Νέα | εκτός σχεδίου

Εκτός σχεδίου: Μέχρι πότε μπορούν να χτίσουν οι ιδιοκτήτες;

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΝΕΑ

Η ανώτατη επιτρεπόμενη δόμηση για κατοικία στις εκτός σχεδίου περιοχές καθορίζεται από τα 86 έως τα 186 τετραγωνικά μέτρα, ενώ η έκδοση των οικοδομικών αδειών για τις περιοχές αυτές επιβαρύνεται με 250 έως 5.000 ευρώ.

Πλέον, αν υπάρχουν τίτλοι ιδιοκτησίας μέχρι την 1η Ιουλίου 2001 (έστω κι αν έχουν μεταγραφεί μεταγενέστερα) και η έκταση δεν διεκδικείται από το Δημόσιο, τότε η κυριότητα της έκτασης κατοχυρώνεται υπέρ των ιδιωτών.

«ΤΑ ΝΕΑ» παρουσιάζουν αναλυτικά με τη μορφή ερωτήσεων – απαντήσεων όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που πρέπει να έχουν υπόψη τους οι ιδιοκτήτες προκειμένου να διευθετήσουν τις ιδιοκτησιακές διαφορές με το Δημόσιο, να κατοχυρώσουν την περιουσία τους ή να χτίσουν στις εκτός σχεδίου περιοχές.

 

(Α) ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΟΜΗΣΗ

1.Πόση είναι η επιτρεπόµενη δόµηση σε οικόπεδα 2 στρεµµάτων;

Γι’ αυτά τα οικόπεδα η επιτρεπόμενη δόμηση δεν μπορεί να ξεπεράσει τα 186 τετραγωνικά μέτρα.

 

2.Για τα οικόπεδα από 1.200 έως 2.000 τετραγωνικά µέτρα;

Εδώ, η επιτρεπόμενη δόμηση περιορίζεται στα 136 τετραγωνικά μέτρα (από τα 150 τ.μ. που ισχύει σήμερα).

 

3.Για τα µικρότερα οικόπεδα από 750 έως 1.200 τετραγωνικά µέτρα;

Η δόμηση στην περίπτωση αυτή διαμορφώνεται στα 86 τετραγωνικά μέτρα (από τα 100 τ.μ. που ισχύει σήμερα).

 

4.Ποια είναι η επιβάρυνση για τις οικοδοµικές άδειες;

Οι οικοδομικές άδειες για τα προαναφερόμενα γήπεδα επιβαρύνονται με τέλος 5% επί του κόστους του συμβατικού προϋπολογισμού ή με πέντε τοις χιλίοις στην περίπτωση που γίνεται χρήση αναλυτικού προϋπολογισμού.

 

5.Πιο συγκεκριµένα;

Το ποσό δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 250 ευρώ ούτε μεγαλύτερο από τα 5.000 ευρώ.

 

6.Γιατί κατατέθηκε τροπολογία µε διευκρινίσεις για την εκτός σχεδίου δόµηση τη στιγµή που υπάρχει σχετικός νόµος από τον περασµένο Δεκέµβριο;

Επειδή πολλές Υπηρεσίες Δόμησης (ΔΟΜ) δεν εξέδιδαν άδειες ή δημιουργούσαν θέματα ερμηνειών.

 

7.Πώς διαµορφώνεται από εδώ και πέρα το σκηνικό στην εκτός σχεδίου δόµηση;

Μπλοκάρει η δόμηση σε οικόπεδα κάτω των τεσσάρων στρεμμάτων.

 

8.Τι σηµαίνει αυτό στην πράξη;

Σημαίνει πως οι ιδιοκτήτες που διαθέτουν οικόπεδα των 750, 1.200 και 2.000 τετραγωνικών μέτρων δεν θα μπορούν να βγάλουν οικοδομική άδεια έπειτα από δύο χρόνια από την ψήφιση του σχετικού νόμου (ψηφίστηκε τον περασμένο Δεκέμβριο).

 

9.Υπάρχει κάποια διευκόλυνση για όλους αυτούς τους ιδιοκτήτες έτσι ώστε να µη χάσουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν την περιουσία τους;

Από το υπουργείο Περιβάλλοντος λένε πως δίνεται η δυνατότητα στους ιδιοκτήτες να προχωρήσουν στην έκδοση της οικοδομικής άδειας χωρίς να μετράει ο χρόνος που χρειάζεται για τις άδειες του Δασαρχείου ή της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας.

 

10.Και η οικοδοµική άδεια;

Ισχύει για τέσσερα ακόμη χρόνια.

 

11. Αλλάζει κάτι για τους ιδιοκτήτες που διαθέτουν οικόπεδα τεσσάρων στρεµµάτων και άνω;

Όχι.

 

12.Τι µπορεί να οικοδοµηθεί σήµερα;

Σήμερα και για τα επόμενα δύο χρόνια από την υποβολή της άδειας δόμησης μπορούν να οικοδομηθούν:

Α) οικόπεδα 750 τ.μ. αν έχουν ελάχιστο πρόσωπο 10 μ., ελάχιστο βάθος 15 μ., υπό την προϋπόθεση να υφίστανται κατά τη 12η Νοεμβρίου 1962 (ημέρα δημοσίευσης του ΒΔ/24-10-62).

Β) οικόπεδα 1.200 τ.μ. αν έχουν ελάχιστο πρόσωπο 20 μ., ελάχιστο βάθος 35 μ., υπό την προϋπόθεση να υφίστανται τη 12η Σεπτεμβρίου 1964 (ημέρα δημοσίευσης του ΒΔ/21-7-64).

Γ) οικόπεδα 2.000 τ.μ. αν έχουν ελάχιστο πρόσωπο 20 μ., ελάχιστο βάθος 35 μ., υπό την προϋπόθεση να υφίστανται κατά τη 17η Οκτωβρίου 1978 (ημέρα δημοσίευσης του ΠΔ/6-10/78).

 

13.Και τι γίνεται µε τους ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν θα βγάλουν οικοδοµική άδεια εντός της µεταβατικής περιόδου των δύο χρόνων;

Αυτοί θα μπορούν να χτίσουν βάσει των όσων θα ορίσουν τα Τοπικά ή Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια που θα εκπονηθούν. Στόχος είναι να καλυφθεί όλη η Ελλάδα με Τοπικά ή Πολεοδομικά Σχέδια μέχρι το 2025.

 

14.Τι ακριβώς θα κάνουν τα Τοπικά και τα Ειδικά Πολεοδοµικά Σχέδια;

Θα καθορίζουν χρήσεις γης, θα ορίζουν όρους δόμησης, θα οριοθετούν οικισμούς, σχέδια πόλης, περιοχές προς πολεοδόμηση, προστατευόμενες περιοχές και ρέματα. Κοινώς, θα αφορούν ένα πλήθος σχεδίων που είναι η βάση για την οργάνωση στον χώρο και όλα με έκδοση Προεδρικών Διαταγμάτων και έγκριση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

 

15.Τι προβλέπεται για τους κοινόχρηστους δρόµους στην εκτός σχεδίου δόµηση;

Με βάση τις νέες διατάξεις, μπορεί ο Δήμος ή και το υπουργείο Περιβάλλοντος να καταγράψει τους δρόμους (με προδιαγραφές και κριτήρια που ορίζονται με υπουργική απόφαση) και κατόπιν ο συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – αφού θα έχει προηγηθεί ΠΔ – με απόφαση κύρωσης να μπορεί να κυρώσει τον κοινόχρηστο χώρο.

 

(Β) ΔΑΣΙΚΑ

16.Πότε µπορεί ένας ιδιώτης να κατοχυρώσει µια έκταση δασικού και χορτολιβαδικού χαρακτήρα;

Οταν υπάρχουν τίτλοι ιδιοκτησίας πριν από την 1η Ιουλίου 2001 (έστω κι αν έχουν μεταγραφεί μεταγενέστερα) και η έκταση δεν διεκδικείται από το Δημόσιο.

 

17.Με ποιον τρόπο µπορούν να λυθούν οι ιδιοκτησιακές εκκρεµότητες µεταξύ Δηµοσίου και ιδιωτών;

Αυτό μπορεί να γίνει μέσω των Συμβουλίων Ιδιοκτησίας με έδρα (σε αυτή τη φάση) την Κέρκυρα, το Ηράκλειο Κρήτης, τη Μυτιλήνη και τον Πειραιά.

 

18.Τι χαρτιά πρέπει να προσκοµιστούν;

Οπως προαναφέρθηκε, πρέπει να προσκομιστούν οι νόμιμα μετεγγεγραμμένοι τίτλοι ιδιοκτησίας, οι οποίοι έχουν συνταχθεί το αργότερο μέχρι την 1η Ιουλίου 2001. Οι τίτλοι πρέπει να συνοδεύονται από τοπογραφικά διαγράμματα εξαρτημένα στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 1987 (ΕΓΣΑ 87), στα οποία αποτυπώνεται η περιγραφόμενη στους τίτλους έκταση – με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στη δασική υπηρεσία.

 

19.Η απόφαση των Συµβουλίων Ιδιοκτησίας είναι τελεσίδικη;

Η διατύπωση στη σχετική τροπολογία είναι «αόριστη». Οπως αναφέρεται: «Η κρίση των Συμβουλίων σχηματίζεται με ελεύθερη εκτίμηση των ως άνω αποδεικτικών στοιχείων, υπόκειται δε στην έγκριση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δυναμένου να αποδεχθεί ή μη αυτή, εν όλω ή εν μέρει, αλλά επ’ ωφελεία του Δημοσίου, όχι όμως και να τροποποιήσει αυτή εις βάρος του Δημοσίου».

 

20.Τι σηµαίνει αυτό στην πράξη;

Σημαίνει πως αφήνει ανοιχτό παράθυρο να διεκδικήσει το Δημόσιο περιουσιακά στοιχεία εις βάρος ιδιωτών.

 

21.Σε µια έκταση µε δασικό και «καθαρό» τµήµα µπορεί να µεταβιβαστεί το «καθαρό»;

Ναι, μπορεί να γίνει μεταβίβαση του «καθαρού» τμήματος μιας έκτασης, χωρίς η πράξη να θεωρηθεί κατάτμηση.

 

22.Μπορεί το Δηµόσιο να ασκήσει ένδικα µέσα κατά αποφάσεων του κτηµατολογικού δικαστή;

Οχι, εφόσον δεν διαθέτει τίτλους ιδιοκτησίας ή άλλα επαρκή στοιχεία απόδειξης της κυριότητάς του.

 

23.Οι εκτάσεις που καλύπτονται από φρύγανα και ασπάλαθους χαρακτηρίζονται δασικές;

Οχι, με βάση τη γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών (ΤΣΔ).

 

24.Ειδικότερα;

Οι εκτάσεις που στο παρελθόν ήταν αγροτικού χαρακτήρα και εξαιτίας της εγκατάλειψης αναπτύχθηκε ασπάλαθος και φρυγανώδη βλάστηση δεν χαρακτηρίζονται πλέον δασικές.

 

25.Τι ισχύει για τις βοσκήσιµες εκτάσεις;

Οι εκτάσεις που χρησιμοποιήθηκαν για βοσκή και καλύπτονται διαχρονικά μόνο από φρυγανώδη βλάστηση και ασπάλαθο δεν χαρακτηρίζονται πλέον δασικές, αλλά χορτολιβαδικές.

 

26.Είναι οριστική η απόφαση;

Ναι, μετά και την υπογραφή της από τον αρμόδιο υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργο Αμυρά.

 

27.Ποιες περιοχές ευνοούνται άµεσα από την απόφαση αυτή;

Κρήτη, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες, Μάνη και Βόρειο Αιγαίο, όπου επιλύονται σημαντικές αστοχίες που αφορούν τον χαρακτηρισμό των εκτάσεων.

 

28.Για τις εκχερσωµένες εκτάσεις τι σχεδιάζεται;

Πρόκειται για εκτάσεις που έχουν εκχερσωθεί χωρίς πράξεις της διοίκησης και βρίσκονται σε έωλο νομικό καθεστώς και κατ’ επέκταση μελλοντικά θα διεκδικηθούν από το κράτος. Η προωθούμενη ρύθμιση θα επιλύει οριστικά όλα τα ζητήματα, ενώ συγχρόνως θα προστατεύει το Δημόσιο από τους καταπατητές.

 

29.Για ποιο θέµα αναµένεται η απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας;

To Συμβούλιο της Επικρατείας θα αποφανθεί για την προσφυγή ενάντια στην απόφαση που υπέγραψε ο πρώην υπουργός Περιβάλλοντος Κωστής Χατζηδάκης για την αναμόρφωση των δασικών χαρτών, που κατέθεσαν η Πανελλήνια Ένωση Δασολόγων Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΕΔΔΥ) και το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο (ΓΕΩΤΕΕ).

 

30.Τι προβλέπει η υπουργική απόφαση;

Με την υπουργική απόφαση θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να καταγράφονται όλες οι διοικητικές πράξεις με τις οποίες εκτάσεις έχασαν τον δασικό τους χαρακτήρα πριν από το 1975.

Πηγή: b2green.gr

Φόρμα ενημέρωσης

Για περισσότερες πληροφορίες για

  1. Κατασκευή - Ανακαίνιση κτιρίων
  2. Πρόγραμμα "Εξοικονόμηση κατ' οίκον"
  3. Ενεργειακό πιστοποιητικό
  4. Ενεργειακό έλεγχο κτιρίου με θερμική κάμερα
  5. Τακτοποίηση αυθαιρέτων

επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 300 33 55, στο email [email protected] ή συμπληρώστε τη φόρμα

Energycert footer image

Εγγυημένη Ποιότητα

Energycert footer image

Επιστημονική Εξειδίκευση

Energycert footer image

Πολυετής Εμπειρία

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

Μάθε πρώτος τις προσφορές, τα νέα προϊόντα και όλα τα νέα μας.