Νέα | Δημόσιο

Μετά το νέο «Εξοικονομώ», έρχεται το πρόγραμμα «ΗΛΕΚΤΡΑ»

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΝΕΑ

«Γκάζι» πατά στην ενεργειακή αναβάθμιση το ΥΠΕΝ, αφού μετά το νέο «Εξοικονομώ», ετοιμάζεται το πρόγραμμα «ΗΛΕΚΤΡΑ» που αφορά δημόσια κτίρια.

Ενώ βρισκόμαστε εν αναμονή της προδημοσίευσης του οδηγού του νέου «Εξοικονομώ», το ΥΠΕΝ δρομολογεί τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας όλων των κτιρίων της χώρας, μέσα από το «ΗΛΕΚΤΡΑ».

Το «ΗΛΕΚΤΡΑ» έχει προϋπολογισμό 500 εκατ. ευρώ (δημοσία δαπάνη). Από αυτά, τα 367 εκατ. θα προέλθουν από δάνειο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Επιλέξιμοι φορείς (που θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση υπαγωγής) είναι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου καθώς και συμπράξεις αυτών.

Επιλέξιμα κτίρια και παρεμβάσεις

Σύμφωνα με το b2green.gr, επιλέξιμα είναι τα κτίρια Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας (κυρίως νοσοκομεία), Εκπαίδευσης (σχολεία) και άλλα κτίρια που κατατάσσονται στην υφιστάμενη κατάστασή τους σε κατηγορία ενεργειακής απόδοσης Γ ή και χαμηλότερη.

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις πρέπει να αφορούν αποκλειστικά εργασίες βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης: θερμομόνωση, κουφώματα, θέρμανση-ψύξη, Ζεστό Νερό Χρήσης, φωτισμός, αυτοματισμοί κλπ. Κεντρικός στόχος είναι τα κτίρια που εντάσσονται στο «ΗΛΕΚΤΡΑ» μετά τις παρεμβάσεις να κατατάσσονται κατ’ ελάχιστον στην κατηγορία ενεργειακής απόδοσης Β.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το ύψος της δημόσιας δαπάνης για τις παρεμβάσεις αναβάθμισης των δημοσίων κτιρίων θα διαμορφωθεί στο 50-70%.

Η υπόλοιπη χρηματοδότηση θα προέλθει από ίδιους πόρους των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης. Μέρος ή και το σύνολο της ίδιας συμμετοχής μπορεί να χρηματοδοτηθεί από Εταιρείες Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ ή ESCOs). Ακόμα και από τρίτους μέσω Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης. Για την αποπληρωμή των ΣΕΑ προβλέπεται μηχανισμός εγγυοδοσίας από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στους δημόσιους φορείς που θα συμμετέχουν στο  «ΗΛΕΚΤΡΑ».

Κριτήρια για την επιλογή και ένταξη των έργων στο πρόγραμμα «ΗΛΕΚΤΡΑ» αποτελούν:

α) Η επαρκής τεκμηρίωση της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης

β) Ο ολοκληρωμένος και λειτουργικός χαρακτήρας των προτεινόμενων έργων που πρέπει να συμμορφώνονται με τις ελάχιστες απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ (Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων)

γ) Η επαρκής τεχνική τεκμηρίωση των σχεδιαζόμενων παρεμβάσεων στο κέλυφος και τα τεχνικά συστήματα του κτιρίου

δ) Η κατάθεση τεκμηριωμένου προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος υλοποίησης

ε) Η οικονομική βιωσιμότητα

στ) Η εκπόνηση Σχεδίου Ενεργειακής Απόδοσης όπου απαιτείται από το νόμο

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του ΥΠΕΝ -όπως έχει περιγραφεί  στο ετήσιο σχέδιο δράσης του-, μέσω του «ΗΛΕΚΤΡΑ» εκτιμάται πως εντός του τρέχοντος έτους μπορούν να πραγματοποιηθούν παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης σε ποσοστό 3% του συνολικού εμβαδού των κτιρίων της κεντρικής δημόσιας διοίκησης (περίπου 5.400 τ.μ.).

Τέλος του έτους το «Εξοικονομώ» των επιχειρήσεων

Μετά το «Εξοικονομώ» και το «ΗΛΕΚΤΡΑ», ωστόσο, στη γραμμή αφετηρίας –προς το τέλος του έτους- αναμένεται να μπει και το πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης για επιχειρήσεις. Ο συνολικός προϋπολογισμός θα φτάνει τα 450 εκατ. ευρώ, πόροι που θα προέλθουν από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Από το ποσό αυτό τα 90 εκατ. θα διατεθούν για την προμήθεια και εγκατάσταση ενεργειακά αποδοτικού εξοπλισμού σε πολύ μικρές επιχειρήσεις. Παραδείγματος χάριν, για την αγορά ενός καινούριου φούρνου ή ψυγείου. Τα υπόλοιπα 360 εκατ. ευρώ για παρεμβάσεις και διεργασίες εξοικονόμησης ενέργειας μεγάλων επιχειρήσεων του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα.

Ανοιχτό παραμένει ακόμα το εάν αυτό το δεύτερο πρόγραμμα θα διαρθρωθεί ανά κλάδους. Αν συμβεί αυτό, ενδέχεται να δημιουργηθεί π.χ. ένα ειδικό «Εξοικονομώ» για τουριστικές επιχειρήσεις. Κάτι τέτοιο έχει πέσει στο τραπέζι των συζητήσεων. 

Σε κάθε περίπτωση, οι ενεργειακές παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν στις επιχειρήσεις πρέπει να διασφαλίζουν τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου τουλάχιστον κατά 30% σε σύγκριση με την υφιστάμενη κατάσταση. Σύμφωνα με το σχέδιο «Ελλάδα 2.0» με το «Εξοικονομώ των επιχειρήσεων» επιδιώκεται η ενεργειακή αναβάθμιση 9.700 εταιρειών. Οι παρεμβάσεις που θα χρηματοδοτηθούν, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2025.

Πηγή: b2green.gr

Φόρμα ενημέρωσης

Για περισσότερες πληροφορίες για

  1. Κατασκευή - Ανακαίνιση κτιρίων
  2. Πρόγραμμα "Εξοικονόμηση κατ' οίκον"
  3. Ενεργειακό πιστοποιητικό
  4. Ενεργειακό έλεγχο κτιρίου με θερμική κάμερα
  5. Τακτοποίηση αυθαιρέτων

επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 300 33 55, στο email [email protected] ή συμπληρώστε τη φόρμα

Energycert footer image

Εγγυημένη Ποιότητα

Energycert footer image

Επιστημονική Εξειδίκευση

Energycert footer image

Πολυετής Εμπειρία

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

Μάθε πρώτος τις προσφορές, τα νέα προϊόντα και όλα τα νέα μας.