Νέα | Εξοικονομώ

ΓΣΕΒΕΕ: Επιβεβλημένη η ένταξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο νέο «Εξοικονομώ»

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΝΕΑ

Την ανάγκη ένταξης και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ» τονίζει μέσα από ανακοίνωσή της η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ).

Η συνομοσπονδία υπενθυμίζει ότι, από το 2015 έχει καταθέσει προς την κυβέρνηση τις προτάσεις της, υποδεικνύοντας μάλιστα και τρόπους με τους οποίους θα μπορούσε να εφαρμοστεί η παρέμβαση αυτή.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση:

«Στην Ελλάδα τα κτίρια ευθύνονται για το 36% της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης, η οποία βαίνει συνεχώς αυξανόμενη. Αυτό οφείλεται:

 • στην παλαιότητα και τη μη ενεργειακή θωράκισή τους,
 • στην έλλειψη ορθολογικής χρήσης τους.

Ένα σημαντικό ποσοστό των κτιρίων της χώρας αφορά κτιριακές δομές μεσαίων, μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων (Μ.Μ.Ε.), οι οποίες εκπροσωπούν μεγάλο ποσοστό της οικονομίας, με σημαντικό αντίκτυπο στο περιβάλλον, αφού χρησιμοποιούν τεχνολογικό εξοπλισμό, ύλες, ενεργειακούς πόρους, παράγουν και διαθέτουν ρύπους κ.ο.κ.

Το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των Μ.Μ.Ε., με έμφαση στις πολύ μικρές επιχειρήσεις (απασχόληση 0-9 εργαζομένων/96,2% του συνόλου των ελληνικών επιχειρήσεων), είναι ιδιαίτερα σημαντικό.

Εκτιμάται ότι στην Ελλάδα οι ΜΜΕ ευθύνονται για το 15-20% των συνολικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Συνεπώς, η ορθολογική περιβαλλοντική διαχείριση, η υιοθέτηση των αρχών της πράσινης επιχειρηματικότητας και η υλοποίηση μέτρων/παρεμβάσεων στο πλαίσιο της εξοικονόμησης ενέργειας κρίνεται επιτακτική».

Οι προτάσεις της ΓΣΕΒΕΕ:

Η ΓΣΕΒΕΕ προτείνει ενδεικτικά ότι στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν επιχειρήσεις που:

 • δραστηριοποιούνται στους κλάδους: μεταποίησης και βιοτεχνίας, Εμπορίου και υπηρεσιών και τουρισμού.
 • είναι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (βάσει ορισμού Μ.Μ.Ε.),
 • είναι ιδιωτικές τουλάχιστον κατά 75% και έχουν εν ισχύ άδεια λειτουργίας,
 • δε λειτουργούν με το σύστημα της δικαιόχρησης (franchising οποιασδήποτε μορφής).
 • δε λειτουργούν σε πολυκαταστήματα (τύπου mall).
 • έχουν κτιριακές δομές οι οποίες: είναι ιδιόκτητες ή ενοικιαζόμενες, για κύρια έδρα ή/και παράρτημα, είναι αυτοτελείς και ανεξάρτητες, ανεξαρτήτου επιφάνειας, δεν έχουν κριθεί κατεδαφιστέες, διαθέτουν νομιμοποιητικά έγγραφα ή ανήκουν στις εξαιρέσεις του άρθρου 1, παράγραφος 2 του ν4178/2013. Επίσης, έχουν ανεγερθεί ή ανακαινιστεί (εργασίες ριζικής ανακαίνισης με οικοδομική άδεια) μέχρι την έναρξη ισχύος του Κ.ΕΝ.Α.Κ. (Φ.Ε.Κ. 407/Β/2010) και κατατάσσονται, βάσει ενεργειακής πιστοποίησης κατά Κ.Ε.Ν.Α.Κ., σε ενεργειακή κατηγορία χαμηλότερη της Β,
 • έχουν επαγγελματικό εξοπλισμό (στο σύνολό ή επί μέρους), ο οποίος είναι καταγεγραμμένος στα πάγια περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης και έχει παλαιότητα κατασκευής τουλάχιστον 10 ετών,
 • έχουν συντελεστή άεργου ισχύος μικρότερο ή ίσο του 0,95.
 • δικαίωμα συμμετοχής να έχουν μόνο νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και ελεύθεροι επαγγελματίες (που δεν έχουν έδρα την κατοικία τους).

Η ΓΣΕΒΕΕ εκτιμά ότι η ένταξη και των επιχειρήσεων στο νέο «Εξοικονομώ» θα οδηγήσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε:

Μείωση λειτουργικού κόστους, μείωση ενεργειακής εξάρτησης, βελτιστοποίηση ενεργειακής απόδοσης των κτιριακών δομών, ενίσχυση πράσινης επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας έναντι επιχειρήσεων που δεν ασκούν πολιτικές εξοικονόμησης ενέργειας. Στην ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης του ανθρώπινου δυναμικού, στην υιοθέτηση μεθόδων εξοικονόμησης ενέργειας και στην αξιοποίηση τεχνολογιών ΑΠΕ.

Τα οφέλη από την ένταξή τους στο «Εξοικονομώ»

Παράλληλα τα οφέλη που θα προκύψουν για τη χώρα θα αφορούν σε:

 • Μείωση ενεργειακής εξάρτησης,
 • Συμβολή στην επίτευξη των εθνικών στόχων, που έχουν τεθεί για τη μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου
 • Ορθολογική χρήση ενεργειακών πόρων,
 • Θετική συμβολή στο ενεργειακό και εμπορικό ισοζύγιο της χώρας, λόγω μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας,
 • Τόνωση οικοδομικής δραστηριότητας.

Φόρμα ενημέρωσης

Για περισσότερες πληροφορίες για

 1. Κατασκευή - Ανακαίνιση κτιρίων
 2. Πρόγραμμα "Εξοικονόμηση κατ' οίκον"
 3. Ενεργειακό πιστοποιητικό
 4. Ενεργειακό έλεγχο κτιρίου με θερμική κάμερα
 5. Τακτοποίηση αυθαιρέτων

επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 300 33 55, στο email [email protected] ή συμπληρώστε τη φόρμα

Energycert footer image

Εγγυημένη Ποιότητα

Energycert footer image

Επιστημονική Εξειδίκευση

Energycert footer image

Πολυετής Εμπειρία

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

Μάθε πρώτος τις προσφορές, τα νέα προϊόντα και όλα τα νέα μας.