Νέα | Εξοικονόμηση Ενέργειας

“Χρηματοδοτικά Εργαλεία για την υλοποίηση Δράσεων για Εξοικονόμηση Ενέργειας”

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΝΕΑ

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ενημερωτική εκδήλωση εξοικονόμηση ενέργειας με θέμα “Χρηματοδοτικά Εργαλεία για την υλοποίηση Δράσεων Εξοικονόμησης Ενέργειας” που διοργάνωσε το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του ως Εθνικός Συντονιστής του Συμφώνου των Δημάρχων, της κυριότερης ευρωπαϊκής κίνησης, στην οποία συμμετέχουν τοπικές και περιφερειακές αρχές, οι οποίες δεσμεύονται εθελοντικά, να αυξήσουν την ενεργειακή απόδοση και τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις περιοχές τους.

Τρόποι χρηματοδότησης

Η εκδήλωση απευθυνόταν σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης της περιφέρειας Αττικής και σκοπός της ήταν να προβάλει τους τρόπους χρηματοδότησης μελετών και έργων που έχουν ως βασικό στόχο την μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και να φέρει σε επαφή τους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς με τους ΟΤΑ.

Της εργασίες της ημερίδας άνοιξε ο Πολυχρόνης Ακριτίδης, Γενικός Γραμματέας της Δ.Ε. του ΤΕΕ, ο οποίος στον σύντομο χαιρετισμό του αναφέρθηκε στο ζωηρό και πάγιο ενδιαφέρον του ΤΕΕ και στις δράσεις που έχει αναλάβει για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και της αειφόρου ενέργειας, επεσήμανε το ρόλο που μπορούν να παίξουν οι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης σχεδιάζοντας και υλοποιώντας έργα προς αυτή την κατεύθυνση και δήλωσε ότι το ΤΕΕ επιθυμεί στενότερη συνεργασία με τους ΟΤΑ γιατί πιστεύει ότι θα είναι αποφασιστικής σημασίας στην επίτευξη αυτών των κοινών στόχων.

Χρηματοδότηση των δράσεων

Την εκδήλωση χαιρέτισε η Λενιώ Μυριβήλη, εντεταλμένη σύμβουλος Αστικής Βιωσιμότητας του Δήμου Αθηναίων, η οποία επεσήμανε ότι η χρηματοδότηση των δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας και προστασίας τους κλίματος είναι το επόμενο μεγάλο στοίχημα για τις ελληνικές πόλεις και συνεπώς η πρωτοβουλία του ΤΕΕ να προβάλει τους αντίστοιχους μηχανισμούς ήταν πολύ εύστοχη.

Το κυρίως μέρος της εκδήλωσης ξεκίνησε με τον Κώστα Λάσκο, τεχνικό σύμβουλο του Γραφείου του Συμφώνου των Δημάρχων του ΤΕΕ, ο οποίος παρουσίασε την οικονομική σκοπιμότητα των δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας. Ο Κ. Λάσκος συνδυάζοντας τις προβλέψεις της Ε.Ε. για την εξέλιξη των τιμών των καυσίμων με τα στατιστικά δεδομένα της ενεργειακής κατάστασης των υφιστάμενων κτιρίων, κατέδειξε τη δυναμική των ενεργειακών επενδύσεων. Έκλεισε την παρουσίαση του επισημαίνοντας τον καταλυτικό ρόλο που μπορεί να έχει το Γραφείο του Συμφώνου των Δημάρχων του ΤΕΕ ως αρωγός των ΟΤΑ στις προσπάθειες τους για δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας και οικονομικών πόρων.

Δυνατότητες χρηματοδότησης

Η Χρυσούλα Κούρτελη προϊσταμένη της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΑ (πρώην ΕΥΣΠΕΔ) του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, παρουσίασε τις δυνατότητες χρηματοδότησης έργων περιβάλλοντος και εξοικονόμηση ενέργειας μέσω του ΕΣΠΑ 2014-2020. Η κ. Κούρτελη παρουσίασε το εθνικό και το περιφερειακό σκέλος των επιχειρησιακών προγραμμάτων του νέου ΕΣΠΑ και τις δυνατότητες χρηματοδότησης έργων μέσω αυτών.

Η εκδήλωση συνεχίστηκε με παρουσίαση του Κωνσταντίνου Βαρλαμίτη, Προέδρου ΔΣ του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, σχετικά με χρηματοδοτικές ευκαιρίες και δυνατότητες για την τοπική αυτοδιοίκηση μέσω του φορέα του. Παρουσιάστηκαν οι δυνατότητες χρηματοδότησης των έργων εξοικονόμησης ενέργειας μέσω συγχρηματοδότησης από το ΤΠ&Δ και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, μέσω ιδίων πόρων του ΤΠ&Δ αλλά και μέσω ΣΔΙΤ και του ΤΠ&Δ . Επιπλέον αναλύθηκαν και οι δυνατότητες χρηματοδότησης των απαραίτητων μελετών μέσω ιδίων πόρων του ΤΠ&Δ καθώς και η επιχορήγηση τους μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος ELENΑ.

Χρηματοδότησης δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας

Το πρώτο μέρος της εκδήλωσης έκλεισε ο Χρήστος Πρωτόγερος, προϊστάμενος τμήματος έργων της ΠΕΤΑ ΑΕ, ο οποίος παρουσίασε εκ μέρους του Προέδρου της Εταιρείας Νίκου Χιωτάκη συγκριτικά τους δυνατούς μηχανισμούς χρηματοδότησης δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας. Ο κ. Πρωτόγερος αφού αναφέρθηκε στα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δήμοι της χώρας επεσήμανε και αυτός με τη σειρά του ότι τα έργα εξοικονόμησης πρέπει να αντιμετωπίζονται ως επενδύσεις.

Το δεύτερο μέρος της εκδήλωση άνοιξε ο Κωνσταντίνος Σταυρίδης, ειδικός συνεργάτης της Εθνικής Τράπεζας, υπεύθυνος του προγράμματος JESSICA, ο οποίος και παρουσίασε τις δυνατότητες του εν λόγω χρηματοδοτικού μηχανισμού. Ο κ. Σταυρίδης ανέλυσε στις προϋποθέσεις χρηματοδότησης και τους επιλέξιμους φορείς ενώ αναφέρθηκε στα πλεονεκτήματα του συγκεκριμένου εργαλείου. Τέλος παρουσίασε μερικά ενδεικτικά έργα.

Θεσμικό πλαίσιο ενεργειακών υπηρεσιών

Στη συνέχεια, ο Δημήτρης Αθανασίου, Σύμβουλος Γεν. Γραμματέα Ενέργειας & Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, παρουσίασε το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για εξοικονόμηση ενέργειαςσχετικά με τις επιχειρήσεις ενεργειακών υπηρεσιών (ESCOs). Ο κ. Αθανασίου αφού αναφέρθηκε στο μητρώο ESCOs και τις προϋποθέσεις εγγραφής σε αυτό, ανέλυσε το θέμα των συμβάσεων ενεργειακής απόδοσης καθώς και τα προβλήματα που υπάρχουν σχετικά με την εμπλοκή των ESCOs σε δημόσια κτίρια.

Μοντέλο χρηματοδότησης

Ο Γεώργιος Βαρθολομαίος από τη Διεύθυνση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων & Επενδύσεων της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ., προτελευταίος ομιλητής της εκδήλωσης, παρουσίασε το μοντέλο χρηματοδότησης μέσω επιχειρήσεων ενεργειακών υπηρεσιών (ESCOs). Ο κ. Βαρθολομαίος αφού αναφέρθηκε στις διάφορες λύσεις χρηματοδότησης έργων εξοικονόμησης, επεσήμανε ότι ο τρόπος χρηματοδότησης μέσω ESCO δεν είναι ανταγωνιστικός των επιχορηγήσεων μέσω ΕΣΠΑ αλλά αντίθετα συνεργατικός.

Το δεύτερο τμήμα της εκδήλωσης έκλεισε η Ηλέκτρα Θελούρα, ειδική σύμβουλος του δημάρχου Φαρσάλων, παρουσιάζοντας τα έργα εξοικονόμηση ενέργειας που έχουν γίνει στο δήμο Φαρσάλων. Η κ. Θελούρα τόνισε την σημαντική βοήθεια που έλαβε ο δήμος από το ΤΕΕ και επεσήμανε ότι το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας που συνέταξε ο δήμος με την αρωγή του γραφείου Συμφώνου των Δημάρχων του ΤΕΕ αποτέλεσε απαραίτητο εργαλείο για τις δράσεις που ολοκληρώθηκαν αλλά και τις δράσεις που προγραμματίζονται.

Ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των παριστάμενων σχετική με τα

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ΟΤΑ

Την εκδήλωση έκλεισε ο κ. Λάσκος ο οποίος πρότεινε στους παρισταμένους την προσχώρηση των δήμων που εκπροσωπούν στο Σύμφωνο των Δημάρχων επισημαίνοντας ότι το ΤΕΕ μπορεί και θέλει να είναι αρωγός σε κάθε βήμα τους, από την σύνταξη των Σχεδίων Δράσης Αειφόρου Ενέργειας μέχρι και την υλοποίηση τους.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν εκπρόσωποι από 21 δήμους της περιφέρειας Αττικής, η Β’ Αντιπρόεδρος της ΔΕ του ΤΕΕ Αντωνία Μοροπούλου και ο Γεώργιος Στασινός, μέλος της ΔΕ του ΤΕΕ. Από το ΤΕΕ συμμετείχαν επίσης η Δήμητρα Κανέλλου, Γενική Διευθύντρια του ΤΕΕ, ο Γεώργιος Ζαμπατής, Προϊστάμενος της Δ/νσης Επιστημονικού και Αναπτυξιακού Έργου, η κα Όλγα Καλαντζοπούλου Προϊσταμένη του Τμήματος Ευρωπαϊκών Θεμάτων, τα στελέχη του Γραφείου του Συμφώνου των Δημάρχων του ΤΕΕ Ζήνα Λεϊμονή και Μαρία Σκουλά, κ.ά.

 

Πηγή: www.b2green.gr

 

Φόρμα ενημέρωσης

Για περισσότερες πληροφορίες για

  1. Κατασκευή - Ανακαίνιση κτιρίων
  2. Πρόγραμμα "Εξοικονόμηση κατ' οίκον"
  3. Ενεργειακό πιστοποιητικό
  4. Ενεργειακό έλεγχο κτιρίου με θερμική κάμερα
  5. Τακτοποίηση αυθαιρέτων

επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 300 33 55, στο email [email protected] ή συμπληρώστε τη φόρμα

Energycert footer image

Εγγυημένη Ποιότητα

Energycert footer image

Επιστημονική Εξειδίκευση

Energycert footer image

Πολυετής Εμπειρία

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

Μάθε πρώτος τις προσφορές, τα νέα προϊόντα και όλα τα νέα μας.