Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου / Κτιρίων

Χρειάζεται να εκδώσετε Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου;

Απευθυνθείτε στους εξειδικευμένους μηχανικούς της Energycert, προκειμένου να συζητήσετε τι πρέπει να κάνετε, ώστε η έκδοση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου να γίνει γρήγορα, αποτελεσματικά και με το χαμηλότερο δυνατό κόστος.

Τι είναι η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου (ΗΤΚ)

Η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου αποτελεί έναν ηλεκτρονικό φάκελο που περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικές με το ακίνητο για το οποίο εκδίδεται, καθώς και ειδική αναφορά στον Κωδικό Αριθμό Eθνικού Kτηματολογίου (ΚΑΕΚ) του οικοπέδου ή γηπέδου.

Οι πληροφορίες αυτές είναι (μεταξύ άλλων):
 • Τα σχέδια κάτοψης
 • Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)
 • Η οικοδομική άδεια
 • Οι δηλώσεις υπαγωγής σε νόμους αναστολής επιβολής κυρώσεων επί αυθαιρέτων
 • Ο πίνακας χιλιοστών, κλπ.

Σκοπός της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου είναι η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης του ακινήτου και των αδειών του, καθώς και η παρακολούθηση και ο έλεγχος των μεταβολών του κατά τη διάρκεια του χρόνου ζωής του.

Με την απόκτηση της ηλεκτρονικής ταυτότητας, το ακίνητο θα είναι πλήρως νόμιμο και θα έχει όλες τις δυνατότητες μεταβίβασης, ενοικίασης χωρίς περαιτέρω απαιτήσεις (Βεβαιώσεις αυθαιρέτων από μηχανικό κλπ.).

Προθεσμία έκδοσης ΗΤΚ

Αναφορικά με τα δημόσια ακίνητα ή τα κτίρια συγκέντρωσης πληθυσμού, η προθεσμία για την απόκτηση Ηλεκτρονικής Ταυτότητας ορίζεται σε πέντε χρόνια από την στιγμή δημοσίευσης του νόμου (ΦΕΚ Τεύχος A’ 245/09.12.2020). Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται:
 • Ακίνητα που ανήκουν στο Δημόσιο, στους ΟΤΑ και στα ΝΠΔΔ και ακίνητα που στεγάζουν υπηρεσίες αυτών.
 • Κτίρια συνάθροισης κοινού (θέατρα, κινηματογράφοι, αίθουσες εκδηλώσεων, συνεδριακά κέντρα, κτίρια εκθέσεων), συμπεριλαμβανομένων βιβλιοθηκών, μουσείων, αθλητικών εγκαταστάσεων, σταθμών μετεπιβίβασης ΜΜΜ.
 • Πρατήρια υγρών καυσίμων, συνεργεία ή πλυντήρια αυτοκινήτων.
 • Τουριστικά καταλύματα άνω των 300 τ.μ.
 • Δημόσια και ιδιωτικά ακίνητα προσχολικής, πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
 • Νοσοκομεία, ιατρικά κέντρα, κλινικές, κέντρα παροχής υπηρεσιών υγείας και ψυχικής υγείας, βρεφοκομεία, παιδικοί-βρεφονηπιακοί σταθμοί, οικοτροφεία, οίκοι ευγηρίας, ιδρύματα χρονίως πασχόντων, ιδρύματα ατόμων με αναπηρία.
 • Καταστήματα κράτησης και ειδικά καταστήματα κράτησης νέων.

Για όλα τα υπόλοιπα ακίνητα, η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου εφαρμόζεται κατά τη μεταβίβαση του ακινήτου, οπότε και η σχετική δήλωση για την ταυτότητα θα προσαρτάται υποχρεωτικώς στο συμβόλαιο μεταβίβασης αντικαθιστώντας τη βεβαίωση μηχανικού.

Είναι απαραίτητη η ΗΤΚ για ένα ακίνητο;

Η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου απαιτείται για την οριστική τακτοποίηση αυθαίρετων κτισμάτων τα οποία έχουν ενταχθεί στους σχετικούς νόμους. Μόνο με την απόκτησή της η τακτοποίηση θα θεωρείται ολοκληρωμένη.

Επίσης, υποχρεωτική είναι η Ηλεκτρονική Ταυτότητα για νέα ακίνητα και διηρημένες ιδιοκτησίες για τις οποίες εκδίδονται νέες οικοδομικές άδειες.

Ακίνητα που δε διαθέτουν Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου, δε θα έχουν τη δυνατότητα μεταβίβασης του ακινήτου. Ακόμη, μετά το πέρας των προθεσμιών όλα τα ακίνητα που δεν έχουν κάνει τις ανάλογες ρυθμίσεις, θα υπολογίζονται ως αυθαίρετα.

Τέλος, η Ηλεκτρονική Ταυτότητα αφορά και τα προγράμματα «Εξοικονομώ». Από τη στιγμή που ένα ακίνητο ενταχθεί στο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης, με τη βοήθεια των μηχανικών της Energycert θα πρέπει να εκδοθεί και η Ηλεκτρονική Ταυτότητα.

Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου / Κτιρίων

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για έκδοση ΗΤΚ

Τα δικαιολογητικά, καθώς και τα στοιχεία πληρότητας που πρέπει να περιληφθούν στην ΗΤΚ, είναι τα εξής:
 • 1. το στέλεχος της οικοδομικής άδειας του ακινήτου με τις αναθεωρήσεις της,
 • 2. τα σχέδια που συνοδεύουν την οικοδομική άδεια,
 • 3. το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης του ακινήτου ή τμημάτων αυτού,
 • 4. το πιστοποιητικό ελέγχου κατασκευής, εφόσον έχει εκδοθεί,
 • 5. οι δηλώσεις υπαγωγής σε νόμους αναστολής επιβολής κυρώσεων επί αυθαιρέτων,
 • 6. τα σχέδια κατόψεων, τα οποία αποτυπώνουν το ακίνητο στην πραγματική του κατάσταση όταν αυτή δεν προκύπτει από τα στοιχεία των ανωτέρω περιπτώσεων 1., 2. και 5.,
 • 7. το δελτίο δομικής τρωτότητας και η μελέτη στατικής επάρκειας, εφόσον απαιτείται (σύμφωνα με τους νόμους περί αυθαιρέτων),
 • 8. ο πίνακας χιλιοστών (εφόσον η Ταυτότητα Ιδιοκτησίας αφορά αυτοτελή διηρημένη ιδιοκτησία ή κοινόχρηστους χώρους),
 • 9. η μελέτη κατανομής δαπανών του κτιρίου, εφόσον υπάρχει,
 • 10. το Πιστοποιητικό Πληρότητας για Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου.
Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου / Κτιρίων
Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου / Κτιρίων

Η διαδικασία έκδοσης ΗΤΚ

Αφού συγκεντρώσετε και μας παραδώσετε τα απαραίτητα έγγραφα, ο μηχανικός της Energycert ελέγχει το ακίνητο σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια της πολεοδομίας (εφόσον υπάρχουν) και κάνει τις απαραίτητες μετρήσεις για την νομιμότητα του χώρου, την ενεργειακή του απόδοση, τη στατική του επάρκεια (εφόσον απαιτείται), κλπ.. Στη συνέχεια, καταχωρεί το οικόπεδο και την ιδιοκτησία στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΗΤΚ. Ακολούθως, εκδίδει το Απόσπασμα Ταυτότητας Κτιρίου. Το κάθε Απόσπασμα έχει το δικό του κλειδί γνησιότητας και αποκλειστικό Κωδικό Ταυτότητας.

Εν κατακλείδι, ο μηχανικός της Energycert κάνει την αίτηση για την έκδοση Πιστοποιητικού Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου. Αυτή περιλαμβάνει τη βεβαίωση του ιδίου ότι το ακίνητο έχει (ή δεν έχει) αυθαιρεσίες και το κατά πόσο οι τυχόν αυθαιρεσίες έχουν τακτοποιηθεί. Παράλληλα, περιέχει και στοιχεία του Αποσπάσματος Ταυτότητας Κτιρίου.

Εφόσον συμπληρωθούν από τον εξουσιοδοτημένο μηχανικό τα στοιχεία του Πιστοποιητικού Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου (Π.Π.Τ.Κ.) και εκδοθούν τα σχετικά πιστοποιητικά, δίνεται κωδικός ιδιοκτησίας, ο οποίος αποστέλλεται ηλεκτρονικά στον εξουσιοδοτημένο μηχανικό και στον αναφερόμενο στην αίτηση ιδιοκτήτη του ακινήτου ή και της αυτοτελούς διηρημένης ιδιοκτησίας (οριζόντιας ή κάθετης).

Σε περίπτωση πολυκατοικιών όπου έχουν συσταθεί οριζόντιες ή κάθετες ιδιοκτησίες, ο μηχανικός για το σύνολο του ακινήτου δύναται να ορίζεται µετά από απόφαση της πλειοψηφίας των κοινωνών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον κανονισµό της οροφοκτησίας, άλλως µε απλή πλειοψηφία. Για την συµπλήρωση απαιτείται έλεγχος του συνόλου του ακινήτου.

Επιπροσθέτως, οι μηχανικοί της Energycert εκδίδουν ΗΤΚ και για αδόμητα οικόπεδα. Αδόμητο χαρακτηρίζεται το οικόπεδο/γήπεδο, εφόσον δεν υφίσταται σε αυτό κατασκευή που προϋποθέτει την έκδοση πράξης εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών.

Πότε ενημερώνεται η ΗΤΚ

Η ταυτότητα θα συμπληρώνεται υποχρεωτικά ύστερα από κάθε μεταβίβαση και στους περιοδικούς ελέγχους. Επίσης θα ενημερώνεται η ΗΤΚ από τον μηχανικό για οποιαδήποτε εργασία στο ακίνητο η οποία απαιτεί άδεια δόμησης ή έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας. Η ενημέρωση πραγματοποιείται υποχρεωτικά εντός χρονικού διαστήματος τεσσάρων μηνών από τη λήξη ισχύος της άδειας, εφόσον έχουν υλοποιηθεί εργασίες ή αλλιώς εντός τεσσάρων μηνών από την ολοκλήρωση των εργασιών.

Υπεύθυνος για την Ενημέρωση είναι ο Επιβλέπων Μηχανικός και σε περίπτωση όπου η Διοικητική Πράξη (Άδεια) δεν απαιτεί ορισμό Επιβλέποντα , ο Κύριος του Έργου μέσω Εξουσιοδοτημένου Μηχανικού.

Οποιαδήποτε εργασία έχει εκτελεσθεί σε ακίνητο και δεν έχει καταγραφεί στην ταυτότητα θεωρείται αυθαίρετη και επιβάλλονται στον ιδιοκτήτη πρόστιμα αυθαιρέτου κατασκευής με ελάχιστο το κατώτερο πρόστιμο αυθαιρέτου κατά την χρονική στιγμή της διαπίστωσης της εκτελεσθείσας εργασίας.

Διαβάστε εδώ όλα τα νέα που αφορούν την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου

Το νέο «εργαλείο» για τις αγοραπωλησίες ακινήτων, τις μεταβιβάσεις, τις γονικές παροχές και τις δωρεές είναι η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου που θεωρητικά έχει μπει σε ισχύ από αρχές του έτους, ωστόσο έχει δοθεί παράταση για την έκδοσή της, την ώρα που οι προβληματισμοί που εγείρονται είναι πολλοί.

Ας ξεκινήσουμε όμως διευκρινίζοντας τι είναι η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου και στη συνέχεια ποιοι είναι οι προβληματισμοί που εκφράζουν διάφοροι φορείς.

Η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου είναι μία ενιαία βάση δεδομένων όπου ενσωματώνονται όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στοιχεία και σχέδια για κάθε κτίριο στην πραγματική του κατάσταση. Όπως είναι δηλαδή σήμερα. Όχι βάσει της οικοδομικής άδειας που εκδόθηκε κάποτε.

Να διευκρινιστεί πως, όπως αναφέραμε παραπάνω, αν και η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου μπήκε σε ισχύ τυπικά από την 1η Φεβρουαρίου 2021, με τις παρατάσεις που έχουν δοθεί, οι ιδιοκτήτες ακινήτων μπορούν, μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου, να συντάξουν συμβόλαια με την απλούστερη διαδικασία της βεβαίωσης μηχανικού.

«Χειρόφρενο» στις συναλλαγές

Όπως τονίζει ο πρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ Στράτος Παραδιάς στο ot.gr, η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου «θα αποτελέσει χειρόφρενο για όλες τις εμπράγματες συναλλαγές. Για το λόγο αυτό θα πρέπει ή να αλλάξει ριζικά, ή να συνεχίσει να ισχύει παράλληλα η βεβαίωση μηχανικού».

Όπως λέει, «η όλη διαδικασία που απαιτείται είναι ιδιαίτερα γραφειοκρατική». Και για δικαιολογήσει τη θέση του φέρνει ένα παράδειγμα. Όπως λέει, «το να απαιτείται έκθεση σεισμικής τρωτότητας για όλο το κτίριο, είναι ένα μέτρο που έχει λογική και πρακτική χρησιμότητα. Το να ζητάς όμως τέτοια έκθεση και για μια απλή μεταβίβαση μιας γκαρσονιέρας είναι ένας ανεφάρμοστος παραλογισμός, θανατηφόρος για τις συναλλαγές».

Ήδη, από την ΠΟΜΙΔΑ, αλλά και από την πλευρά των συμβολαιογράφων, έχουν τεθεί οι προβληματισμοί για την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μαζί και με άλλα επιμέρους προβλήματα που αφορούν τις εμπράγματες συναλλαγές.

Αντίστροφη μέτρηση

Στο μεταξύ, επειδή ο χρόνος για την αποκλειστική εφαρμογή της Ταυτότητας Κτιρίου κυλάει αντίστροφα, ο «ΟΤ» παρουσιάζει έναν οδηγό επιβίωσης με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που πρέπει να έχουν υπόψη τους οι ιδιοκτήτες ακινήτων ώστε να γνωρίζουν τι τους περιμένει για εμπράγματες συναλλαγές που θα πραγματοποιούν μετά το τέλος του ερχόμενου Δεκεμβρίου.

Υποχρέωση για Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου έχουν:

 • όλα τα νέα κτΊρια και οι διηρημένες ιδιοκτησίες για τα οποία εκδίδονται νέες οικοδομικές άδειες,
 • τα παλαιότερα κτίρια,
 • τα αυθαίρετα κατά την περαίωση των δηλώσεων.

Ποια έγγραφα θα κάνουν την εμφάνισή τους και τι πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες

Οι ιδιοκτήτες πλέον θα συναντούν μπροστά τους δύο νέα έγγραφα: το Απόσπασμα Ταυτότητας Κτιρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας και το Πιστοποιητικό Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας. Σημειώνεται πως ως αυτοτελή, διηρημένη ιδιοκτησία εννοούνται τα διαμερίσματα, καταστήματα, γραφεία, αποθήκες κ.ά. σε πολυκατοικίες, μικρά κτίρια.

Ειδικότερα:

 • Το Απόσπασμα: περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες. Με σχέδια και τεχνικά δικαιολογητικά για κάθε ξεχωριστό κτίριο (μονοκατοικία, κτήριο γραφείων κ.α.) ή κάθε ξεχωριστή διαδικασία (οριζόντια ή κάθετη, για παράδειγμα διαμέρισμα ή κατάστημα σε πολυκατοικία).
 • Το Πιστοποιητικό: περιλαμβάνει τη σύνοψη όλων των στοιχείων του υπάρχουν στο απόσπασμα και βεβαιώνει πως τα σχέδια υπάρχουν καταχωρημένα. Ταυτόχρονα, περιλαμβάνει τις αναγκαίες βεβαιώσεις μηχανικών ότι στο κτίριο δεν υπάρχουν αυθαιρεσίες. Ή αυτές έχουν ταχτοποιηθεί (ή ότι σε ένα οικόπεδο δεν υπάρχει κτίσμα) που είναι προϋπόθεση για τη σύνταξη συμβολαίου από συμβολαιογράφο στη μεταβίβαση ακινήτου.

Τα προαναφερόμενα έγγραφα ενσωματώνουν και αντικαθιστούν διάφορες επιμέρους διαδικασίες και έγγραφα που χρησιμοποιούν μηχανικοί και συμβολαιογράφοι στις μεταβιβάσεις ακινήτων. Για παράδειγμα, η βεβαίωση μηχανικού για την ύπαρξη ή μη αυθαιρεσιών, το ενεργειακό πιστοποιητικό, το ΚΑΕΚ του Κτηματολογίου κ.α

Ποιος θα έχει την ευθύνη

Όλη τη διαδικασία θα την αναλαμβάνει υποχρεωτικά μηχανικός (εξού και το επιπλέον κόστος). Αυτός θα έχει και την ευθύνη για όσα δηλώνονται και αναφέρονται στα προαναφερόμενα έγγραφα και στην καταχώρησή τους στην Ταυτότητα.

Το πρώτο και καθοριστικό βήμα για την καταχώρηση ενός ακινήτου -που αποτελεί βάση για όλα τα επόμενα- είναι ο εντοπισμός του οικοπέδου στον χάρτη και η καταχώρηση των βασικών του στοιχείων. Ανεξάρτητα αν πρόκειται για ολόκληρο κτίριο ή ένα μόνο διαμέρισμα και ιδιοκτησία. Ακολουθεί η περιγραφή κάθε ξεχωριστής διαδικασίας. Στο τέλος μπαίνουν στο πληροφοριακό σύστημα τα σχέδια και τα δικαιολογητικά

Mε απλά λόγια, η καταχώρηση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου/ Διηρημένης Ιδιοκτησίας θα υλοποιείται σε δύο βασικά βήματα: την καταχώρηση οικοπέδου/ γηπέδου και την καταχώριση των επιμέρους ιδιοκτησιών.

Τι ισχύει για κάθε οικόπεδο

Σε κάθε οικόπεδο αντιστοιχεί μια καταχώρηση. Σε περίπτωση, όμως, σύστασης κάθετου ιδιοκτησίας μπορεί να γίνει ξεχωριστή καταχώριση για κάθε τμήμα του οικοπέδου που αποτελεί κάθετη ιδιοκτησία. Εφόσον έχει συσταθεί οριζόντια ιδιοκτησία επί καθέτου, γίνεται υποχρεωτικά ξεχωριστή καταχώριση οικοπέδου/ γηπέδου για κάθε κάθετη ιδιοκτησία.

Στην περίπτωση που το οικόπεδο δεν έχει καταχωρηθεί, ο μηχανικός εισάγει στο πληροφοριακό σύστημα νέα εγγραφή. Εντοπίζει γεωχωρικά το οικόπεδο και συμπληρώνει, μεταξύ άλλων, τα εξής στοιχεία:

 • περιγραφή του οικοπέδου,
 • ΚΑΕΚ, εάν βρίσκεται εκτός ή εντός σχεδίου πόλης,
 • αριθμό των αυτοτελών ιδιοκτησιών, εάν βρίσκεται σε περιοχή όπου επικρατεί ειδικό πολεοδομικό καθεστώς κ.α

Η περίπτωση της ξεχωριστής ιδιοκτησίας

Μετά το οικόπεδο, η διαδικασία περνά στην καταχώρηση ιδιοκτησιών, με περιγραφή και τεκμηρίωση των οικοπέδων ή γηπέδων ή κτιρίων ή τμημάτων αυτών που αποτελούν αυτοτελείς ιδιοκτησίες.

Διευκρινίζεται πως στην περίπτωση που το σύνολο του οικοπέδου ή γηπέδου, το οποίο αφορά προγενέστερη καταχώρηση Οικοπέδου/ Γηπέδου, αποτελεί ενιαία αδιαίρετη ιδιοκτησία, καταχωρείται μια ιδιοκτησία. Ανεξαρτήτως ύπαρξης και αριθμού κτισμάτων σε αυτό.

Εφόσον στο οικόπεδο ή γήπεδο υφίσταται σύσταση οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας, η καταχώρηση γίνεται ανά αυτοτελή διηρημένη ιδιοκτησία. Ξεχωριστή καταχώρηση γίνεται για το σύνολο των κοινόχρηστων χώρων του οικοπέδου ή γηπέδου.

Ο μηχανικός θα ελέγχει αν υπάρχει εγγραφή για τη συγκεκριμένη ιδιοκτησία. Εάν δεν έχει καταχωρηθεί, συμπληρώνει το ηλεκτρονικό έντυπο ιδιοκτησίας. Αυτό περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα εξής στοιχεία: περιγραφή της ιδιοκτησίας, επιλογή τύπου ιδιοκτησίας (αδιαίρετη ιδιοκτησία, κάθετη ή οριζόντια ή κοινόχρηστοι χώροι), χιλιοστά ιδιοκτησίας επί του οικοπέδου, ΚΑΕΚ, τεχνική περιγραφή ιδιοκτησίας, πίνακα με τις επιφάνειες ανά όροφο, πίνακα με τις χρήσεις ανά όροφο, αιτιολόγηση υποβολής της Ταυτότητας Κτιρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας.

Energycert footer image

Εγγυημένη Ποιότητα

Energycert footer image

Επιστημονική Εξειδίκευση

Energycert footer image

Πολυετής Εμπειρία

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

Μάθε πρώτος τις προσφορές, τα νέα προϊόντα και όλα τα νέα μας.