Νέα | αυθαίρετα

Δασικά αυθαίρετα: Νομιμοποιήσεις, πρόστιμα & εκπτώσεις

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΝΕΑ

Την προσωρινή τακτοποίηση των δασικών αυθαιρέτων με 25ετή αναστολή κατεδάφισης, προστίμων, διοικητικών κυρώσεων και ποινών αλλά και εκπτώσεις στο πρόστιμο τακτοποίησης, το ενιαίο δασικό πρόστιμο, που σωρευτικά μπορεί να φτάνουν και στο 50% του ύψους του και δυνατότητα εξόφλησης σε εκατό δόσεις, περιλαμβάνει το σχέδιο νόμου του υπουργείου Περιβάλλοντος για τις οικιστικές πυκνώσεις που κατατέθηκε στην εκπνοή της παρούσας κοινοβουλευτικής θητείας.

Το σχέδιο νόμου, το οποίο στόχος είναι να προλάβει να ψηφιστεί πριν τη διακοπή εργασιών της Βουλής, αντιμετωπίζει ενιαία τα δασικά αυθαίρετα όσον αφορά στην χρονολογία ανέγερσής τους δίνοντας δυνατότητα αναστολής κατεδάφισης μόνο για 25 χρόνια υπό την προϋπόθεση ότι έχουν χτιστεί πριν την «κόκκινη» γραμμή που έχει τεθεί σε όλους τους νόμους τακτοποίησης και είναι η 28η Ιουλίου 2011. Να σημειωθεί ότι το νομοσχέδιο που είχε προ μηνών δοθεί σε δημόσια διαβούλευση έδινε δυνατότητα τακτοποίησης 40 ετών για κτίσματα που είχαν ανεγερθεί έως το 1975 και 25 ετών για τα κτίσματα μετά το 1975.

Το προτεινόμενο νομοσχέδιο δίνει προθεσμία δύο ετών για την ένταξη στις διατάξεις του αφήνοντας ωστόσο παράθυρο παράτασης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης και μάλιστα χωρίς χρονικό περιορισμό ύστερα από Κοινή υπουργική Απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος.

Για όσα δασικά αυθαίρετα και συνοδές κατασκευές έχουν αναγερθεί μετά τον Ιούλιο του 2011 αλλά και για τα κάθε είδους αυθαίρετα ακόμα και εάν έχουν κατασκευαστεί πριν τη συγκεκριμένη ημερομηνία αλλά δεν έχουν υπαχθεί σε νόμους περί τακτοποίησης, προβλέπεται υποχρεωτική κατεδάφιση, ενώ επιβάλλονται πρόστιμα και ποινικές κυρώσεις. Δίνεται όμως η δυνατότητα της οικειοθελούς κατεδάφισης με την πληρωμή προστίμου ύψους 500 ευρώ χωρίς καμία άλλη κύρωση εφόσον η κατεδάφιση συντελεστεί εντός έξι μηνών από την ψήφιση του νόμου.

Επιπλέον το σχέδιο νόμου προβλέπει έκπτωση έως 20% από το ενιαίο δασικό πρόστιμο για όσους ιδιοκτήτες δασικών αυθαιρέτων είχαν εντάξει κτίσματα και κατασκευές στους παλαιότερους αλλά και τον ισχύοντα νόμο περί τακτοποίησης και είχαν πληρώσει πρόστιμο. Ο συμψηφισμός των προστίμων αποτελούσε αίτημα δημοτικών αρχών και ιδιοκτητών αυθαιρέτων, παρά το γεγονός ότι όλοι οι νόμοι απαγόρευαν την υπαγωγή αυθαιρέτων σε δασικές εκτάσεις στις διατάξεις τους.

Με το νομοσχέδιο αυτό, στο οποίο περιλαμβάνονται και μια σειρά λοιπών πολεοδομικών διατάξεων, επιχειρείται να δοθεί λύση σε μία από τις μεγαλύτερες οικιστικές στρεβλώσεις της χώρας και να ξεμπλοκάρει παράλληλα το ζήτημα της ανάρτησης δασικών χαρτών για το σύνολο της επικράτειας χωρίς εξαιρέσεις.

Να σημειωθεί ότι υπάρχει ρητή διατύπωση ότι «ο νόμος δε ρυθμίζει πολεοδομικά θέματα» και ότι για θέματα ιδιοκτησίας δημοσίου ή ιδιωτών εφαρμόζεται η ισχύουσα νομοθεσία.

Συγκεκριμένα, βάσει των προβλέψεων του σχεδίου νόμου:

 • Η κατεδάφιση των κτιρίων και των συνοδών κατασκευών εντός των οριστικών ιωδών περιγραμμάτων που έχουν αναγερθεί έως τις 28 Ιουλίου 2011 σε δάση ή δασικές εκτάσεις αναστέλλεται για 25 χρόνια. Πράξεις κατεδάφισης και λοιπά διοικητικά μέτρα που έχουν επιβληθεί, ανακαλούνται και δεν εκδίδονται νέα εφόσον οι ενδιαφερόμενοι εξοφλήσουν ολοσχερώς το πρόστιμο.
 • Μέχρι την ολοσχερή εξόφληση των δόσεων οι πράξεις κατεδάφισης και κάθε διοικητικό μέτρο αναστέλλονται εάν οι ενδιαφερόμενοι είναι ενήμεροι ως προς την καταβολή των δόσεων.
 • Για την αναστολή εκτέλεσης των πράξεων κατεδάφισης και των λοιπών μέτρων, οι ενδιαφερόμενοι προσκομίζουν στο Δασαρχείο βεβαίωση υπαγωγής στις διατάξεις του νόμου και υπεύθυνη δήλωση. Για την ανάκληση των πράξεων κατεδάφισης, προσκομίζουν στο Δασαρχείο βεβαίωση εξόφλησης του προστίμου.
 • Τα ποσά που έχουν καταβληθεί έως τότε ως αποτέλεσμα κυρώσεων, δεν επιστρέφονται και δε συμψηφίζονται με το ενιαίο δασικό πρόστιμο.
 • Εκκρεμείς ποινικές διώξεις για ανέγερση κτιρίων αναστέλλονται με την προσκόμιση βεβαίωσης υπαγωγής στο νόμο και παύουν οριστικά με την ολοσχερή εξόφληση του προστίμου.
 • Τα κτίρια και οι συνοδές κατασκευές που έχουν υπαχθεί στο νόμο επιτρέπεται να συνδέονται με δίκτυα κοινής ωφελείας, ενώ σε αυτά επιτρέπονται μόνο επισκευαστικές εργασίες για λόγους χρήσης και υγιεινής με χορήγηση της απαραίτητης άδειας.
 • Ως συνοδές κατασκευές των κτιρίων νοούνται κάθε είδους μόνιμες κατασκευές που συνδέονται στέρεα με το έδαφος, όπως μάντρες, πλακόστρωτα, στέγαστρα, θέσεις στάθμευσης, κτιστές ψησταριές και ξυλόφουρνοι και κάθε εν γένει σταθερό οικοδόμημα.
 • Υπάγονται στις διατάξεις του νομοσχεδίου και οι περιοχές που εσφαλμένα είχαν υποδειχθεί ως «κίτρινα περιγράμματα».

Δεν υπάγονται στις ρυθμίσεις του νόμου και δεν μπορούν να τακτοποιηθούν οι συγκεντρώσεις κτιρίων που δεν αποτελούν οικιστικές πυκνώσεις, οι εκτάσεις που βρίσκονται σε Εθνικούς δρυμούς, υγροτόπους διεθνούς σημασίας και περιοχές του δικτύου Natura 2000. Ωστόσο κατ΄εξαίρεση μπορούν να υπαχθούν στο νόμο ακόμα και προστατευόμενες περιοχές εντός ορισμένων από τις «απαγορευμένες» εφόσον η δόμηση προϋπήρχε της υπαγωγής της περιοχής στο ειδικό καθεστώς προστασίας.

Επιπλέον δεν μπορούν να τακτοποιηθούν ακίνητα σε οικιστικές πυκνώσεις που βρίσκονται σε δάση και δασικές εκτάσεις που καταστράφηκαν από πυρκαγιά και έχουν κηρυχθεί αναδασωτέες γι΄αυτό το λόγο, εφόσον τα κτίρια έχουν αναγερθεί μετά την κήρυξη καθώς και σε περιοχές που βρίσκονται σε ζώνες δυνητικού κινδύνου πλημμύρας οριοθετημένων ρεμάτων.

Οι δηλώσεις υπαγωγής θα ελέγχονται δειγματοληπτικά σε ποσοστό 30% (το αντίστοιχο ποσοστό για τα απλά αυθαίρετα είναι 5%). Εάν διαπιστωθούν ελλείψεις ή λάθη στον υπολογισμό του προστίμου, οι διορθώσεις πρέπει να εφαρμοστούν σε ένα μήνα. Εάν το κτίσμα έχει υπαχθεί στο νόμο, ενώ απαγορεύεται, η δήλωση υπαγωγής θα ανακαλείται.

Να σημειωθεί ότι στους μέχρι σήμερα θεωρημένους δασικούς χάρτες η έκταση που οριοθέτησαν οι δήμοι ως οικιστικές πυκνώσεις αντιστοιχεί σε περίπου 120.000 στρέμματα, δηλαδή περίπου στο 0,18% της έκτασης της χώρας. Απ΄αυτήν την έκταση, μόλις το 18% είναι σε εκτάσεις που προστατεύονται από τη δασική νομοθεσία, περίπου μόνο το 0,04% της χώρας που αντιστοιχεί σε 20.000 στρέμματα.

Στο τελικό κείμενο του σχεδίου νόμου και προκειμένου να προσαρμοστεί στην πρόσφατη απόφαση του ΣτΕ δε χρησιμοποιείται ο όρος «οικιστικές πυκνώσεις», ενώ καταργείται η εξαίρεση από την ανάρτηση των δασικών χαρτών των περιοχών αυτών.

Έτσι, αναρτώνται όλες οι εκτάσεις εντός των περιοχών ιώδους περιγράμματος που είχαν εξαιρεθεί προσωρινά και παρέχεται η δυνατότητα υποβολής αντίρρησης και αίτησης πρόδηλου σφάλματος και για τις περιοχές αυτές.

Επιπλέον εισάγεται η διαδικασία διπλού ελέγχου των εκτάσεων που έχουν υποδειχθεί από τους δήμους. Όσον αφορά την τελική περιβαλλοντική διαχείριση των περιοχών αυτών, προβλέπεται η έκδοση Προεδρικού Διατάγματος σε επίπεδο δήμου, το οποίο θα την καθορίζει με βάση τις διατάξεις της πολεοδομικής και περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Τρόπος υπαγωγής στο νόμο

Ύστερα από απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος θα λειτουργήσει ειδικό πληροφοριακό σύστημα στο Ελληνικό Κτηματολόγιο για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής και την καταχώρηση των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Ο ενδιαφερόμενος θα εισάγει στο σύστημα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Αίτηση υπαγωγής στις διατάξεις του νόμου.
 • Υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη για τη γνησιότητα της υπογραφής, στην οποία περιλαμβάνονται τα ατομικά του στοιχεία, το ΑΦΜ, η ΔΥΟ στην οποία υπάγεται, το εμβαδόν του κτιρίου και των συνοδών κατασκευών, αν πρόκειται για κύρια κατοικία, δηλώσεις Ε9 στις οποίες αναφέρεται το ακίνητο, τεχνική έκθεση μηχανικού, αεροφωτογραφίες και διοικητικά έγγραφα υπογεγραμμένα από δασολόγο, τοπογραφικό διάγραμμα, διάγραμμα κάλυψης, κάτοψη του ορόφου, δημόσια έγγραφα ή αεροφωτογραφίες που να αποδεικνύουν το χρόνο ολοκλήρωσης της κατασκευής, στατικό έλεγχος των κτιρίων.
 • Παράβολο 250 ευρώ για κάθε κτίριο.
 • Έντυπο υπολογισμού του ενιαίου δασικού προστίμου, το οποίο θα βρει στην εφαρμογή του συστήματος. Ως ημερομηνία υπαγωγής προκειμένου να υπολογιστεί το πρόστιμο ορίζεται η ημερομηνία πληρωμής του παραβόλου.

Μετά την πληρωμή του παραβόλου, ο ενδιαφερόμενος έχει 6 μήνες για να ολοκληρώσει την ηλεκτρονική υποβολή των δικαιολογητικών.

Ενιαίο δασικό πρόστιμο – Τρόπος υπολογισμού – Εκπτώσεις – Δόσεις

Ενιαίο δασικό πρόστιμο ορίζεται για την υπαγωγή των κτιρίων, του καταληφθέντος περιβάλλοντα χώρου του κτιρίου και των συνοδών κατασκευών. Το πρόστιμο υπολογίζεται βάσει αλγορίθμου, ο οποίος λαμβάνει υπόψη ένα σταθερό ποσό 1.000 ευρώ, στο οποίο προστίθενται η αξία της δασικής γης, το κόστος αναδάσωσης, η έκταση εκχέρσωσης, η επιφάνεια του κτιρίου, η τιμή ζώνης του ακινήτου και διάφοροι άλλοι συντελεστές.

Το πρόστιμο για τις συνοδές κατασκευές υπολογίζεται με βάση το κόστος των εργασιών για τις κατασκευές αυτές και κυμαίνεται από 1.000 έως 5.000 ευρώ.

 • Το ποσό του προστίμου μειώνεται κατά 33% για την πρώτη και μοναδική κατοικία και για κτίρια εντός ιδιωτικών δασών και ιδιωτικών δασικών εκτάσεων, ενώ αν συντρέχουν και οι δύο προϋποθέσεις, το πρόστιμο μειώνεται κατά 50%.
 • Το ποσό του προστίμου μπορεί να καταβληθεί σε 100 μηνιαίες δόσεις με ελάχιστο ποσό δόσης τα 100 ευρώ. Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενο μήνα της υπαγωγής παρέχεται έκπτωση 20%. Η υπερημερία στην καταβολή 5 δόσεων συνεπάγεται έκπτωση από τη ρύθμιση και αναβίωση των προστίμων και διώξεων που είχαν ανασταλεί. Σε περίπτωση έκπτωσης από τη ρύθμιση, το μέρος του ενιαίου δασικού προστίμου που έχει καταβληθεί, συμψηφίζεται με τα πρόστιμα που βαρύνουν το κτίσμα βάσει της δασικής νομοθεσίας.
 • Εάν ο ενδιαφερόμενος έχει κάνει αίτηση υπαγωγής του αυθαιρέτου του στους νόμους τακτοποίησης από το 1983 και μετά και δηλώσει ότι θέλει να απενταχθεί και να υπαχθεί στο νέο νόμο και εφόσον είναι ενήμερος ως προς την καταβολή των δόσεων που του έχουν υπολογιστεί, μπορεί να αιτηθεί έκπτωση έως 20% στο ενιαίο δασικό πρόστιμο, διαδικασία η οποία θα αποσαφηνιστεί με Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος.

Τα έσοδα από τα πρόστιμα θα προωθούνται σε σχετικές με τα δάση δράσεις καθώς εισάγεται ο όρος του «δασικού ισοζυγίου» που αποτελεί την παροχή δασικών πόρων για την αποκατάσταση του δασικού οικοσυστήματος από τηδόμηση εντός των περιοχών του. Οι δράσεις αυτές θα γίνονται κατά προτεραιότητα στη δημοτική ενότητας που εντάσσεται το ιώδες περίγραμμα και αν αυτό δεν είναι εφικτό στο δήμο ή στην περιφερειακή Ενότητα.

Στις δράσεις αυτές συγκαταλέγονται η δάσωση εκτάσεων μη δασικού χαρακτήρα επιφάνειας ίσης έκτασης με την οικιστική πύκνωσης, με αγορά, απαλλοτρίωση, η κατεδάφιση αυθαιρέτων κτιρίων εντός δασικών εκτάσεων, η χρηματοδότηση μελετών προστασίας αλλά και έργων όπως οι αντιπυρικές ζώνες

Πώς θα γίνει ο έλεγχος των οικιστικών πυκνώσεων που δηλώθηκαν από τους δήμους

Το Ελληνικό Κτηματολόγιο θα ελέγχει εάν πληρούνται τα κριτήρια για τα «ιώδη περιγράμματα», δηλαδή εάν οι συγκεντρώσεις σπιτιών που έχουν κατατεθεί από τους δήμους και είχαν εξαιρεθεί της ανάρτησης των δασικών χαρτών ως «οικιστικές πυκνώσεις» (όρος που δε χρησιμοποιείται πλέον στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο ύστερα από την απόφαση του ΣτΕ) μπορούν να ενταχθούν στην κατηγορία αυτή.

Ο έλεγχος θα ξεκινήσει ένα μήνα μετά την ψήφιση του νόμου. Ύστερα από την εισήγηση του φορέα, ο υπουργός Περιβάλλοντος εκδίδει διαπιστωτική πράξη, στην οποία θα προσδιορίζονται τα ιώδη περιγράμματα που πληρούν τα κριτήρια μεταξύ των οποίων της έκτασης, του αριθμού και της θέσης των κτιρίων. Ύστερα και από έλεγχο και εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Δασών του υπουργείου, με άλλη απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος θα εκδίδεται διαπιστωτική πράξη, η οποία θα προσδιορίζει τα οριστικά ιώδη περιγράμματα αλλά και την οριστική τους έκταση ύστερα από την αφαίρεση των περιοχών που δεν πληρούν τα κριτήρια.

Εντός τριών μηνών θα αναρτώνται και οι δασικοί χάρτες των περιοχών, οι οποίες είχαν εξαιρεθεί. Κατά την ανάρτηση, τα οριστικά περιγράμματα των περιοχών αυτών θα απεικονίζονται με ιώδες χρώμα. Με κυανό χρώμα θα απεικονίζονται οι εκτάσεις που υποδείχθηκαν μεν από τους δήμους ως οικιστικές πυκνώσεις, αλλά απορρίφθηκαν.

Κατά την ανάρτηση οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες μπορούν να αιτηθούν την υπαγωγή τους στο νόμο για τακτοποίηση. Εάν παράλληλα με την αίτηση υπαγωγής τους, υποβάλουν και αίτηση αντίρρησης κατά του δασικού χάρτη και δικαιωθούν, τα ποσά που θα έχουν καταβάλει σε δόσεις για την εξόφληση του ενιαίου δασικού προστίμου, θα επιστρέφονται. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση ευδοκίμησης αίτησης διόρθωσης πρόδηλου σφάλματος που έχει υποβληθεί για την ίδια έκταση.

Το σχέδιο νόµου προβλέπει συστηµατικό έλεγχο και τακτική παρακολούθηση των καταγραφέντων κτισµάτων εντός των οικιστικών πυκνώσεων ώστε να εντοπίζονται άµεσα νέα αυθαίρετα, ενώ θα τεθεί σε λειτουργία σύστηµα τηλεπισκοπικής περιοδικής χαρτογράφησης και θα διεξάγονται ανά τρίµηνο έλεγχοι από τα δασαρχεία και τα περιφερειακά παρατηρητήρια (αυτοψίες, drones κ.λπ.).

Τι γίνεται με τις οικιστικές πυκνώσεις που υφίστανται σε περιοχές που έχουν ήδη αναρτηθεί δασικοί χάρτες

Για τις περιπτώσεις των δασικών χαρτών που αναρτήθηκαν ή κυρώθηκαν ολικώς ή μερικώς , παρέχεται στους δήμους η δυνατότητα πρόσβασης επί των χαρτογραφικών υποβάθρων που χρησιμοποιήθηκαν προκειμένου να αποτυπώσουν τα όρια και τα περιγράμματα των οικιστικών πυκνώσεων. οι διορθώσεις αποστέλλονται στο Ελληνικό Κτηματολόγιο σε διάστημα έως τριων μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου.

Πώς θα γίνει η οριστική διαχείριση αυτών των περιοχών

Το νομοσχέδιο προβλέπει τη δημιουργία βάσης δεδομένων στην Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του υπουργείου, η οποία θα παρέχει στις αρμόδιες διευθύνσεις του υπουργείου όλα τα απαραίτητα στοιχεία για να συνταχθεί σχέδιο προεδρικού διατάγματος για την προστασία του δασικού πλούτου, την αποκατάσταση του δασικού ισοζυγίου και την περιβαλλοντική διαχείριση της κάθε περιοχής. Το σχέδιο προεδρικού διατάγματος θα πρέπει να λάβει υπόψη το σύνολο της ισχύουσας εθνικής και κοινοτικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας που αφορά σε μέτρα, όρους, περιορισμούς και υποχρεώσεις για την περιβαλλοντική διαχείριση και προστασία του συνόλου των περιβαλλοντικών μέσων και παραμέτρων. Οι λύσεις που θα προταθούν θα πρέπει περαιτέρω να είναι άμεσα συνυφασμένες με τις ανάγκες που παρουσιάζει η κάθε περιοχή.

Τι προβλέπεται για τους δασωμένους αγρούς

Η ανάρτηση των δασικών χαρτών ανέδειξε ένα άλλο σημαντικό πρόβλημα, όπως είχε ήδη γράψει το «Έθνος», την ύπαρξη 3.500.000 στρεμμάτων δασωμένων αγρών στο 51% της χώρας, ή 2.820.000 στρ στο 40,4% της μερικής κύρωσης δασικών χαρτών, δηλαδή εκτάσεων που το 1945 καλλιεργούνταν αγροτικά και σήμερα έχουν αποκτήσει δασική βλάστηση (περίπου 2% της έκτασης της χώρας).

Η δασική νομοθεσία με βάση και τη νομολογία προστατεύει τις εκτάσεις αυτές σύμφωνα με τις διατάξεις της και υπάρχει περιορισμός των χρήσεων, ιδιαίτερα στις εκτάσεις που χαρακτηρίζονται ως δάση. Στο σχέδιο νόμου προβλέπεται η δυνατότητα εκμετάλλευσης μόνο των δασικών εκτάσεων ή των εκτάσεων που έχουν απωλέσει πια τον δασικό τους χαρακτήρα, αλλά όχι των δασών. Συγκεκριμένα, παραχωρείται έκταση δάσους έως 30 στρεμμάτων μόνο για γεωργική ή δενδροκομική καλλιέργεια. Για εκτάσεις μεγαλύτερες των 5 στρεμμάτων απαιτείται τεχνοοικονομική μελέτη, ώστε να αποδεικνύεται η βιωσιμότητα της καλλιέργειας που θα αντικαταστήσει το δάσος.

Τα στελέχη του υπουργείου εκτιμούν ότι η συγκεκριμένη διάταξη θα έχει μικρή επίπτωση στο δασικό ισοζύγιο της χώρας καθώς σημειώνεται πως «η ανάρτηση των δασικών χαρτών στο 51% της χώρας έδειξε ότι οι εκχερσωμένες εκτάσεις (εκτάσεις δηλαδή που κατά το 1945 ήταν δάση και σήμερα εμφανίζονται με άλλη μορφή) είναι περίπου 1.600.000 στρ (περίπου 1,2% της έκτασης της χώρας), δηλαδή το θετικό ισοζύγιο του δάσους είναι περίπου 2 εκατομμύρια στρέμματα».

Τι προβλέπεται για τις χορτολιβαδικές εκτάσεις

Για τις χορτολιβαδικές, βραχώδεις και πετρώδεις εκτάσεις, που βρίσκονται σε περιοχές της Ελλάδας επί των οποίων δεν ισχύει το τεκμήριο της κυριότητας του δημοσίου, το σχέδιο νόμου προβλέπει την αναγνώριση της κυριότητας επί χορτολιβαδικών εκτάσεων από το Συμβούλιο Ιδιοκτησίας Δασών ή τα πολιτικά δικαστήρια, επί τη βάσει τίτλων ιδιοκτησίας που ανάγονται και έχουν μεταγραφεί πριν από την 24η Δεκεμβρίου 2003, ημερομηνία που δημοσιεύτηκε ο νόμος 3208/2003. Ο νόμος αυτός διασαφήνισε ότι οι χορτολιβαδικές εκτάσεις τελούν υπό τη διοίκηση και διαχείριση της δασικής υπηρεσίας. Επίσης, προβλέπεται ότι η κυριότητα μπορεί να αναγνωριστεί και βάσει χρησικτησίας που ξεκίνησε πριν την 11η Ιουνίου 1975. Η αγωγή θα πρέπει να στρέφεται κατά του Ελληνικού Δημοσίου. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα να αναγνωριστούν ως ιδιωτικές οι εκτάσεις αυτές από την οικεία Δασική Αρχή εφόσον ο ιδιώτης προσκομίσει τίτλους ιδιοκτησίας, οι οποίοι ανάγονται πριν από την 24η Δεκεμβρίου του 2003 και έχουν μεταγραφεί έστω και μεταγενέστερα. Στα προσκομιζόμενα έγγραφα θα πρέπει να υπάρχει και βεβαίωση της κτηματικής υπηρεσίας ότι η έκταση δεν είναι δημόσια. Η αναγνώριση κυριότητας επί των εκτάσεων αυτών ή η αναγνώρισή τους ως ιδιωτικών, έχει ως αποτέλεσμα ότι δεν υπάγονται στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.

Παράταση υποβολής αντιρρήσεων επί δασικών χαρτών

Παράταση έως τις 30 Αυγούστου για την υποβολή αντιρρήσεων, αιτήσεων πρόδηλων σφαλμάτων, αιτήσεων εξαγοράς ή έγκρισης επέμβασης επί των αναρτημένων δασικών χαρτών σε περιοχές που οι σχετικές προθεσμίες εκπνέουν στις 27 και 28 Ιουνίου 2019 δίνει το προτεινόμενο σχέδιο νόμου.

Όπως σημειώνεται στο ενημερωτικό σημείωμα του υπουργείου, η παράταση αυτή δίνεται κατ’ εξαίρεση για τις περιοχές όπου ο δασικός χάρτης αναρτήθηκε από 19-10–2018 έως 1-3-2019 και αφορά τις περιοχές: Ανατολικής Αττικής (1.δήμων Αμαρουσίου, Ν.Ιωνίας, Καισαριανής, Ζωγράφου, Βύρωνα καθώς και των δημοτικών ενοτήτων:

α) Μελισσίων δήμου Πεντέλης, β) Φιλοθέης δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού, γ) Πικερμίου & Ραφήνας δήμου Ραφήνας- Πικερμίου, δ) Ν.Μάκρης δήμου Μαραθώνα, 2.Δήµου Χαλανδρίου και των δηµοτικών ενοτήτων: α) Γλυκών Νερών & Παιανίας Δήµου Παιανίας, β) Σπάτων Δήµου Σπάτων – Αρτέµιδας, γ) Χολαργού Δήµου Παπάγου – Χολαργού, Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής). Δυτικής Αττικής (Προκαποδιστριακού ΟΤΑ: Μεγαρέων Π.Ε. Δυτ. Αττικής) Κυκλάδων (πρώην ΟΤΑ Άνω Μεράς της ν. Μυκόνου, Αδάμαντα ν. Μήλου, Ανάφης, ν. Ανάφης, Άνω Μεριάς, Φολεγάνδρου, ν. Φολεγάνδρου, Σικίνου ν. Σικίνου, Οίας, Ημεροβιγλίου, Βουρβούλου, Θήρας, Καρτεράδου, Μεσσαριάς, Βόθωνα, Έξω Γωνίας, ν. Θήρας και Θηρασιάς, ν. Θηρασιάς Κυκλάδων) Θεσσαλονίκης: Δημοτικών ενοτήτων Αμπελοκήπων και Μενεμένης του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης, δημοτικής ενότητας Ιωνίας (Διαβατά-Νέα Μαγνησίας) του Δήμου Δέλτα, δημοτικών ενοτήτων Θεσσαλονίκης και Τριανδρίας Δήμου Θεσσαλονίκης, δημοτικών ενοτήτων Ελευθέριου-Κορδελιού και Ευόσμου του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου, δημοτικών ενοτήτων Αγίου Παύλου, Νεαπόλεως, Πεύκων, Συκεών του Δήμου ΝεάποληςΣυκεών, δημοτικών ενοτήτων Ευκαρπίας, Πολίχνης, Σταυρούπολης του Δήμου Παύλου Μελά, δημοτικών ενοτήτων Πανοράματος και Πυλαίας του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη και της δημοτικής ενότητας Ωραιοκάστρου του Δήμου Ωραιοκάστρου Δράμας (Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων της Π.Ε. Δράμας, εξαιρουμένων των Προκαποδιστριακών ΟΤΑ Δράμας, Κεφαλαρίου, Καλαμπακίου, Καλαμώνος, Αγίου Αθανασίου και Μεγάλου Αλεξάνδρου) Κοζάνης (προ – Καποδιστριακού Ο.Τ.Α Κοζάνης του Δήμου Κοζάνης της Π.Ε. Κοζάνης) Ανατολική Αττική: προκαποδιστριακός ΟΤΑ Κρωπίας Μαγνησία: προκαποδιστριακοί ΟΤΑ Βόλου, Νέας Αγχιάλου, Αλοννήσου και Σκιάθου Καρδίτσα: το σύνολο της Περιφερειακής Ενότητας.

Επιπλέον ορίζεται ως ανώτατο χρόνιο όριο εξέτασης αντιρρήσεων από τις ΕΠΕΑ η 31η Δεκεμβρίου 2019.

Ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος Σωκράτης Φάμελλος σχολιάζοντας το νομοσχέδιο δήλωσε ότι «καταθέσαμε πριν από λίγο στη Βουλή νομοσχέδιο για τους δασικούς χάρτες που επιλύει όλα τα προβλήματα που αναδείχθηκαν κατά την τελευταία τετραετία. Προβλήματα πολιτικής ανεπάρκειας και υστεροβουλίας των προηγούμενων κυβερνήσεων σε όλη τη μεταπολίτευση, που στέρησαν από την πατρίδα μας πόρους ανάπτυξης και πόρους διαχείρισης του περιβάλλοντος. Ειδικό θέμα που επιλύεται στο νομοσχέδιο είναι οι οικιστικές πυκνώσεις, όπου προβλέπεται ολοκλήρωση των δασικών χαρτών σε αυτές, ενώ αντιμετωπίζονται τα θέματα των δασωμένων αγρών, χορτολιβαδικές εκτάσεις σε περιοχές που δεν ισχύει το τεκμήριο κυριότητας του δημοσίου, χρονικές παρατάσεις για τους χάρτες που είναι σε εξέλιξη, εφαρμογή των δασικών χαρτών και στις περιοχές με πολεοδομικό σχέδιο σε εξέλιξη ή μη οριοθετημενο οικισμό, καθώς και λοιπά θέματα δασικής νομοθεσίας».

Παράλληλα ο κ. Φάμελλος πρόσθεσε ότι «πιθανά η προκήρυξη εκλογών δεν θα δώσει τη δυνατότητα ολοκλήρωσης της Κοινοβουλευτικής διαδικασίας. Με την κατάθεση όμως του νομοσχεδίου αποδεικνύουμε την επάρκεια επίλυσης αυτών των πολύ δύσκολων προβλημάτων με σεβασμό στις επιταγές του Συντάγματος αλλά και δεσμευόμαστε έναντι των πολιτών για την επίλυση των προβλημάτων και ολοκλήρωση των δασικών χαρτών από την νέα κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ»

Της Μαρίας Λιλιοπούλου

Πηγή:ethnos.gr

Φόρμα ενημέρωσης

Για περισσότερες πληροφορίες για

 1. Κατασκευή - Ανακαίνιση κτιρίων
 2. Πρόγραμμα "Εξοικονόμηση κατ' οίκον"
 3. Ενεργειακό πιστοποιητικό
 4. Ενεργειακό έλεγχο κτιρίου με θερμική κάμερα
 5. Τακτοποίηση αυθαιρέτων

επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 300 33 55, στο email [email protected] ή συμπληρώστε τη φόρμα

Energycert footer image

Εγγυημένη Ποιότητα

Energycert footer image

Επιστημονική Εξειδίκευση

Energycert footer image

Πολυετής Εμπειρία

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

Μάθε πρώτος τις προσφορές, τα νέα προϊόντα και όλα τα νέα μας.