Νέα | δάνειο

«Εξοικονομώ»: Νέα παράταση για προέγκριση δανείου

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΝΕΑ

Με νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπέγραψαν ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Τσακίρης και ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σκρέκας, τροποποιήθηκε εκ νέου η προκήρυξη Β΄ κύκλου του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον II».

Συγκεκριμένα, με την νέα τροποποίηση δίνεται παράταση για τις οριστικά υποβληθείσες αιτήσεις που βρίσκονται σε διαδικασία προέγκρισης Δανείου καθώς και για αιτήσεις σε υπαγωγή.

Διαβάστε παρακάτω το κείμενο της απόφασης:

Α. Το εικοστό δεύτερο εδάφιο της παρ. 5.2 του Οδηγού Εφαρμογής του Β΄ Κύκλου του Προγράμματος τροποποιείται ως εξής:

«Για τις οριστικά υποβληθείσες αιτήσεις που βρίσκονται σε διαδικασία προέγκρισης δανείου και η άνω προθεσμία λήγει εντός του διαστήματος από 31.05.2021 ως και 29.11.2021, η προθεσμία παρατείνεται αυτοδίκαια ως και τις 30.12.2021.».

Β. Το εικοστό δεύτερο εδάφιο της παρ. 6.2 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος τροποποιείται ως εξής:

«Η ανωτέρω διαδικασία (ηλεκτρονική αποδοχή απόφασης, υπογραφή της σύμβασης όπου απαιτείται) ολοκληρώνεται έως και πέντε (5) ημέρες πριν από την λήξη του συμβατικού χρόνου υλοποίησης του έργου (βλ. κεφ. 7.4).».

Γ. Το έκτο εδάφιο της παρ. 7.5.3 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος τροποποιείται ως εξής:

«Για αιτήσεις σε υπαγωγή, όπου η προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου λήγει εντός του διαστήματος από 30.6.2021 ως και 30.12.2021, η προθεσμία παρατείνεται αυτοδίκαια ως και τις 31.12.2021.».

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/ 57409/458/27.6.2019 (Β΄  2583) κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με τίτλο: «Προκήρυξη του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον II», που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014- 2020», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πηγή: b2green.gr

Φόρμα ενημέρωσης

Για περισσότερες πληροφορίες για

  1. Κατασκευή - Ανακαίνιση κτιρίων
  2. Πρόγραμμα "Εξοικονόμηση κατ' οίκον"
  3. Ενεργειακό πιστοποιητικό
  4. Ενεργειακό έλεγχο κτιρίου με θερμική κάμερα
  5. Τακτοποίηση αυθαιρέτων

επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 300 33 55, στο email [email protected] ή συμπληρώστε τη φόρμα

Energycert footer image

Εγγυημένη Ποιότητα

Energycert footer image

Επιστημονική Εξειδίκευση

Energycert footer image

Πολυετής Εμπειρία

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

Μάθε πρώτος τις προσφορές, τα νέα προϊόντα και όλα τα νέα μας.