ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ

Ανταποκρινόμαστε στις επισκευαστικές ή κατασκευαστικές ανάγκες στον επαγγελματικό ή ιδιωτικό σας χώρο.

Συνεργαζόμαστε με διάφορες ειδικότητες εξειδικευμένων και έμπειρων τεχνικών που καλύπτουν πάσης φύσεως επισκευές, εγκαταστάσεις και κατασκευές και βρίσκουμε μαζί σας την καταλληλότερη λύση για την ανακαίνιση του χώρου σας.

Προτείνουμε λύσεις που θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας και είναι διαμορφωμένες στις ανάγκες και τις επιθυμίες σας.

Στόχος μας είναι η απόλυτη ικανοποίηση σας. Οι μηχανικοί μας επιβλέπουν όλα τα στάδια των εργασιών και εγγυόμαστε για το αρτιότερο αποτέλεσμα.

Τα πλεονεκτήματα μας

 • Παρουσιάζουμε από την αρχή το συνολικό κόστος του έργου και το χρόνο υλοποίησης του.
 • Προσαρμόζουμε τις προτάσεις σας στο ύψος δαπάνης που έχετε επιλέξει, παρέχοντας ωστόσο λύσεις που θα ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις σας.
 • Διαθέτουμε έμπειρο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό και προσφέρουμε ποιοτικό αποτέλεσμα.

Επικοινωνήστε ΤΩΡΑ μαζί μας για να μας ενημερώσετε για τις ανάγκες σας και να έρθουμε στο χώρο σας.

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ

Σύμφωνα με τον νόμο 4178/2013 μπορείτε να καταβάλλετε μόνο το 50% του πρόστιμου για τη νομιμοποίηση ενός αυθαιρέτου και να αξιοποιήσετε το υπόλοιπο 50% για την ενεργειακή αναβάθμιση του ακινήτου.

Η άρτια ομάδα των μηχανικών μας υποστηρίζει απόλυτα οποιαδήποτε περίπτωση τακτοποίησης αυθαίρετων κατασκευών. Επιπρόσθετα αναλαμβάνει την υπαγωγή της δήλωσης του αυθαίρετου σας στο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης του Ν.4178/13, τη διεκπεραίωση των ενεργειακών επιθεωρήσεων που απαιτούνται, καθώς και την εκτέλεση και επίβλεψη των εργασιών εφόσον το επιθυμείτε.

Ποια κτίρια μπορούν να συμμετάσχουν στη συγκεκριμένη ρύθμιση:

 • Κτίρια που κατασκευάστηκαν πριν από το 2003
 • Λιθόκτιστα κτίρια που κατασκευάστηκαν πριν από το 2011
 • Κτίρια που δεν έχουν λάβει επιδότηση από κρατικά ή προγράμματα της ΕΕ για τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης

Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης:

 • Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο περίβλημα του κτηρίου
 • Αντικατάσταση κουφωμάτων και υαλοπινάκων
 • Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης, κλιματισμού και ζεστού νερού χρήσης

Στο συμψηφισμό περιλαμβάνονται τυχόν πρόσθετες εργασίες που απαιτούνται για την πραγματοποίηση των ενεργειακών αναβαθμίσεων και οι ενεργειακές επιθεωρήσεις.

Απαιτήσεις του προγράμματος:

 • Οι επεμβάσεις πρέπει να επιφέρουν ενεργειακή αναβάθμιση κατά μία τουλάχιστον ενεργειακή κατηγορία ή εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας μεγαλύτερη από 30%.
 • Απαιτείται η διενέργεια δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων, μία πριν την υλοποίηση των παρεμβάσεων και μία μετά.

Διαδικασία:

 • Αυτοψία
 • Αρχικός Υπολογισμός Προστίμου
 • Έκδοση παραβόλου
 • Αποτύπωση αυθαίρετων κατασκευών - Ακριβής Υπολογισμός Προστίμου
 • Διενέργεια πρώτης ενεργειακής επιθεώρησης
 • Υπολογισμός του κόστους των επεμβάσεων
 • Κατάθεση φακέλου για την ενεργειακή αναβάθμιση του ακινήτου με συμψηφισμό προστίμου έως 50%
 • Υλοποίηση παρεμβάσεων
 • Διενέργεια δεύτερης ενεργειακής επιθεώρησης

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Αναλαμβάνουμε την έκδοση της απαραίτητης βεβαίωσης μεταβίβασης σε 24 ώρες από την στιγμή που θα έχουμε στη διάθεσή μας απλά αντίγραφα των δικαιολογητικών που ακολουθούν:

 1. τίτλος ιδιοκτησίας του ακινήτου
 2. οικοδομική άδεια του ακινήτου (εφόσον υπάρχει ακίνητο)
 3. εγκεκριμένα (πολεοδομικά) αρχιτεκτονικά σχέδια του ακινήτου (εφόσον υπάρχει ακίνητο)
 4. νομιμοποιητικά έγγραφα τακτοποιήσεων ή ρυθμίσεων

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ

Σε κάθε νέο κτίριο, καθώς και σε κάθε υφιστάμενο κτίριο που ανακαινίζεται ριζικά, απαιτείται η εκπόνηση Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης, η οποία περιλαμβάνει τις επιμέρους μελέτες θερμομόνωσης, θέρμανσης, ψύξης, ζεστού νερού χρήσης, φωτισμού κτλ και πρέπει να υποβληθεί στην αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία για την έκδοση οικοδομικής άδειας. Η ομάδα των μηχανικών μας, με εμπειρία σε θέματα ενεργειακού σχεδιασμού των κτηρίων, αναλαμβάνει την εκπόνηση της μελέτης ενεργειακής απόδοσης με άμεσο στόχο τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας του κτηρίου και επομένως την εξοικονόμηση των χρημάτων σας.