Νέα | Ανακαίνιση

Κομισιόν: Πρόσω ολοταχώς για 35 εκατ. ανακαινίσεις κτιρίων μέχρι το 2030

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΝΕΑ

Την ανακαίνιση 35 εκατομμυρίων κτιρίων μέχρι το 2030 με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση βάζει στόχο η Κομισιόν.

Αυτό που επιθυμεί είναι η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 55% μέχρι τότε, σε σύγκριση με το 1990.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Κομισιόν) ενεργοποιεί όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πιο δυνατό σημείο αυτής της διαδικασίας είναι ο Μηχανισμός Ανθεκτικότητας του Ταμείου Ανάκαμψης με τα 672,5 δισ. ευρώ, εκ των οποίων το 37% θα διατεθεί για την πράσινη μετάβαση.

Ο τακτικός κοινοτικός προϋπολογισμός θα διαθέσει το 30% των πόρων του την περίοδο 2021 – 2027 για την πράσινη μετάβαση.

Αυτό που ζητάει η Κομισιόν από τα κράτη-μέλη της είναι να προχωρήσουν σε μία εκστρατεία διεξοδικής ενημέρωσης των πολιτών, ώστε να υπάρξει μαζική συμμετοχή και να επιτευχθούν οι στόχοι.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κομισιόν, πάνω από 220 εκατομμύρια κτιριακές μονάδες έχουν κατασκευαστεί πριν από το 2001. Αυτές αντιστοιχούν στο 85% του κτιριακού αποθέματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα περισσότερα κτίρια δεν είναι ενεργειακά αποδοτικά.

Τα κτίρια ευθύνονται για το 40% περίπου της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας της Ε.Ε. και για το 36% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην Ε.Ε.

Για να επιτευχθεί ο στόχος μείωσης των εκπομπών κατά 55%, η Ε.Ε. θα πρέπει να μειώσει έως το 2030 τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τα κτίρια κατά 60%. Την τελική τους κατανάλωση ενέργειας κατά 14% και την κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση και ψύξη κατά 18%.

Σήμερα, μόνο το 11% του υπάρχοντος κτιριακού αποθέματος της Ε.Ε. υφίσταται κάποιο επίπεδο ανακαίνισης κάθε έτος. Την ίδια ώρα, πολύ σπάνια οι εργασίες ανακαίνισης αφορούν την ενεργειακή απόδοση. Το σταθμισμένο ετήσιο ποσοστό ενεργειακής ανακαίνισης είναι χαμηλό και ανέρχεται περίπου στο 1%.

Τόνωση της οικονομίας

Οι επενδύσεις στα κτίρια μπορούν, επίσης, να δώσουν μια ιδιαίτερα αναγκαία τόνωση στον κλάδο των κατασκευών και στην ευρύτερη οικονομία. Δεδομένου, μάλιστα, ότι οι εργασίες ανακαίνισης είναι υψηλής έντασης, δημιουργώντας θέσεις απασχόλησης και επενδύσεις που βασίζονται συχνά σε τοπικές αλυσίδες εφοδιασμού. Έως το 2030 θα ήταν δυνατό να δημιουργηθούν 160.000 επιπλέον πράσινες θέσεις εργασίας στον κατασκευαστικό τομέα της Ε.Ε. μέσω ενός κύματος ανακαινίσεων. Αυτή η εξέλιξη μπορεί να είναι ιδιαίτερα πολύτιμη για έναν τομέα στον οποίο πάνω από το 90% των επιχειρήσεων είναι μικρομεσαίες (ΜμΕ), που έχουν πληγεί σοβαρά από τις οικονομικές επιπτώσεις της κρίσης λόγω Covid-19.

Ο στόχος είναι τουλάχιστον να διπλασιαστεί το ετήσιο ποσοστό ενεργειακής ανακαίνισης οικιστικών και μη οικιστικών κτιρίων έως το 2030 και να προωθηθούν ριζικές ενεργειακές ανακαινίσεις. Η κινητοποίηση δυνάμεων σε όλα τα επίπεδα για την επίτευξη αυτών των στόχων θα έχει ως αποτέλεσμα την ανακαίνιση 35 εκατομμυρίων κτιριακών μονάδων έως το 2030.

Το πλαίσιο των παρεμβάσεων

Η Επιτροπή έχει προσδιορίσει τους ακόλουθους τομείς παρέμβασης και κύριες δράσεις καθοριστικής σημασίας για μια τομή όσον αφορά το βαθμό και την κλίμακα των ανακαινίσεων:

  • Ενίσχυση της πληροφόρησης και των κινήτρων για δημόσιους και ιδιωτικούς ιδιοκτήτες και ενοικιαστές. Στόχος είναι να προβούν σε ανακαινίσεις. Η Επιτροπή, από την πλευρά της, προωθεί την καθιέρωση αυστηρότερων υποχρεώσεων για έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης. Αυτό γίνεται παράλληλα με τη σταδιακή καθιέρωση υποχρεωτικών ελάχιστων προτύπων ενεργειακής απόδοσης για τα υφιστάμενα κτίρια. Επίσης, προτείνει την επέκταση των απαιτήσεων για την ανακαίνιση κτιρίων σε όλα τα επίπεδα της Δημόσιας Διοίκησης.

  • Εξασφάλιση επαρκούς και καλά στοχευμένης χρηματοδότησης. Στην ετήσια στρατηγική του 2021 για τη βιώσιμη ανάπτυξη, η ανακαίνιση κτιρίων προσδιορίστηκε ως προτεραιότητα για τα εθνικά σχέδια που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Προτείνεται να αυξηθούν το μέγεθος και ο αντίκτυπος της χρηματοδότησης της Ε.Ε. Αυτό θα γίνει με την παροχή περισσότερων επιχορηγήσεων, τεχνικής βοήθειας και υποστήριξης για την ανάπτυξη έργων και δανείων. Παράλληλα, θα δίνεται η δυνατότητα συνδυασμού τους, κάτι που δεν ήταν εφικτό κατά το παρελθόν. Η Επιτροπή θα προωθήσει μια πραγματική αγορά ενεργειακών υπηρεσιών. Θα ενισχύσει την πρόσβαση σε ελκυστική ιδιωτική χρηματοδότηση μέσω της ανανεωμένης στρατηγικής για τη βιώσιμη χρηματοδότηση. Θα πρέπει να διατίθεται στήριξη, σε όσους και όσες την έχουν ανάγκη. Στήριξη αναφορικά με την πρόσβαση σε βασικές ενεργειακές υπηρεσίες.

Πηγή: b2green.gr

Φόρμα ενημέρωσης

Για περισσότερες πληροφορίες για

  1. Κατασκευή - Ανακαίνιση κτιρίων
  2. Πρόγραμμα "Εξοικονόμηση κατ' οίκον"
  3. Ενεργειακό πιστοποιητικό
  4. Ενεργειακό έλεγχο κτιρίου με θερμική κάμερα
  5. Τακτοποίηση αυθαιρέτων

επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 300 33 55, στο email [email protected] ή συμπληρώστε τη φόρμα

Energycert footer image

Εγγυημένη Ποιότητα

Energycert footer image

Επιστημονική Εξειδίκευση

Energycert footer image

Πολυετής Εμπειρία

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

Μάθε πρώτος τις προσφορές, τα νέα προϊόντα και όλα τα νέα μας.