Νέα | αδήλωτα τετραγωνικά

Ερωτήσεις – απαντήσεις για τα αδήλωτα τετραγωνικά

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΝΕΑ

Στις 6 Νοεμβρίου άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων διόρθωσης των δηλωθέντων τετραγωνικών για όσα ακίνητα έχουν δηλωθεί στο παρελθόν πλημμελώς στους Δήμους, προκειμένου οι ιδιοκτήτες να γλιτώσουν πρόστιμα και φόρους.

Ετσι λοιπόν, όσοι ιδιοκτήτες ακινήτων υποβάλλουν έγκαιρα δήλωση, θα απαλλαγούν κατ’ αρχάς από παλαιότερες χρεώσεις, ενώ θα καταβάλλουν τα τέλη που αντιστοιχούν στα ορθά τετραγωνικά μέτρα, υπολογιζόμενα από 1.1.2020, μέχρι την ημερομηνία της δήλωσης, με πρόστιμο είκοσι τοις εκατό (20%) επί του ποσού που προκύπτει από τη διαφορά των τετραγωνικών μέτρων αυτού του διαστήματος.

Οι πολίτες θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί κατά την υποβολή των στοιχείων και να δηλώσουν με ακρίβεια τα επιπλέον τετραγωνικά του ακινήτου τους, διότι η καταγραφή της ιδιοκτησίας γίνεται πλέον ηλεκτρονικά και μπορεί εύκολα να διασταυρωθούν τα δηλωθέντα νούμερα με τα στοιχεία άλλων υπηρεσιών και να «αποκαλυφθούν».

Συγκεκριμένα η ηλεκτρονική πλατφόρμα που λειτουργεί για τη δήλωση των τετραγωνικών μέτρων ακινήτων στους Δήμους, διασυνδέεται αυτοματοποιημένα μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) τόσο με το Μητρώο του Περιουσιολογίου Ε9, όσο και με το σύστημα του ΔΕΔΔΗΕ. Σε λίγο καιρό θα συνδέεται και με τη βάση του Κτηματολογίου, την Πολεοδομία και τη βάση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας του Κτιρίου η οποία θα μπει σε υποχρεωτική λειτουργία από 1η Ιανουαρίου του 2022.

Πώς βρίσκουμε την ηλεκτρονική πλατφόρμα;

Πληκτρολογώντας την ηλεκτρονική διεύθυνση https://tetragonika.govapp.gr οδηγούμαστε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, που οι ιδιοκτήτες μπορούν να προβαίνουν σε αρχική δήλωση της επιφάνειας των ακινήτων τους στον οικείο δήμο ή να διορθώσουν τα πραγματικά τετραγωνικά. Η διόρθωση αφορά στις περιπτώσεις που το εμβαδόν που καταγράφεται στους λογαριασμούς της ΔΕΗ είναι μικρότερο από το πραγματικό, που εμφανίζεται στο Ε9.

Τι γίνεται όταν το εμβαδό στον λογαριασμό της ΔΕΗ είναι μεγαλύτερο από αυτό που φαίνεται στο Ε9;

Σε περίπτωση που το εμβαδόν στο λογαριασμό της ΔΕΗ ή άλλου παρόχου ρεύματος είναι μεγαλύτερο από το πραγματικό που αναγράφεται στο Ε9, τότε ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να το δηλώσει αυτοπροσώπως στον οικείο δήμο μαζί με την προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Μέχρι πότε πρέπει να δηλώσουμε τα πραγματικά τετραγωνικά;

H προθεσμία υποβολής των δηλώσεων είναι έως και τις 31/12/2021 και δεν προβλέπεται να δοθεί παράταση.

Σε ποιους αφορά η ρύθμιση;

Η ρύθμιση αφορά σε κάθε είδους ακίνητα (ηλεκτροδοτούμενα και μη), δηλαδή κατοικίες, καταστήματα, γραφεία, αποθήκες, βοηθητικούς και κοινόχρηστους χώρους κτιρίων και πολυκατοικιών, βιοτεχνικούς και βιομηχανικούς και ακάλυπτους χώρους, νόμιμα ή τακτοποιημένα αυθαίρετα.

Ποια δικαιολογητικά πρέπει να καταθέσω με την ηλεκτρονική δήλωση;

Λόγω της άμεσης διασύνδεσης της εφαρμογής με τις παραπάνω βάσεις δεδομένων, της άμεσης διασταύρωσης των στοιχείων τους και της προσωπικής ευθύνης του δηλούντος για την ακρίβειά τους, δεν απαιτείται η υποβολή κανενός απολύτως δικαιολογητικού. Όμως για να δηλώσει κάποιος τα σωστά τετραγωνικά, καλό είναι να σιγουρευτεί αν πράγματι δηλώνει στο Ε9 τα σωστά τετραγωνικά. Σε περίπτωση λάθους πρέπει να το διορθώσει.

Για το λόγο αυτό θα πρέπει να συγκεντρώσει πρώτα τα εξής έγγραφα-στοιχεία:

1ον) Το συμβόλαιο ιδιοκτησίας.

2ον) Τοπογραφικό διάγραμμα του ακινήτου. Σε περίπτωση που το συμβόλαιο είναι παλαιό και δεν αναγράφει τα ακριβή τετραγωνικά του οικοπέδου ή αγροτεμαχίου.

3ον) Την οικοδομική άδεια ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο νομιμότητας του κτιρίου (π.χ. νομιμοποίηση με νόμο Τρίτση, εξαίρεση από κατεδάφιση κλπ). Σε περίπτωση που δεν διαθέτουμε το σχετικό έγγραφο, μπορούμε να το προμηθευτούμε μετά από σχετική αίτηση από το αρχείο της Πολεοδομίας.

4ον) Την κάτοψη της Οικοδομικής Άδειας, όπου φαίνονται αναλυτικά οι στεγασμένοι κύριοι και οι βοηθητικοί χώροι.

5ον) Το έντυπο της οριστικής υπαγωγής τυχόν αυθαιρέτων τμημάτων που αφορούν στο ακίνητο (π.χ. πατάρια, κλείσιμο ημιυπαίθριου, αποθήκη, υπόγεια κλπ).

6ον) Το τελευταίο Ε9

7ον) Πρόσφατο λογαριασμό ρεύματος (σε περίπτωση ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου)

8ον) Η δήλωση που υποβάλαμε στο Κτηματολόγιο

Πρέπει να δηλωθούν η σκάλα και οι κοινόχρηστοι χώροι;

Οταν το ακίνητό μας είναι ένα διαμέρισμα ή άλλος χώρος π.χ. γραφείο ή κατάστημα, που αποτελεί ανεξάρτητη και αυτοτελή ιδιοκτησία, τότε δηλώνουμε το καθαρό εμβαδό του χωρίς του κοινόχρηστους και κοινόκτητους χώρους. Σε περίπτωση όμως που είναι μονοκατοικία ή διπλοκατοικία χωρίς σύσταση ιδιοκτησίας, τότε δηλώνουμε το συνολικό εμβαδό του ορόφου.

Τι ακριβώς δηλώμνω ως τετραγωνικά μέτρα στο Δήμο;

 • Για οριζόντια ιδιοκτησία (π.χ. ανεξάρτητο διαμέρισμα, γραφείο, κατάστημα κλπ) το εμβαδό του χώρου χωρίς τους κοινόχρηστους και κοινόκτητους χώρους.
 • Σε περίπτωση δήλωσης κτισμάτων χωρίς σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας, πρέπει να αναγράφεται η μικτή επιφάνεια αυτών (εξωτερικοί τοίχοι, κλιμακοστάσια, πλατύσκαλα κ.λπ.).
 • Προσθέτουμε στους κύριους χώρους τους κλειστούς ημιυπαίθριους χώρους.
  Βοηθητικοί χώροι που μετατράπηκαν σε κατοικίες.
 • Αποθήκη, ανεξάρτητα από το μέγεθος και τον όροφο στον οποίο βρίσκεται. Εφόσον η αποθήκη δεν αποτελεί αυτοτελή οριζόντια ιδιοκτησία, αναγράφεται ως βοηθητικός χώρος της ιδιοκτησίας, της οποίας αποτελεί παρακολούθημα.
 • Υπόγειο είτε έχει βοηθητική χρήση, είτε μετατράπηκε σε κατοικία.
 • Σοφίτα που μετατράπηκε σε κατοικία.
 • Πατάρι, εφόσον έχει ενιαία λειτουργική ενότητα με το λοιπό κτίσμα, προσαυξάνει την επιφάνεια του κύριου ή βοηθητικού χώρου, ανάλογα με τη χρήση του.
 • Ημιτελές ακίνητο, όταν έχει κατασκευασθεί ο σκελετός της οικοδομής και πριν ολοκληρωθεί η κατασκευή, το οποίο ηλεκτροδοτείται με εργοταξιακή παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.

Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω από τα σχέδια ποια είναι τα τετραγωνικά για κατοικία και άλλους χώρους. Πού πρέπει να απευθυνθώ;

Θα πρέπει να συγκεντρώσετε τα απαιτούμενα έγγραφα και σχέδια και να απευθυνθείτε σε μηχανικό. Αυτός θα σας βεβαιώσει για τα ακριβή τετραγωνικά και τη χρήση των κτισμάτων, καθώς κι αν υπάρχουν αυθαίρετα που θα πρέπει πρώτα να τακτοποιηθούν και μετά να δηλωθούν.

Τι ακριβώς ισχύει με τις φοροαπαλλαγές στο Δήμο για τα αυθαίρετα τετραγωνικα;

Για τους ιδιοκτήτες που θα υποβάλουν δήλωση ορθών στοιχείων, διαγράφεται το σύνολο των προστίμων, τα οποία προκύπτουν από τις διαφορές των τετραγωνικών μέτρων, για τη χρονική περίοδο προ του 2020.

Για τη χρονική, δε, περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2020 και μετά –και μέχρι την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης– προβλέπεται προσαύξηση 20% επί του ποσού. Αυτό προκύπτει από τη διαφορά των τετραγωνικών μέτρων αυτού του διαστήματος. Επισημαίνεται ότι, σε αντίθετη περίπτωση, οι αναδρομικές χρεώσεις δημοτικών φόρων, τελών, προστίμων και προσαυξήσεων για τη χρονική περίοδο προ του 2020, θα ξεπερνούσαν –σε ορισμένες περιπτώσεις– το 200%. Για τη χρονική περίοδο από την 1ηΙανουαρίου 2020 και μετά, τα πρόστιμα θα ήταν πολλαπλάσια.

Οι οφειλές που προκύπτουν προς τους δήμους, θα μπορούν να εξοφληθούν σε 24 ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Ελάχιστο όριο μηνιαίας δόσης –πλην της τελευταίας– τα 10 ευρώ για φυσικά πρόσωπα και τα 50 ευρώ για νομικά πρόσωπα. Σημειώνεται, ότι διατηρούνται σε ισχύ οι μηνιαίες δόσεις, με ποσό μικρότερο των προαναφερθέντων ελαχίστων ορίων που έχουν ήδη καταβληθεί ή βεβαιωθεί μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας ρύθμισης, διατηρούνται σε ισχύ.

Πρέπει να διορθώσω και το κτηματολόγιο;

Ναι. Θα πρέπει να υπάρχει ταύτιση των δηλούμενων τετραγωνικών μέτρων στο Κτηματολόγιο, στο Ε9 και στον Δήμο. Γι’ αυτό και στο Κτηματολόγιο, μετά τη διόρθωση του Ε9 και την διόρθωση των πραγματικών τετραγωνικών στο Δήμο, θα πρέπει να υποβάλετε συμπληρωματική δήλωση – διόρθωση των τετραγωνικών μέτρων του ακίνητου. Αυτό θα σας απαλλάξει από τυχόν προβλήματα στο μέλλον από τη διασταύρωση των στοιχείων των ακινήτων.

Πώς συνδέεται η δήωση των τετραγωνικών με το «Εξοικονομώ»;

Για να είναι επιλέξιμη μια κατοικία/ διαμέρισμα στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ», θα πρέπει να είναι καθ’ όλα νόμιμη. Για αυτό τον λόγο μαζί με την αίτηση του ο κάθε ενδιαφερόμενος καταθέτει μαζί με άλλα δικαιολογητικά τα εξής:

 • Οικοδομική Αδεια για το κτίριο που κάνετε αίτηση επιδότησης στο εξοικονόμηση κατ οίκον ή οποιοδήποτε άλλο σχετικό έγγραφο που να το νομιμοποιεί.
 • Λογαριασμός της ΔΕΗ (ή άλλου παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας).
 • Αντίγραφο της Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (Ε9).
 • Δήλωση ακινήτου στο Κτηματολόγιο.

Σε περίπτωση, που διαπιστωθεί ότι δεν ταυτίζονται τα αναγραφόμενα στοιχεία μεταξύ τους ή υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές που δεν τακτοποιήθηκαν, τότε θα χάσετε την επιδότηση.

Τι θα γίνει σε όσους δεν υποβάλλουν διορθωτική δήλωση;

Όσοι δεν υποβάλλουν διορθωτική δήλωση δεν θα μπορέσουν στο μέλλον να μεταβιβάσουν το ακίνητό τους. Για τη σύνταξη συμβολαίων καταγράφεται από μηχανικό το πραγματικό εμβαδό του ακινήτου. Σε περίπτωση που προκύψουν επιπλέον τετραγωνικά, θα πρέπει να διορθωθεί το Ε9 και να πληρωθεί ο αναλογούν ΤΑΠ στον Δήμο.

Πηγή: taxydromos.gr

Φόρμα ενημέρωσης

Για περισσότερες πληροφορίες για

 1. Κατασκευή - Ανακαίνιση κτιρίων
 2. Πρόγραμμα "Εξοικονόμηση κατ' οίκον"
 3. Ενεργειακό πιστοποιητικό
 4. Ενεργειακό έλεγχο κτιρίου με θερμική κάμερα
 5. Τακτοποίηση αυθαιρέτων

επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 300 33 55, στο email [email protected] ή συμπληρώστε τη φόρμα

Energycert footer image

Εγγυημένη Ποιότητα

Energycert footer image

Επιστημονική Εξειδίκευση

Energycert footer image

Πολυετής Εμπειρία

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

Μάθε πρώτος τις προσφορές, τα νέα προϊόντα και όλα τα νέα μας.