Ενεργειακός Έλεγχος με θερμική κάμερα

Συχνές Ερωτήσεις για τον Ενεργειακό Έλεγχο με θερμική κάμερα

Τι είναι ο ενεργειακός έλεγχος;

Είναι η διαδικασία προσδιορισμού της ενεργειακής ταυτότητας του κτιρίου σας. Ελέγχει από που “χάνει” ενέργεια ο χώρος σας. Γιατί παγώνει τόσο το χειμώνα και γιατί υπερθερμαίνεται το καλοκαίρι. Σε συνδυασμό με τη χρήση θερμοκάμερας αποτελεί ισχυρό τεχνικό εργαλείο για την αναγνώριση των οικονομικά και ποιοτικά αποδοτικότερων αναβαθμίσεων που πρέπει να γίνουν στο κτίριο σας για να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα και να εξασφαλίσετε άνετες συνθήκες μέσα σε αυτό.

Ποια είναι τα οφέλη από τη διεξαγωγή του ενεργειακού ελέγχου;

Εάν γνωρίζετε τις συνθήκες που επηρεάζουν την ενεργειακή απόδοση και τη θερμική άνεση του σπιτιού σας, μπορείτε να μεγιστοποιήσετε τη θετική επίδραση που θα έχουν οι ενεργειακές αναβαθμίσεις που θα κάνετε. Οι ενεργειακοί επιθεωρητές της Energycert μετά από λεπτομερή αυτοψία του κτιρίου σας με χρήση θερμοκάμερας και με βάση τις δικές σας ανάγκες και επιθυμίες, θα σας προτείνουν εκείνες τις ενεργειακές αναβαθμίσεις που θα επιφέρουν τα ακόλουθα:

 • Μικρότεροι λογαριασμοί ρεύματος και αύξηση της αποταμίευσης ενέργειας. Κάνοντας στοχευμένες τροποποιήσεις στο κτίριο από τον ενεργειακό έλεγχο, μπορείτε να εξασφαλίσετε έως και 40% μείωση στα χρήματα που δίνετε για θέρμανση και ψύξη.
 • Αύξηση της θερμικής άνεσης μέσα στο κτίριο. Θέματα διαρροής αέρα ή υγρασίας δημιουργούν στο κτίριο ένα δυσάρεστο και ανθυγιεινό περιβάλλον. Εντοπίζουμε την τοποθεσία των διαρροών και παρέχουμε στους ιδιοκτήτες ακινήτων οικονομικές και αποδοτικές λύσεις. Διασφαλίζεται με αυτόν τον τρόπο η υγεία των ενοίκων και η ασφάλεια του κτιρίου.
 • Αύξηση της εμπορικότητας και της αξίας μεταπώλησης του κτιρίου.
 • Αποκαλύπτει κρυμμένα προβλήματα. Μπορεί να υπάρχουν άγνωστα προβλήματα, όπως ανεπαρκής εξαερισμός, που ευνοεί την ανάπτυξη υγρασίας και μούχλας.
 • Προστασία του περιβάλλοντος. Μείωση των εκπομπών CO2.
 • Η ενεργειακή επιθεώρηση είναι μια ασφαλής επένδυση που εξασφαλίζει οικονομικό κέρδος για τον ιδιοκτήτη του κτιρίου. Ιδιαίτερο σημαντικό όφελος, αν αναλογιστεί κανείς την οικονομική κατάσταση της χώρας σε συνδυασμό με την αυξανόμενη τιμή των καυσίμων.

Πότε το κτίριο μου χρειάζεται ενεργειακό έλεγχο;

Πριν κάνετε οποιαδήποτε μεμονωμένη αναβάθμιση στο κτίριο σας, είναι σημαντικό να γνωρίζετε που και πως η ενέργεια καταναλώνεται στο σπίτι σας. Ο ενεργειακός έλεγχος είναι το πρώτο βήμα για να κερδίσετε ενέργεια και χρήματα. Αναλυτικότερα πρέπει να οδηγηθείτε σε ενεργειακό έλεγχο της κατοικίας σας:

 • Όταν οι λογαριασμοί ρεύματος, πετρελαίου, υγραερίου είναι πολύ υψηλοί
 • Όταν έχετε προβλήματα υγρασίας και μούχλας
 • Όταν υπάρχουν θερμοκρασιακές διαφορές από χώρο σε χώρο
 • Πριν από μία ανακαίνιση
 • Πριν την αλλαγή κουφωμάτων ή την εγκατάσταση θερμομόνωσης
 • Πριν την αλλαγή συστημάτων θέρμανσης ή κλιματισμού
 • Πριν την εγκατάσταση νέου συστήματος για παραγωγή ζεστού νερού

Ο Ενεργειακός Ελεγκτής της εταιρίας μας μετά τη διεξαγωγή του ελέγχου θα σας συμβουλέψει σχετικά µε τους πιο οικονομικούς και αποδοτικούς τρόπους που πρέπει να ακολουθήσετε για τη µείωση του κόστους του ηλεκτρικού ρεύµατος, πετρελαίου και υγραερίου, την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου σας, την επίτευξη των περιβαλλοντικών σας στόχων καθώς επίσης και τη συμμόρφωση µε τη νοµοθεσία (π.χ. έκδοση ΠΕΑ αν απαιτείται, συντήρηση λέβητα, κ.τ.λ.).

Ποια μέρη/συστήματα της κατοικίας ελέγχονται κατά τη διαδικασία του ενεργειακού ελέγχου;

Κατά τη διαδικασία του ενεργειακού ελέγχου εξετάζουμε:

 • Όλα τα δομικά χαρακτηριστικά του κτιρίου
  • Εντοπισμός υγρασίας
  • Έλεγχος ύπαρξης/ πληρότητας της μόνωσης
  • Έλεγχος της ποιότητας και στεγανότητας των παραθύρων και των πορτών
  • Τα συστήματα σκίασης
 • Το σύνολο της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης
  • Ανίχνευση σπατάλης ενέργειας
  • Ανίχνευση διαρροών
  • Ασφάλεια ηλεκτρικών συνδέσεων
  • Ύπαρξη αυξημένης θερμοκρασίας στους ηλεκτρολογικούς πίνακες ή σε συγκεκριμένη καλωδίωση
  • Εντοπισμός ελαττωματικού υλικού που πρέπει να αντικατασταθεί άμεσα
 • Τα συστήματα θέρμανσης και ψύξης
  • Ανίχνευση σπατάλης ενέργειας
  • Ανίχνευση διαρροών και ορθής μόνωσης στο δίκτυο σωληνώσεων
  • Έλεγχος ορθής λειτουργίας
  • Έλεγχος ύπαρξης/λειτουργίας αυτοματισμών
 • Το σύστημα παραγωγής ζεστού νερού χρήσης

Ποια είναι τα στάδια του ενεργειακού ελέγχου:

Τα στάδια του ενεργειακού ελέγχου είναι:

 • Ανάθεση ενεργειακού ελέγχου από τον ιδιοκτήτη του κτιρίου στην ομάδα μας.
 • Ανάλυση των λογαριασμών ρεύματος και καυσίμων για τον προσδιορισμό της ενεργειακής κατανάλωσης του κτιρίου.
 • Θα μας αναφέρετε και θα καταγράψουμε τα προβλήματα που έχετε εντοπίσει.
 • Κατά την αυτοψία, θα θερμογραφήσουμε το κτίριο με τη χρήση εξειδικευμένου εξοπλισμού (θερμοκάμερα) για να καταγράψουμε τα ενεργειακά στοιχεία που θα μας βοηθήσουν στην ενεργειακή αποτίμηση του κτιρίου σας.
 • Υπολογισμοί και ανάλυση αποτελεσμάτων.
 • Αναλυτική έκθεση ενεργειακής αποτίμησης κτιρίου με παρουσίαση όλων των μετρήσεων/θερμοφωτογραφιών, την ανάλυσή τους, καθώς και συγκεκριμένες προτάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και βελτίωσης των προβλημάτων που εντοπίστηκαν.
 • Εάν το επιθυμείτε προχωράμε στην έκδοση ΠΕΑ και στην παρακολούθηση/επίβλεψη των επεμβάσεων αναβάθμισης που σας προτείναμε.

Ο ενεργειακός έλεγχος δίνει απαντήσεις σε ερωτήματα όπως:

Ερωτήματα ενεργειακού ελέγχου:

 • πού, πότε, και πώς η ενέργεια χρησιμοποιήθηκε στο κτίριο,
 • ποια είναι η ενεργειακή κατάσταση του κτιρίου,
 • που υπάρχουν απώλειες ενέργειας, συνεπώς και χρημάτων,
 • ποια είναι τα συστήματα του κτιρίου τα οποία δε λειτουργούν σωστά,
 • ποιες δυνατότητες διορθωτικών επεμβάσεων υπάρχουν για τη βελτίωση της άνεσης, της ασφάλειας και της ενεργειακής αποδοτικότητας του κτιρίου,
 • ποια είναι τα οικονομικότερα αποδοτικά μέτρα.

Σε ποιον να απευθυνθώ για ενεργειακό έλεγχο;

Οι υπηρεσίες του ενεργειακού ελέγχου προσφέρονται από εξειδικευμένους μηχανικούς, ενεργειακούς ελεγκτές, εγγεγραμμένους στο σχετικό μητρώο της Υπηρεσίας Ενέργειας. Μην προσπαθήσετε να πετύχετε εξοικονόμηση ενέργειας καταφεύγοντας σε διάφορους τεχνίτες και συνδυάζοντας τις προτεινόμενες λύσεις. Για να έχει ουσία η ενεργειακή αναβάθμιση είναι αναγκαία η εκτέλεση του ενεργειακού ελέγχου από μια εξειδικευμένη εταιρία ενεργειακών επιθεωρήσεων, όπως η Εnergycert. Εμείς μπορούμε να ελέγξουμε το ακίνητο σας προτείνοντας τις αποδοτικότερες και οικονομικότερες λύσεις, να επιβλέπουμε την υλοποίηση τους και τέλος να πιστοποιήσουμε ότι οι ενεργειακές αλλαγές έφεραν το προσδοκώμενο αποτέλεσμα.

Θα γνωρίζω το όφελος που θα έχω αν πραγματοποιήσω τις αλλαγές που προτείνονται στον ενεργειακό έλεγχο;

Μετά τον εντοπισμό των ενεργειακών προβλημάτων, σας προτείνουμε μια σειρά από ενεργειακές αναβαθμίσεις που μπορείτε να ακολουθήσετε. Ταξινομούνται με βάση την ενεργειακή αναβάθμιση που θα επιφέρουν, την εξοικονόμηση χρημάτων και το αρχικό κόστος της επένδυσης.

Ποιο είναι το κόστος του ενεργειακού ελέγχου;

Το κόστος του ενεργειακού ελέγχου κυμαίνεται στο κόστος του ΠΕΑ και εξαρτάται από το μέγεθος του κτιρίου και την περιπλοκότητα των συστημάτων του. Όμως, σε κάθε περίπτωση το κόστος είναι πολύ μικρό σε σχέση με τα οφέλη που θα σας επιφέρει ο έλεγχος. Σκεφτείτε να ξοδέψετε άσκοπα χρήματα για να μονώσετε τους τοίχους σας ενώ το πρόβλημα στην πραγματικότητα βρίσκεται στα παράθυρα σας; Μη χάνετε χρήματα και χρόνο μαντεύοντας το πρόβλημα! Με ένα μικρό επιπλέον κόστος θα λύσετε μια και καλή το πρόβλημα. Επικοινωνήστε μαζί μας για να λάβετε άμεσα προσφορά.

Τι είναι η θερμογραφία;

Η θερμογραφία είναι μία μη καταστρεπτική, εξ’ αποστάσεως, άμεση και οικονομικά αποδοτική μέθοδος για την ανίχνευση και καταγραφή ατελειών/σφαλμάτων σε αντικείμενα ή εφαρμογές. Βασίζεται στην αρχή ότι κάθε σώμα με θερμοκρασία μεγαλύτερη του απόλυτου μηδενός, ακόμα δηλαδή κι αυτά που εμείς νομίζουμε ότι είναι κρύα, εκπέμπει ενέργεια υπό τη μορφή υπέρυθρης ακτινοβολίας.

Τι είναι η θερμοκάμερα;

Η θερμοκάμερα μπορεί να περιγραφεί σαν ένας θερμικός αισθητήρας, ικανός να εντοπίζει και πολύ μικρές διαφορές θερμοκρασίας και να τις απεικονίζει σε μια φωτογραφία με χρωματική απόδοση που επιτρέπει την ανάγνωση τους (μπλε = ψυχρό, κόκκινο = θερμό).

Τι προβλήματα μπορεί να εντοπίσει η θερμοκάμερα σε ένα κτίριο;

Νέες και καινοτόμες τρόποι χρήσης της τεχνολογίας της θερμογραφίας αναπτύσσονται κάθε μέρα. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι μέσω της θερμογράφησης εντοπίζονται τα εξής:

 • Οι ενεργειακές απώλειες του κτιρίου.
 • Η τοποθεσία και ο αριθμός των διαρροών αέρα στο κτίριο.
 • Διαρροές στους αγωγούς.
 • Η ύπαρξη/αποτελεσματικότητα της μόνωσης στους τοίχους και στην οροφή.
 • Ύπαρξη προβλημάτων υγρασίας και μούχλας.
 • Πιθανά προβλήματα στο σύστημα θέρμανσης, ΖΝΧ και κλιματισμού.
 • Θερμογέφυρες.
 • Προβλήματα στεγανότητας και μόνωσης στα παράθυρα και τις πόρτες του κτιρίου.
 • Προβλήματα στα ηλεκτρολογικά συστήματα, στις καλωδιώσεις και στους ηλεκτρολογικούς πίνακες.
 • Εκτίμηση εξοικονόμησης ενέργειας μετά από επισκευή φθορών που εντοπίστηκαν ή μετά από θερμομόνωση δώματος ή θερμοπρόσοψη.
 • Εντοπίζει τη διείσδυση του νερού σε επίπεδες στέγες.

Γιατί ο ενεργειακός έλεγχος με θερμογραφία είναι καλύτερος;

Η χρήση θερμικής κάμερας μας επιτρέπει να εντοπίσουμε προβλήματα που δεν είναι ορατά με γυμνό μάτι. Είναι το καλύτερο εργαλείο για τη διάγνωση των προβληματικών περιοχών του σπιτιού σας που αυξάνουν την κατανάλωση και συνεπώς σας κοστίζουν χρήματα.

Που αλλού μπορεί να χρησιμοποιηθεί η θερμογραφία;

Η ομάδα μας αναλαμβάνει το θερμογραφικό έλεγχο του κτηρίου σας (ή τμήματος αυτού) εκτός από τα πλαίσια του ενεργειακού ελέγχου και στις εξής περιπτώσεις:

Ποιοτικός έλεγχος σε νέα κτίσματα:
Η θερμογραφία χρησιμοποιείται για την ποιοτική επίβλεψη και διασφάλιση καινούργιων κτισμάτων. Μπορεί να σας προσφέρει την καλύτερη εγγύηση ότι η επένδυση που πρόκειται να κάνετε αγοράζοντας ένα καινούργιο οίκημα είναι ασφαλές. Μέσω της θερμογραφίας σε ένα καινούργιο κτίσμα μπορεί να καθορισθεί η ποιότητα της κατασκευής (π.χ. επαρκής μόνωσης, καλή τοποθέτηση κουφωμάτων, σωληνώσεων).

Ποιοτικός έλεγχος κτηρίου πριν την ενοικίαση:
Αν επιθυμείτε να νοικιάσετε ένα σπίτι, η θερμογράφηση του θα σας εγγυηθεί ότι το σπίτι που σκοπεύετε να νοικιάσετε είναι από ενεργειακής απόψεως καλή επιλογή και δεν θα έχει υψηλά λειτουργικά έξοδα για θέρμανση και ψύξη.

Ανακαίνιση ενός κτιρίου:
Η θερμογραφία μπορεί να σας βοηθήσει να εντοπίσετε κρυμμένες σωληνώσεις και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις πριν προχωρήσετε σε εργασίες ανακαινίσεις. Σας παρέχει την ασφάλεια πως γνωρίζοντας το εσωτερικό του κτιρίου σας δεν θα δημιουργήσετε κάποια φθορά ή την καταστροφή σωληνώσεων και ηλεκτρικών καλωδίων που θα αυξήσει σημαντικά το κόστος και το χρόνο της ανακαίνισης.

Προβλήματα στα υδραυλικά:
Η θερμογραφία είναι το τέλειο εργαλείο για την ανίχνευση μπλοκαρισμένων ή σπασμένων σωληνώσεων και γενικότερα για διάφορα υδραυλικά προβλήματα. Ακόμη και αν οι σωλήνες είναι τοποθετημένοι κάτω από το δάπεδο ή μέσα στον τοίχο είναι δυνατός ο προσδιορισμός της ακριβής τοποθεσίας του προβλήματος.

Ποια είναι η διαφορά του ΠΕΑ από τον ενεργειακό έλεγχο;

Με την έκδοση του ΠΕΑ ένα κτήριο κατατάσσεται σε μια ενεργειακή κατηγορία (Α+ έως Η). Αυτό δίνει στους ιδιοκτήτες και σε πιθανούς αγοραστές/ ενοικιαστές μια καλή εικόνα για το κόστος λειτουργίας του κτιρίου και για το πόσο αποδοτικό είναι. Η έκδοση ΠΕΑ είναι υποχρεωτική για ενοικιάσεις/ πωλήσεις ακινήτων και για νέα κτήρια.
Αντίθετα, η διεξαγωγή του ενεργειακού ελέγχου δεν είναι υποχρεωτική, αλλά συστήνεται να ακολουθείται σε όλα τα παλιά κτίρια (κτίρια πριν το 1985) και σε κτίρια με αυξημένη κατανάλωση ενέργειας. Σκοπός του, ο προσδιορισμός των ενεργειακών προβλημάτων του κτιρίου και των προτάσεων για την επίλυση τους. Ο ενεργειακός έλεγχος μπορεί να συνοδεύεται από έκδοση ΠΕΑ.

Υπάρχουν επιδοτήσεις που καλύπτουν τα έξοδα για τον ενεργειακό έλεγχο;

Η ομάδα της Energycert μπορεί να σας βοηθήσει στην εύρεση χρηματοδότησης για τον ενεργειακό έλεγχο του κτιρίου σας και για την ενεργειακή αναβάθμιση του.
Η χρηματοδότηση μπορεί να γίνει μέσω χρηματοπιστωτικού οργανισμού (τραπεζικός οργανισμός), είτε μέσω κρατικών προγραμμάτων όπως το «Εξοικονομώ».
Η ομάδα μας μπορεί να σας ενημερώσει για όλα τα διαθέσιμα προγράμματα και να σας παρέχει υποστήριξη για την επιλογή του κατάλληλου προγράμματος για εσάς, για τη συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών και για την υποβολή της αίτησης σας.

Φόρμα ενδιαφέροντος για τον Ενεργειακό Έλεγχο

Αν ενδιαφέρεστε να προχωρήσετε στον Ενεργειακό Έλεγχο του κτιρίου σας ή αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 300 33 55, στο email [email protected] ή συμπληρώστε τη φόρμα.

Energycert footer image

Εγγυημένη Ποιότητα

Energycert footer image

Επιστημονική Εξειδίκευση

Energycert footer image

Πολυετής Εμπειρία

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

Μάθε πρώτος τις προσφορές, τα νέα προϊόντα και όλα τα νέα μας.