Νέα | Ενεργειακή απόδοση

Παραπομπή Ελλάδας στο Δικαστήριο της ΕΕ για μη συμμόρφωση με οδηγία ενεργειακής απόδοσης

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΝΕΑ

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της ΕΕ . Ο λόγος ειναι ο μη υπολογισμό των βέλτιστων από πλευράς κόστους επιπέδων. Αφορά τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων.

Σύμφωνα με την οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (Οδηγία 2010/31/EΕ), τα κράτη μέλη υποχρεούνται να καθορίσουν ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων. Στόχος είναι να επιτευχθεί ο βέλτιστος συνδυασμός μεταξύ επενδύσεων και εξοικονόμησης. Γνωστός και ως «βέλτιστα από πλευράς κόστους επίπεδα». Ο υπολογισμός των βέλτιστων από πλευράς κόστους επιπέδων είναι καίριας σημασίας. Τα κράτη μέλη να αξιοποιούν πλήρως το δυναμικό ενεργειακής απόδοσης και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας του εθνικού κτιριακού αποθέματος. Επισης αποφεύγονται οι μεγαλύτερες του αναγκαίου δαπάνες εκ μέρους των πολιτών. Δαπάνες για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κατοικιών και των γραφείων τους. Η έλλειψη τέτοιου είδους υπολογισμών αναμένεται επίσης ότι θα επηρεάσει την ικανότητα των μεμονωμένων ιδιοκτητών και ενοικιαστών να λαμβάνουν τις ορθές αποφάσεις για νέες κατασκευές ή ανακαινίσεις.

Έπειτα από ορισμένες ανεπίσημες συζητήσεις, στις 11 Ιουλίου 2014 η Επιτροπή υπενθύμισε επίσημα στην Ελλάδα την υποχρέωσή της να προβεί στους απαραίτητους υπολογισμούς και να υποβάλει έκθεση στην Επιτροπή. Αφού δεν το έπραξε, η Ελλάδα έλαβε αιτιολογημένη γνώμη στις 27 Νοεμβρίου 2014. Μέχρι σήμερα, η Ελλάδα είναι το μόνο κράτος μέλος που δεν έχει πραγματοποιήσει τους υπολογισμούς βέλτιστου κόστους. Και δεν έχει διαβιβάσει έκθεση στην Επιτροπή. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Ιστορικό του φακέλου

Η οδηγία για τα κτίρια, καθώς και ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός και το έγγραφο καθοδήγησης που τη συνοδεύουν θεσπίζουν μηχανισμό συγκριτικής αξιολόγησης για τον υπολογισμό των βέλτιστων από πλευράς κόστους επιπέδων. Οσον αφορά τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης των νέων και παλαιών κτιρίων, τόσο οικιστικής χρήσης (μονοκατοικιών και διαμερισμάτων) όσο και μη οικιστικής χρήσης (γραφείων, σχολικών κτιρίων, νοσοκομείων κ.λπ.). Ο μηχανισμός συγκριτικής αξιολόγησης έχει θεσπισθεί με μεθοδολογικό πλαίσιο που επιτρέπει τη σύγκριση των μέτρων ενεργειακής απόδοσης, των μέτρων που ενσωματώνουν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και διάφορους συνδυασμούς αυτών των μέτρων (σε δέσμες και παραλλαγές), με βάση την απόδοση πρωτογενούς ενέργειας (σε kWh/m²) και το κόστος (δηλ. το άθροισμα των δαπανών για επενδύσεις σε μέτρα για την ενέργεια, το κόστος συντήρησης και λειτουργίας, το ενεργειακό κόστος, το κέρδος από την παραγόμενη ενέργεια, κ.λπ.), λαμβανομένης υπόψη της εκτιμώμενης διάρκειας ζωής των κτιρίων (π.χ. 30 έτη για τα κτίρια οικιστικής χρήσης).

Η χρήση του συγκριτικού μεθοδολογικού πλαισίου του βέλτιστου από πλευράς κόστους έχει ως στόχο να εξασφαλιστεί. Το επίπεδο φιλοδοξίας των κρατών μελών είναι παραπλήσιο όσον αφορά τον καθορισμό ελάχιστων απαιτήσεων απόδοσης για τα νέα και τα υφιστάμενα κτίρια και τα δομικά στοιχεία (π.χ. τοίχους, στέγη, παράθυρα κ.λπ.). Επίσης την τακτική αναθεώρηση της απόδοσης, λαμβανομένων υπόψη των εξελίξεων της αγοράς και των τεχνικών εξελίξεων. Επιπλέον, το πλαίσιο αυτό επιτρέπει τον καθορισμό των επιπέδων απόδοσης των κτιρίων και των δομικών στοιχείων που είναι οικονομικά αποδοτικά για τους επενδυτές, τους φορείς εκμετάλλευσης και τους ιδιοκτήτες.

Πηγή: www.b2green.gr

Φόρμα ενημέρωσης

Για περισσότερες πληροφορίες για

  1. Κατασκευή - Ανακαίνιση κτιρίων
  2. Πρόγραμμα "Εξοικονόμηση κατ' οίκον"
  3. Ενεργειακό πιστοποιητικό
  4. Ενεργειακό έλεγχο κτιρίου με θερμική κάμερα
  5. Τακτοποίηση αυθαιρέτων

επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 300 33 55, στο email [email protected] ή συμπληρώστε τη φόρμα

Energycert footer image

Εγγυημένη Ποιότητα

Energycert footer image

Επιστημονική Εξειδίκευση

Energycert footer image

Πολυετής Εμπειρία

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

Μάθε πρώτος τις προσφορές, τα νέα προϊόντα και όλα τα νέα μας.