Νέα | εξοικονομώ

«Νέο Εξοικονομώ»: Κατάφωρη αδικία για τα κουφώματα

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΝΕΑ

Κατάφωρη αδικία για τα κουφώματα που κατασκευάζονται από προφίλ αλουμινίου, σύμφωνα με το «Νέο Εξοικονομώ», καταγγέλλει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνών Αλουμινίου Σιδήρου (ΠΟΒΑΣ).

Μέσα από μία επιστολή που έστειλε η ΠΟΒΑΣ στο b2green.gr, επισημαίνει πως το κόστος των κουφωμάτων αλουμινίου είναι σαφώς μεγαλύτερο από ανταγωνιστικά υλικά. Με τον τρόπο που τίθεται το συγκεκριμένο κριτήριο στο «Νέο Εξοικονομώ», θα οδηγήσει τους ωφελούμενους στην επιλογή κουφωμάτων από φθηνότερα υλικά.

Αυτό αναφέρει χαρακτηριστικά η επιστολή.

Διαβάστε αναλυτικά τις θέσεις της ΠΟΒΑΣ σχετικά με την προδημοσίευση του Οδηγού για το «Νέο Εξοικονομώ»:

«Η Πανελλήνια Ομοσπονδία εκφράζει την ικανοποίηση της για μια σειρά θέσεων και αλλαγών όπως αυτά περιγράφονται στο προσχέδιο του νέου οδηγού εφαρμογής του προγράμματος. Αρκετά από αυτά η ΠΟΒΑΣ τα είχε προτείνει με υπόμνημα της προς τον Υπουργό ΠΕΝ κ. Κώστα Σκρέκα, σύμφωνα και με τις θέσεις που διαμορφώθηκαν από τους κατασκευαστές κατά τη διάρκεια του 2ου Web Forum στις 23/01/2021. Ταυτόχρονα εκφράζει τις διαφωνίες της για ορισμένα θέματα μείζονος σημασίας για τον κλάδο του αλουμινίου.

Οι σημαντικότερες αλλαγές που εντοπίζονται είναι οι παρακάτω:

 • Η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων θα παρέχεται για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών. Με αυτό τον τρόπο τελειώνει ο αγώνας ταχύτητας στον οποίο έμπαιναν όλοι οι εμπλεκόμενοι κάθε φορά που άνοιγε η πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων.
 • Περιορίζεται ο αριθμός των αιτήσεων ανά ωφελούμενο σε μία (1) αίτηση.
 • Η κατανομή των πόρων θα γίνεται ανά Περιφερειακή Ενότητα (Νομό). Θα παρέχει πιο δίκαιη κατανομή σε σχέση με τα προηγούμενα προγράμματα.
 • Εισάγονται κοινωνικά κριτήρια για ΑμεΑ, πολύτεκνους και μονογονεϊκές οικογένειες. Αυτές οι ομάδες αντιπροσωπεύουν το 21% του ποσοστού μοριοδότησης.
 • Δημιουργείται λίστα επιλαχόντων για τη διασφάλιση της απορρόφησης των διαθέσιμων πόρων και την αύξηση των δικαιούχων.
 • Ο δεύτερος Ενεργειακός Επιθεωρητής θα είναι διαφορετικός από τον πρώτο. Πλέον, όμως, θα επιλέγεται με ηλεκτρονική κλήρωση από μητρώο που θα συντάξει και θα συντηρεί το Τ.Ε.Ε.


Επιπλέον αλλαγές που εντοπίζονται:

 • Τα έργα των Ωφελούμενων (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) θα πρέπει να ολοκληρώνονται σε διάστημα 12 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης υπαγωγής. Εντός των 6 μηνών του άνω διαστήματος, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί τουλάχιστον το 30%των επιλέξιμων εργασιών βάσει του επιλέξιμου προϋπολογισμού.
 • Επιλέξιμα είναι τα κουφώματα των οποίων οι εμφανείς πλευρές των διατομών να ταξινομούνται έως και την κλάση ακαυστότητας C S3 d0 σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13501-1.
 • Εδώ πρέπει να δοθεί κατά την γνώμη μας μία περίοδο χάριτος. Και αυτό διότι δεν είχε τεθεί το θέμα προηγουμένως. Οι παραγωγοί των συστημάτων δε διαθέτουν τα ανάλογα πιστοποιητικά αν και τα υλικά θεωρούμε ότι εκπληρώνουν την ανωτέρω απαίτηση.

 • Οι δαπάνες των παρεμβάσεων, θα εξοφλούνται από τον Ωφελούμενο και η επιχορήγηση θα αποδίδεται στον ίδιο. Το 50% της επιχορήγησης θα κατατίθεται μετά την απόφαση υπαγωγής και θα δεσμεύεται σε λογαριασμό του ωφελούμενου που θα χρησιμοποιείται μόνο για τις ανάγκες του προγράμματος. Το υπολειπόμενο ποσό θα αποδίδεται στον ωφελούμενο, μετά τον ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών υλοποίησης του έργου και την επίτευξη του ενεργειακού στόχου και της απαιτούμενης εξοικονόμησης ενέργειας. Παρέχεται η δυνατότητα εκχώρησης από τον ωφελούμενο του υπόλοιπου της επιχορήγησης σε Τράπεζα.
 • Η κατάταξη των αιτήσεων των ωφελουμένων θα πραγματοποιείται με συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης. Αυτά θα έχουν διάφορους συντελεστές βαρύτητας. Το ανηγμένο κόστος εξοικονόμησης ενέργειας (€/εξοικονομούμενη kWh) έχει το μεγαλύτερο συντελεστή βαρύτητας (50%) κατά την αξιολόγηση της αίτησης. Παράλληλα, είναι άμεσα συνδεδεμένο με το κόστος των υλικών και την εξοικονομούμενη ενέργεια.

Η αδικία για τα κουφώματα

Πρέπει να επισημάνουμε ότι δημιουργείται μία κατάφωρη αδικία για τα κουφώματα που κατασκευάζονται από προφίλ αλουμινίου. Το κόστος των κουφωμάτων αλουμινίου είναι σαφώς μεγαλύτερο από ανταγωνιστικά υλικά. Με τον τρόπο που τίθεται το συγκεκριμένο κριτήριο, θα οδηγήσει τους ωφελούμενους στην επιλογή κουφωμάτων από φθηνότερα υλικά με στόχο να έχουν περισσότερες πιθανότητες ένταξης στο πρόγραμμα.

Δυστυχώς δε λαμβάνονται υπόψιν άλλες παράμετροι που έχουν να κάνουν με τον κύκλο ζωής του τελικού προϊόντος. Ενδεικτικά θα θέλαμε να αναφέρουμε το ποσοστό ανακυκλωσιμότητας (>93%). Αλλά και το χρόνο ζωής των κουφωμάτων. Τα κουφώματα αλουμινίου υπερτερούν σαφώς έναντι των άλλων υλικών.

Επιπροσθέτως θα θέλαμε να τονίσουμε ότι τα κουφώματα αλουμινίου είναι ένα καθετοποιημένο Ελληνικό προϊόν. Κάτι τέτοιο προσδίδει σημαντική προστιθέμενη αξία στην Ελληνική οικονομία.

Το συγκεκριμένο κριτήριο θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα σε μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του αλουμινίου και προσπαθούν να ανακάμψουν τα τελευταία έτη μετά τη δεκαετή οικονομική κρίση και τα προβλήματα που προέκυψαν στη συνέχεια λόγω της πανδημίας.

Κατά την άποψη μας το συγκεκριμένο κριτήριο με το μεγαλύτερο συντελεστή βαρύτητας πρέπει να καταργηθεί. Έτσι, θα αποφύγουμε πλείστα προβλήματα που θα δημιουργηθούν στον κλάδο, καθώς και καταστάσεις που μπορεί να εδραιωθούν στο μέλλον».

Η ΠΟΒΑΣ ήδη κοινοποίησε τις θέσεις της επί της προδημοσίευσης του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος «Νέο Εξοικονομώ» στην Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ, καθώς και στον Υπουργό κ. Σκρέκα.

Φόρμα ενημέρωσης

Για περισσότερες πληροφορίες για

 1. Κατασκευή - Ανακαίνιση κτιρίων
 2. Πρόγραμμα "Εξοικονόμηση κατ' οίκον"
 3. Ενεργειακό πιστοποιητικό
 4. Ενεργειακό έλεγχο κτιρίου με θερμική κάμερα
 5. Τακτοποίηση αυθαιρέτων

επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 300 33 55, στο email [email protected] ή συμπληρώστε τη φόρμα

Energycert footer image

Εγγυημένη Ποιότητα

Energycert footer image

Επιστημονική Εξειδίκευση

Energycert footer image

Πολυετής Εμπειρία

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

Μάθε πρώτος τις προσφορές, τα νέα προϊόντα και όλα τα νέα μας.