«Εξοικονομώ» για επιχειρήσεις: Τέλος φθινοπώρου ο Οδηγός

Tags:

εξοικονομώ αυτονομώ

Στα τέλη του φθινοπώρου αναμένεται να έχει δημοσιευθεί ο Οδηγός του προγράμματος «Εξοικονομώ» για τις επιχειρήσεις, σύμφωνα με τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κώστα Σκρέκα.

Ο κ. Σκρέκας ανέφερε σε συνέντευξη Τύπου για τα τιμολόγια ρεύματος ότι με την εφαρμογή του Οδηγού, όπως περιγράφεται στο ειδικό παράρτημα του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, εκτιμάται ότι θα υποστηριχθούν τουλάχιστον 9.700 επιχειρήσεις (8.500 πολύ μικρές και 1.200 μεσαίες, μεγάλες και πολύ μεγάλες). Επιχειρήσεις σε διάφορους παραγωγικούς τομείς όπως στον τουρισμό, στον αγροδιατροφικό κ.ά. αλλά και ιδιωτικά γραφεία και εμπορικά κτίρια.

Μάλιστα, όπως αναφέρει στον «Οικονομικό Ταχυδρόμο» στέλεχος του ΥΠΕΝ, μια συντηρητική εκτίμηση προσδιορίζει την επιδότηση στο 45% για τις επιλέξιμες επιχειρήσεις. Ωστόσο, ο τελικός αριθμός των επιλέξιμων επιχειρήσεων μπορεί να είναι σημαντικά υψηλότερος από τις 9.700 που έχει αρχικά προσδιοριστεί. «Ανάλογα με την κατανομή των κεφαλαίων και τις ανάγκες, μετά τον COVID -19, για κάθε τομέα οικονομικής δραστηριότητας», όπως επισημαίνει η ίδια πηγή.

Το συνολικό κόστος της επένδυσης υπολογίζεται στα 947,5 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 450 εκατ. ευρώ (558 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ) θα προέλθουν από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF). Τα υπόλοιπα 497,5 εκατομμύρια ευρώ προέρχονται από συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα.

Οι δράσεις του «Εξοικονομώ» για τις επιχειρήσεις θα υλοποιηθούν μέσω πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. Η εκτιμώμενη έναρξη υπολογίζεται εντός του 2021. Η φάση εφαρμογής θα διαρκέσει περίπου τρία χρόνια, μετά την αξιολόγηση και την έγκριση των αιτήσεων. Το πρόγραμμα εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί το τέταρτο τρίμηνο 2024.

Επένδυση και επιλέξιμες δαπάνες

Η επένδυση περιλαμβάνει δύο επιμέρους προγράμματα:

(α) Ενεργειακή απόδοση στον τριτογενή και δευτερογενή τομέα για μεσαίους, μεγάλους και πολύ μεγάλους οργανισμούς.

(β) Εγκατάσταση ενεργειακά αποδοτικού εξοπλισμού σε πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Οι επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνουν:

ενεργειακή ανακαίνιση κτιρίων, ενεργειακή αναβάθμιση της διαδικασίας παραγωγής, εγκατάσταση νέου (ή αντικατάσταση υπάρχοντος) συστήματος θέρμανσης ή ψύξης, καθώς και παροχή ζεστού νερού με σύστημα ΑΠΕ (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας). Παράλληλα, συμπαραγωγή ενέργειας υψηλής απόδοσης για αυτοκατανάλωση, εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων και εξοπλισμού, ηλεκτρικά οχήματα για τη διανομή προϊόντων και πρώτων υλών. Σημεία φόρτισης, εγκατάσταση ενεργειακά αποδοτικού εξοπλισμού, καθώς και υπηρεσίες υποστήριξης. Συγκεκριμένα πρ΄όκειται για ενεργειακό έλεγχο, ενεργειακή και τεχνική συμβουλευτική, πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης, διαχείριση της εφαρμογής του επενδυτικού σχεδίου.

Για την ενεργειακή απόδοση στον τριτογενή και τον δευτερογενή τομέα για μεσαίες, μεγάλες και πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, θα πραγματοποιηθούν δύο υποχρεωτικοί ενεργειακοί έλεγχοι. Όσο για τις πολύ μικρές θα καθοριστούν ελάχιστες απαιτήσεις για την ενεργειακή απόδοση του εξοπλισμού. Με τις επιχορηγήσεις των δράσεων του προγράμματος θα στηριχθούν οι επιχειρήσεις. Έτσι θα βελτιωθεί η ενεργειακή τους απόδοση, θα προωθηθεί η χρήση ΑΠΕ και γενικότερα θα αναβαθμίσουν την ανταγωνιστική τους θέση, επενδύοντας στην τεχνολογική ανάπτυξη.

Οι προοπτικές εξοικονόμησης ενέργειας μέσω των έργων του προγράμματος, αντιστοιχούν περίπου στο 25% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας στον βιομηχανικό τομέα. Γενικότερα, αναμένεται να μειώσουν το ενεργειακό κόστος των επιχειρήσεων. Θα μειωθεί όμως και η ετήσια κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας κατά 380 GWh. Φυσικά και οι ετήσιες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου κατά 90 kt ισοδύναμου CO2 (μείωση περίπου 30%-40%, στις άμεσες και έμμεσες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου).

Τα κτίρια θεωρούνται υπεύθυνα για περίπου το 40% της κατανάλωσης ενέργειας. Το υφιστάμενο κτιριακό απόθεμα της χώρας αποτελείται κυρίως από παλαιές κατασκευές. Αυτές έχουν κατασκευαστεί και λειτουργούν με παρωχημένους κανονισμούς ενεργειακής απόδοσης, χωρίς θερμομόνωση.