Μόνωση της κατοικίας σας για 60% εξοικονόμηση ενέργειας

Μόνωση Energycert

Κάθε πρόβλημα μόνωσης έχει τη λύση του! Κάθε λύση, όμως, πρέπει να είναι ολοκληρωμένη και στοχευμένη!

Γι’ αυτό, στην Εnergycert προτείνουμε καθολική αντιμετώπιση των προβλημάτων μόνωσης που θα βασίζεται στην μελέτη και θα επεκτείνεται στις συμβουλές μας, πριν και μετά τις εργασίες μόνωσης. Αυτός, άλλωστε, είναι ο καλύτερος τρόπος να εξασφαλίσουμε ότι θα επιλεγεί η βέλτιστη λύση στα προβλήματα μόνωσης, με βάση πάντα την τεχνογνωσία μας και την οικονομική σας δυνατότητα.

 

Επιλέξτε τη λύση που θέλετε

Θερμομόνωση Ταράτσας

Θερμομόνωση Ταράτσας

Link

Θερμομόνωση Τοίχων 

Θερμομόνωση Τοίχων

Link

Άλλες υπηρεσίες 

Άλλες Υπηρεσίες

Link

Θερμομόνωση – Υγρομόνωση Ταράτσας/Στέγης

Η Θερμομόνωση – Υγρομόνωση ταράτσας / στέγης σας προσφέρει:

 

Εξοικονόμηση ενέργειας
έως 40%

 

Κόστος Εργασιών
(για κατοικία 100 τ.μ.)
2000 – 4500€

 

Απόσβεση
(έτη)
2,5 – 5,5

Είδη Μόνωσης Ταράτσας:

Για τη θερμομόνωση – υγρομόνωση ταράτσας ακολουθούμε 3 βασικές μεθόδους, με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κατασκευής.

Κάθε μέθοδος έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Η καταλληλότητα εφαρμογής της θα πρέπει να μελετάται κατά περίπτωση.

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να γίνεται έλεγχος της κατάστασης της ταράτσας και να επιλέγεται η βέλτιστη λύση, η οποία εξετάζεται με βάση τις οικονομικές σας δυνατότητες.

Συμβατική μόνωση

H υγρομόνωση τοποθετείται πάνω από τη θερμομόνωση, πάνω στην ταράτσα.

Πλεονεκτήματα συμβατικής μόνωσης:

 • Απλή και ελαφριά κατασκευή
 • Προστατεύει το θερμομονωτικό υλικό από την υγρασία
 • Επιτρέπει τον καλύτερο έλεγχο / επισκευή της υγρομόνωσης
 • Έχει υψηλή απόδοση για κατοικίες

Μειονεκτήματα συμβατικής μόνωσης:

 • Περιορισμένη Βατότητα (τελική επίστρωση ασφαλτόπανο)
 • Έκθεση της υγρομόνωσης και πιθανές φθορές
 • Σχετικά υψηλό κόστος

Ανεστραμμένη μόνωση

H υγρομόνωση τοποθετείται κάτω από τη θερμομόνωση, πάνω στην ταράτσα.

Πλεονεκτήματα ανεστραμμένης μόνωσης:

 • Προστατεύει την υγρομόνωση από μηχανικές καταπονήσεις και καιρικά φαινόμενα
 • Έχει υψηλή απόδοση για κατοικίες
 • Πλήρης βατότητα (τελική επίστρωση πλακάκι)
 • Η στεγανοποιητική στρώση χρησιμεύει και σαν φράγμα υδρατμών.

Μειονεκτήματα ανεστραμμένης μόνωσης:

 • Σχετικά υψηλό κόστος
 • Αδυναμία ελέγχου υγρομόνωσης σε περίπτωση αστοχίας της
 • Το υλικό της θερμομόνωσης θα πρέπει να είναι ανθεκτικό σε μηχανικές καταπονήσεις και θερμοκρασιακές μεταβολές
 • Σχετικά βαριά κατασκευή

Εσωτερική θερμομόνωση (με εξωτερική υγρομόνωση)

H υγρομόνωση τοποθετείται πάνω στην ταράτσα. Η θερμομόνωση κάτω από αυτήν και καλύπτεται με γυψοσανίδα.

Πλεονεκτήματα εσωτερικής θερμομόνωσης (με εξωτερική υγρομόνωση):

 • Χαμηλό κόστος
 • Το θερμομονωτικό υλικό προστατεύεται πλήρως από καιρικές μεταβολές και καταπονήσεις
 • Επιτρέπει τον καλύτερο έλεγχο / επισκευή της υγρομόνωσης
 • Έχει υψηλή απόδοση για επαγγελματικούς χώρους
 • Η θερμοϋγρομόνωση του δώματος μπορεί να γίνει σταδιακά

Μειονεκτήματα εσωτερικής θερμομόνωσης (με εξωτερική υγρομόνωση):

 • Έκθεση της υγρομόνωσης και πιθανές φθορές
 • Αναγκαστική χρήση γυψοσανίδας εσωτερικά → μείωση καθαρού ύψους
 • Μέτρια απόδοση για κατοικίες
 • Αδυναμία ελέγχου υγρομόνωσης σε περίπτωση αστοχίας της
 

Μονώστε την ταράτσα σας για άμεση εξοικονόμηση ενέργειας!

Θερμομόνωση Τοίχων

Η θερμομόνωση των τοίχων σας προσφέρει:

 

Εξοικονόμηση ενέργειας
έως 35%

 

Κόστος Εργασιών
(για κατοικία 100 τ.μ.)
1.800 – 6.000€

 

Απόσβεση
(έτη)
2,5 – 8,5

Είδη Μόνωσης Τοίχων:

Υπάρχουν δύο βασικές επιλογές για τα υφιστάμενα κτίρια. Κάθε τρόπος παρουσιάζει μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα, οπότε η τελική επιλογή θα πρέπει να γίνει με βάση τις λειτουργικές και κατασκευαστικές απαιτήσεις του κτιρίου.
Ακόμη, σε πολλές περιπτώσεις η λύση είναι μονόδρομος, καθόσον υπάρχουν παράγοντες που αποκλείουν τη μία εκ των δύο δυνατοτήτων.

Εξωτερική Θερμομόνωση (Θερμοπρόσοψη)

Η θερμομόνωση εφαρμόζεται εξωτερικά στις όψεις των κτιρίων. Συνολικό πάχος 6-10 εκ.

Πλεονεκτήματα Θερμοπρόσοψης:

 • Υψηλή απόδοση σε κατοικίες – Εκμετάλλευση θερμοχωρητικότητας τοίχου
 • Οι εξωτερικές επιφάνειες των τοίχων προστατεύονται από τα καιρικά φαινόμενα
 • Εξασφαλίζεται κάλυψη των θερμογεφυρών
 • Ανανεώνονται αισθητικά οι προσόψεις του κτιρίου
 • Δεν υπάρχει όχληση των ενοίκων κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών
 • Δεν «χάνεται» εσωτερικός χώρος
 • Προσθήκη αξίας στο ακίνητο

Μειονεκτήματα Θερμοπρόσοψης:

 • Η κατασκευή της είναι ακριβότερη σε σχέση με την εσωτερική θερμομόνωση
 • Απαιτεί την κατάλληλη προσβασιμότητα που δεν είναι πάντα δεδομένη
 • Δεν μπορεί να εφαρμοστεί καθόλου σε κτίρια που στις όψεις τους έχουν έντονο εξωτερικό μορφολογικό ενδιαφέρον, όπως για παράδειγμα σε ένα νεοκλασικό ή και σε περιοχές – οικισμούς – που δεν επιτρέπεται η μορφολογική αλλοίωση της εμφάνισης των σπιτιών
 • Εάν υπάρχουν ανώμαλες επιφάνειες (π.χ. σε λιθόκτιστα κτίρια), αυξάνεται το κόστος

Εσωτερική Θερμομόνωση

Τοποθετείται στην εσωτερική πλευρά του τοίχου και καλύπτεται με γυψοσανίδα. Συνολικό πάχος 5-8 εκ.

Πλεονεκτήματα εσωτερικής θερμομόνωσης:

 • Αρκετά μικρότερο κόστος σε σχέση με την εξωτερική θερμομόνωση
 • Είναι απλή κατασκευή και απαιτεί μικρότερο χρόνο ολοκλήρωσης των εργασιών
 • Ο χώρος θερμαίνεται πολύ γρήγορα μόλις βάλουμε σε λειτουργία τα θερμαντικά σώματα – Κατάλληλο για επαγγελματικούς χώρους
 • Μπορεί να γίνει οποιαδήποτε εποχή του έτους και κάτω από οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες
 • Δεν προκαλεί προβλήματα με γείτονες, καθώς δεν εξέχει της οικοδομικής γραμμής ή των συνόρων του οικοπέδου

Μειονεκτήματα εσωτερικής θερμομόνωσης:

 • «Χάνεται» εσωτερικός χώρος
 • Μέτρια απόδοση στις κατοικίες – Μη εκμετάλλευση θερμοχωρητικότητας τοίχου
 • Δεν προστατεύεται το κέλυφος του κτιρίου από τις καιρικές συνθήκες
 • Δε λύνεται καθολικά το πρόβλημα των θερμογεφυρών και υπάρχει κίνδυνος επιφανειακής συμπύκνωσης των υδρατμών
 • Προκαλεί ενόχληση σε κατοικήσιμους χώρους, δεδομένου ότι οι εργασίες εκτελούνται στο εσωτερικό του κτιρίου
 

Για θερμομόνωση κτιρίου οικονομικά και ποιοτικά, συμπληρώστε τη φόρμα ενδιαφέροντος.

Άλλες υπηρεσίες

Πράσινα Δώματα

Τα πράσινα δώματα είναι ουσιαστικά κήποι με φυσικό ή τεχνητό χώμα που μπορούν να τοποθετηθούν στην ταράτσα και να σας προσφέρουν στιγμές ηρεμίας, συμβάλλοντας παράλληλα στη βελτίωση του μικροκλίματος και δίνοντας δροσιά τους πολύ ζεστούς μήνες του καλοκαιριού.

Επιδιόρθωση Μόνωσης

Όλες οι μονώσεις κτιρίων, όπως η θερμοπρόσοψη ή μόνωση ταράτσας, υπογείου και πυλωτής, έχουν μία συγκεκριμένη διάρκεια ζωής. Μία συντήρηση μόνωσης πρέπει να γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα για να μεγιστοποιηθεί η διάρκεια ζωής της. Η διαδικασία αυτή είναι οικονομική και στοχεύει στο να ανανεώσει ή να προφυλάξει τις ιδιότητες των υλικών που έχουμε τοποθετήσει.

Στεγανοποίηση τοίχων

Συνήθη είναι τα προβλήματα υγρασίας με εμφάνιση ρωγμών και «φουσκωμάτων» είτε στους τοίχους που βρίσκονται σε επαφή με το έδαφος είτε στα χαμηλά τους σημεία έξω από το έδαφος (ανερχόμενη υγρασία). Ο τρόπος αντιμετώπισής της υγρασίας αυτής είναι από τους πλέον δύσκολους και αρκετές φορές δαπανηρούς. Γι’ αυτό πρέπει να επιλεγεί ο κατάλληλοτερος τρόπος για την επίλυση του προβλήματος.

Συνηθισμένες τακτικές είναι:

 1. Οι ενέσεις με λεπτόρρευστα υλικά
 2. Η εφαρμογή ελαστικών οπλισμένων τσιμεντοειδούς βάσεως υλικών
 3. Η εφαρμογή υψηλής διαπνοής επιχρισμάτων και βαφών
 

Για οποιαδήποτε απορία για τη μόνωση του δικού σας κτιρίου, επικοινωνήστε μαζί μας.

Κόστος Μόνωσης

Ενδεικτικά κόστη για τις διάφορες εργασίες Μόνωσης

ΕργασίαΚόστος/τμ
Θερμοϋγρομόνωση Ταράτσας Συμβατική25-45€
Θερμοϋγρομόνωση Ταράτσας Ανεστραμμένη20-45€
Υγρομόνωση Ταράτσας6-10€
Εσωτερική θερμομόνωση Ταράτσας15-25€
Θερμοπρόσοψη30-50€
Εσωτερική Θερμομόνωση Τοίχων15-25€
Στεγανοποίηση Τοίχων5-10€

Οι Επιλεγμένοι Συνεργάτες της Energycert για Μονώσεις:

ΦΟΡΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΟΝΩΣΗ

Μόνωση