Νέα | Κτηματολόγιο

Απάντηση Κτηματολογίου: Νέα παράταση λόγω πανδημίας, παρά τα προβλήματα που προκαλούν οι καθυστερήσεις

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΝΕΑ

Παρά τη σημερινή προειδοποίηση για τις δηλώσεις κτηματογράφησης που εξέδωσε η “Ελληνικό Κτηματολόγιο”, λίγες μόλις μέρες πριν αναγνώρισε τις έκτακτες ανάγκες που δημιουργεί η πανδημία του COVID-19, απατώντας σε αναφορά Βουλευτή ο οποίος ανέδειξε την αναγκαιότητα παράτασης προθεσμίας για την υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και για την κατάθεση αιτήσεων διόρθωσης πρόδηλου σφάλματος.
Αν και υπογράμμισε τα προβλήματα που προκύπτουν από τις συνεχείς παρατάσεις, η “Ελληνικό Κτηματολόγιο” ενημερώνει πως προχώρησε ήδη στην απόφαση παράτασης την οποία αιτήθηκε ο Βουλευτής.

Συγκεκριμένα, στην αναφορά του Βουλευτή Πέλλας κ. Βασιλειάδη με την οποία αιτήθηκε την παράταση προθεσμίας για την υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και για την κατάθεση αιτήσεων διόρθωσης πρόδηλου σφάλματος για τις περιοχές της μελέτης, με τίτλο ‘Μελέτη’Κτηματογράφησης για την ολοκλήρωση δημιουργίας Εθνικού Κτηματολογίου στους Καλλικρατικούς Δήμους Πέλλας και Σκύδρας της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών, το Κτηματολόγιο απάντησε ως εξής:

Για τη συγκεκριμένη μελέτη στην οποία αναφέρεσθε, με τίτλο «Μελέτη Κτηματογράφησης για την ολοκλήρωση δημιουργίας Εθνικού Κτηματολογίου στους Καλλικρατικούς Δήμους Πέλλας και Σκύδρας της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών» και κωδικό σύμβασης ΚΤ2-08, ισχύουν τα κάτωθι::

 • Η εκπόνηση της εν λόγω μελέτης ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2015.
 • Κατά τα οριζόμενα στο άρθρ. 2 παρ. 1 του ν.2308/1995, κλήθηκαν, όσοι έχουν εμπράγματο ή άλλο εγγραπτέο στα κτηματολογικά βιβλία δικαίωμα επί των ακινήτων που κτηματογραφούνται με την ως άνω σύμβαση να υποβάλουν δήλωση για το δικαίωμά τους με την υπ’ αριθμ. 673/4/15-03-2016 απόφαση του Δ.Σ της Ε.Κ.Χ.Α. Α.Ε. (καθολικός διάδοχος της οποίας είναι το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ»).
 • Σύμφωνα με την ως άνω απόφαση ορίστηκε η 4η Απριλίου 2016 ως ημερομηνία έναρξης συλλογής δηλώσεων και, μετά από διαδοχικές παρατάσεις, ως ημερομηνία λήξης συλλογής των δηλώσεων ορίστηκε η 4η Οκτωβρίου 2016.
 • Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 42/7/28-11-2018 απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ», η έναρξη της Ανάρτησης των Προσωρινών Κτηματολογικών Διαγραμμάτων και Πινάκων πραγματοποιήθηκε την 17-12-2018 και ολοκληρώθηκε την 18-02-2019 για τους κατοίκους εσωτερικού και την 17-04-2019 για τους κατοίκους εξωτερικού και το Ελληνικό Δημόσιο.
 • Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/1542/66/09-01-2019 (ΦΕΚ 42Β΄/17-01-2019) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ως ημερομηνία μέχρι την οποία ήταν επιτρεπτή η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και αιτήσεων διόρθωσης προδήλου σφάλματος καθορίστηκε η 3η Ιανουαρίου 2020, η οποία με την υπ’ αριθμ. 90/4/19-12-2019 (ΦΕΚ 5086Β΄/31-12-2019) απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» παρατάθηκε έως την 4η Μαΐου 2020.

Οφείλουμε να επισημάνουμε ότι:

 1. Οι παρατάσεις απομακρύνουν τον στόχο της ολοκλήρωσης του Ελληνικού Κτηματολογίου που είναι κατά κοινή ομολογία έργο υποδομής εθνικής σημασίας.
 2. Η κτηματογράφηση κάθε περιοχής διενεργείται στα πλαίσια μίας δημόσιας σύμβασης. Η σύμβαση αυτή υπόκειται σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και προϋπολογισμό. Η άνευ νομίμου ερείσματος παράταση εκτέλεσης από τον ανάδοχο των εργασιών της σύμβασης ενδέχεται να επιβαρύνει το οικονομικό αντικείμενο αυτής και προφανώς αντιβαίνει στους κανόνες δημοσιονομικής πολιτικής αφού η σύμβαση χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους.
 3. Η ολοκλήρωση της κτηματογράφησης είναι μνημονιακή υποχρέωση.
 4. Η καθυστέρηση των χρονοδιαγραμμάτων συνεπάγεται ότι οι ιδιοκτήτες που με συνέπεια προσήλθαν και έκαναν τις δηλώσεις ιδιοκτησίας τους θα καθυστερήσουν να ωφεληθούν από κτηματολόγιο σε λειτουργία στην περιοχή τους όπως και από τη δυνατότητα δικαιότερης φορολογικής πολιτικής.

Παρόλα αυτά, η πανδημία του COVID-19 δημιουργεί έκτακτες συνθήκες όπως η επιβολή της προσωρινής αναστολής λειτουργίας των Δικαστηρίων, των Εισαγγελιών, των Υποθηκοφυλακείων και των Κτηματολογικών Γραφείων, καθώς και το υποβληθέν μέτρο του περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών. Και επειδή η επεξεργασία της πληροφορίας που βασίζεται στις εκπρόθεσμες δηλώσεις και αιτήσεις διόρθωσης προδήλου σφάλματος συμβάλλει στην ορθότητα και την πληρότητα της τελικής κτηματολογικής βάσης, η οποία θα αποτελέσει περιεχόμενο των πρώτων εγγραφών, το Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο έκρινε σκόπιμο με σχετική απόφασή του (99/5/30-04-2020) να παραταθεί η προθεσμία της υποβολής των εκπρόθεσμων δηλώσεων και αιτήσεων διόρθωσης προδήλου σφάλματος για τις περιοχές που κτηματογραφούνται στα πλαίσια της ως άνω μελέτης έως την 30η Ιουλίου 2020, με έναρξη ισχύος της απόφασης την ημερομηνία δημοσίευσής της σε Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Σημειώνεται ότι και μετά την ολοκλήρωση της κτηματογράφησης και την περαίωσή της οι δικαιούχοι έχουν δικαίωμα είτε δικαστικής είτε εξωδικαστικής διόρθωσης των πρώτων εγγραφών εντός των προθεσμιών που ορίζονται με το ν.2664/1998.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επί πλέον διευκρίνιση ή πληροφορία.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Καθ. Σταθάκης Δημήτριος

Πηγή: b2green.gr

Φόρμα ενημέρωσης

Για περισσότερες πληροφορίες για

 1. Κατασκευή - Ανακαίνιση κτιρίων
 2. Πρόγραμμα "Εξοικονόμηση κατ' οίκον"
 3. Ενεργειακό πιστοποιητικό
 4. Ενεργειακό έλεγχο κτιρίου με θερμική κάμερα
 5. Τακτοποίηση αυθαιρέτων

επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 300 33 55, στο email [email protected] ή συμπληρώστε τη φόρμα

Energycert footer image

Εγγυημένη Ποιότητα

Energycert footer image

Επιστημονική Εξειδίκευση

Energycert footer image

Πολυετής Εμπειρία

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

Μάθε πρώτος τις προσφορές, τα νέα προϊόντα και όλα τα νέα μας.