Ενεργειακό Πιστοποιητικό

Συχνές ερωτήσεις για το Ενεργειακό Πιστοποιητικό

Γιατί χρειάζομαι Ενεργειακό Πιστοποιητικό;

Το Ενεργειακό Πιστοποιητικό, γνωστό και ως Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) είναι απαραίτητο για:

 • Ενοικίαση ενιαίου ή τμήματος κτιρίου .
 • Κάθε πώληση ενιαίου ή τμήματος κτιρίου.
 • Για την ανάρτηση αγγελίας (στον Τύπο ή στο διαδίκτυο) πώλησης ή μίσθωσης κτιρίου απαιτείται η έκδοση ΠΕΑ για την αναγραφή της ενεργειακής κατηγορίας του κτιρίου στην αγγελία.
 • Με την ολοκλήρωση της κατασκευής κάθε νέου ή ριζικά ανακαινισμένου κτιρίου.
 • Για την ένταξη κτιρίων κατοικίας στο πρόγραμμα εξοικονόμηση κατ’οίκον .
 • Την ενεργειακή αναβάθμιση αυθαιρέτου, με συμψηφισμό έως και 50% του αρχικού προστίμου.
 • Όλα τα κτίρια του δημόσιου & ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Ποιά κτίρια εξαιρούνται από την έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού;

Από την υποχρέωση έκδοσης πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης εξαιρούνται:

 • Κτίρια που χρησιμοποιούνται ως χώροι λατρείας ή θρησκευτικών δραστηριοτήτων.
 • Κτίρια τα οποία η διάρκεια της χρήσης τους με βάση το σχεδιασμό τους δεν υπερβαίνει τα 2 έτη
 • Κτίρια με χρήσεις: Βιομηχανίας, βιοτεχνίας, εργαστηρίου, αποθήκης, στάθμευσης αυτοκινήτων, πρατήρια υγρών καυσίμων.
 • Για δωρεά εν ζωή, γονική παροχή, αποδοχή κληρονομιάς και δωρεά αιτία θανάτου.
 • Για μη θερμαινόμενους βοηθητικούς χώρους (αποθήκες, παρασκευαστήρια, βιοτεχνίες κλπ) και γήπεδα/οικόπεδα χωρίς κτίσματα.
 • Για ανανεώσεις/τροποποιήσεις υφιστάμενων μισθώσεων (εφόσον η ημερομηνία δήλωσης της αρχικής μίσθωσης στην οικεία Δ.Ο.Υ. είναι νωρίτερα από την 9/1/2012 για κτίρια μεγαλύτερα από 50τ.μ. ή νωρίτερα από την 1/1/2016 για κτίρια μικρότερα από 50τ.μ. και δεν αλλάξει ο μισθωτής ή τα τετραγωνικά μέτρα του ακινήτου).
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

Πότε πρέπει να ανανεωθεί το Ενεργειακό Πιστοποιητικό;

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης ισχύει κατά ανώτατο όριο για 10 χρόνια. Καινούριο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης πρέπει να εκδοθεί σε περίπτωση ριζικής ανακαίνισης του κτιρίου.

Πόσο χρόνο χρειάζεται για να εκδοθεί;

Ένα Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης χρειάζεται για να εκδοθεί από 1 έως 5 μέρες, αναλόγως το κτίριο υπό επιθεώρηση.

Ποιος είναι υπεύθυνος για την έκδοση του Ενεργειακού Πιστοποιητικού; O ιδιοκτήτης ή ο ενοικιαστής;

Ο ιδιοκτήτης είναι υπεύθυνος για την έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης, προκειμένου να εκμισθώσει ή να πουλήσει το ακίνητό του.

Τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης αλλάζουν εάν αλλάξει ο ιδιοκτήτης;

Όχι. Τα ενεργειακά πιστοποιητικά αναφέρονται στο ακίνητο και όχι στα πρόσωπα.

Αν το κτίριο καταταχθεί σε χαμηλή κατηγορία μετά την έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού έχει συνέπειες για το κτίριο (πχ φορολογικές);

Όχι, δεν υπάρχει κάποια αρνητική συνέπεια για το κτίριο. Αντιθέτως μάλιστα, σε περιπτώσεις επιδότησης για ενεργειακή αναβάθμιση του κτίρίου (π.χ. «Εξοικονόμηση κατ΄οίκον»), το κτίριο πρέπει να καταταχθεί κάτω από συγκεκριμένη ενεργειακή κατηγορία.

Ο ιδιοκτήτης είναι υποχρεωμένος να υλοποιήσει τις επεμβάσεις – προτάσεις που αναγράφονται στο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης;

Όχι, ο ιδιοκτήτης δεν έχει υποχρέωση να υλοποιήσει τις επεμβάσεις που προτείνει ο ενεργειακός επιθεωρητής, στο πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης. Παρόλα αυτά, η εξοικονόμηση ενέργειας, που προκύπτει από τις προτεινόμενες παρεμβάσεις, τις περισσότερες φορές έχει σημαντικό χρηματικό όφελος.

Είναι δυνατό να πωληθεί ένα ημιτελές κτίριο, χωρίς την έκδοση του Ενεργειακού Πιστοποιητικού;

Μπορεί να πωληθεί ακίνητο του οποίου δεν έχει αρχίσει η κατασκευή του ή έχει αρχίσει μεν, αλλά είναι ημιτελής, χωρίς την έκδοση ΠΕΑ Ωστόσο, η έκδοση ΠΕΑ απαιτείται όταν τελειώσει η κατασκευή του κτιρίου, το οποίο παραδίδεται στον αγοραστή με «υλική» πράξη παράδοσης – παραλαβής ΠΕΑ.

Τι μετράει στη συνολική επιφάνεια ενός κτιρίου;

Η συνολική επιφάνεια ενός κτιρίου είναι το σύνολο των τετραγωνικών μέτρων του κτιρίου, όπως αυτά προσμετρούνται στην οικοδομική άδεια, καθώς επίσης και τα τετραγωνικά του κτιρίου που έχουν νομιμοποιηθεί ή τακτοποιηθεί με τις ισχύουσες διατάξεις.

Μπορεί να γίνει επιθεώρηση μόνο σε ένα διαμέρισμά ή πρέπει να γίνει σε ολόκληρη την πολυκατοικία;

Μπορεί να πραγματοποιηθεί ενεργειακή επιθεώρηση ακόμα και σε ένα μόνο διαμέρισμα.

Μπορεί να εκδοθεί Ενεργειακό Πιστοποιητικό για ημιτελές κτίριο;

Όχι, δεν είναι δυνατό να εκδοθεί ΠΕΑ για κτίριο το οποίο είναι ημιτελές.  Όπως αναγράφεται στην εγκύκλιο 10/26.01.2011 σύμφωνα και με τις διατάξεις του ΚΕΝΑΚ, μπορεί να εκδοθει ΠΕΑ  για ένα  κτίσμα μετά την κατασκευή του  κελύφους  του  κτιρίου  (τοποθέτηση  κουφωμάτων,  υαλοπινάκων,  χρωματισμοί),  την  τοποθέτηση όλων των υδραυλικών και  ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και τη   ρευματοδότησή του. Ωστόσο, τα παραπάνω δε συνεπάγονται απαραίτητα ότι το κτίριο δε μπορεί να ενοικιαστεί ή να πωληθεί. Αν υπάρχει Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης (κτίρια με οικοδομικά άδεια μετά το 2010) για το κτίριο τότε γνωστοποιείται από τον πωλητή ή τον εκμισθωτή η εκτίμηση της μελλοντικής ενεργειακής του απόδοσης. Στην περίπτωση αυτή το ΠΕΑ εκδίδεται μόλις ολοκληρωθεί η κατασκευή του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας. Στη περίπτωση της πώλησης/μεταβίβασης, το κτίριο μπορεί να πουληθεί ακόμα και αν είναι ημιτελές και δεν υπάρχει Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης. Όμως,  μετά την αποπεράτωση του κτιρίου θα γίνει η παράδοση-παραλαβή του ΠΕΑ μεταξύ πωλητή-αγοραστή.

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

Πόσες ενεργειακές κατηγορίες περιλαμβάνει το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης;

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ ) που εγκρίθηκε με την Δ6/Β/οικ.5825/30-03-2010 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και ΠΕΚΑ (ΦΕΚ Β΄ 407) και συγκεκριμένα το άρθρο 13, το ΠΕΑ περιλαμβάνει 9 ενεργειακές κατηγορίες:

 • Α+ (καλύτερη ενεργειακή κατηγορία - σχεδόν μηδενική κατανάλωση)
 • Α
 • Β+
 • Β
 • Γ
 • Δ
 • Ε
 • Ζ
 • Η

Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία του ΥΠΕΚΑ για τα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί έως τον Δεκέμβριο του 2015 τα περισσότερα ακίνητα ανήκαν στην κατηγορία Η (32,2% των ΠΕΑ). Στην κατηγορία Β και πάνω ανήκαν μόλις το 3,04% των ΠΕΑ.

Είναι προαιρετική η έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού για τα ηλεκτρονικά μισθωτήρια;

Εάν για το ακίνητο που εκμισθώνετε έχετε υποχρέωση έκδοσης Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), αυτό πρέπει να συμπληρώνεται στα σχετικά πεδία των ηλεκτρονικών δηλώσεων μίσθωσης που υποβάλλονται στη Δ.Ο.Υ. μετά την 09/11/2015 βάσει του άρθρου 58, παρ. 3, Ν.4342 /2015. Για ανανεώσεις συμβάσεων μίσθωσης για τις οποίες η ημερομηνία θεώρησης της αρχικής σύμβασης από την οικεία Δ.Ο.Υ. έγινε πριν από 9 Ιανουαρίου 2012 για κτίρια μεγαλύτερα από 50 τ.μ. και πριν από 1 Ιανουαρίου 2016 για κτίρια μικρότερα από 50 τ.μ. δεν απαιτείται η έκδοση ΠΕΑ.

Η έκδοση ΠΕΑ πρέπει να προηγηθεί της διαδικασίας πώλησης ενός ακινήτου;

Ναι πρέπει να προηγείται, γιατί ο συμβολαιογράφος για την κατάρτιση πράξεως αγοραπωλησίας ακινήτου υποχρεούται να αναφέρει στο συμβόλαιο τον αριθμό πρωτοκόλλου του Π.Ε.Α και να επισυνάψει σε αυτό επίσημο αντίγραφο του Π.Ε.Α.

Πότε είναι απαραίτητη η επιθεώρηση των συστημάτων θέρμανσης;

Τα συστήματα θέρμανσης των κτιρίων πρέπει να επιθεωρούνται υποχρεωτικά τουλάχιστον κάθε πέντε (5) έτη για συστήματα με λέβητες συνολικής ωφέλιμης ονομαστικής ισχύος από είκοσι (20) έως και εκατό κιλοβάτ (100 kW) και τουλάχιστον κάθε δύο (2) έτη, για συστήματα με λέβητες άνω των εκατό κιλοβάτ (100 kW) (ανά 4 έτη αν χρησιμοποιούν αέριο ως καύσιμο).

Πότε είναι απαραίτητη η επιθεώρηση των συστημάτων κλιματισμού;

Για κάθε κτίριο διενεργείται επιθεώρηση των προσβάσιμων τμημάτων εγκαταστάσεων κλιματισμού, όπως αντλίες θερμότητας, ψύκτες, κεντρικές κλιματιστικές μονάδες, κυκλοφορητές, σύστημα ελέγχου, κ.ά., συνολικής ωφέλιμης ονομαστικής ισχύος μεγαλύτερης από δώδεκα κιλοβάτ (12 kW), τουλάχιστον κάθε πέντε (5) έτη.

Επιλέξτε το ενεργειακό πιστοποιητικό που θέλετε

Επιλέξτε τύπο

Ενεργειακό Πιστοποιητικό – Κατοικία ή Επαγγελματικός Χώρος έως 50τμ

50 € – 100 €
(Η τιμή δεν περιλαμβάνει Φ.Π.Α.)
ΑΓΟΡΑ

Ενεργειακό Πιστοποιητικό – Κατοικία ή Επαγγελματικός Χώρος από 50 έως 80τμ

70 € – 130 €
(Η τιμή δεν περιλαμβάνει Φ.Π.Α.)
ΑΓΟΡΑ

Ενεργειακό Πιστοποιητικό – Κατοικία ή Επαγγελματικός Χώρος από 80 έως 110τμ

80 € – 140 €
(Η τιμή δεν περιλαμβάνει Φ.Π.Α.)
ΑΓΟΡΑ

Ενεργειακό Πιστοποιητικό – Κατοικία ή Επαγγελματικός Χώρος μεγαλύτερο από 110τμ

110 € – 250 €
(Η τιμή δεν περιλαμβάνει Φ.Π.Α.)
ΑΓΟΡΑ

Φόρμα ενδιαφέροντος για Ενεργειακό Πιστοποιητικό

Συμπληρώστε τη φόρμα και θα σας στείλουμε άμεσα την οικονομική προσφορά της εταιρίας μας για την έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού στο κτίριο σας επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 300 33 55, στο email [email protected] ή συμπληρώστε τη φόρμα.

Energycert footer image

Εγγυημένη Ποιότητα

Energycert footer image

Επιστημονική Εξειδίκευση

Energycert footer image

Πολυετής Εμπειρία

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

Μάθε πρώτος τις προσφορές, τα νέα προϊόντα και όλα τα νέα μας.