Τακτοποίηση – Νομιμοποίηση Αυθαιρέτων

Τακτοποίηση Αυθαιρέτων Energycert

Το ακίνητο σας έχει κατασκευαστεί χωρίς οικοδομική άδεια ή έχει άδεια αλλά έχουν γίνει αυθαιρετες προσθήκες;

Τώρα μπορείτε να γλιτώσετε από υπέρογκα πρόστιμα ή την κατεδάφιση με την ένταξη του ακινήτου σας στο νέο νόμο αυθαιρέτων.

Τακτοποιήστε το και κάντε το νόμιμο, ώστε να μπορείτε να το μεταβιβάσετε, να το νοικιάσετε, να πάρετε ρεύμα, να το επισκευάσετε!

Επιλέξτε την λύση που σας ταιριάζει:

Τακτοποίηση Αυθαιρέτου

Τακτοποίηση Αυθαιρέτου

Link

Νομιμοποίηση

Νομιμοποίηση Αυθαιρέτου

Link

Τακτοποίηση & ενεργειακή αναβάθμιση

Τακτοποίηση & Ενεργειακή Αναβάθμιση / Στατική Επάρκεια

Link

Άλλες Yπηρεσίες

Άλλες Υπηρεσίες

Link

Τακτοποίηση Αυθαιρέτου

Τι είναι η Τακτοποίηση Αυθαιρέτου:

Τακτοποίηση ή ρύθμιση αυθαιρέτου είναι η καταβολή προστίμου για διατήρηση της αυθαίρετης κατασκευής για 30 χρόνια ή οριστικά ανάλογα με το είδος και τη χρονολογία της αυθαιρεσίας. Το πρόστιμο καταβάλλεται εφάπαξ ή σε δόσεις

Τακτοποιώντας το ακίνητο σας γλιτώνετε από τον κίνδυνο να πληρώσετε υπέρογκα πρόστιμα ή να κατεδαφιστεί αλλά ταυτόχρονα διασφαλίζετε ότι θα μπορείτε:

 • Να το μεταβιβάσετε
 • Να το πουλήσετε ή να το νοικιάσετε
 • Να λάβετε οποιαδήποτε χρηματοδότηση γι’ αυτό (π.χ. Χρηματοδοτήσεις ΕΣΠΑ – Εξοικονομώ κατ’ Οίκον)
 • Να συνδεθεί στα δίκτυα κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, Νερό, κτλ)

Τι μπορεί να τακτοποιηθεί:

Οι αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις που έχουν γίνει πριν από τις 28/07/2011

Τι δεν μπορεί να τακτοποιηθεί:

Οι αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις που βρίσκονται:

 • Σε εγκεκριμένο κοινόχρηστο χώρο
 • Σε παραχωρημένους σε δημόσια κοινή χρήση χώρους
 • Εντός παρόδιας στοάς
 • Eντός ζώνης ασφαλείας υπεραστικής συγκοινωνίας σε ποσοστό μεγαλύτερο από 50%
 • Σε δημόσιο κτήμα
 • Σε δάσος, σε δασική ή αναδασωτέα έκταση
 • Στον αιγιαλό και στον παλαιό αιγιαλό, κατά περίπτωση
 • Στη ζώνη παραλίας, κατά περίπτωση
 • Σε αρχαιολογικό χώρο Ζώνης Α
 • Σε αρχαιολογικό χώρο εκτός Ζώνης Α, κατά περίπτωση
 • Σε ιστορικό τόπο, ιστορικό διατηρητέο οικισμό και περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, κατά περίπτωση
 • Σε παραδοσιακό οικισμό ή παραδοσιακό τμήμα πόλης, κατά περίπτωση
 • Σε ρέμα, κρίσιμη παράκτια ζώνη ή προστατευόμενη περιοχή, κατά περίπτωση
 • Σε κηρυγμένο διατηρητέο κτίριο, κατά περίπτωση
 • Σε επικινδύνως ετοιμόρροπο κτίριο το οποίο δεν μπορεί να αποκατασταθεί
 • Εκτός σχεδίου εφόσον το ανώτατο ύψος της αυθαίρετης κατασκευής υπερβαίνει το ύψος της κορυφογραμμής κι έχει γίνει μετα το 2003
 • Εκτός σχεδίου, εντός απόστασης είκοσι (20) μέτρων από αγωγούς μεταφοράς υψηλής τάσης ρεύματος άνω των 150 kW.

Τι δεν χρειάζεται να τακτοποιηθεί:

Οι αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις:

 • Που υφίστανται προ της 30/11/1955
 • Που έχουν απαλλαγεί από την κατεδάφιση
 • Που έχει περατωθεί η διαδικασία διατήρησης σύμφωνα με έναν παλιότερο Νόμο
 • Που έχει περατωθεί η διαδικασία ή έχει καταβληθεί ποσοστό 30% στου συνολικού πόσου προστίμου, σύμφωνα με το Νόμο 4178/13 και το Νόμο 4014/2011

Πρόστιμα & Εκπτώσεις:

Πως υπολογίζεται το πρόστιμο και ποιες οι δυνατότητες εκπτώσεων;

Το πρόστιμο υπολογίζεται με βάση:

 • την τιμή ζώνης που ισχύει στην περιοχή του ακινήτου
 • τα τετραγωνικά μέτρα της αυθαίρετης κατασκευής
 • Το χρόνο κατασκευής
 • ειδικούς συντελεστές που εξαρτώνται από τη χρήση, τη θέση της αυθαιρεσίας στην οικοδομή, την ύπαρξη η μη οικοδομικής άδειας, το αν είναι εκτός ή εντός σχεδίου κ.α.

Υπάρχουν εκπτώσεις στο πρόστιμο:

 • Για ειδικές κατηγορίες πληθυσμού (π.χ. άτομα με αναπηρία, μακροχρόνια άνεργοι, πολύτεκνοι/τρίτεκνοι, μόνιμοι κάτοικοι Θράκης, κτλ)
 • Για εφάπαξ καταβολή του προστίμου
 • Για παράλληλη ενεργειακή αναβάθμιση του ακινήτου
 • Για παράλληλη στατική ενίσχυση του ακινήτου

Διαδικασία Τακτοποίησης Αυθαιρέτου:

Ο πολίτης αναθέτει στον μηχανικό την τακτοποίηση των αυθαίρετων κατασκευών στο κτίριο του. Ο μηχανικός πραγματοποιεί αυτοψία και συλλέγει στοιχεία για να κάνει υπολογισμό του προστίμου.

Ο μηχανικός συμπληρώνει και υποβάλει ηλεκτρονικά την αίτηση σε ειδική πλατφόρμα που υπάρχει. Συμπληρώνει τα στοιχεία του ακινήτου, τα στοιχεία ιδιοκτήτη και τις αυθαιρεσίες με βάση την ισχύουσα νομοθεσία. Υπολογίζεται το πρόστιμο με τα δεδομένα που εισάγονται, όπως και το ύψος και ο αριθμός των δόσεων. Από το σύστημα εκδίδεται η εντολή πληρωμής για το παράβολο της ρύθμισης που πληρώνεται από τον ιδιοκτήτη σε οποιαδήποτε τράπεζα.

Η πληρωμή πιστοποιείται αυτόματα στο σύστημα και το ακίνητο είναι πλέον ενταγμένο στο νόμο. Το παράβολο που έχει πληρωθεί αρχικά, αφαιρείται από το συνολικό πρόστιμο Κάθε μήνα ή εξάμηνο (δόσεις) ή εφάπαξ πληρώνεται το υπόλοιπο ποσό του προστίμου πάλι με έκδοση εντολής πληρωμής που πληρώνεται από τον ιδιοκτήτη σε οποιαδήποτε τράπεζα.

Ο μηχανικός ανεβάζει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και σχέδια (κατόψεις, τοπογραφικό, κτλ) στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Η διαδικασία ολοκληρώνεται και εκδίδεται η βεβαίωση περαίωσης η οποία παραδίδεται στον ιδιοκτήτη μαζί με όλα τα σχέδια που αφορούν την αυθαίρετη κατασκευή.

Για 20% επιπλέον έκπτωση, τακτοποιήστε άμεσα το ακίνητο σας.

Νομιμοποίηση Αυθαιρέτου

Τι είναι η νομιμοποίηση Αυθαιρέτου;

Νομιμοποίηση Αυθαιρέτου είναι η έκδοση οικοδομικής άδειας που νομιμοποιεί οριστικά το ακίνητο.

Τι μπορεί να νομιμοποιηθεί:

Τα αυθαίρετα ακίνητα, προσθήκες ή οι αυθαίρετες αλλαγές χρήσεις που θα μπορούσαν να βγάλουν οικοδομική άδεια (σε οικόπεδα με αρτιότητα, όταν έχουν τηρηθεί τα πολεοδομικά μεγέθη της περιοχής, αυθαίρετα που έχουν μπει εκ των υστέρων στο σχέδιο πόλης κτλ).

Ποιο είναι το κόστος της νομιμοποίησης:

Οι ιδιοκτήτες πληρώνουν μόνο το παράβολο που κυμαίνεται από 500 έως 4000 ευρώ, αναλόγως τα τετραγωνικά μέτρα, χωρίς την υποχρέωση να πληρώσουν κάποιο πρόστιμο. Στη συνέχεια εκδίδεται κανονικά η οικοδομική άδεια με την κατάθεση του φακέλου των μελετών στην αρμόδια Πολεοδομία, με την αντίστοιχη αμοιβή στο μηχανικό για την έκδοση της.

Διαδικασία Νομιμοποίησης Αυθαιρέτου

Ο πολίτης αναθέτει στον μηχανικό την νομιμοποίηση των αυθαίρετων κατασκευών στο κτίριο του. Ο μηχανικός πραγματοποιεί αυτοψία και συλλέγει στοιχεία για να κάνει υπολογισμό του παραβόλου.

Ο μηχανικός συμπληρώνει και υποβάλει ηλεκτρονικά την αίτηση σε ειδική πλατφόρμα που υπάρχει. Συμπληρώνει τα στοιχεία του ακινήτου, τα στοιχεία ιδιοκτήτη και τις αυθαιρεσίες με βάση την ισχύουσα νομοθεσία. Υπολογίζεται το παράβολο με τα δεδομένα που εισάγονται. Από το σύστημα εκδίδεται η εντολή πληρωμής για το παράβολο της νομιμοποίησης που πληρώνεται από τον ιδιοκτήτη σε οποιαδήποτε τράπεζα.

Η πληρωμή πιστοποιείται αυτόματα στο σύστημα και το ακίνητο είναι πλέον ενταγμένο στο νόμο.

Ο μηχανικός μπορεί να ξεκινήσει τη διαδικασία έκδοσης οικοδομικής άδειας καταθέτοντας τις μελέτες στη πολεοδομία με χρονικό περιθώριο τουλάχιστον 3 ετών. Όταν βγει η οικοδομική άδεια υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ειδική πλατφόρμα, παραδίδονται όλα τα σχέδια στον ιδιοκτήτη και ολοκληρώνεται η διαδικασία με την έκδοση της βεβαίωσης περαίωσης.

Για να μάθετε ποιο είναι το πρόστιμο για το δικό σας ακίνητο, συμπληρώστε τη φόρμα.

Τακτοποίηση & Eνεργειακή Aναβάθμιση

Τακτοποίηση ακινήτου με έως 50% έκπτωση στο πρόστιμο για την ενεργειακή αναβάθμιση του

Kαταβάλλετε μόνο το μισό πρόστιμο για τη τακτοποίηση του αυθαιρέτου σας και αξιοποιείτε το άλλο μισό για την ενεργειακή του αναβάθμιση.

Ποια κτίρια μπορούν να συμμετάσχουν στη συγκεκριμένη ρύθμιση:

 • Κτίρια που κατασκευάστηκαν πριν από το 2003
 • Λιθόκτιστα κτίρια που κατασκευάστηκαν πριν από το 2011
 • Κτίρια που δεν έχουν λάβει επιδότηση από κρατικά ή προγράμματα της ΕΕ για τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης

Απαιτήσεις του προγράμματος:

 • Οι επεμβάσεις πρέπει να επιφέρουν ενεργειακή αναβάθμιση κατά μία τουλάχιστον ενεργειακή κατηγορία ή εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας μεγαλύτερη από 30%
 • Απαιτείται η διενέργεια δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων, μία πριν την υλοποίηση των παρεμβάσεων και μία μετά

Εργασίες που δικαιολογούνται:

 • Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο περίβλημα του κτηρίου (τοίχοι, ταράτσα, πιλοτή)
 • Αντικατάσταση κουφωμάτων και υαλοπινάκων
 • Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης, κλιματισμού και ζεστού νερού χρήσης

Στο συμψηφισμό περιλαμβάνονται τυχόν πρόσθετες εργασίες που απαιτούνται για την πραγματοποίηση των ενεργειακών αναβαθμίσεων (πχ σκαλωσιές, αποξηλώσεις κτλ) και οι ενεργειακές επιθεωρήσεις

Διαδικασία

 • Αυτοψία
 • Αρχικός Υπολογισμός Προστίμου
 • Έκδοση παραβόλου
 • Αποτύπωση αυθαίρετων κατασκευών – Ακριβής Υπολογισμός Προστίμου
 • Διενέργεια πρώτης ενεργειακής επιθεώρησης
 • Υπολογισμός του κόστους των επεμβάσεων
 • Κατάθεση φακέλου για την ενεργειακή αναβάθμιση του ακινήτου με συμψηφισμό προστίμου έως 50%
 • Υλοποίηση παρεμβάσεων
 • Διενέργεια δεύτερης ενεργειακής επιθεώρησης

Τακτοποίηση & Στατική Επάρκεια

Τακτοποίηση ακινήτου με έως 60% έκπτωση στο πρόστιμο για την στατική ενίσχυσή του

Kαταβάλλετε μόνο το 40% του προστίμου για την τακτοποίηση του αυθαιρέτου σας και αξιοποιείτε το άλλο μισό για την στατική του ενίσχυση.

Ποια κτίρια μπορούν να συμμετάσχουν στη συγκεκριμένη ρύθμιση:

 • Κτίρια που κατασκευάστηκαν πριν από το 2003
 • Λιθόκτιστα κτίρια που κατασκευάστηκαν πριν από το 2011
 • Κτίρια που δεν έχουν λάβει επιδότηση από κρατικά ή προγράμματα της ΕΕ για τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης

Εργασίες που δικαιολογούνται:

 • Επισκευή / αποκατάσταση ή ενίσχυση του φέροντα οργανισμού
 • Στη διαδικασία συμψηφισμού εντάσσονται δαπάνες για αγορά υλικών/εξοπλισμού καθώς και για πρόσθετες εργασίες για την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων

Διαδικασία

 • Αυτοψία
 • Αρχικός Υπολογισμός Προστίμου
 • Έκδοση παραβόλου
 • Αποτύπωση αυθαίρετων κατασκευών – Ακριβής Υπολογισμός Προστίμου
 • Κατάθεση φακέλου για την στατική ενίσχυση του ακινήτου με συμψηφισμό προστίμου έως 50%
 • Εκπόνηση μελέτης στατικής επάρκειας
 • Υπολογισμός του κόστους των επεμβάσεων
 • Έκδοση άδειας δόμησης ή έγκρισης εργασιών στατικής ενίσχυσης του κτιρίου
 • Υλοποίηση εργασιών
 • Έκδοση βεβαίωσης ορθής εκτέλεσης των εργασιών

Άλλες Yπηρεσίες

Άλλες Υπηρεσίες που προσφέρουμε

 • Έκδοση βεβαίωση μη αυθαιρεσιών για μεταβίβαση ακινήτου
  • Απαιτείται σε κάθε αγοροπωλησία, μεταβίβαση, γονική παροχή, σύσταση κτλ ακινήτου

 • Βεβαίωση νομιμότητας προϋφιστάμενου του 1955
  • Κτίρια που έχουν κατασκευαστεί πριν από το 1955 είναι νομίμως υφιστάμενα και η χρονολογία κατασκευής τους βεβαιώνεται από μηχανικό

Για να μάθετε ποιο είναι το πρόστιμο για το δικό σας ακίνητο, συμπληρώστε τη φόρμα.

ΦΟΡΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ – ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

Τακτοποίηση – Νομιμοποίηση Αυθαιρέτων