Δικαιολογητικά για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον»

Αναλαμβάνουμε να ετοιμάσουμε όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την κατάθεση της αίτησης σας (π.χ. έντυπο πρότασης παρεμβάσεων, οικονομικές προσφορές). Εσείς απλά πρέπει να μας δώσετε τα ακόλουθα:

 

 

 1. Στοιχεία ιδιοκτήτη: Ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, ΔΟΥ κ.α.
 2. Στοιχεία ακινήτου: Εμβαδόν, Χρήση, Έτος κατασκευής, Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου
 3. Στοιχεία Υπεύθυνου Επικοινωνίας (αν πρόκειται για άλλον, πέραν του ωφελούμενου)
 4. Δελτίο Ταυτότητας ή Διαβατήριο
 5. Το τελευταίο Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φορολογίας Εισοδήματος
 6. Το τελευταίο αντίγραφο της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1)
 7. Αντίγραφο της Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (Ε9)
 8. Για ενοικιαζόμενη κατοικία ή κατοικία που παραχωρείται δωρεάν: Πλέον πρόσφατο αντίγραφο Αναλυτικής Κατάστασης για τα Μισθώματα Ακινήτων (Ε2)
 9. Για κατοικία που χρησιμοποιείται από συγκύριο: Αντίγραφο Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1) συγκύριου εφόσον αυτός το χρησιμοποιεί ως κατοικία
 10. Αν υπάρχουν προστατευόμενα μέλη με εισόδημα πέραν του μηδενικού, αντίγραφο της δήλωσης
  Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1) και Εκκαθαριστικό
 11. Αν ο ιδιοκτήτης είναι ταυτόχρονα προστατευόμενο μέλος, πρόσφατο αντίγραφο της δήλωσης
  Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1) και Εκκαθαριστικό των υπόχρεων φορολογικής δήλωσης
 12. Οικοδομική Άδεια του κτηρίου ή έγγραφο τακτοποίησης αυθαιρέτου ή βεβαίωση
  πολεοδομίας για νομίμως υφιστάμενο κτίσμα
 13. Κάτοψη ορόφου, Τοπογραφικό Διάγραμμα και μελέτη θερμομόνωσης εφόσον υπάρχουν
 14. Έγγραφα Κτηματολογίου
 15. Ενεργειακό Πιστοποιητικό εφόσον υπάρχει
 16. Συμβόλαιο ακινήτου και μεταγραφή στο υποθηκοφυλακείο για πρόσφατη απόκτηση ακινήτου
 17. Αντίγραφο Λογαριασμού ΔΕΗ ή άλλης εταιρίας
 18. Βεβαίωση ΟΤΑ αν η διεύθυνση που αναγράφεται στο νομιμοποιητικό έγγραφο είναι διαφορετική από την σημερινή διεύθυνση του ακινήτου

 

 

Δικαιολογητικά Εξοικονομώ Kατ’ Οίκον! 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ 

Για εγγραφή στο πρόγραμμα Εξοικονομώ Kατ’ Οίκον πατήστε εδώ!

 

 

 

Δικαιολογητικά για Ενεργειακό Πιστοποιητικό

 

Για να πραγματοποιηθεί η Ενεργειακή Επιθεώρηση και η έκδοση ΠΕΑ, πρέπει να συγκεντρώνονται από τον ιδιοκτήτη και να παραδίδονται σε απλά φωτοαντίγραφα στον ενεργειακό επιθεωρητή, εφόσον είναι διαθέσιμα, τα ακόλουθα στοιχεία:

 

 

 1. Στοιχεία ιδιοκτήτη: Ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, ΔΟΥ κ.α.
 2. Στοιχεία ακινήτου: Εμβαδόν, Χρήση, Έτος κατασκευής, Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου
 3. Στοιχεία Υπεύθυνου Επικοινωνίας
 4. Σχέδια και οικοδομική άδεια εφόσον υπάρχουν (Αριθμός οικ. Άδειας, Κάτοψη ορόφου, Τοπογραφικό Διάγραμμα, μελέτη θερμομόνωσης)
 5. Λοιπά στοιχεία εφόσον υπάρχουν (φύλλο συντήρησης λέβητα, τιμολόγια υλικών κ.α.)

 


 

 

Δικαιολογητικά ΠΕΑ 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ
 

Για έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού πατήστε εδώ!

 

 

 

Για να είστε πάντα ενημερωμένοι!

eshop services energycert

Άμεση παράδοση

eshop services energycert

Δωρεάν τηλεφωνική υποστήριξη

eshop services energycert

Για εμάς είστε προτεραιότητα