Μέχρι 23/09 η νέα παράταση στα αυθαίρετα

Tags:

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ άλλη μία νέα παράταση για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων.

Σύμφωνα με τη νέα απόφαση, η παράταση θα είναι διάρκειας 60 ημερών, οπότε και θα είναι εφικτή η τακτοποίηση με το ισχύον νομικό πλαίσιο (Ν.4178/2013), μέχρι τις 23 Σεπτεμβρίου.

Αναλυτικά, η επίσημη απόφαση αναφέρει:

“Η προθεσμία υπαγωγής στις διατάξεις του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (Α΄/174), για τις κατηγορίες 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 9 του ν. 4178/2013 παρατείνεται για εξήντα (60) ημέρες από την λήξη της προβλεπόμενης στο άρθρο 28 του ν. 4178/2013 προθεσμίας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, δηλαδή λήγει την 23η-9-2017 με την πάροδο συνολικά σαράντα εννέα (49) μηνών και δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση του ν. 4178/2013.”

Πηγή:b2green.gr