσεις σε προηγούμενους Κύκλους, οι οποίες σήμερα ενδέχεται να διαγράφονται με πρωτοβουλία των αιτούντων, επισημαίνεται ότι η οριστική διαγραφή μίας τέτοιας ενεργής (υποβληθείσας) αίτησης από τον Κύκλο στον οποίο είχε υποβληθεί, δεν είναι άμεση. Πέραν της διαγραφής της αίτησης από την λίστα αιτήσεων, ο ωφελούμενος θα πρέπει επιπλέον να αποστείλει ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαίωσης της βούλησής του να διαγραφεί οριστικά η αίτηση του. Κατόπιν της έγγραφης επιβεβαίωσης οριστικής διαγραφής αίτησης σε υποβολή ή Υπαγωγή, θα πρέπει να ελεγχθεί από τον Δικαιούχο του Προγράμματος (Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε) ότι δεν έχει γίνει χρήση των ωφελημάτων του Προγράμματος ή δεν εκκρεμεί υποβληθείσα ένσταση.

Συνεπώς, για την οριστική διαγραφή ενεργής (υποβληθείσας) αίτησης σε κάποιον από τους προηγούμενους Κύκλους του  Προγράμματος “Εξοικονόμηση Κατ΄Οίκον ΙΙ” απαιτείται πάντα χρονικό διάστημα ελέγχου.

Τονίζεται λοιπόν ότι ωφελούμενοι που έχουν ενεργή αίτηση σε προηγούμενο Κύκλο και επιθυμούν να την διαγράψουν για να υποβάλουν αίτηση στο πρόγραμμα “Εξοικονομώ – Αυτονομώ”, το πράττουν με δική τους ευθύνη, λαμβάνοντας υπόψη και την απαίτηση χρόνου ελέγχου του αιτήματός τους.

Πηγή: b2green.gr