Τελευταία νέα:

Από τον Νοέμβριο του 2020 ανοίγει το πρόγραμμα “Εξοικονομώ – Αυτονομώ”, σταδιακά ανά περιφέρεια. Ο προϋπολογισμός του νέου προγράμματος 2020 θα φτάσει στα 850 εκατ. ευρώ και θα αφορά σε περίπου 60 χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν 5 διαφορετικές κατηγορίες ατομικών και οικογενειακών εισοδημάτων, με τα αντίστοιχα ποσοστά επιδότησης. Στα βασικά ποσοστά επιδότησης προστίθενται COVID -19 premium για το 2020-2021 +10% στην βασική επιχορήγηση και ενεργειακή επιχορήγηση +10% ως ενεργειακό premium αναβάθμισης κτηρίων κλάσης Ζ/Η σε ενεργειακή κλάση Β. 

Διαβάστε την προδημοσίευση του οδηγού εδώ.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τις βασικές ερωτήσεις για τον πρώτο κύκλο του προγράμματος.

Μάθε περισσότερα

Συχνές ερωτήσεις για το “Εξοικονομώ – Αυτονομώ”:

Τι είναι το πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Αυτονομώ»;

Το πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Αυτονομώ» δίνει σημαντικά οικονομικά κίνητρα σε ιδιοκτήτες κατοικιών να πραγματοποιήσουν συγκεκριμένες παρεμβάσεις με σκοπό την ενεργειακή αναβάθμιση (Πράσινη Ανακαίνιση) του κτηρίου τους συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην επίτευξη των ενεργειακών και περιβαλλοντικών στόχων της χώρας. Οι παρεμβάσεις αυτές προτείνονται κατόπιν Ενεργειακής Επιθεώρησης από Ενεργειακό Επιθεωρητή.

Μάθε περισσότερα

Γιατί να κάνω αίτηση;

Μπορείτε να εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας και οι βελτιωτικές παρεμβάσεις επιδοτούνται μέσω του προγράμματος «Εξοικονομώ – Αυτονομώ».

Συγκεκριμένα τα οφέλη του προγράμματος είναι:

 • Εξοικονόμηση χρημάτων. Μπορείτε να επιδοτηθείτε ως και 85% για εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης του σπιτιού σας. Αυτό σημαίνει πως όσες εργασίες εντάξετε στο “Εξοικονομώ – Αυτονομώ”, θα τις κάνετε τελικά με το 1/3 του κόστους τους και ίσως και ακόμα λιγότερο!
 • Εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς μετά την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας θα καταναλώνετε πολύ λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη για την παροχή ζεστού νερού και για άλλες ενεργοβόρες διαδικασίες.
 • Αναβάθμιση στην ποιότητα ζωής και συνεπώς στο βιοτικό σας επίπεδο.
 • Αύξηση αξίας του ακινήτου σας.

Μπορώ να συμμετέχω στο πρόγραμμα;

Ναι, εάν η κατοικία σας μπορεί να θεωρηθεί επιλέξιμη κατοικία.

Πώς θα ενταχθώ στο πρόγραμμα;

Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να επικοινωνήσετε με την Εnergycert.gr και η ομάδα μας θα αναλάβει:

 • Την ενημέρωση σας (σύμβουλος έργου).
 • Όλα τα διαδικαστικά θέματα (σύνταξη και κατάθεση του φακέλου σας).
 • Θα διενεργήσει την πρώτη ενεργειακή επιθεώρηση και θα καταγράψει τις παρεμβάσεις εκείνες που αποδίδουν το μέγιστο δυνατό για το σπίτι σας, λαμβάνοντας υπόψη τις επιθυμίες σας.
 • Θα αναλάβει, αν το επιθυμείτε, τη κατασκευή των αναβαθμίσεων μέχρι την ολοκλήρωση του έργου.
 • Θα διενεργήσει τη δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση και θα αναλάβει όλη τη διαδικασία έως την ολοκλήρωση του φακέλου.

Είναι υποχρεωτική η λήψη δανείου; Ποια είναι η διάρκεια αποπληρωμής και πόσο το επιτόκιο;

Η λήψη του δανείου δεν είναι υποχρεωτική. Οι δικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν την οικονομική ενίσχυση και τη διαφορά να την καλύψουν με δικά τους χρήματα. Ωστόσο, το επιτόκιο χρηματοδοτείται 100% από το ΕΤΕΑΝ και η διάρκεια αποπληρωμής του είναι από 4 έως 6 έτη.

Μάθε περισσότερα

Ποια είναι τα στάδια του προγράμματος;

 • Έλεγχος κριτηρίων επιλεξιμότητας της κατοικίας
 • Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης και επιλογή των παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης
 • Υποβολή των δικαιολογητικών
 • Έγκριση αίτησης του ενδιαφερόμενου
 • Εξέταση πιστοληπτικής ικανότητας του ιδιοκτήτη από την τράπεζα εφόσον επιθυμεί τη διαμεσολάβησή της
 • Υπογραφή της δανειακής σύμβασης (προαιρετικό)
 • Υλοποίηση παρεμβάσεων
 • Υποβολή παραστατικών και πιστοποιήσεων στο σύστημα
 • Έκδοση δεύτερου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης
 • Τελική εκταμίευση

Πότε μια κατοικία θεωρείται επιλέξιμη;

Τα είδη των κατοικιών που μπορούν επιδοτηθούν από το πρόγραμμα είναι: η μονοκατοικία, η πολυκατοικία (τύπος Α και τύπος Β) και το μεμονωμένο διαμέρισμα. Θα πρέπει επίσης κάθε κατοικία να:

 • Χρησιμοποιείται ως πρώτη κατοικία, όπως προκύπτει από τα στοιχεία δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1) του προσώπου που τη χρησιμοποιεί
 • Υφίσταται νόμιμα
 • Έχει καταταχθεί σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ, βάσει του πιστοποιητικού ενεργειακή απόδοσης (ΠΕΑ), το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την 26/11/2017
 • Να μην έχει κριθεί κατεδαφιστέα

Πότε ορίζεται η ημερομηνία έναρξης επιλέξιμων δαπανών;

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία έκδοσης του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ).

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις υποβολής για πολυκατοικίες;

Στο πλαίσιο του προγράμματος υπάρχει δυνατότητα υποβολής δύο τύπων αιτήσεων πολυκατοικίας.

Αίτηση πολυκατοικίας τύπου Α:

Αφορά αίτηση πολυκατοικίας που υποβάλλεται από τον εκπρόσωπο και συνδέεται με επιμέρους αιτήσεις μεμονωμένων διαμερισμάτων που περιλαμβάνουν κοινόχρηστες και μη κοινόχρηστες παρεμβάσεις.

Για να υποβληθεί η αίτηση τύπου Α θα πρέπει να πληρούνται τα παρακάτω:

 • Η πολυκατοικία να έχει εκδώσει ΑΦΜ “διαχείρισης πολυκατοικίας”
 • Μετά από απόφαση γενικής συνέλευσης, υποβάλλεται αίτηση από εκπρόσωπο του συνόλου των ιδιοκτητών με στοιχεία σχετικά με την ικανοποίηση των κριτηρίων επιλεξιμότητας του τμήματος του κτηρίου που χρησιμοποιείται ως κατοικία, καθώς και επιμέρους αιτήσεις από καθένα από τους ιδιοκτήτες που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα
 • Υποβάλλεται Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης που αφορά συνολικά στο τμήμα του κτηρίου που χρησιμοποιείται ως κατοικία, συνοδευόμενο από έντυπο πρότασης παρεμβάσεων
 • Πραγματοποιούνται κοινόχρηστες παρεμβάσεις
 • Οι ιδιοκτήτες διαμερισμάτων που δεν εντάσσονται ή δεν επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα, συμμετέχουν στην υλοποίηση των παρεμβάσεων που έχει δηλωθεί στην Απόφαση Γενικής Συνέλευσης Πολυκατοικίας με ίδια κεφάλαια

Αίτηση πολυκατοικίας τύπου Β – Κοινόχρηστες παρεμβάσεις:

Αφορά αίτηση πολυκατοικίας που υποβάλλεται από τον εκπρόσωπο και περιλαμβάνει μόνο παρεμβάσεις των κοινόχρηστων χώρων πολυκατοικίας, χωρίς δηλαδή να συμπεριλαμβάνονται παρεμβάσεις στα διαμερίσματα.

Για να υποβληθεί η αίτηση τύπου Β θα πρέπει να πληρούνται τα παρακάτω:

 • Η πολυκατοικία να εκδώσει ΑΦΜ “Διαχείρισης πολυκατοικίας” και να έχει αριθμό τραπεζικού λογαριασμού συνδεδεμένο με τον άνω ΑΦΜ
 • Μετά από απόφαση γενικής συνέλευσης, υποβάλλεται αίτηση από εκπρόσωπο του συνόλου των ιδιοκτητών με στοιχεία σχετικά με την ικανοποίηση των κριτηρίων επιλεξιμότητας του τμήματος του κτηρίου που χρησιμοποιείται ως κατοικία και σύμφωνα με το οποίο υπολογίζεται η επιχορήγηση
 • Υποβάλλεται Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης που αφορά συνολικά στο τμήμα του κτηρίου που χρησιμοποιείται ως κατοικία, συνοδευόμενο από έντυπο πρότασης παρεμβάσεων

Υπάρχουν κάποιες διευκολύνσεις για να αιτηθεί μια πολυκατοικία στο σύνολό της ένταξη στο πρόγραμμα;

Δίνεται η δυνατότητα ένταξης των ιδιοκτητών διαμερισμάτων με υψηλότερα εισοδήματα σε πιο ευμενή κατηγορία (με μεγαλύτερο ποσοστό επιδότησης) εφόσον το 50% του συνόλου των ιδιοκτητών επιλέξιμων κατοικιών ανήκει στην ευμενή κατηγορία.

Μάθε περισσότερα

Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα και με τι ποσοστά επιδότησης;

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που:

 • έχουν δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας σε επιλέξιμη κατοικία

Ποσοστά Επιδότησης Ανά Κατηγορία Εισοδήματος

Μπορώ να ενταχθώ στο πρόγραμμα ακόμα και αν έχω υψηλό εισόδημα;

Ναι, όλοι μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Ανάλογα με το εισόδημα του κάθε ωφελούμενου καθορίζεται το ύψος της επιδότησης.

Το ακίνητό μου είναι αυθαίρετο μπορώ να ενταχθώ;

Μόνο στην περίπτωση που νομιμοποιηθεί. Το πρόγραμμα έχει απαραίτητη προϋπόθεση τη νομιμότητα του ακινήτου. Θα πρέπει να προηγηθεί νομιμοποίηση πριν την υποβολή φακέλου, να έχει καταβληθεί το 30% του προστίμου έως την ένταξη του προγράμματος και το 100% μέχρι το πέρας των εργασιών. Οι μηχανικοί μας θα αναλάβουν να νομιμοποιήσουν το κτήριο σας και στη συνέχεια θα προχωρήσουν στη σύνταξη και κατάθεση του φακέλου της αίτησης σας.

Μπορώ να αναθέσω σε μια τεχνική εταιρία ή σε ένα μηχανικό την υποβολή της αίτησης;

Η υποβολή της αίτησης, η παρακολούθηση της υλοποίησης των παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας και ολοκλήρωσης του έργου συμπεριλαμβανομένης της προσκόμισης των δικαιολογητικών έως την τελική εκταμίευση μπορεί να ανατίθεται από τους δυνητικά ωφελούμενους σε σύμβουλο έργου. Επικοινωνήστε μαζί μας και ένας μηχανικός της Εnergycert θα είναι ο σύμβουλος έργου σας και θα αναλάβει όλη τη διαδικασία μέχρι το τελικό στάδιο.

Μάθε περισσότερα

Το κόστος των πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης και η αμοιβή του συμβούλου έργου καλύπτονται από το πρόγραμμα;

Το σύνολο της δαπάνης για το κόστος των δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων, καθώς και τμήμα της δαπάνης του συμβούλου έργου, καλύπτεται από το πρόγραμμα υπό την προϋπόθεση υπαγωγής της αίτησης και επίτευξης του ενεργειακού στόχου που τίθεται σε αυτή.

Η διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα;

Το πιστοποιητικό της επιθεώρησης αποτελεί απαιτούμενο δικαιολογητικό για την υποβολή αίτησης στο πρόγραμμα. Με τη λήξη των εργασιών θα πρέπει να γίνει νέα επιθεώρηση με βάση την οποία θα πιστοποιείται η εκτέλεση των εργασιών και η ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας.

Ποιες είναι οι επιλέξιμες παρεμβάσεις;

Οι παρεμβάσεις για να είναι επιλέξιμες από το πρόγραμμα, θα πρέπει να προκύπτουν βάσει των συστάσεων του Ενεργειακού Επιθεωρητή Κτηρίου κατά τη διαδικασία της ενεργειακής επιθεώρησης και θα αφορούν αποκλειστικά στις ακόλουθες κατηγορίες:

Επιλέξιμες παρεμβάσεις ενεργειακής Εξοικονόμησης:

 • Αντικατάσταση κουφωμάτων και συστημάτων σκίασης
 • Τοποθέτηση / αντικατάσταση θερμοκάλυψης / κελύφους
 • Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ ψύξης
 • Σύστημα ζεστού νερού χρήσης με χρήση ΑΠΕ

Επιλέξιμες παρεμβάσεις ενεργειακής αυτονομίας:

 • Συστήματα ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ
 • Συστήματα αποθήκευσης
 • Υποδομές φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων

Επιλέξιμες παρεμβάσεις Έξυπνων συστημάτων (Smart home):

 • Ψηφιακά συστήματα και τεχνολογίες έξυπνου φωτισμού, έξυπνης διαχείρισης του συστήματος θέρμανσης/ ψύξης και απομακρυσμένου ελέγχου

Λοιπές επιλέξιμες κοινόχρηστες παρεμβάσεις (πολυκατοικίες):

 • Αναβάθμιση ανελκυστήρα
 • Αναβάθμιση συστήματος φωτισμού

Στην Energycert οι μηχανικοί μας θα σας ενημερώσουν για τον καλύτερο συνδυασμό εργασιών που θα πρέπει να υλοποιήσετε για να πετύχετε τον ενεργειακό στόχο και να εκμεταλλευτείτε πλήρως την επιδότηση που σας παρέχει το πρόγραμμα. Θα σας παρέχουμε προσφορές για τις εργασίες αν επιθυμείτε, καθώς και την πλήρη παρακολούθηση του έργου.

 

Δείτε γιατί είναι απαραίτητες οι παραπάνω παρεμβάσεις.
Αν λοιπόν θέλετε και εσείς να κάνετε κάποιες από τις παραπάνω εργασίες που εντάσσονται στο Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ή και άλλες εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης, στην Energycert θα σας καθοδηγήσουμε ώστε να κάνετε τις σωστές αναβαθμίσεις, να βρείτε το κατάλληλο συνεργείο για να επιτύχετε τελικά το καλύτερο αποτέλεσμα.

Μάθε περισσότερα

Ποιο είναι το ανώτατο όριο προϋπολογισμού;

Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός εργασιών είναι 50.000 ευρώ ανά επιλέξιμη κατοικία ή 100,000 ευρώ ανά ΑΦΜ ωφελούμενου δικαιούχου. Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός κοινόχρηστων παρεμβάσεων σε πολυκατοικίες είναι 80.000 ευρώ.

Το κόστος των ενεργειακών επιθεωρήσεων και η αμοιβή του συμβούλου έργου καλύπτονται από το πρόγραμμα;

Για την ένταξη στο πρόγραμμα απαιτείται η διενέργεια 2 ενεργειακών επιθεωρήσεων (πριν και μετά τις παρεμβάσεις), το κόστος των οποίων καλύπτεται μέχρι το ποσό των 400 € από το Πρόγραμμα, μετά την επιτυχή υλοποίηση του έργου. Επιπλέον, καλύπτεται δαπάνη για αμοιβή συμβούλου έργου μέχρι το ποσό των 350 €. Σας παρέχουμε αναλυτική οικονομική προσφορά για τις υπηρεσίες μας πριν ξεκινήσουμε τη συνεργασία μας.

 

Μάθε περισσότερα

Δικαιολογητικά που απαιτούνται για ένταξη στο εξοικονομώ:

Στην Εnergycert αναλαμβάνουμε να ετοιμάσουμε όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την κατάθεση της αίτησης σας (π.χ. έντυπο πρότασης παρεμβάσεων, οικονομικές προσφορές). Εσείς απλά πρέπει να μας δώσετε τα ακόλουθα:

 • Δελτίο Ταυτότητας ή Διαβατήριο
 • Οικοδομική Άδεια του κτηρίου ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο
 • Το τελευταίο Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φορολογίας Εισοδήματος
 • Το τελευταίο αντίγραφο της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1)
 • Αντίγραφο της Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (Ε9)
 • Για ενοικιαζόμενη κατοικία ή κατοικία που παραχωρείται δωρεάν: Πλέον πρόσφατο αντίγραφο Αναλυτικής Κατάστασης για τα Μισθώματα Ακινήτων (Ε2)

Δείτε περισσότερα εδώ.

Οι απαντήσεις στις συχνές ερωτήσεις βασίζονται στα δεδομένα που γνωρίζουμε μέχρι στιγμής, ενδέχεται να υπάρχουν διαφοροποιήσεις όταν ανακοινωθεί το πρόγραμμα.

ΦΟΡΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ ‘ΟΙΚΟΝ