Νέα | εξοικονομώ

«Εξοικονομώ – Αυτονομώ»: Επίσημες απαντήσεις για τις καθυστερήσεις στις εκταμιεύσεις

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΝΕΑ

Τα προβλήματα με τις καθυστερήσεις στις εκταμιεύσεις του προγράμματος «Εξοικονομώ – Αυτονομώ» αποτελεί φλέγον ζήτημα το οποίο πρόσφατα έφτασε και στη Βουλή μέσα από επίκαιρη ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, με το Υπουργείο Ανάπτυξης και την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα να δίνουν απαντήσεις.

Συγκεκριμένα, στο κείμενο των 52 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ κατατέθηκαν τα εξής ερώτηματα:

 1. Ποιος είναι ο προγραμματισμός ολοκλήρωσης των εκταμιεύσεων;
 2. Ποιος είναι μέχρι τώρα ο αριθμός ωφελούμενων που έχουν ολοκληρώσει το πρόγραμμα Εξοικονομώ – Αυτονομώ και σε ποιο ποσό αντιστοιχεί;
 3. Ποιος είναι ο αριθμός των αιτήσεων που εκκρεμούν, σε τι στάδιο βρίσκονται και σε ποιο ποσό αντιστοιχεί;
 4. Πώς θα ανοίξει το πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2021» όταν δεν έχει καταβληθεί προς τους κατασκευαστές ούτε ένα ευρώ από το τρέχον Εξοικονομώ Αυτονομώ;

Απαντώντας το Υπουργείο Ανάπτυξης, προώθησε στους ερωτώντες:

 • έγγραφο της Επιτροπής Ανταγωνισμού η οποία δήλωσε αναρμοδιότητα,
 • έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ με πίνακα των σχετικών εγγεγραμμένων έργων στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων,
 • έγγραφο της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ & ΤΣ με ανάλυση της έως σήμερα πορείας υλοποίησης του προγράμματος ανά στάδιο (δείτε αναλυτικά παρακάτω) και
 • έγγραφο της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας με αναλυτικά στοιχεία αναφορικά με την εξέλιξη των ελέγχων, τους λόγους καθυστέρησης των πληρωμών και των συχνότερων παραλείψεων που σύμφωνα με την ΕΑΤ, καθυστερούν τις εκταμιεύσεις (δείτε αναλυτικά παρακάτω).

Με αυτό τον τρόπο, δίνει το Υπουργείο απαντήσεις για τις εκταμιεύσεις του «Εξοικονομώ – Αυτονομώ».

Διαβάστε παρακάτω αναλυτικά το περιεχόμενο των (γ) και (δ):

Υπουργείο Ανάπτυξης – Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ & ΤΣ

ΘΕΜΑ: Εισήγηση για απάντηση στην υπ’ αριθ. 996/08-11-2021 Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ με θέμα “Προβλήματα στην εκταμίευση του προγράμματος «Εξοικονομώ-Αυτονομώ»”

Σε απάντηση της υπ’ αριθ. 996/08-11-2021 Ερώτησης του θέματος, σας γνωρίζουμε ότι το πρόγραμμα «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και, σύμφωνα με τα στοιχεία που ελήφθησαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες, μέχρι σήμερα:

 • έχουν εγκριθεί και ενισχύονται (υπαγωγή) περίπου 37.500 αιτήσεις ωφελούμενων προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης περίπου 805 εκ. €. Εξ αυτών, συνολικά διαθέσιμων πόρων ύψους 896,75 εκ. €, σε άμεσες ενισχύσεις και δάνεια.
 • σε στάδιο υλοποίησης βρίσκονται 35.309 αιτήσεις (ποσοστό 94%).
 • έχουν υποβληθεί 2.556 αιτήσεις ολοκλήρωσης. Εξ αυτών, σε στάδιο ελέγχου δικαιολογητικών βρίσκονται οι 2.323. Σε στάδιο πληρωμής οι 233. Οι αιτήσεις αξιολογούνται με τη σειρά που υποβάλλονται. Είτε προχωρούν προς τελική εκταμίευση, είτε ζητείται η συμπλήρωση των ελλείψεων που διαπιστώθηκαν κατά την αξιολόγηση. Η όλη διαδικασία εξελίσσεται ομαλά.
 • έχουν ολοκληρωθεί -έλεγχος και πληρωμή- 80 αιτήσεις, που αντιστοιχούν σε ποσό 1,25 εκ. €.

Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» αποτελεί την φυσική συνέχεια των δύο κύκλων (Α’ και Β’) του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ».

Στο πλαίσιο αυτών, ήδη ενισχύονται και αναβαθμίζονται ενεργειακά 38.000 νοικοκυριά (απορρόφηση έως σήμερα 92%). Και 21.000 νοικοκυριά (απορρόφηση έως σήμερα 67%) αντίστοιχα. Οι σχετικοί πόροι που έχουν εξειδικευτεί στο ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 για την υλοποίηση του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ» ανέρχονται αθροιστικά σε περίπου 602 εκ.€. Από αυτά, 88 εκ.€ σε δάνεια και περίπου 514 εκ.€ σε άμεσες ενισχύσεις. Δεν περιλαμβάνονται οι πόροι οι οποίοι θα προέλθουν από την μόχλευση των δανείων, οι πόροι που συνεισφέρουν τα ΠΕΠ και οι τυχόν Εθνικοί Πόροι (π.χ. αδιάθετα υπόλοιπα του «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον» κλπ).

Τέλος, σημειώνεται ότι το Πρόγραμμα «Εξοικονομώ-Αυτονομώ», χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014-2020 με διαφορετική και ανεξάρτητη διαδικασία από την προβλεφθείσα στο νέο Πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2021», το οποίο χρηματοδοτείται από το «Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας». Οι κυριότερες διαφοροποιήσεις αφορούν στην αλλαγή του φορέα υλοποίησης (Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας αντί της ΕΑΤ αε) και στην πρόβλεψη καταβολής προκαταβολής ίσης με το 70% της επιχορήγησης ή του δανείου σε όλους τους Ωφελούμενους μετά την απόφαση υπαγωγής.

Απαντήσεις από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα για τις εκταμιεύσεις του «Εξοικονομώ – Αυτονομώ»

Σε απάντηση της υπ’ αριθ. 996/08-11-21 Ερώτησης των Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, σε ό,τι αφορά στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (HDB), σημειώνουμε τα εξής:

Η ΗDΒ στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» λειτουργεί ως Διαχειριστής. Είvαι υποχρεωμένη να ακολουθεί αυστηρά τους όρους και τις προδιαγραφές που θέτουν οι ΚΥΑ του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας και συνυπογράφει ο Υπουργός Ανάπτυξης.

Η όποια καθυστέρηση εκταμίευσης των χρημάτων οφείλεται σε λάθη και παραλείψεις στις αιτήσεις.

Τα χρήματα είναι διαθέσιμα για άμεση καταβολή.

Όπως διαπιστώνεται από τους αξιολογητές της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Α.Ε, οι οποίοι διενεργούν την προβλεπόμενη διαδικασία ελέγχου ορθότητας και πληρότητας των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ποσοστό που ανέρχεται μόλις στο 1% των αιτήσεων είναι πλήρεις κατά την πρώτη αξιολόγηση. Για περίπου 4 στις 10 αιτήσεις απαιτούνται τέσσερις ή ακόμη περισσότεροι κύκλοι αξιολογήσεων. Έτσι επιτυγχάνεται η πληρότητα και ορθότητα των ηλεκτρονικών φακέλων.

Ειδικότερα, όπως προκύπτει από την ανάλυση των αιτήσεων:

 • Το 1% των αιτήσεων είναι πλήρεις μετά την πρώτη αξιολόγηση
 • Το 20% των αιτήσεων είναι πλήρεις μετά τη δεύτερη αξιολόγηση
 • Το 40% των αιτήσεων είναι πλήρεις μετά την τρίτη αξιολόγηση
 • Το 39% των αιτήσεων είναι πλήρεις εφόσον αξιολογηθούν τουλάχιστον τέσσερις φορές ή και παραπάνω για να προχωρήσουν προς εκταμίευση

Όπως έχουμε ήδη επισημάνει, παράγοντας κύριας σημασίας στην πορεία των αξιολογήσεων και εκταμιεύσεων των κινήτρων του Προγράμματος, αποτελεί η ορθή και πλήρης ανάρτηση από τους ωφελούμενους και τους συμβούλους τους των απαιτούμενων δικαιολογητικών στο Πληροφοριακό Σύστημα.

Συγκεκριμένα, οι συχνότερες παραλείψεις που παρατηρούνται κατά την αξιολόγηση είναι οι ακόλουθες:

 • Στο 50% των αιτήσεων δε γίνεται ταυτοποίηση του ακινήτου, κυρίως των τετραγωνικών μέτρων, βάσει των δηλωθέντων στοιχείων στο πληροφοριακό σύστημα (τετραγωνικά μέτρα, διεύθυνση, όροφος, ΤΚ) και της αναρτημένης οικοδομικής άδειας.
 • Στο 40% των αιτήσεων, το Έντυπο Καταγραφής Παρεμβάσεων­ Ολοκλήρωσης (Παράρτημα VI) δεν είναι σωστά συμπληρωμένο και τα στοιχεία που αναγράφονται σε αυτό δεν αντιστοιχούν με τα στοιχεία των τιμολογίων και των παρεμβάσεων που έχουν δηλωθεί στο πληροφοριακό σύστημα.
 • Στο 30% των αιτήσεων, τα στοιχεία που αναγράφονται στις Υπεύθυνες Δηλώσεις Αναδόχων/Προμηθευτών {Παράρτημα VΙΙΙ-Α-Β-Γ), δεν συμπίπτουν με αυτά που έχουν δηλωθεί στο πληροφοριακό σύστημα.
 • Στο 30% των αιτήσεων δεν αναγράφεται η απαιτούμενη ένδειξη (επί πιστώσει) του τρόπου πληρωμής των τιμολογίων των παρεμβάσεων καθώς και των αποδείξεων παροχής υπηρεσιών Συμβούλου και Μελετητή, σύμφωνα με οριζόμενα στον Οδηγό Εφαρμογής.
 • Στο 20% των αιτήσεων, υπάρχει απόκλιση μεταξύ των στοιχείων που έχουν δηλωθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα με τα στοιχεία των ψηφιοποιημένων τιμολογίων που έχουν αναρτηθεί.
 • Στο 20% των αιτήσεων, οι Σύμβουλοι Έργου αιτούνται την πληρωμή μη επιλέξιμης μελέτης από το Πρόγραμμα.

«Μπαλάκι» ευθυνών

Είναι πλέον φανερό πως η συμμόρφωση με τα ζητούμενα εξαρχής, θα είχε καταλυτική επίδραση στην πορεία των αξιολογήσεων και κατ’ επέκταση των εκταμιεύσεων των κινήτρων του Προγράμματος.

Να σημειωθεί ότι ο μέσος χρόνος ανταπόκρισης των ωφελούμενων στην ανάρτηση των ζητηθέντων πρόσθετων δικαιολογητικών εκτιμάται ότι είναι κατ’ ελάχιστον μία εβδομάδα.

Έως σήμερα έχουν υποβληθεί 39.901 αιτήσεις ωφελούμενων. Ο ενεργός αριθμός αιτήσεων είναι 37.966, συνολικού προϋπολογισμού 1.033.533.324,69 ευρώ και επιλέξιμου προϋπολογισμού 1.017.684.787,46 ευρώ.

Ταυτόχρονα, έχει ολοκληρωθεί η υπαγωγή του 94% των αιτήσεων, ήτοι 37.500 αιτήσεων ωφελούμενων. Είναι συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού 974.221.225,13 ευρώ και συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού παρεμβάσεων 913.969.283,46 ευρώ.

Ωστόσο, παρατηρείται ιδιαίτερα χαμηλός αριθμός ολοκλήρωσης των έργων από τους ωφελούμενους. Δεδομένου ότι μόνο το 6,5% των ωφελούμενων που έχουν υποβάλει αίτηση, έχουν ολοκληρώσει τις παρεμβάσεις τους. Η αίτησή τους βρίσκεται σε κατάσταση διενέργειας προς τελική εκταμίευση.

Συγκεκριμένα, υπάρχουν 2.271 αιτήσεις σε κατάσταση αξιολόγησης. Ο συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός είναι 50.515.442,90 ευρώ. Από αυτές, το 65% έχει αξιολογηθεί τουλάχιστον μία φορά.

Η έγκαιρη και ορθή ανάρτηση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών, αποτελεί τη λύση για την επίσπευση των εκταμιεύσεων και την απορρόφηση των πόρων του Προγράμματος.

Τέλος, σημειώνεται ότι το Πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2021» είναι ένας νέος κύκλος του Προγράμματος Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον. Γι’ αυτό, ο Φορέας Υλοποίησης είναι το Τ.Ε.Ε. και το οποίο μπορεί να παράσχει τις σχετικές απαιτούμενες πληροφορίες.

Πηγή: b2green.gr

Φόρμα ενημέρωσης

Για περισσότερες πληροφορίες για

 1. Κατασκευή - Ανακαίνιση κτιρίων
 2. Πρόγραμμα "Εξοικονόμηση κατ' οίκον"
 3. Ενεργειακό πιστοποιητικό
 4. Ενεργειακό έλεγχο κτιρίου με θερμική κάμερα
 5. Τακτοποίηση αυθαιρέτων

επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 300 33 55, στο email [email protected] ή συμπληρώστε τη φόρμα

Energycert footer image

Εγγυημένη Ποιότητα

Energycert footer image

Επιστημονική Εξειδίκευση

Energycert footer image

Πολυετής Εμπειρία

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

Μάθε πρώτος τις προσφορές, τα νέα προϊόντα και όλα τα νέα μας.