Μόνωση

Καθολική αντιμετώπιση των προβλημάτων μόνωσης του σπιτιού σας. Επιλέγεται η βέλτιστη λύση, μετά από λεπτομερή μελέτη, ανάλογη των αναγκών σας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ
-->

Μόνωση της κατοικίας σας για 60% εξοικονόμηση ενέργειας

Μόνωση Energycert

Κάθε πρόβλημα μόνωσης έχει τη λύση του! Κάθε λύση όμως πρέπει να είναι ολοκληρωμένη και στοχευμένη!

Γι’ αυτό στην Εnergycert προτείνουμε καθολική αντιμετώπιση των προβλημάτων μόνωσης που βασίζεται αρχικά στη μελέτη και θα συνεχίζει με τις συμβουλές μας, πριν και μετά τις εργασίες μόνωσης. Αυτός άλλωστε είναι ο καλύτερος τρόπος να εξασφαλίσουμε ότι θα επιλεγεί η βέλτιστη λύση στα προβλήματα μόνωσης με βάση πάντα την τεχνογνωσία μας και την οικονομική σας δυνατότητα.

Θερμομόνωση - Υγρομόνωση Ταράτσας/Στέγης

Η Θερμομόνωση - Υγρομόνωση ταράτσας/στέγης σας προσφέρει:

Εξοικονόμηση Ενέργειας
έως 40%

Κόστος Εργασιών
(για κατοικία 100τμ)
3.000€-5.200€

Απόσβεση
(έτη)
2,5-5,5

Είδη Μόνωσης Ταράτσας:

Για τη θερμομόνωση - υγρομόνωση ταράτσας ακολουθούμε 3 βασικές μεθόδους κατασκευής, με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κατασκευής. Κάθε μέθοδος έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα και η καταλληλότητα εφαρμογής της θα πρέπει να μελετάται κατά περίπτωση.

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να γίνεται έλεγχος της κατάστασης της ταράτσας και να επιλέγεται η βέλτιστη λύση, η οποία εξετάζεται με βάση τις οικονομικές σας δυνατότητες.

Συμβατική Μόνωση

H υγρομόνωση τοποθετείται πάνω από τη θερμομόνωση πάνω στην ταράτσα

Πλεονεκτήματα συμβατικής μόνωσης

 • Απλή και ελαφριά κατασκευή
 • Προστατεύει το θερμομονωτικό υλικό από την υγρασία
 • Επιτρέπει τον καλύτερο έλεγχο/επισκευή της υγρομόνωσης
 • Έχει υψηλή απόδοση για κατοικίες

Μειονεκτήματα συμβατικής μόνωσης

 • Περιορισμένη βατότητα (τελική επίστρωση ασφαλτόπανο)
 • Έκθεση της υγρομόνωσης και πιθανές φθορές
 • Σχετικά υψηλό κόστος

Ανεστραμμένη Μόνωση

H υγρομόνωση τοποθετείται κάτω από τη θερμομόνωση πάνω στην ταράτσα

Πλεονεκτήματα ανεστραμμένης μόνωσης

 • Προστατεύει την υγρομόνωση από μηχανικές καταπονήσεις και καιρικά φαινόμενα
 • Έχει υψηλή απόδοση για κατοικίες
 • Πλήρης βατότητα (τελική επίστρωση πλακάκι)
 • Η στεγανοποιητική στρώση χρησιμεύει και σαν φράγμα υδρατμών.

Μειονεκτήματα ανεστραμμένης μόνωσης

 • Σχετικά υψηλό κόστος
 • Αδυναμία ελέγχου υγρομόνωσης σε περίπτωση αστοχίας της
 • Το υλικό της θερμομόνωσης θα πρέπει να είναι ανθεκτικό σε μηχανικές καταπονήσεις και θερμοκρασιακές μεταβολές
 • Σχετικά βαριά κατασκευή

Εσωτερική Θερμομόνωση (με Εξωτερική Υγρομόνωση)

H υγρομόνωση τοποθετείται πάνω στην ταράτσα και η θερμομόνωση κάτω από αυτήν και καλύπτεται με γυψοσανίδα

Πλεονεκτήματα εσωτερικής θερμομόνωσης (με Εξωτερική υγρομόνωση)

 • Χαμηλό κόστος
 • Το θερμομονωτικό υλικό προστατεύεται πλήρως από καιρικές μεταβολές και καταπονήσεις
 • Επιτρέπει τον καλύτερο έλεγχο/επισκευή της υγρομόνωσης
 • Έχει υψηλή απόδοση για επαγγελματικούς χώρους
 • Η θερμουγρομόνωση του δώματος μπορεί να γίνει σταδιακά

Μειονεκτήματα εσωτερικής θερμομόνωσης (με Εξωτερική υγρομόνωση)

 • Έκθεση της υγρομόνωσης και πιθανές φθορές
 • Αναγκαστική χρήση γυψοσανίδας εσωτερικά → μείωση καθαρού ύψους
 • Μέτρια απόδοση για κατοικίες
 • Αδυναμία ελέγχου υγρομόνωσης σε περίπτωση αστοχίας της

Θερμομόνωση Τοίχων

Η θερμομόνωση των τοίχων σας προσφέρει:

Εξοικονόμηση Ενέργειας
έως 35%

Κόστος Εργασιών
(για κατοικία 100τμ)
3.000€-6.000€

Απόσβεση
(έτη)
2,5-8,5

Είδη Μόνωσης Τοίχων:

Υπάρχουν δύο βασικές επιλογές για τα υφιστάμενα κτίρια. Κάθε τρόπος παρουσιάζει μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα, οπότε η τελική επιλογή θα πρέπει να γίνει με βάση τις λειτουργικές και κατασκευαστικές απαιτήσεις του κτιρίου.
Ακόμη πρέπει να σημειωθεί ότι σε πολλές περιπτώσεις η λύση είναι μονόδρομος καθόσον υπάρχουν παράγοντες που αποκλείουν τη μία εκ των δύο δυνατοτήτων.

Εξωτερική Θερμομόνωση (Θερμοπρόσοψη)

Η θερμομόνωση εφαρμόζεται εξωτερικά στις όψεις των κτιρίων. Συνολικό πάχος 6-10 εκ.

Πλεονεκτήματα Θερμοπρόσοψης

 • Υψηλή απόδοση σε κατοικίες- Εκμετάλλευση θερμοχωρητικότητας τοίχου
 • Οι εξωτερικές επιφάνειες των τοίχων προστατεύονται από τα καιρικά φαινόμενα
 • Εξασφαλίζεται κάλυψη των θερμογεφυρών
 • Ανανεώνονται αισθητικά οι προσόψεις του κτιρίου
 • Δεν υπάρχει όχληση των ενοίκων κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών
 • Δεν «χάνεται» εσωτερικός χώρος
 • Προσθήκη αξίας στο ακίνητο

Μειονεκτήματα Θερμοπρόσοψης

 • Η κατασκευή της είναι ακριβότερη σε σχέση με την εσωτερική θερμομόνωση
 • Απαιτεί την κατάλληλη προσβασιμότητα που δεν είναι πάντα δεδομένη
 • Δεν μπορεί να εφαρμοστεί καθόλου σε κτίρια που στις όψεις τους έχουν έντονο εξωτερικό μορφολογικό ενδιαφέρον, όπως για παράδειγμα σε ένα νεοκλασικό ή και σε περιοχές - οικισμούς - που δεν επιτρέπεται η μορφολογική αλλοίωση της εμφάνισης των σπιτιών
 • Εάν υπάρχουν ανώμαλες επιφάνειες (π.χ. σε λιθόκτιστα κτήρια), αυξάνεται το κόστος

Εσωτερική Θερμομόνωση

Τοποθετείται στην εσωτερική πλευρά του τοίχου και καλύπτεται με γυψοσανίδα. Συνολικό πάχος 5-8 εκ.

Πλεονεκτήματα εσωτερικής θερμομόνωσης

 • Αρκετά μικρότερο κόστος σε σχέση με την εξωτερική θερμομόνωση.
 • Είναι απλή κατασκευή και απαιτεί μικρότερο χρόνο ολοκλήρωσης των εργασιών.
 • Ο χώρος θερμαίνεται πολύ γρήγορα μόλις βάλουμε σε λειτουργία τα θερμαντικά σώματα- Κατάλληλο για επαγγελματικούς χώρους
 • Μπορεί να γίνει οποιαδήποτε εποχή του έτους και κάτω από οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες
 • Δεν προκαλεί προβλήματα με γείτονες καθώς δεν εξέχει της οικοδομικής γραμμής ή των συνόρων του οικοπέδου

Μειονεκτήματα εσωτερικής θερμομόνωσης

 • «Χάνεται» εσωτερικός χώρος
 • Μέτρια απόδοση κατοικίες- Μη Εκμετάλλευση θερμοχωρητικότητας τοίχου
 • Δεν προστατεύεται το κέλυφος του κτηρίου από τις καιρικές συνθήκες
 • Δε λύνεται καθολικά το πρόβλημα των θερμογεφυρών και υπάρχει κίνδυνος επιφανειακής συμπύκνωσης των υδρατμών
 • Προκαλεί ενόχληση σε κατοικήσιμους χώρους, δεδομένου ότι οι εργασίες εκτελούνται στο εσωτερικό του κτηρίου

Άλλες υπηρεσίες

Πράσινα Δώματα

Τα πράσινα δώματα είναι ουσιαστικά κήποι με φυσικό ή τεχνητό χώμα που μπορούν να τοποθετηθούν στην ταράτσα και να σας προσφέρουν στιγμές ηρεμίας συμβάλλοντας παράλληλα στη βελτίωση του μικροκλίματος, δίνοντας δροσιά τους πολύ ζεστούς μήνες του καλοκαιριού.

Επιδιόρθωση Μόνωσης

Όλες οι μονώσεις κτιρίων, όπως η θερμοπρόσοψη ή μόνωση ταράτσας, υπογείου, πυλωτής, έχουν μία συγκεκριμένη διάρκεια ζωής. Μία συντήρηση μόνωσης πρέπει να γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα για να μεγιστοποιηθεί η διάρκεια ζωής της. Η διαδικασία αυτή είναι οικονομική και στοχεύει στο να ανανεώσει ή να προφυλάξει τις ιδιότητες των υλικών, που έχουμε τοποθετήσει.

Στεγανοποίηση Τοίχων

Συνήθη είναι τα προβλήματα υγρασίας με εμφάνιση ρωγμών και "φουσκωμάτων" είτε στους τοίχους που βρίσκονται σε επαφή με το έδαφος είτε στα χαμηλά τους σημεία έξω από το έδαφος (ανερχόμενη υγρασία). Ο τρόπος αντιμετώπισής της υγρασίας αυτής είναι από τους πλέον δύσκολους και αρκετές φορές δαπανηρούς για αυτό πρέπει να επιλεγεί ο κατάλληλοτερος τρόπος για την επίλυση του προβλήματος. Συνηθισμένες τακτικές είναι:

 1. Οι ενέσεις με λεπτόρρευστα υλικά
 2. Η εφαρμογη ελαστικών, οπλισμένων υλικών τσιμεντοειδούς βάσεως
 3. Η εφαρμογή υψηλής διαπνοής επιχρισμάτων και βαφών

Κόστος Μόνωσης

Ενδεικτικά κόστη για τις διάφορες εργασίες Μόνωσης

ΕργασίαΚόστος/τμ
Θερμοϋγρομόνωση Ταράτσας Συμβατική48€-52€
Θερμοϋγρομόνωση Ταράτσας Ανεστραμμένη48€-52€
Υγρομόνωση Ταράτσας18€-25€
Εσωτερική θερμομόνωση Ταράτσας35€-45€
Θερμοπρόσοψη44€-55€
Εσωτερική Θερμομόνωση Τοίχων30€-45€
Στεγανοποίηση Τοίχων14€-20€

Οι Επιλεγμένοι Συνεργάτες της Energycert για Μονώσεις

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Αν ενδιαφέρεστε να προχωρήσετε σε θερμομόνωση του κτιρίου σας ή αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 300 33 55, στο email [email protected] ή συμπληρώστε τη φόρμα.

Energycert footer image

Εγγυημένη Ποιότητα

Energycert footer image

Επιστημονική Εξειδίκευση

Energycert footer image

Πολυετής Εμπειρία

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

Μάθε πρώτος τις προσφορές, τα νέα προϊόντα και όλα τα νέα μας.