Πιστοποιημένοι ιδιώτες μηχανικοί για μελέτες και έργα στους Δήμους

Tags:

πολιτικοί μηχανικοί

Η δημιουργία σώματος πιστοποιημένων ιδιωτών μηχανικών, με μοντέλο το θεσμό των ελεγκτών δόμησης, οι οποίοι θα αναλάβουν την υλοποίηση μελετών και την  επίβλεψη έργων των Δήμων και  του δημοσίου προωθείται από τα υπουργεία Υποδομών και Εσωτερικών, με πρωτοβουλία του ΤΕΕ.

περισσότερα..

Μείνετε ενημερωμένοι