Βεβαίωση Μηχανικού

Αναλαμβάνουμε την έκδοση της απαραίτητης βεβαίωσης μεταβίβασης σε 24 ώρες από την στιγμή που θα έχουμε στη διάθεσή μας απλά αντίγραφα των δικαιολογητικών που ακολουθούν:
  • τίτλος ιδιοκτησίας του ακινήτου
  • οικοδομική άδεια του ακινήτου (εφόσον υπάρχει ακίνητο)
  • εγκεκριμένα (πολεοδομικά) αρχιτεκτονικά σχέδια του ακινήτου (εφόσον υπάρχει ακίνητο)
  • νομιμοποιητικά έγγραφα τακτοποιήσεων ή ρυθμίσεων

Μελέτη ενεργειακής απόδοσης κτιρίου

Σε κάθε νέο κτίριο, καθώς και σε κάθε υφιστάμενο κτίριο που ανακαινίζεται ριζικά, απαιτείται η εκπόνηση Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης, η οποία περιλαμβάνει τις επιμέρους μελέτες θερμομόνωσης, θέρμανσης, ψύξης, ζεστού νερού χρήσης, φωτισμού κτλ και πρέπει να υποβληθεί στην αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία για την έκδοση οικοδομικής άδειας.

Η ομάδα των μηχανικών μας, με εμπειρία σε θέματα ενεργειακού σχεδιασμού των κτηρίων, αναλαμβάνει την εκπόνηση της μελέτης ενεργειακής απόδοσης με άμεσο στόχο τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας του κτηρίου και επομένως την εξοικονόμηση των χρημάτων σας.