Εξοικονομώ: Το κείμενο της τροπολογίας για τις αρμοδιότητες του ΤΕΕ

Tags:

Εξοικονομώ

Ανατίθενται στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) οι δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας (Εξοικονομώ), κάτι που έχει ήδη προστεθεί σε νέα τροπολογία στο νομοσχέδιο με θέμα «Εκσυγχρονισμός του Ελληνικού Κτηματολογίου, νέες ψηφιακές υπηρεσίες και ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης».

Σύμφωνα με την τροπολογία, με το προτεινόμενο άρθρο αντιμετωπίζεται το ζήτημα της έγκαιρης και ορθής υλοποίησης και διαχείρισης των προγραμμάτων εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό κτιριακό τομέα, της ενεργειακής απόδοσης και αναβάθμισης κατοικιών με τη χρήση ΑΠΕ για τη μείωση εκπομπών και ρύπων.

Επιπλέον, σύμφωνα με το κείμενο της τροπολογίας, κρίνεται αναγκαία, η έγκαιρη και ορθή υλοποίηση των εκάστοτε σχετικών προγραμμάτων και κατ’ επέκταση η αξιοποίηση της ειδικής εμπειρίας στον τομέα της ενεργητικής αναβάθμισης των κτιρίων και στα πληροφοριακά συστήματα που διαθέτει το ΤΕΕ.

Στα καθήκοντα που θα μπορεί να αναλάβει το ΤΕΕ βάσει της νέας αυτής ρύθμισης, συμπεριλαμβάνονται τα εξής:

  • καθήκοντα υλοποίησης και διαχείρισης του εκάστοτε σχετικού προγράμματος

  • διαχείριση και υποστήριξη του πληροφοριακού συστήματος

  • διαχείριση και αξιολόγηση των αιτήσεων

  • έλεγχος των δικαιολογητικών

  • συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές

  • εισήγηση προς το φορέα του προγράμματος για επίλυση τυχόν προβλημάτων που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία

  • ενημέρωση για την εξέλιξη του προγράμματος, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του.

Διαβάστε παρακάτω το πλήρες κείμενο της προτεινόμενης διάταξης:

Εξοικονομώ τροπολογία ΤΕΕ

Πηγή: b2green.gr