Νέα | ενεργειακή αναβάθμιση

«Εξοικονομώ – Αυτονομώ»: Οι αλλαγές στον Οδηγό του προγράμματος

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΝΕΑ

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των έργων του «Εξοικονομώ – Αυτονομώ» τροποποιήθηκε στην πλατφόρμα του πληροφοριακού συστήματος, ενώ δόθηκε στη δημοσιότητα με μεγάλη καθυστέρηση η επίσημη τροποποίηση του Οδηγού του προγράμματος που περιέχει και κάποιες άλλες αλλαγές.

Όπως αναφέρει το b2green.gr, το ΥΠΕΝ έλαβε υπ’ όψιν μεταξύ άλλων και τα προβλήματα που έχουν προκύψει στον εφοδιασμό της αγοράς λόγω της πανδημίας. Συνυπολογίζει και την καθυστέρηση που παρατηρείται στις απαιτούμενες διοικητικές διαδικασίες ενεργοποίησης φωτοβολταϊκών σταθμών, ενώ διαπιστώνει την ανάγκη διορθώσεων λεκτικών και αναδιατύπωσης σημείων με σκοπό την ορθή απόδοση εννοιών και όρων του προγράμματος.

Πέρα από την αναμενόμενη διόρθωση των προθεσμιών ολοκλήρωσης των έργων, αλλαγές παρατηρούμε και σε μία σειρά από διατάξεις που αφορούν το «Εξοικονομώ – Αυτονομώ». Άλλες τυπικού και άλλες ουσιαστικού χαρακτήρα.

Από αυτές, ξεχωρίζουμε τις διευκρινίσεις για τις περιπτώσεις καθεστώτος μειωμένου ΦΠΑ για τις οποίες έχει υπάρξει πλήθος αντιδράσεων κατά το παρελθόν. Λεπτομέρειες που αφορούν στην επιλεξιμότητα έκδοσης ΕΕΔΜΚ, βεβαίωσης μηχανικού, υπεύθυνης δήλωσης εγκαταστάτη κλπ.

Διαβάστε παρακάτω κάποιες από τις αλλαγές στον οδηγό του προγράμματος «Εξοικονομώ-Αυτονομώ»:

Α. Ο τίτλος της τροποποιούμενης κοινής υπουργικής απόφασης θα είναι εφεξής:

«Προκήρυξη του προγράμματος “Εξοικονομώ – Αυτονομώ”, που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 -2020 και του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας».

Β. Μετά την έβδομη περίπτωση της ενότητας ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος προστίθεται νέα περίπτωση ως εξής:

«ΤΑΑ Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας».

Γ. Τα εδάφια 1 έως 3 της παρ. 1.3 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος αντικαθίστανται ως εξής:

«Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)) και από Εθνικούς Πόρους, μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) και του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (Ε.Π.Αν.Ε.Κ.) του ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Χρηματοδοτείται και με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (TAA). Η συνολική Δημόσια Δαπάνη του Προγράμματος ανέρχεται σε 896,39 εκ. €. Από αυτά, 492 εκ. € από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία». 170,75 εκ. € από τα ΠΕΠ – Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα. 34 εκ. € από Εθνικούς Πόρους. 199,64 εκ. € από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Φόρμα ενημέρωσης

Για περισσότερες πληροφορίες για

  1. Κατασκευή - Ανακαίνιση κτιρίων
  2. Πρόγραμμα "Εξοικονόμηση κατ' οίκον"
  3. Ενεργειακό πιστοποιητικό
  4. Ενεργειακό έλεγχο κτιρίου με θερμική κάμερα
  5. Τακτοποίηση αυθαιρέτων

επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 300 33 55, στο email [email protected] ή συμπληρώστε τη φόρμα

Energycert footer image

Εγγυημένη Ποιότητα

Energycert footer image

Επιστημονική Εξειδίκευση

Energycert footer image

Πολυετής Εμπειρία

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

Μάθε πρώτος τις προσφορές, τα νέα προϊόντα και όλα τα νέα μας.